Halvard Lea.

onsdag 18. november 2015

Vi ville ikke ha noen Vinterkrig, og vi stoppet ved strikkingen denne gangen.