Halvard Lea.

søndag 11. september 2016

Halvard Grønning ; BSK 1991 - 1993. 2 Års Etatsutdannelse i Hæren. Var på Frierferd i Mexico. Var ikke plagt av CIA Norge og PST da jeg reiste fra Frankrike 1. gang.

" Tænk dokk ka æ kan gjørå meen ", " Han va da så my ut å rest ", " Nææ, Næææ, Njæææ ". " Det va sjalusi fra min side "  ; sa Ruderaas.

http://1241-halvard.blogspot.no/