Halvard Lea.

fredag 8. april 2016


Møtene til St. Olavs Hospital i sin tid ble avholdt på Østmarka.