Halvard Lea.

onsdag 6. januar 2016

Psykiatri og Psykologi ser jeg da på som en totalt bortkastet utdannelse.