Halvard Lea.

mandag 4. april 2016

Sponen de har kledd min frues hjemplass med innvendig igjen da er orange, men jeg vet enda ikke hva som er riktig.