Halvard Lea.

fredag 17. januar 2014

Psykologi.

Stress og Panikkangst. Spør deg spørsmålet om hvorfor man er så Redd.

19. mars 2013 kl. 07:08
Psykologi ; Spør deg spørsmålet om hvorfor man er så redd, og man kan behandle Traume nr 1. og så kommer Frykten igjen, og lag 2. PÅ Løken må behandles helt til man kommer til roten av Ondet. Usikkerhet skaper Stress, Stress skaper Frykt for å ta feil Valg, Frykt skaper Redsel, Redsel skaper Panikk, Panikk skaper Panikkangst, og man blir enda mere Usikker av Panikkangsten.

Ved Panikkangst er kroppen i en slags alarmberedskap og sjokktilstand og ørene blokkeres på grunn av manglende blodtilførsel til finmekanikken i ØRENE, og man får bihulestans og hyperventilasjon i en sjokktilstand der det kommer for lite blod inn til finmekanikken i ørene. ( Syn, Hørsel, Balanse ). Klaffene til Øretrompeten blokkeres av en eller merkelig årsak. Mulig på grunn av at man produserer veldig mye slim , når man er skikkelig stresset. Det neurologiske system går side om side med Blodårene, og her kommer det nok inn en tankegang med puls, blodtrykk og Oksygenmetning. Takikardi og Vertigo. Dotter i ørene er kroppens alarmberedskapstegn,utjevning av trykket hjelper mot dette. Er man helt tett, så kjøp nesesparay.

http://en.wikipedia.org/wiki/Vertigo

http://o.oolco.com/emne/arytmier/takykardi-informasjon