Halvard Lea.

lørdag 16. april 2016Ser Dere denne Kobraen eller hva det enn nå er oppe på en eller annen Kamuflasjen som jeg igjen er noe usikker på hva er og dessuten er jeg igjen noe usikker på hvor gammelt dette bilde er, og dessuten er det igjen alle diss TOW missislene som igjen er produsert en del tid tilbake som igjen er trådstyrt, og har igjen mye Trådkutt.