Halvard Lea.

mandag 10. oktober 2016

Ved 100% oksygenmetning. Hud. Kroppens største Organ : Hjertet ; Hardere puls. Venstre, Høyre, Midt I. Mave, Tarm, Lunger, Hjerne. Brun hud. To hjernehalvdeler og Lungene. Høyre øvre Lunge er høyre fremre pannelapp. Lillehjernens høyre side og høyre nesebor.

+ Blomster.
http://olesn.vgb.no/

Fat chance Hollywood Reporter, stuck your Gold Hamburger up your ass at wall street, you can`t make food. What is wrong with the Spaghetti. I do feed some Birds witch I am also is related too . Chopped ground beef cooked in a frying pan, cook the spaghetti, add ketscup at having silt of the water off the spaghetti.

Overvåkningskammeraderi med min email - adresse .; olesoenn@hotmail.no der den Norske avisen VG er inngangsverdien for da min email - adresse sammen med da et Quizmøsnter ifra Facebook og Psykiatrien. Deaktiveringer av kontoer for å overvåke et lite land med tilhørende Industrispionasje fra både eget Land og fra fremmede land. Sjalusi rett og slett, eller da dette med at Idioter vil være sammen med flinke mennesker for da å forherlige seg selv på da de flinkes bekostning altså denne Balansen mellom med at en Pen Dame alltid har en Stygg veninde av en eller annen merkelig årsak i da Deres symbiose. Det at begge ser på seg selv som Normal igjen uten direkte å være Dum. Altså det betyr at Idioter fortjener hverandre, og jeg vil ikke ha noe med de å gjøre.Jeg og henne jeg er glad i har begge våre utdannelser i Orden, og ingen av oss har betalt oss frem her i Livet, samt hennes Historie Dreier seg om å være noen av de Beste i Markedsføring fra sitt Kull, og hverken jeg eller henne er interisert i å lage noen taper av vår gutt. Jeg har ikke kunnet hjelpe henne som Alenemor med annet enn med Penger, samt trår til når da noe mangler enten til henne eller gutten, eller for oss begge. Vår delte økonomi er egentlig ut ifra Medisinske Definisjoner og Årsaker. Dette spørsmålet og avgjørelser på " Medisinsk Grunnlag " igjen der da Politiet i utgangspunktet ofret meg sammen med Kameraderiet med Psykiatrien med tilhørende System og utnyttelser av en pasient som kunne noe. Dette maset om at jeg tilhører de gjør meg kvalm. Hva med de andre, og hva med da denne snedige løgnen om at de ikke viste hvem jeg var, og hva da med de andre der inne i Psykiatrien. Vet de hvem de er. Det koker ned til Legemiddelindustrien sammen med da en del forskere på Kjemikalier som da Pusher da det som har blitt Statsdop i da Psykiatrien der da Pasienten ikke vil ha Deres Rus. Alkohol ser jeg på som et mindre skadelig preparat til Medisinsk Bruk enn Dop, og er da dette i utgangspunktet også. Et annet middel også som er brukt til Medisinsk Bruk og er det fortsatt er Hydrogenperidoksid. Denne Krangelen imellom Legestand og Forsvaret har egentlig startet for lenge siden, og der er det både en Høyreside og en Venstreside i begge leirer. Psykiatrien må være en slik overenskomst imellom da Stridende og da de som ikke er Stridende, men da dette Sosiale samværet imellom de over lengre tid skaper da et stilletiende samtykke ofte der det igjen havner i den skalaen at jeg bestemmer over deg der det til slutt går utover da det som i utgangspunktet blir sett på som Pasientgrupper, og der hver av de støtter sin Pasientgruppe ut i fra Lønn, Organisasjon og Penger med krangelen om hvem som skal betale som igjen ender med at det går utover noen Pasientgrupper igjen. Han røyker Tobakk og Han snuser. Han bruker Alkohol og han kjøper Statsdop på gaten. Klart det er der problemet ligger. Her må vi forske på vekt. Hva får de av mat. Plenfrø. Disse mennskene tar da ikke mye hensyn til da det med Feberen i kroppen til menneskene der inne, og en del av de er i noe av det synet at de gir sine Pasienter plagende ordre om å spise ditt og datt. Jeg for min del etterspurte fruktsalt ved problemer med min saltbalanse på grunn av tørste som bivikrning av Statsdopen jeg går på, men fikk beskjed og å spise frukt. Jeg fikk heller ikke lov til å forskyne meg av nok Bordsalt for å blande dette med vann for å rette opp dette. Da kalte de det annslag på salt, og av slike ting kan man til slutt havne på verre avdelinger på grunn av Deres syn på Psykiatrien. Ved mangel på Salt i kroppen, så er salttilførsel avkjølende og fruktsalt er her det beste å bruke. Dette ble da i Deres øyne sett på som Medisin igjen og også kontrolert av de slik at de kunne skrive dette i sin rapport.Jeg fikk senere beskjed om å drikke Buljong i stedet. Lønnskamp må det ha vært. Innfluensa = Flu. Grippe, Gripe .; Flupentixol. Extranjero, Etranger, Foregn.

Paracetamol (eller acetaminophen) er et legemiddel, brukt smertestillende og febernedsettende. En bør vise forsiktighet ved bruk da store doser kan gi varige leverskader. Ved nedsatt leverfunksjon kan toleransen for paracetamol være nedsatt, og moderat til høyt alkoholforbruk kan gi økt fare for paracetamolforgiftning.

Vallergan.

Alimemazine (INN), also known as trimeprazine (USAN and former BAN); brand names Nedeltran, Panectyl, Repeltin, Therafene, Theraligene, Theralen, Theralene, Vallergan, Vanectyl, and Temaril), commonly provided as a tartrate salt, is a phenothiazine derivative that is used as an antipruritic (it prevents itching from causes such as eczema or poison ivy, by acting as an antihistamine).[2] It also acts as a sedative, hypnotic, and antiemetic for prevention of motion sickness. Although it is structurally related to drugs such as chlorpromazine, it is not used as an antipsychotic.[3] In the Russian Federation, it is marketed under the brand name Teraligen for the treatment of anxiety disorders (including GAD), organic mood disorders, sleep disturbances, personality disorders accompanied by asthenia and depression, somatoform autonomic dysfunction and various neuroses.[4]

Alimemazine is not approved for use in humans in the United States. The combination of alimemazine and prednisolone (commonly sold under the brand name Temaril-P) is licensed as an antipruritic and antitussive in dogs.

Imovane

Zopiklon er et hypnotikum av typen cyklopyrroloner som brukes til å behandle kortvarige eller forbigående søvnproblemer (maks 2–4 uker). Zopiklon virker på samme måte som benzodiazepinene ved å binde seg til reseptorer i GABA-komplekset i sentralnervesystemet, og kalles derfor et benzodiazepinlignende preparat.

Forskjellen mellom benzodiazepiner og zopiklon er at zopiklon har en høyere selektivitet for BZP1-reseptorene. Binding til BZP1-reseptorene gir den hypnotiske effekten, mens binding til BZP2 gir den antikonvulsive, muskelavslappende og angstdempende effekten. Selektiviteten overfor BZP1-reseptorer gjør at zopiklon kun brukes som hypnotikum
Levomepromazin


Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Levomepromazin er et legemiddel som brukes ved psykiatrisk sykdom. Det går under betegnelsen høydoseneuroleptikum, noe som tidligere var en mye brukt medikamentgruppe ved psykotiske sykdommer. På grunn av bivirkningsprofil har man i hovedsak gått over til nyere antipsykotika i behandling av psykose. Preparatet er dog fortsatt i utstrakt bruk ved legevakt, i eldrepleie, som sovemedisin, og i behandling av narkomane.

Levomepromazin har i tillegg til antipsykotisk effekt en sterk uspesifikk sedativ virkning og en sterk smertelindrende effekt. Det brukes derfor også som ikke-vanedannende beroligende medisin ved angst og urotilstander, samt for å lindre smerter.

For isjiaspasienter har middelet flere hensiktsmessige effekter. Den sedative(beroligende) virkningen virker også muskelavslappende. Kombinasjon med andre smertestillende midler som ibuprofen (Ibux ) og paracetamol (Paracet, Pinex, Panodil) gir god smertestillende effekt.

Bivirkninger forekommer hyppig ved høydosebruk, særlig ekstrapyramidale bivirkninger.

Ved de doser som brukes mot smerter og angst ser man i hovedsak sedasjon, tretthet, apati, engstelse, endringer i stemningsleie, blodtrykksfall, munntørrhet, forstoppelse, vannlatingsbesvær og lignende.

Vektøkning er vanlig ved langtidsbruk.

Preparatet markedsføres som Nozinan i Norge.

Flupentixol (INN), also known as flupenthixol (former BAN), marketed under brand names such as Depixol and Fluanxol is a typical antipsychotic drug of the thioxanthene class. It was introduced in 1965 by Lundbeck. In addition to single drug preparations, it is also available as flupentixol/melitracen—a combination product containing both melitracen (a tricyclic antidepressant) and flupentixol. Flupentixol is not approved for use in the United States. It is, however, approved for use in the UK,[4] Australia,[5] Canada, Russian Federation,[6] South Africa, New Zealand, Philippines and various other countries.


Cisordinol er et antipsykotikum. Dets systematiske navn er (Z)-2-[4-[3-(2-klortioxanten-9-yliden)propyl]-1-piperazinyl]etanol.

Zuklopentixol eller Cisordinol er en modifisert versjon av den tidligere medisinen Sordinol (clopenthixol). Cisordinol gis ofte i form av depotdoser ved psykoser. Preparatet gir klart mindre bivirkninger enn for eksempel perfenazin, men har også noe dårligere effekt.

Hvilken Effekt er de ut etter ?

Ziprasidone (marketed as Geodon among others) is a medication of the atypical antipsychotic type. It is used for the treatment of schizophrenia, and acute mania and mixed states associated with bipolar disorder.[3] Its intramuscular injection form is approved for acute agitation in people with schizophrenia. Ziprasidone is also used off-label for depression, bipolar maintenance, and PTSD.[4]

The by mouth form of ziprasidone is the hydrochloride salt, ziprasidone hydrochloride. The intramuscular form, on the other hand, is the mesylate salt, ziprasidone mesylate trihydrate, and is provided as a lyophilized powder. Ziprasidone gained approval in the United States in 2001.[5]

Klozapin (Clozapine, det registrerte varemerket Leponex), 8-kloro-11-(4-metyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo(b,e)(1,4)diazepin, et neuroleptikum. Klozapin er et atypisk neuroleptikum og har ved siden av olanzapin sterkest kjente antipsykotiske effekt av alle atypiske neuroleptika, dog svakere stemningsstabiliserende effekt, hvorav det mer sjelden anvendes ved bipolart syndrom enn andre legemiddel fra samme gruppe. Klozapin blir i all hovedsak kun foreskrevet når minst to andre antipsykotika er forsøkt og at disse ikke har hatt den ønskede effekt.

Klozapin anvendes fremst ved terapiresistent schizofreni.

Substansen kan gi kraftig vektøkning som bivirkning og alvorlige bivirkningerblodet og derfor må blodprøvekontroller tas regelmessig. Om pasienten øker så mye i vekt at det truer dennes fysiske helse, bør klozapinbehandlingen revurderes.

Litium litium ion, Li+ brukes også som legemiddel.

Ved inntak blir litium vidt fordelt i sentralnervesystemet og reagerer med flere neurotransmittere og reseptorer, hindrer frigivelse av norepinefrin og øker serotonin syntese.

Litiumbehandling anvendes innen psykiatrien for å forebygge perdurerende manisk depressiv sykdomstilstand, periodiske manier og periodiske depresjoner.

Pasientene får daglig et litiumsalt i en individuell dose. Legen justerer en viss nivå av litium i blodserumet. Tilbakefall i manier eller depresjoner kan med hjelp av denne medisineringen minske i gjennomsnitt fra cirka 60 prosent til cirka 20 prosent.

Flere kjemiske salter av litium brukes medisinsk som stemningsstabilisator-medisin, primært ved behandling av bipolar lidelse, hvor de har betydning for behandling av depresjon og spesielt mani, både akutt og langsiktig. Som stemningsstabilisator er litium mer effektiv i å forebygge mani enn depresjon, og kan redusere risiko for selvmord.[1] I depresjon alene (unipolar lidelse) kan litium brukes for å øke effekten av andre antidepressiva. Litiumkarbonat (Li2CO3), solgt under flere merkenavn, er det vanligste, mens citratsalt litiumcitrat (Li3C6H5O7), sulfat salt litiumsulfat (Li2SO4), litiumaspartat og orotatsalt litiumorotat er alternativer.

Medisinsk litium finnes kun under navnet Lithionit i Sverige i form av en depottablett på 42 mg.

Rivotril også en Epelepsimedisin.

Klonazepam er et meget potent legemiddel i gruppen benzodiazepiner, som i hovedsak brukes i behandlingen av epilepsi. Men den har også en muskelavslappende, (sedativum) beroligende og (anxiolytikum) angstdempende effekt. Etter at restriksjoner i bruken av flunitrazepam (Rohypnol) har blitt iverksatt, brukes klonazepam i økende grad som rusmiddel. ( 50 kroner på gaten tabeletten ).

Orfiril
Valproat eller valproinsyre er en fettsyre som brukes som et antiepileptikum. I tillegg til anfallsforebyggende behandlnig ved epilepsi, brukes legemiddelet ved bipolar lidelse (også behandling av akutt mani) og migrene. Valproat markedsføres i Norge under merkenavnene Orfiril (Desitin Arzneimittel GmbH) og Deprakine (Sanofi-Aventis).

Valproinsyre ble første gang syntetisert i 1882, men det var først i 1962 de krampedempende egenskapene ble oppdaget. Virkningsmekanismen er ukjent, antakelig gir valproat økt GABA-nivået i hjernen.

Diazepam er et legemiddel i gruppen benzodiazepiner og er et hypnotikum (sovemiddel), sedativum (beroligende), anxiolytikum (angstdempende) og antiepileptikum (krampestillende). Det gis som tabletter, dråper, stikkpiller eller injeksjon. På grunn av deres effekt på sentralnervesystemet er diazepam og andre benzodiazepiner gjenstand for misbruk. I klinisk praksis anvendes diazepam mest mot angst, uro og søvnvansker.

I Norge markedføres diazepam under produktnavnene Stesolid, Valium og Vival.

For noen epilektikere er det ikke uvanlig å ha rektal stesolid (rektalsprøyte) lett tilgjengelig. Medisinen er egnet for å stoppe noen former for epileptiske anfall på en rask måte.[1]

Det jeg prøver å forklare etter da på det 21. året i Psykiatrien, så foretrekker jeg da Alkohol etter at de da etter min tjenste i Heimevernsungdommen med tilhørende Befalsskole kastet meg ut av Forsvaret med min Tilhørende Depresjon fra den tid, siden da fikk min Far Hjerteinnfarkt etter et opphold jeg da hadde der oppe i Brigaden, og slik jeg ser dette så har dette med Radiolab å gjøre, og er samtidig bekreftet at det hadde det av media.Kl. 12.56 20.12.2016 så begynte igjen Solen å lyse Sterkere. Bildet tatt litt Senere. Medisinsk så kjenner jeg igjen spenninger i kroppen med da det som må være sentralnervesystemet, og har igjen fått tilbake de samme interessene som jeg hadde før, men mye av dette lar seg nå ikke gjøre på grunn av en noe rasert kropp. Spennigene og følelsene i kroppen er nå tilbake etter at det jeg tror er øvre høyre kammer i hjertet igjen fungerer normalt etter at da muskellammelser her har gitt seg av medisinen jeg har fått i Psykiatrien som også er muskelhemmende. Denne følelsen hadde jeg også da jeg ble helt frisk første gangen og informerte Psykiatrien på Haukåsen St. Olavs Hospital om dette og samtidig da denne Bush ville møte meg og da CIA igjen raserte mitt liv en gang til siden de ikke likte at noen skulle komme seg ut av Psykiatrien, samt at da Trondheimspolitiet som tok ifra meg alt jeg var glad i sammen med POD absolutt skulle beholde sin sprøyte med Cisordinol " Depot " for å gjøre mennesker svakelig og lettpåvirkelige med Deres søvntortur og det som verre er sammen med da Pasienter som er oppgitt av Legestanden av en eller annen årsaksom også i en del tilfeller det kan stilles spørsmål ved. Cisordinolen som jeg da enda får som Psykiatrisk Pasient, og Politiet behandlet meg på samme viset som Psykiatrisk Pasient etter MedCoy Tuzla Air - Base 1995 og med da den behandling jeg har fått er lik da som den behandlingen Motorsykkelklubbene de hele tiden mistenker for Kriminell aktivitet og sågar har gjort alt for å prøve å pålegge meg Kriminell aktivitet siden Politiet ikke tålte å høre sannheten og anngående det med Motorsykkelklubber så tar de ifra de etterhvert både Motorsykler, Førerkort og Hus og Hjem og ødelegger Familier som til tider ikke er annet interisert enn i å skru og kjøre Motorsykkel, og her er det også mange Justismord med at da uskyldige blir tatt inn i Psykiatrien for da å bli skapt om til en informant til da Offentlig sektors mistenksomme Personell alt fra Bodyguarder fra gaten og Restauranter og Kriminalomsorg opp til da Allierte i Forsvaret med CIA Norge og Dansk og Svensk Psykiatri med samme system sammen med også andre Psykiatere fra andre Systemer som til dels er jaget ifra sitt hjemland av en eller annen årsak som gjør meg mer mistenksom på de enn da " Pasienter " som jeg ihvertfall mener er alt annet enn syke i utgangspunktet før Kjemoterapi og Psykiatrien har slått klørne i de med da sine systemer der Heving og Senking av Pasienter med tilhørende oppvarming og nedkjøling av Deres kropper i da dette Vannet har blitt til inntak av Psykiatriens Medisiner med da denne såkalte Terapien Deres med å Koke og Avkjøle hjerner og Kropper med Kjemikalier i en eller annen formen for det de kaller Medisin. Her kan jeg forteller at Øre - Nese - Hals og Tårekanaler tilhører da Kroppens Åndedrettssystem og er da denne avkjølende Radiatoren med da for mye fart i kroppen og dette systemet styrer seg selv når da Tørekanaler, Øre - Nese - Hals er i orden og da fri for fremmedlegemeer og da det som hetter dotter i mindre skala i dette systemet som også har en utgang ut svelget som heter Øretrompeter som også er muskler og pumpende slimhinner for å bli kvitt slim, puss og da det vi kaller snørr med støv og " hårballer ". Slimhinnene her er lik en blodåre, men har ikke Pulsklaffer. Dette igjen med at også de store Muskelgruppene i kroppen hjelper til med blodforskyningen under bevegelse og stramminger og avslapninger i muskulaturen igjen selv om pulsklaffene er der og da hjelper det med pent lite i Psykiatrien at de gir meg muskelhemmende medisiner, for jeg trenger mitt blod med oksygen i fra lunger tilført min Hjerne som jeg ihvertfall har lært er avhengig av dette. Selv forstår jeg ikke den behandlingen jeg har fått av Politiet ut i fra en annen grunn at jeg absolutt ikke vil ha denne Kjemoterapien til Psykiatrien i Kroppen da også Politiet mener er så helsebringende i følge de, enda det er dødelige Medisinske Preparater. Dessuten er det heller ikke greit å våkne opp til en Nytt hus der man selv ikke har fått være med på å bestemme hverken bygging eller utførelse av bygget. Jeg trives ikke i mitt nye hjem, men det er her jeg skal bo, og må prøve å finne noen løsninger med huset jeg selv liker. Det er egentlig Gjensidige Forsikringsselskap som skal bære kostnadene for utbedringer med mitt hus som i det hele tatt ikke er i min smak. Her skal jeg bo og være misfornøyd i resten av mitt liv.

Drømmen om en Walkie Talkie. En Baby - Call i alle de versjonene som finnes med spørsmålet om hvilken chip det er i Baby - Callen og hvilken Farge den har og med hvilken Softwear den har.Mitt problem med da den Massive overvåknigen som har vært av med er da Utro tjenere i Politiet som har tatt seg jobb i Forsikringsbransjen, Takk for det Fargeløse Døde Huset Dere bygde til meg Gjensidige med da disse Døde fargeløse husveggene jeg da huset mitt ble bygd med. Huset mitt er like Dødt og Fargeløst innvendig som Dere selv. Hvit Død, Grått slitsomt og Lyst Kjedelig Brunt. Det var meningen at jeg skulle få Bestemme selv hvordan jeg ville ha mitt hus utvendig, men tomten ble sprengt ut, og det var meningen min Kvinne skulle få bestemme hvordan mitt hus skulle være innvendig med da sine fine Farger fra Mexico.Salg av Maling, Murmaling. Glede med Bekvemme og Snille Farger. ( Psykisk blant annet ).

Dere har rasert mitt Liv. Tusen takk Forsikringsbransje der det ender opp i at en Soldat ikke er Forsikret med det er hans Hjelm og Sko. Jeg var ute av det Militære system i April 1996, og hadde en pågående rettsak mot den Norske Stat på grunn av det som hadde skjedd med meg i det Norske Militæret som jeg igjen vant, og hadde igjen senere Forsikret mitt hus, som jeg igjen forlangte at det skulle settes opp igjen et tilsvarende hus, men så skjedde ikke og tomten som jeg var så glad i sammen med da alle mine minner fra Barndommen er rett og slett rasert av Forsikringsselskapet Gjensidige med da utro tjenere i fra Norsk System og Psykiatri med tilhørende Ører fra det Offentlige under da Deres Kjemoterapi i Deres system med å kontrolere sitt Land med Dop.

System SAP i den Norske befolkningen fordi at Mette - Marit skal få lov til å sitte å se på hva vi gjør om dagene. Nei, dette er jeg ikke med på. Jeg var selv med da dette Kontor 2000 ble bygd opp i Trondheim og i Coop med sin Blå Ledelse sammen med alle antennene til Siemens, og anngående det systemet da Coop hadde tidligere med litt mer Gerhardsen i Veggene, så var dette da bedre enn da denne SAP som igjen i sin tid var laget for Bilindustrien og ble tidlig bevist at SAP ikke var brukende til annet enn i Bilindustrien, og jeg for min del nekter å finne meg i å bli behandlet som et Industriprodukt for at en eller annen Jøden med tilhørende Krumnese skal sitte å se på hva jeg bedriver mine dager med. Dessuten er både Ledelsen i AP og Frp Blå med da sine organiserte i LO. Dette med igjen at Gestapo og SS kom ifra de Småborgelige i sin tid i da Nazisystemets Organisasjon med da en Gestapist og en Lege som venner med tilhørende fargeløse Farger og Former som til tider faktisk er da dette som må sies å være noe oppsiktsvekkende for da de som blir utsatt for slikt og igjen overlever da Deres Menneskesyn.Dette er igjen da dette som blir kalt det vi nå har Sosialdemokratiets diktatur med flertalsstemmer ut i fra Politikkens A,B,C med Facismen, Nazismen og Kommunismen med tilhørende manipulering og overtalelsesapperat for å få flertall for sine meninger i Politikkens Runddans. I Norge har vi da Dette systemet med Tårnkaken som igjen kan sees på en slags Kommunistkaken med da et tilhørende frittalende Folk ut i fra Vikinkesagaen med da det som igjen endte opp i den Kritne Tro på Leting etter den Rette Gud i sin tid, fordi om Prestene måtte søke Allianser med diverse Høvdinger. Her igjen er det da skrevet side opp og siden ned om Martin Luther og sin Allianse med sin Fyrste i Middelalderen og tilhørende Krigerkonger. Ivanoe .; " How do you do My Lady " ? Earl Grey. Jarl Grå.

Psykologisk så gir smerter i kroppen smerter i sinnet der sinnet blir sentimentalt og leter etter skyldnere uansett årsaken til smertene i kroppen med tilhørende betennelser der igjen den mentale tilstanden blir sendt tilbake i tid der minnet prøver å huske sist det hadde det godt. Når kroppen igjen ikke føler smerter så blir den mentale innstilt på tilstanden at det har det godt sammen med at man føler at tilværelsen er behagelig og fin med alt annet enn letingen etter tilstanden med saligheten en god helse gir etter en tidligere å prøvd å forstå grunnen til en til dels selvdestruktiv tankegang som man hele tiden har kjempet i mot om kunnskapen til dette har vært til stedet. Det som igjen har gjort meg frisk er Forskning med elemineringsmetoden med å tenke på hva det ikke kunne være som var grunnen til at jeg hadde havnet i Psykiatrien siden jeg hadde vært en frisk gladgutt tidligere og der igjen ingen kunne hjelpe meg bortsett fra at jeg prøvde ut den Kristne Tro med hensyn på Jesus og hva han måtte ha hatt til rådighet ved da med å få oppgitt syke friske. Jeg brukte nesespray med dette å blåse opp dotter i ørene som Neseskylling og Hydrogenperidoksid som Øreskylling, men CIA Norge ville da ikke hjelpe meg sammen med POD og Deres syn på Menneskerettighet sammen med noen Psykologer og Psykiatere. En annen ting var dette med å hjelpe idrettsfolk igjen med mine diverse syn på Utstyr og Antidoping. Jesus sendte meg til bruk av Tennvæske som Neseskylling med tanke på Lampolje, og til dels bruk av diverse oljer også slik som en tynn lett olivenolje til både Neseskylling og Øreskylling. Dessuten oppstakinger for å fjerne fremmedlegemer i Neseinngangene og her kommer til dels tanker rundt Faraoene og Kleopatra inn i bildet med da Deres livleger som igjen må sees på som datidens Kirurger og syn på Øre - Nese - Hals. Anngående Jesus gode syn på Livet så er det i senere tid bekreftet at Vonde sirkler har enklere for å overleve enn dårlige sirkler om da ikke noen prøver å bryte de vonde sirklene, og i 2016 tilsier dette det å få brutt Evigvarende Negative Kontantstrømmer. Tegn en Fisk. Den Kristne Tro Berget mitt Liv med tilhørende Barnetro og kunnskap om Jesus sine Helbredelser. Mitt håp for denne Julen er at idiotiske Amerikanere skal blir Helbredet for å hele tiden skulle Forherlige seg selv på annen manns Eiendom og Kunnskap med sin Eietrang over andres Prestasjoner og Kunnskap for å sette seg selv i et bedre lys etter da også Tidligere tyverier med hjelp fra Lystløgnere ut i fra skrevne Åndsverkslover.Helbredelse


Noe av det viktigste Kristus gjør for oss er å helbrede oss, både fysisk og psykisk. Det står i Bibelen, Matteus 4,23. ”Siden drog Jesus omkring i hele Galilea; han lærte folket i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle sykdommer og plager hos folket.”


Den viktigste gaven Gud kan gi et menneske er ikke fysisk helbredelse. Det står i Bibelen, Matteus 9,2. ”Der bar de til ham en som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme. ”Vær frimodig, sønn, dine synder er tilgitt”.”


Fysisk helbredelse skjer fordi Gud også ønsker å helbrede oss åndelig. Det står i Bibelen, Matteus 9,6. ”Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder” – og nå sier han til den lamme: ”Stå opp, ta båren og gå hjem!””


Åndelig helbredelse får vi ved at Kristus døde for våre synder og overtredelser. Det står i Bibelen, Jesaja 53,4-5. ”Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.”


I den første menigheten var helbredelsesmirakler med på å legitimere menighetens arbeid og eksistens. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 5,16. ”Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som bar med seg syke og slike som var besatt av urene ånder, og alle ble helbredet.”


Mirakler er riktignok typisk for Guds verk, men man må samtidig være på vakt, for Satan kan også utføre mirakler. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 16,14. ”Dette er demoniske ånder som gjør under og tegn, og de går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag.”


Mirakler kan aldri erstatte behovet for å ha en personlig tro. Det står i Bibelen, Johannes 20,29-31. ”Jesus sier til ham: ”Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.” Jesus gjorde også mange andre tegn for disiplenes øyne, som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.”


Etterlevelse av Guds veiledning bringer helbredelse i seg selv. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 15,26. ”Han sa: Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, dersom du gir akt på hans bud og holder alle hans forskrifter, da skal jeg spare deg for alle de sykdommer jeg la på egypterne. For jeg er Herren, din lege.”


Gud er i stand til å helbrede dødelige sykdommer. Det står i Bibelen, Salmene 107,20. ”Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem fra graven.”


Troens bønn, som symboliseres med oljesalving, bringer helbredelse. Det står i Bibelen, Jakob 5,14-15. ”Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.

Jeg trodde det manglet et Ekorn rundt husveggen her, og jeg hadde da en tanke om at det var nabokatten som hadde vært på jakt, men jeg mater også de til tider, og her en dag så var det veldig mye gneldringer rundt husveggen her, og da var det vist litt kaldt på potene til nabokatt. Jeg slapp den inn, og den tok en runde rundt i huset å inspiserte, og jeg la sågar ut noe leverpostei og noe vann til den her nede i kjelleren. Ikke videre interisert i dette, men tok runden igjennomhuset og kontrolerte og inspisete alle rom i huset siden jeg da hadde åpnet noen dører for den. Den inspiserte og gikk siden ut den veien den hadde kommet. Senere la jeg merke til at det savnede Ekornet var her, sammen med at blant annet Herr og Fru Dompap også var ved matbrettet. Blåmeisene og noen Rødstruper var her også. Bussen i fra Trondheim stoppet da i dette vaset med sine 4 røde lys, og blinket så ut med sine orange lys til venstre. Søndag 4. Advent er nå over, og nå går vi inn mot Jul - og Nyttårshelgen.Til Maten. Vueve Clicquot til Kaken.

The Royal Legend Family.

Det virker som om jeg har mistet både økonomisk frihet og stemmerett enda jeg bare har dette, og jeg har da meldt meg ut. Julekvelden blir Grandiosa og det blir det på Nyttårs Ettermidagen før jeg går til sengs også. Dette prosjektet og forsøket til Martha Louise har gitt mitt sinn det som bare er rent svarthat til alt jeg en gang sto for som en Æreskjær Offiser. Mitt syn på Kronprinsparet er at det har vært best om de hadde Abdisert slik at det kunne ha blitt Republikk av Landet fordi om det egentlig er en umulighet. Det er her Trøndelag med Olav Trygvesøn kommer inn i bildet med Rikseplet, og da igjen til tider med Sverdet i sin hånd igjen når da Trønderne blir for usikre. Det at " Berget " forsvarer seg selv på et eller annet merkelig viset. Jeg har vist heller ikke lov til å si ifra meg noe, og da dette med hensyn på min Sønn. Det endte da i Norge her med Paralamentarismen. Dessuten for min del så er det vist Dronningen av England jeg skal høre på uten å si dette helt for sikkert med hensyn på Russland, Finland og Sverige igjen. Dessuten kommer det inn noe Tysk / Østeriskt blod inn i bildet også med da denne Porten til Italia. Selv føler jeg egentlig ikke så mye jeg skulle ha sagt bortsett fra dette synet på en Explorer som kan være utslagsgivende til tider fordi om de fleste er både Proletarer og Lønnsmottakere i 2016 der igjen til slutt Paven får sin lønn i Himmelen for enten God eller Dårlig oppdragelse av sine barn med da denne Bytteøkonomien som eksisterer. Det Norske Banksystemet er igjen en blanding av det Katolske - , Jødiske - , og det Muslimske Banksystem, og er i noen tilfeller da det som må sees på som da din Føydal - Herre med igjen Offentlig sektors skattlegginger og avlatsbetalinger til Skattefuten som igjen i utganspunktet skal bli 1/3 dels skatt til Allmuen. Her kommer utregninger av Effektiv Skattesats inn i bildet med da dette igjen som blir Totalt innbetalt skatt til det Offentlige som her igjen er 3 til 1. Altså det tar 3 Arbeidere i Privat sektor for å betale en tilsvarende stilling i Offentlig sektor. I Norge så er det Norske Kongehuset tilknyttet det Offentlige, og i England det Private. Dronningen av England får da ikke Appanasje fra det Offentlige med andre ord.Quizmønster : Maset er tidlig Vår - Sen Vår, og tidlig Høst - Sen Høst, samt Påsken er skummel og resten går stort sett av seg selv.; Dette er da en Blomst.Vindstopper. Grillet Kylling har Dere sikkert hørt om, samt de fleste har smakt denne. Nok om dette, men da dette Grillkrydderet som her brukes kan da også sauses inn i da en Ribbe som skal Grilles, og her kommer Hvavilde inn med sine 4 årstider. En slik Finsk Grensestasjon gjør da denne Norske Juleribben igjen overflødig for meg akurat til Jul. Noen slike Ribbestykker Grillet med da denne Sausen og Krydderet i da denne Grillede Kyllingens Bur hadde vært for meg en glede å få kjøpt. Det å bytte ut Kyllingen med Ribben rett og slett og samtidig huske på å sause inn da denne Ribben som da der står med da Krydder og Saus. Til da disse som igjen flytter penger på Børs med Bytting av Papirer, så er det også da noen som arbeider og forhåpentligvis produserer ett eller annet som jeg igjen da trenger. Julen og den SærNorske Ribben er egentlig en helt annen ting igjen.Brun ja.; Like Brun som den Norske Feltjakken til tider.

Republikken .; Buvik - Herred.Bronkiene åpnet seg noe i dag på Mandagen. Hjelper så lite når da Psykiatrien kommer med sin Sprøyte i dag og skrur av mine Lungefunksjon og Hjertefunksjon med da sin " medisin ". Seigpining frem imot den sikre død med sine Lindrende medisiner og Flupentixoller der igjen Flu rett oversatt fra enkelsk betyr både Diare ig Innfluensa. Dette er jeg egentlig ikke plaget med, og forstår ikke hvorfor jeg da skal ha denne giften i kroppen. Savner min Blå, Røde og Hvite Stjernelue også kjøpt på Finsk side av Grensen før man kommer til Sør - Varanger sammen med skikkelig Grillribbe og da igjen noen gode Forede Støvler, som da også andre sko kan ha. Slike innleggssko i Filt er da også å få kjøpt noen steder. Uansett så har jeg faktisk både Vinter - og Sommersko.Rus - No, No - Rus. +

( Can - Mx, Mx - Can / The Boy is still with his Mum ). Heinz Ketchup & Elvis.

Plaget av idioter som tror de er så coole, som igjen flyr rundt med ting i øret.

https://www.linkedin.com/in/halvard-halvard-lea-98aa11128?trk=nav_responsive_tab_profileHandmade. The Work of a Woman.Som å strekke seg på morgenen og våkne. Skjorte Rolls Royce. Handmade Mexico.Sist jeg var til Oslo var etter feilmedisinering som hadde tørket ut mine tårekanaler og slimhinner i min Nese, som da igjen gjorde at jeg ikke fikk skylt opp mitt øre, nese, halssystem på min høyre side av kraniet på grunn av uttørkede slimhinner som bivirkning av den Kjemoterapien jeg står på, men jeg fikk da ihvertfall litt mere luft, og noe bedre oksygenmetning av da disse operasjonene, som da i utgangspunktet hadde vært unødvendige om da Psykiatrien hadde tatt hensyn til da den Kritiske Rapporten en Øyelege hadde sendt til Psykiatrien. Kirurgen som oppererte meg sa ifra om at da min høyre side av slimhinnene og neseinngangene til mine Bihuler var trangere en min venstre side. Dette var siste gangen jeg var i Oslo, og skal heller ikke dit mer, og sannsynigvis aldri mer Sør for Dovre i da Norges Land. Dette er bare noe jeg har bestemt meg for.

It is Money in all, all you and all you look, hear and know about more less. It depend on the construction of the Markets Values.Lørdag og Søndag. 17/18 des. 2016.; Porene på svettekjertlene under armene åpnet seg sammen med at da dette systemet igjen er i orden etter at det på morgenen åpnet seg en blodåre litt frem og opp for tinningen på den høyre hjernehalvdelen. Leddene sammen med alle muskelgrupper strammet seg også, men ikke i harmoni i det som kan kalles en konstant, og spyttproduskjon og tungen havnet også på rett plass sammen med at hjernen er konsentrert og i da det vi kan kalle en våken tilstand der den igjen har tatt kontroll over kroppens bevegelser i da dette som kan kalles for en Balanse, og også Hørselen etter at maven igjen er i orden med sine muskelgrupper, men muskelgruppene er enda veldig betente sammen med sener og ledd. Har for tiden litt fastere avføring enn diare, så kom også synet seg til det bedre med da igjen med at tenner ble gnisset sammen med en kjeve som igjen ramlet på plass. og hørselen på venstre side av kraniet ble enda bedre og hørselen på høre side av kraniet ble enda bedre, huden i ansiktet strammet seg og pannebrasken med hud kjennes fin og glatt ut sammen med gode følelser i fingertupper og i tuppene på tærne. Venstre skulder knakk på plass med noe smerter. Det åpnet seg senere blodårer opp på høyre side av kraniet, og blodet ble presset opp til hodet som medførte litt svimmelhet. Blodtrykket opp på den høyre siden av hodet presset da blodårene opp. " Tåken " og forvirringstilstanden ga seg, samt at Syn og Hørsel igjen kom på plass, og denne gangen kom da Synet på plass først, og så etterpå Hørselen. Luktesansen kom tilbake litt senere. Tannbittet ned til høyre i underkjeven og opp til venstre har igjen fått følelser og tanngarden føles sterk og fin ut der tennene havner riktig i sitt bitt med til slutt trykk i tennene ned til venstre og så opp til høyre der igjen spyttproduksjonen og smakssanser med da også en nese som avgir snørr og slim for å bli kvitt noe nesetetthet begynner å komme i orden. Sentralnervesystemet har vært betent og kroppen sammen med en del depresjoner på grunn av plagene med denne seipiningen med kjemoterapi begynner å gå noe ut av kroppen som har hatt et paralysert sentralnervesystem av denne Psykofarmakaen eller Neurolepticaen som det også heter med da disse Flupentixollene di har kjørt i min kropp der Flu oversatt fra engelsk heter Innfluensa som jeg igjen ikke har hatt, men har hatt en jævla slimopphopning på grunn av uttørkede slimhinner i da denne medisinens bivikrning Nesetetthet som står for uttørkede slimhinner som man finner i hele kroppen, og har forhindret meg i å fungere normalt med da alle kropslige funksjoner som da har blitt hemmet og satt ut av funksjon av denne giften jeg har fått i Psykiatrien. Dessuten så hører og føler jeg at jeg selv puster og kjenner dette godt i ørene med da svelg og nese som inngangsfaktorer der igjen nesetettheten i venstre nesebor først gikk over sammen med utgangen av noe slim, puss og snørr, og så gikk nesetettheten ut av det høyre neseboret med noe slim, puss, og snørr jeg ble kvitt. Noe åndenød gir seg også og brystkassen heves, samt det er enklere å trekke pust igjennom nese og munn. Muskelreaksjoner med smil og lepper i ansiktet, samt jeg som er mann har også fått orden på mine slimhinner i urinblæren og i mitt lem. Tidligere noe reaksjoner i noen blodårer fremst og opp i tinningen på høyre side av kraniet. Støkk opp for korsryggen. Sentralnervesystemet som holder på å ordne seg, og det hardnet i korsryggen og litt opp i ryggraden. Trekker pusten tungt noen ganger og slapper av i det jeg kjenner at det letner noe i den høyre fremre pannelappen noe ut til høyre side for den fra sentrum av pannelappen. Puster tungt igjennom nesen med sammenbitte tenner med litt underbitt, som igjen retter seg med trykk på gjekslene. Økt spyttproduksjon og noe inntrekk av slim, snørr og puss, samt blodårene i det høyre øret åpner seg til en jevn " flod " sammen med at det samme til dels skjer på den høyre siden av kraniet, knytting av tærne som knaker noe da leddene i tærne begynner å komme seg, og noe knytting av fingreledd og utstrekking av fingre da de også kommer seg. Blodårer åpner seg på det venstre kinn, harker og svelger slim, varm og fin i ansiktet, noe kløe i den venstre øreflippen med noe reaksjon i brusken, mavemuskelene strammer seg og det presses blod opp på høyre side av kraniet og ryggraden retter og strammer seg, venstre og høyre pedal med føttene, venstre hæl, høyre hæl, stamper hælene i bakken, og puster lettet ut. Noe spytt i venstre munnvik, fukter tørre lepper med tungen, og smører forkjølelsessår i munnvikene. Armene hviler godt på lårene og mesterøyet med noe press på det venstre øyeeplet med kløe og følelser i og på den venstre brystvorten kommer i orden, kløe på den høyre brystvorten og er følsom også der som mann. Ryggraden strammet seg og rettet seg med et rykk, mesterøyet på det høyre øyet og knytter tær og fingre samtidig og puster tungt ut sammen med at det venstre øyeeplet igjen har en reaksjon og endelig igjen er jeg i den tilstanden at jeg også kan lese flytende og ikke bare skrive. Konsentrasjonen med å følge tekst og tv er igjen tilbake sammen med at jeg forstår tid og rom. Knærne knirket på plass sammen med høyre fotledd og det er godt å slappe av med en kopp kaffe og noe tobakk. Noe reaksjoner i mavesekken under navlen og så opp mot mellomgulvet, og en høyreskulder med noe raksjoner med noe knirkinger i en stiv nakke som igjen er med normal kroppstempratur våkner opp noe betenkt med at begge øyelokk i Over Jeg`et slår seg opp og endetarm og lem pumpes samtidig i harmoni og jeg kjenner at underlivet er der sammen med at følelsene i rumpeballene igjen er til stedet med føttene godt plassert på jorden. En liten knekk bak i nakken, noe tankegang flytende bort i filosofine og kroppen er gearet ned noen hakk med den følelsen av at jeg nå synes at livet er behagelig og at jeg synes at jeg har det godt uten for mye bekymringer og økonomiske problemer. Gleden i dag er da kortvarig, for i morgen får jeg igjen innjeksjon som igjen setter mitt sentralnervesystem ut av spill, sammen med da de kropslige funksjonene da dette påvirker. Feilmedisinert med tilhørende Justismord lenge. Salud, Dinero, Paz.

Høyre skulder knakk på plass til slutt etter å ha vært ute av ledd sammen med at også bekkenet har kommet på plass etter å ha vært ute av ledd, men dette har egentlig ikke vært problemet siden dette ville ha gått av seg selv tidligere om da jeg ikke har vært slik bortmedisinert av Psykofarmaka. Der slik at hjernen reparer det meste selv om den får sjansen.

Jeg har da ikke noen dårlig blodigjennomstrømning til mitt hode så lenge medisinnivået i kroppen da med denne giften Psykiatrien gir meg er lavt. Norsk Psykiatri har ikke kommet så mye lengre enn dette med å varme opp og avkjøle kroppen med sin gift, men dette foregår med kjemikalier enten i form av tabeletter puttet i munnen eller slik som til meg med innjeksjoner. Dette er da det de kaller for lindrende medisinbehandling som man igjen ikke blir frisk av, men medfører mange helseplager ut i fra andre deler av kroppen som også påvirkes av Deres medisiner, og jeg må medgi at min kropp henger i sammen, men dette har Psykiatrien vondt for å forstå, og det som da har skjedd meg med Psykiatrien var at jeg kom frisk inn, men ble sendt syk ut. Norsk Psykiatri hinder min varige helbred. Forbudt å bli frisk i Norsk Psykiatri, og det å få være seg selv uten å ta hensyn til Psykiatriens forsøk på å pålegge et menneske egenskaper som de har selv. Dessuten blir sentralnervesystemet betent av denne Neurolepticaen og Psykofarmakene som gjør at man fort blir irritabel, sur og grinete siden man hele tiden går å plages uten å få hjelp når man forklarer da disse lederne i Systemet i Psykiatrien at det er galt det de gjør med meg, og at det igjen er Somatiske løsninger igjen på de fleste mentale og psykiske problemene som da mannen i gaten går og sliter med. Medisinsk så har jeg endelig en trivselsvekt igjen. Både anorxia og fedme er Bivirkninger av den medisinen jeg går på. Anorexia ved høye doser, og fedme ved lave doser. Treneringer av min sak for å ta hensyn til denne Legemiddelindustrien sammen med fortsettelsen av Justismordet av meg for noe jeg ikke har gjort, men var satt i scene av CIA bare fortsetter, og jeg er ikke lojal mot et slikt system ihvertfall, og ikke liker jeg å bli forsket på av syke mennesker siden jeg var misbrukt allerede som Heimevernsungdom slik som da flere må ha vært i min aldersgruppe. Et lite land med massiv overvåkning på grunn av at Norge er et NATO land som igjen er et tiltenkt Beachhead for Amerikanerne når de får viljen sin til å gå til Krig mot Russland av de andre NATO landene, og på grunn av dette så må jeg da dilte etter en Awacs og en Radar i Vardø som en levende drone. Nei jeg er ikke interisert i å jobbe for slike mennesker jeg der det er forbudt å tenke selv. Idrettsfolk sier det selv at Toppidrett ikke er bra i lengden. En ting er en sunn sjel og et sunt legeme, men Forsvaret er heller ikke noe bedre på dette området. Slik svømmeknappen 25 meter og bare ha en massiv samlemani deretter. Nei, jeg takket nei. Jeg så egentlig tidlig hvor dette bar etter at de sa ifra om at følelsene i verdens Befolkning ikke er langt ifra det de var etter både 1. og 2. Verdenskrig. Dette kan jeg også bekrefte med meg selv. Eplet lander ikke langt fra stammen, og jeg har egentlig hatt litt for mange hensyn å ta ihvertfall tidligere, og jeg har kjempet for kjærligheten til den kvinnen jeg var gift med som igjen andre var sterkt opptatt med å ødelegge for oss. Dette at en Politiinspektør absolutt skulle ha oss skilt og det som var, samt var den første hele tiden på skadestedet slik som et skadedyr alltid vender tilbake til skadeplass, og slik er det fortsatt med da det som igjen har blitt både Dr. Mengele og Gestapo i en eller annen formen til tider.Norge og Tyskland er for Nedrustning. Problemet er at Amerikanerne hele tiden skal gå til krig mot Russland på ett eller annet viset, og det støtter ihvertfall ikke jeg. Tyrkia og Syria. Lebensraum og maset om Lojalitet med flyktningestrømmen som presser Europa mot Russland satt i scene av CIA, Dubai og restene av det Muslimske Brorskap sammen med USA og et Vepsebol etter at Tyske ungdommer til tider løp Europa rundt. Schengen, Gangsters Pardice som sender alle sine problemer Nordover. EU vil nok bestå i en eller annen formen, men intern Grensekontroll er nødvendig. Så lenge det finnes mennesker så vil en eller annen Businessavtale finnes så lenge det er noe å selge av en " Overproduksjon ". Simpelt Tyveri er noe annet. Dessuten er flashreklame forbudt. Det er bare å saksøke de etterhvert. Har selv vært forvirret av dette under bruk av Statsdop. Dessuten misbrukes dette til tider av musikere også med til tider sin utnyttelse av mennesker med Brainlessnes i ruspåvirket tilstand. Selv har jeg vært ungdom og tenker noe på dette nå. Dette med Housemusic for eksempel med Tecno og Dop. Dette med å skaffe seg betalende Groupies etc. En annen ting er at jeg har både " Venner " og fiender i Politiet. Dette med at det er en Høyreside og en Venstreside i alle organisasjoner igjen. Dessuten lovte jeg en del slitere på gaten å ikke ta part, men Rett skal være Rett, men i noen tilfeller må man la Nåde gå før Rett. Derimot så synes jeg ikke synd på de som jobber i Psykiatrien, men på Pasientene. Jeg ser at denne Listhaug skal dra tilbake Norsk Statsborgerskap for en del på grunn av løgner og noen begrunnelser de måtte ha kommet opp med. I tilfelle, så med meg og henne jeg var gift med så må Dere dra inn i bildet de regjeringene som har vært siden 1997 på teppet sammen med POD siden de da var redde for at denne Kompetansen som er ei antenne på ei Boblevogn på Hamar skal forsvinne ut av landet. Løgnene må Dere spørre Trondheimspolitiet om og til dels en del som er lønnet av det Karolinskainstitutet i regionen sammen med CIA Norge. Denne Døråpningen til Mexico havnet vist i stedet til Brasil, så Mexico kan Dere bare glemme Norge og Dører må i stedet stenges da i følge en del av de uttalelsene som kommer, samt Denne avtalen med Russland om Delelinjen i Barentshavet må Dere ta opp igjen, og da også stenge Døren helt mot Russland. Dessuten er denne IKT satsningen i Norge fra Mexico og ikke USA. Dette med en del Softwear - programmer som ble sendt til meg som en gave, og da dette maset om at Yahoo manglet en server sammen med at jeg igjen var med på å sy sammen denne søkemotoren Opera kan Dere også glemme fordi om jeg sitter med mine email - aderesser. Og det ene fører med seg det andre og da må også denne Bono levere tilbake sin Fredspris og gi den til Michael Jackson .; Post Mortem. Og så har vi en Russisk Jente må igjen i kirkeasyl med Russisk pass som ville bli i Norge sammen med at hun fikk stemplet sitt pass i Russland som også er en avtale som må reverskjeres. Dessuten må den Rike Kineseren på Island selge sitt Hotell, for Norge må faktisk bygge opp igjen den Islandske Fiskeriflåten. Kineseren blir slått konkurs og må jobbe som oppvaskhjelp på kjøkkenet og at Rike Japanere kommer å fotograferer dette. Kokt Sei med kokt Potet og Gulrot sammen med en salat uten dressing serveres hver dag. Velkommen som Trøndersk region Island. Joda, jeg regner med min Kvinne beholder sitt Norske Pass jeg. Vår sønn er dessuten født i Norge uansett forsøk på kidnapping av vår sønn av Amerikanerne. Ja, jeg er Russervennlig og har vistnok en Familie i Russland som jeg aldri har møtt. Jeg har en del av mitt Hjerte i Sør - Varanger i Finnmark, og også en del av mitt Hjerte i Mexico. Dessuten kommer min Farsside fra Trøndelag med tilhørende Ætter og Vikingegraver.Har ikke problemer med å selge ut mine interesser i USA jeg. Amerikanerne vil ha oss der borte, og så kommer de hit og Roper " I am an American cistizen ". Nei, jeg blir hjemme. Mademoiselle volez vous coche avec moi ce soir. Ovre la fenetre s`il vous plait et jespire. Plus tard une cigarette. La lengue Diplomatic est Francaises. La France et La Russien ne veux pas etre pour bon amies.

Francia y Rusia no serán para buenos amigos.

Chuletas de cerdo cocinado en el jugo de un exprimido clementin con sal y pimienta, y luego también estas chuletas ahumadas también calientan el pan de hamburguesa fríe en un poco de mantequilla con tomates picados, la cebolla picada y chile picado con un poco de sal y pimienta y un poco aplastado limon, cortando la pierna de chuleta después del tueste. conjuntos de las piernas gusto. Aderezo de mayonesa, salsa de tomate, sal, pimienta y un poco de agua de encurtidos, junto con un poco de repollo..


Trading. Glem ikke Ekvator. Nord og Sør.Have you had a look at the Likvidity Budget ? Buy yourself a Snicker Bar, and think about the Nuts. Send someone a Christmas Card with a Stamp, and think about a fork. Think about marketing and a hole you can buy, and buy your man a drilling machine. What is making the Rocket industry. You sell a hole. Ozone. Exhaust Systems. Skit into, Skit out. When an Apple fall from the three in the autumn. It is searching for soil to grow in a trench. Newton.

Food Prototype .; Boned full page of pig, goat, sheep, cow etc. folded together and stitched to the skin with a string in a thin cloth added salt, pepper and nutmeg ( in the meat or in the water ), boiled in water with the gelatin and placed in the print between two surfaces. ( not to hard print and not to soft, remeber to thighten gradually ). Pickle press, need longer wood screws for the pig pickle." Me idiot, what do you mean ".; Me, Cand. Merc. og noe. Til Dere som kaller Dere forskere.; Hode, skulder, kne og tå + mavefølelsen. Montepyton .; " The Life of Brian ".

Jeg har ikke sett mine søsken på kjøkkenet med min mor å laget mat jeg.
The Game of Water.
Stekk av Runkdo. Sjekk synet ditt. Min tidligere Psykolog sa til meg at det var mange schizofrene leger. En del Svenske Knarkleger har kommet til Norge.

https://www.linkedin.com/in/halvard-halvard-lea-98aa11128?trk=nav_responsive_tab_profile

Det har ikke noe med Skattebetalernes Penger å gjøre for mitt vedkommende. Jeg har tjent de selv.

https://myspace.com/halvard.jr/bioDiskusjonene går .; Det er nok flere som tenker på å ta til seg noen små barn fra ditte krigsherjede syria og andre plasser. Vurderingen er der hele tiden, men det er et økonomisk spørsmål det hele for min del i dette Høykostlandet. Når jeg da får det jeg skal ha av Penger så vil det nok ordne seg på et vis, men er avhengig av at Frue og Sønn er enig.

Beinmarg, Slimhinne, Bein, Slimhinne. Hva består beinet i slimhinnen av ? Jeg mangler karbon i kroppen.Blodårene åpnet seg endelig på begge sider av Ryggkulen ved siden av ryggraden på begge sider, og ikke bare på Venstre side, og det letnet i skuldrene, og en forvirringstilstand er over, samt ble roligere i sjelen fordi om kroppen har blitt litt varmere med da sin feber, og greier igjen å styre det meste av tempoet i kroppen selv. Trekker inn slim, snørr og puss igjennom begge nesebor, og min Nesetetthet av " medisinen Cisordinol " Depot " innjeksjoner satt med 50 mg. i uken er ikke så fremtredende fordi om jeg plages med en del smerter i Sentralnervesystemet som skaper Nervesmerter i hjernens fremre del.Hjertet med blodårene ut til høyre åpnet seg og det var igjen godt å trekke luft, samt føle at man greier å ta det med ro. Strømmer godt med blod opp på begge sidene av kraniet, ryggreden retter seg og muskler strammes i ryggen, og brystkassen skyves frem. Mavemuskler strammes og leddene i fingrene strekkes ut, tærne knyttes, biceps strammes på begge hender, og strekkerne bak føttene strammes, fotstilling rettes og bakkekontakt oppnås, samt får ristet ut skuldrene, nakken strammes sammen med sidemusklene ved halsen og kragebein, og forstålser av tilegnet kunnskap med konsentrasjonen er igjen normal med en forholdsvis forsiktig og realistisk tankegang. Der igjen syn og hørsel jobber i harmoni med et skarpt blikk. Øyebryn senkes, musklene i øyelokkene strammes, og jeg for et litt mer mysende langsynthet. Synet har forandret seg der igjen forstålesen av et åpent rom igjen er i orden uten forvirringstilstand med da det jeg ser. Øyemålet er igjen godt. Blodårene i hjernen litt frem for ørene på begge sider av kraniet åpnet seg som da små pulserende " morsesignal " og sidene og opp mot issen, og jeg landet som de sier på det Psykologiske språket der jeg igjen føler bakkekontakt i alle ledd. Anngående Politi som ikke liker økonomer så må jeg si at jeg er en Æreskjær økonom som ikke liker at Politifolk skal legge seg bort i mitt liv for såpass til øyemål har jeg. Anngående da denne High Tec satsningen så kan Dere like gjerne Dele ut en del piller, 5 liter vann til hver og la de hoppe rundt i et Houseparty i en gammel låve. Forleden så åpnet det seg i det Venstre øret, og nå i dag i det høyre øret. Trondheimspolitiet har da blokkert mine ører siden jeg da var Heimevernsungdom, samt har også spilt med min Families liv. Måtte på toalettet og kjente godt at blodårene letnet på begge sider av tinningene da jeg fikk gjort mitt fornødene, og senere åpnet kapilærene seg i overkjeven i en tann som det netopp har vært borret og plombert i, og dette skjedde med en liten irritasjon av en smerte. Tidligere har hud og muskler tilknuttet huden strammet seg i ansiktet.En blodåre ut til høyre i korsryggen åpnet seg også. De 20 -25 siste årene av mitt liv har vært ødelagt på grunn av en tidligere Politimann i Trondheimspolitiet og da det som ble en Forsvarsjef grunnet at jeg i min tid var i Ungdommens Heimevern og de har helt frem til nå drevet å skøvet en del av disse fremfor seg, og gjør det til dels fortsatt siden da disse ungdommene skal vinne medaljene for seg. Jeg har egentlig aldri skjønt hva jeg har vært utsatt for, men det er dette at de skulle ha en del ungdommer den gang som de kunne styre som levende Droner med enten hjelp av Statsdop, Alkohol eller Narkotikiske stoffer. Har dessuten en liten nedkjøling av kroppen nå på morgenen og er i litt mer Slow Motion. Man blir stresset av denne oppvarmingen av da disse Psykofarmaka med Kjemoterapi med oppverming og nedkjølin og oppvarming av hjernen. Etter noen kropslige reaksjoner der det var noen smerter ut til venstre i hjertet, og så rett under brystbeinet så begynte hjertet å pumpe jevnt etter da en del harde hjerteslag med tilhørende innsug av luft. En strekk under det høyre lår og kne gikk ut også, og er i en våken tilstand der igjen stresset og oppgearingen har gitt seg. Det letnet på innsiden og fremover den venstre hjernehalvdel og fremover mot den venstre fremre pannelappen. Betente muskler slapper av sammen med noe hyperventilering, og akkurat som etter en hard treningsøkt. Det letnet bak i nakken og opp og frem til bak det høyre øret opp mot det høyre bakre " hjørnet " av kraniet. Synet og letelsen i kroppen ble bra, sammen med at de syretunge oppvarmede musklene i kroppen etter " medisinering " slapper av. Åpnet seg godt i det høyre øret med økt blodigjennomstrømning. Strekker med, og kroppen rettes ut og det er godt å kjenne at betente ledd med brusk og sener slapper av. Først så ble føtter med knær strakt ut og så ryggen, og deretter hendene, samt til slutt skuldre og nakke, som igjen endte med en reaksjon i høyre lyske med noe svie. Kløe ut til høyre i den høyre øyegropen, og så kløe ut til venstre i den venstre øyegropen. Gnir noe hender som har en glatt fin ruflate. Knytter noen tær, setter albuene i lærene, slapper av og kjenner kroppens deler har kontakt med da alt der jeg sitter. Bakkekontakt med.

Forsvaret og Fjellhaller.; Forsvaret har ikke tid til å krige for de har for mye å gjøre med det de allerede har her hjemme som det må ryddes opp noe i etter da en periode med vanvittig jobbetid. Jeg liker da spesilet denne Brigadeøvelsen jeg var på før jeg da var mer eller mindre ferdig i forsvaret der vi lastet oss fulle av ammunisjon og skjøt oss tomme for da dette, men det var da ingen som fikk lov å skyte tilbake, og overskyting var til dels forbudt. Dette har nok igjen en del med satsningen på Luftforvar til tider å gjøre, men her kommer det da også inn i bildet at vi prøver å ta vare på den skogen vi allerede har. Det å hjelpe Svenskene om de da skulle komme i strid har nok enkelt sagt vært å lånt en B-52, lastet opp med en del fosfor, svidd ned skogen på Svensk side for å rydde skuddfelt, kjørt opp berget og tømt oss for ammunisjon. Dette er igjen et spørsmål de fleste takker nei til, for vi trenger den lille skogen vi har til da vårt bruk i blant annet treforedlingsindustrien igjen med da også iblandet denne byggevirksomheten vi igjen har av boliger i vårt land og våre naboland. Soumi Maskinpistol eller den Russiske Versjonen ? Husk å sette på en gummi " hette " på kolben, så det igjen ikke blir så mange ødelagte skuldre. Ser det koster 3,3 millioner for en hjelm til de nye flyene vi har kjøpt. Koster 1,5 millioner skuddet med en Leopard Stridsvogn også. Hvordan skal det egentlig øves ?

Slike Fjellhaller med tilhørende luftekanaler er egentlig ikke så vanskelig å gjøre forholdsvis trygge for da innmatning igjennom luftekanaler og slikt om det da skulle bli ufred. Noen av de finner man på topper, og de er igjen iskalde, og noen på bunn. Dette da med gassing blir igjen som rensingen av et kloakkanlegg. Vann kan også bli gass med andre ord. Agregater til oksygenproduksjon i da dette Berget som puster og pumping av da en slags dykkehydraulikk i da dette åndedrettssystem til fjellhallen. Slike haller er fortsatt sårbare, men de er opprinnelig en lagerhall som det egentlig ikke skal være mye personell i. Noe i dennne gaten er da sikringen av fjell - og lagerhaller.

Kan ikke skjønne at en Person som har vært på en Leopard 1 A5 kan noen om High Tec jeg. Nææ, 25 år siden, og det må ha gått i glemmeboken. De har ordnet sjømenn av en del av de, tror de holder på å graver en vannbrønn eller noe slikt, og så jeg vet ikke om belterykket på plattformen er riktig, eller om den flyter. Dessuten er jeg usikker på om de forsto Gearboxen til en Landrover med Volvo - Jeep dekk, 3/4 tonner Dodge hjullager, samt noe busstag med kryss. Dette med mm. inch og tomstokk igjen. Dessuten så skulle de ha sett på denne Gelenderwagen der dette igjen blir noe motsatt. Lead Big Tec Companies. Johonny Cash hadde sin lead med 3 chords. Microsoft .; " That can big Companies do ", og så sa de ikke stort mer.Forsvaret ja. De har fått noen hjulkjøretøy med Ballongdekk også nå. Fin til steinrøysa de. Husk også at denne Morris Mini kan dimensjoneres opp også. Enn ting er å passe på at mine foreldre med Forsvarsbakgrunn ikke ble plyndret sammen med noen pennestrek, men nå har Dere denne Data - Generasjonen i Forsvaret også der alle ikke er så flinke med penger igjen, som vi også må påse at de ikke blir plyndret. De fleste er som meg. Slipper alt de har i hendene og begynner sin kamp så smått om de brenner for noe. Penger er sjelden er drivfaktor, men ingen liker å jobbe gratis. Det går i Hus & Hjem, samt å få betalt gjeld. Slik forbruk av Personell og så kaste de på gaten er ikke måten å bygge Lojalitet på.

La oss bli kvitt denne Stoltenberg. Anna - Lyse og Tasta - Tore. Stoltenberg skårer høyt på Toskstatestikken. Løy full ungdommen, og la skylden på andre. Gi ihjel sitt folk med " Dødelige " medisiner for å tilfredsstille Legemiddelindustrien der han selv har Aksjer sammen med en fraværende Lege - Etikk. Kunsten ? Tegn det blå imellom skyene. Før giftemål med min mor så hadde min far tjenestegjort i Tysklandsbrigaden 522. Senere var vi uglesett. Britisk Allianse med Norge i spørsmålet om Krigsseilerne. Traktat for den Nord Atlantiske område. Hvem er det nå som har Hard Valuta ? 50 øringen ligger nå i jorden som kobberkabler. Av jord er du kommet, og av jord skal du bli.Russland i Ressesjon når da Oljen forhandles med Dollar, og dessuten har det vært en Valutaøkning, samt enigheter innad om noe kuttet Oljeproduksjon, så dette Tviler jeg noe på. Jeg ser at også Russland har økt sin Produksjon av Østers også, og her trenger de også en slik Doktor på Sjødyr og Havbruksnæring, og da vil også igjen produksjonen av Perler gå opp. Dette støvkornet som blir en perle med andre ord. Dessuten har da igjen denne Oljedollaren sin egen evne til å finne sine veier, og så har Dere her igjen Kina. Russland må i mine øyne fokusere på sitt folk med da tilhørende Matproduksjon. Stål mot Stål med sine Legeringer i det Periodiske system, det kan de. Alt med Hus, Hjem, Hage med små kryp, og igjen dette med en " Traktor " på Gården har sitt periodiske system også. Absolutt alt. Jeg regner også med at Russland har sin " Rød - Diesel " for visse sektorer. Periodisk system, Naturkreftene med. Stridsvogner kan også brukes til å pløye opp til Jordbruksland. Jordbæreng, Potetsland, Gulrotrand, Kålrotland, og det å få fukt ned i karrig jord bak. Dessuten har Russland stort nok Land med tilhørende uutnyttede kjøpegrupper selv de igjen må få satt i arbeid på et vis.I 2016 så vil da dette bli på en slikt tilnærmet Humant Fordisme vis. Det å satse på Flere Hester på Bongen på Travbanen igjen, som da de vet til tider gir et greit overskudd. Altså Likviditetsbudsjettet i et Regnskapsoppgjør. Satse på det de vet de må ha, og samtidig passe seg for Monopolisering og Samfunnsøkonomiske tap som da et Monopol er, men her igjen er det også et samfunnsansvar å ta vare på en del sektorer de bare trenger, som igjen er umulig til å få Drevet med overskudd. Dette fordelingssamfunnet med Skatt og Offentlig sektor igjen. Periode 1,2 og 3 i Makroøkonomien. Utdannelse / Kunnskap, Jobb, og da dette igjen å spare til neste Generasjon.


Typisk CIA, kjøre alt i Grøften først sammen med Israel og Dubai, og hele tiden legge skylden på Russland. Syria. De krangler egentlig om Adam ifølge ISIS. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men Inkvisisjonen i Europa varte ca. 400 år. De krangler fortsatt litt i Belfast. Dessuten så har Dere denne 2. Verdenskrig med Jødeutryddelsene. Økonomisk sett så er egentlig problemet disse Amerikanerne med denne Konkurs - Dollaren sin de pumper ut verden rundt for igjen å ødellege andres Valuta og Lønnsnivå. Amerikanerne tjener ikke penger på annet enn Seddelpressen sin, og eksport av Innflasjon for igjen å prøve å skape gjennkjøp hos andre land, og ofte gjennomsyrer de fattige land med den Kapitalistiske Korrupsjonen sin ut i fra Rockefellers Anti - Trust tid med kameraderi, og der Mexico er et godt eksempel på Amerikanernes ødellegende Dollar. Dette Jødiske Banksystemet vel og merke med Jødenes drøm om Gull til Deres Gullkalv Jerusalem for å få lov til å sitte å spise nedsukkret youghurtkake i Miami. Sukker, joda kan da dette også. Bland Sirup i kneipbrødet så kan Dere gjøre Dere noe Dollar. Berlusconi og Putin må ta dette med Matproduksjon i syne. " Spaghettiåkrene " har hatt et fint år. Det er Jul, og en delikatesse her er en Helside av en Sau, som man igjen renser for Bein og krydrer noe, ( Salt, Pepper, og Muskatt. Eventuelt noe krydder av egen sær smak ), bretter så da denne sammen og syr da sidene sammen med mathyssing i skinnet, og snører da dette i en pose av finmasket men åpen duk, koker så dette sammen med noe vann av Gelatin, og presser så dette sammen i da en presse laget av treverk med to plater som igjen skrues sammen med da plugger imellom seg som da en tvinge. God Jul. Det samme kan gjøres med en helside av kjøttfull gris. Hvordan dette blir med Reinsdyrside, Okse -, Hjort -, Elg - og Rådyr -, og Geit - vet jeg ikke. Kjøttkaker kan også servers på Juletalerkenen sammen med Medisterkaker. ( Salt, Pepper, Muskatt, Ingefør, og Potetsmel / Kjøttdeig og Kjøttfarse ). Kjøttfarse og Soddboller. Sosiser og Julepølser er ofte enklest å kjøpe. Jeg har ikke denne kvernen til å ordne dette. Det var da i sin tid dette maset om å få tak i tarmer den gangen som igjen ga industriproduksjon av Pølser. Mye Helse i god Mat. Jeg hadde da alt dette for å sette i stand min Jul tidligere, men alt er på avveie etter da at Gjensidige og Deres ansatte har forskynt seg av mitt Bo. Julefeiring til meg i år blir å sette opp mitt kornband.Jeg ser alle disse foreldreløse barna nedover Europa. Vi blir nødt til å ta til oss noen av disse. Får høre med fruen og min Sønn. Jeg har stort hus, og er heller ingen Pedofil, samt har noen kroner på bok. Det er dette med at det er det samme problemet verden rundt, og at vi dessuten kunne ha tatt til oss noen ifra Mexico i stedet der jeg også har Familie som ikke har vært for vant med for mye og det er også en mulighet, og hadde vært det beste for oss to når da denne situsjonen eventuelt kommer. Hun har også en Morsside og Farside i Mexico, og er flinke arbeidsfolk alle, samt at jeg også har en Morsside og Farsside her hjemme som heller ikke er vant til å få så mye hjelp enn fra andre enn seg selv som også gjerne kunne tenkt seg et økonomisk løft uten å være redde for at penger skal forsvinne på et par Generasjoner, og det er ikke alle som har det like bra. Det å " finne " opp storfamilien for vår del går bra det, men det koster penger. Klokken er noe i retningen 6 - 2 når man da ser på kloden vår der for vår del. Vi ble enige om å se på dette etterhvert. Det å hjelpe seg selv før man kan hjelpe andre. Det er et økonomisk spørsmål. Det løper jo foreldreløse barn i skogbrynene verden over, så man blir ikke helt klok på dette. Hjelpe seg selv før man kan hjelpe andre. Er pr. definisjon frisk, men må få kuttet ut noe medisin først. Har egentlig aldri vært plaget av noe Rasisme heller. Må få slikt i ordnede former, og da har jeg ikke problemer med å ta til meg et par barn.Blir noe skolegang og en eller annen Katekismen av slikt, samt en del kontakt med det offentlige system også. Hus & Hjem. Testamente allerede skrevet til min Sønn.


Ringen til min Far.


Mye av vår forbannelse er nå over. Ingenting har vært usagt, og jeg hadde vannskelig for å stole på noen. Jeg har vært en " Konge " i kamp med det som kan kalles " Høyere " makter. Ånden og Naturens kall med Seljefløyten, Sekkepipen og Samisk musikk i en slags salighet der Naturen spiller. Saligheten. Knivene og Hesten, Sølvskeiene og Dåpsskeien og Ætta. Naturen kalte på meg. 60% av Verdens Naturressurser har det vært rovdrift på. Det vonde har desverre enklere å overleve enn det gode.Det er godt å vite at jeg vant min kamp. Jeg skal møte min Far igjen i dette Livet eller i det Neste. Troen.Løvene har jeg utenfor stueveggene både i fjellet og i skyene.


2 Løver i bergveggen ser Sørover, og 1 Løve i skyene ser Østover.

Det Herre Her, e mett det. Ætta.

Økonomi .; Overproduksjon av Plast. Etterplanting, Trærne dør uten karbondioksyd.

Halvar ( Lea Gai ).Månen .; Herren Brun og Kvinnen Blå. Lysbrytningen i glasset.

Sommer .; Kle ut Varmen, Vinter .; Kle inn Varmen.Innjeksjon Mandag 12/12/2016 .; Presset blod opp til hodet, " oksygentåken " steg frem fra fremsiden av issen og fremover til de fremre pannelappene og hadde en legevisitt. Kramper i begge legger Tirsdag 13/12/2016. Åpnet seg senere i blodårene på begge sider av ørene, ble forbannet med det samme helt til da hjertet begynte å slå godt ute på formiddagen. Kjenner Pulsen godt i halsen på begge sider og i nakken. Puster godt med både bryst og mave. Romler godt i maven og evnen til å føle sult er tilbake. Hørselen kom på plass etter at maven begynte å romle. Noen nervestøkk gikk igjennom kroppen, og her først under mellomgulvet, og så over før igjen det gikk et støkk igjennom hele kroppen. Rolig og forholdvis godlynt til sinns. Hadde noe smerter i den høyre nyren sammen med noen småreaksjoner på innsiden av høyre legg, og noe varmefølelser i tærne i midten på venstre fot da det ble økt blodigjennomstrømning der. Slapper til dels av i skuldre, og mye av konsentrasjonsevnen er tilbake. En del reaksjoner i ryggsøylen, men går fortsatt på " medisin ", samt noen småreksjoner i beinene i det høyre øret, og noen " justering " av kjeven med tannbittet etter at igjen hovedpulsåren i maven begynte å slå. Går på 50 mg. Cisordinol " Depot " innjeksjon i uken satt på Mandager. Noe kløe i halsen og svie i da det som er fremsiden av lungene når igjen da disse kapillærene kommer i orden i sitt system. Venstre og Høyre lunge kan Dere se på som Venstre og Høyre hjernehalvdel med tilhørende lillehjernne med Hørsel, Syn og Balanse med Venstre, Høyre, og Midt i.Kjenner nå at urinblæren tømmes ved urinering. Gnisser noe tenner, og tannbittet går fra høyre, venstre, midt i, og føler nå i tennene at bittet stemmer. Følelser i tanngarden med andre ord. Grei spyttproduksjon, høyfrekvent tinnitus gikk ut av det venstre øret og godt fargesyn sammen med følelser i tærne som knipes i bakken og normal slimproduksjon. Trekker pusten igjennom nesen noen ganger før munnen åpnes og ekstra luft slippes inn i åndedrettssystemet, kløe bak det venstre øret, og kløe bak det høyre øret nedover kjven mot haken og gleden for tilværelsen er god, samt munnen fuktes med tungen med tilhørende økt spyttproduksjon. Slapper av i synet, gnir hendene som kjennes fine og glatte ut sammen med at jeg kjenner følelsene i håndflater og fingertypper, og noe kløe som har kommet å gått under nesen ned mot overleppene og tørker meg rundt nesen i noe spekulasjon, noe treg i bryst og bronkier enda, ørevoksutgang i det venstre øret der det klør litt av den grunn, og slapper av i skuldrene på begge sider, puster med mave og bryst, ryggraden retter seg noe, ømhet i venstre overarm, leddreaksjoner i fingrene på begge hender der de strammes med sprikende fingre som trekker seg sammen noen ganger, svelger noe spytt som igjen er viktig for fordøyelsen, kløe på venstre side av issen, kløe på høyre side av issen, irriterende kløe i hodebunnen rundt issen, og i nakkens høyre side, kløe i det venstre øret og frem mot tinningen, glatt finn pannebrask der jeg stryker over denne, kjenner at blodårer letner i høyres side fingre med hånd, venstre tommeltott reagerer i sitt ledd, høyre tommeltott reagerer i sitt ledd, kløe i munnvikene, retter fotstillingen, og puster noe lettet ut, reaksjon i høyre håndledd fra håndleddet til rullende fingre fra lillefinger til tommeltott, så på venstre hånd det samme, og så samtidig på begge hender, kjenner tempraturen i kroppen, og at kroppen er ganske varm og ikke så avkjølt som tidligere, tungen fukter hele ganen, svelger spytt, trekker pusten tungt noen ganger, og en forståelse går over til frustrasjon og noe oppgitthet, kløe høyre øret, renser tennene med tungen, fukter et tørt tannkjøtt, lukker øynen og føler at dette helvetet snart er over og er noe oppgitt over situasjonen. Kjenner at fotbladene med hælene har bakkekontakt. Pulseringer inn til det høyre øret. Trøtt og utslitt, kløe over øyebryn. Jaja. Dett var Dett. Venstre skulder knakk på plass med noe smerter. Høyre skulder har enda ikke helt kommet seg, men har en del reaksjoner i den, og venter på at også den brytes på plass, og knakk på plass.

Hvorfor gutter taper Skolekampen om Kunnskapstrang og i skolesammenheng er ofte på grunn av Testosteron. Gutter er egentlig tidlig på frierferd.

https://www.facebook.com/Figenschoue/photos?lst=100000884948870%3A100000884948870%3A1481568320&source_ref=pb_friends_tlF. Figenschoue .; Forhåpentligvis med Subsidier fra " EU " og Russland. Dette var i sin tid min Drøm om å ha sjansen på å få. Jeg husker ikke helt alt som lå i skuffene til Mor og Far som barn, men løgnene i fra de nede i Oslo vil til tider ingen ende ta. De var heller ikke bedre denne gangen. Mange som innbiller seg at de er i vår familie etter Tyverier også. Spesielt på Amerikansk side. Kirken her hjemme stoler jeg heller ikke på. Jeg lyver heller ikke på meg nært slektskap med da det som da ikke er nær Familie siden de selv ikke er så fornøyd med sin, og prøver heller ikke å fordekke dette med inngifte i da en Familie som da egentlig er fornøyd med tingenes tilstand slik den er, men Penger er vist avgjørende for en del her i dette tilfellet.Jeg er da Russervennlig, og dette får Dere igjen spekulere på selv. Jeg er ikke som en tamkatte rundt hælene til en del nede i Oslo. Jeg har et bra nok Bord hjem til meg selv jeg.

Forhåpentligvis så skjønner da en del etterhvert at utdannelse lønner seg. Jeg har ikke noe å skjemmes over min Familie etter jeg selv om vi innad diskuterer og krangler om vårt, men da lystløgnere har vi da egentlig vært plaget av siden tidlig 70 tall rundt oss slik jeg husker dette og bevisbyrden har også hele tiden ligget på da oss for det meste, og også det Norske Kongehuset har da utnyttet oss til tider på grunn av sin egen udugelighet og fordømte idioti, som igjen siden andre og også vi med til tider må prøve å rydde opp i, men selv er de mest opphengt i ettertid å ødelegge den stolthet en del andre hadde i sin tid, og dette fikk de igjen de siste Regjeringene i Norge med seg på. Jeg for min del har absolutt ikke noe Sør for Dovre å gjøre mer, og er heller ikke så mye mer i Trondheim lengre. Ikke store tapet i følge meg.

Organisasjon Drueklase. Sovende Celler.

Lørdag 10/12/2016 .; Åpnet seg i ørene fra nesen der igjen slimhinnene er såpass åpne at de slipper inn luft til begge ørene slik at man kjenner i det indre øret at man puster og irritasjoner tilknyttet finmekanikken i ørene sammen med trommehinnene er såpass la oss si avkjølt at roen i sinnet sammen med overtrykket og undertrykket i puls og blodtrykk er på det Normale, og en annen ting er at det også letnet nedover hele ryggraden der igjen sentralnervesystem med tilhørende små blodårer også kalt hårrørsårer og kappilærer er i orden nå på slutten av denne perioden før ny innjeksjon med kjemoterapi sender meg inn i et kropslig og hjernemessig helvete der igjen sentralnervesystemet i kroppen blir betent. Åpnet seg blodårer i en svie i det venstre øret, Sviet under pungen under mitt lem, vondt frem i pannen med de fremre pannelappene, samt hadde en skikkelig sterk hoste på formidagen da øretrompetene åpnet seg i svelget, konsentrasjonsevnen med synet bedret og har evnen til å lese en strofe løpende, og er våken rett og slett. En snev av en dyp depresjon på ettermiddagen som har gått over med økt oksygenmetning og bedret blodomløp. Pumpende endetarmsåpning og en mave som slapper av når da kroppen kommer noe mer i slow motion når endetarm og lem jobber i harmoni i da dette som må være et lymfesystem i sammenheng med hjertet og lungene der pusten trekkes og hjertet slår sammen med at en nervøs mave holder på å roe seg. Åpnet seg hovdepulsåre opp til venstre forbi det venstre øret, og Psykiatrien hindrer min varige helbred med å hele tiden å sette de uttørkende innjeksjonene med nesetetthet og uttørkede skimhinner som bivirkning der det igjen finnes slimhinner i blodårene da igjen " medisinen " tørker ut med da de virkninger dette har for muskulatur, sener og ledd som da kroppen er full av.Dessuten har hørselen blitt bedre, og jeg hører igjen bordklokken som tikker ved inngangen til stuen. Dette har igjen med tinnitus og evnen til å høre diverse frekvenser i omgivelsene å gjøre. Hørsel, Syn, og Balanse. Venstre, Høyre, og Midt i.Kroppen så og si fri for medisin, men Representanten for Fylkeslegen ville det annerledes. Får sprøyte hver Mandag, og vet at egentlig så feiler det meg ingenting. Bare irritert på det Norske Helsevesnet med Deres udugelighet og vranglære. Noe plaget med Stockholmsyndromet.

Søndag 11/12/2016 .; Våknet og fikk endelig strekt kroppen der betente og bortdovnede kneledd med brusk sammen med en bortdovnet og betent ryggrad med brusk igjen våknet til liv med en behagelig følelse av liv. Kuleleddet ut til høyre i bekkenet gjorde et klikk fremover. Fotstillingen, men plages enda med noen kramper til tider i høyre legg. Dessuten en slags " utlufting " i fortennene i overkjeven. Humøret ble desto bedre etter å hele tiden ha kjent en irritasjon i kroppen som har kommet etter uttørkninger av slimhinner og blodårer der kappilærer og hårrørsårer ikke har greid å forskkyne kroppen med blod på grunn av uttørkninger og blokader av både det ene og det andre i kropp og sjel sammen med til dels for tykt blod av " medisiner " i Psykiatrien. Den påmedisinerte revmatismen i kroppen er nå borte nå som " medisinen " er på vei ut av kroppen. Det er ingen som sitter 21 år frivillig i Psykiatrien, og jeg har vært pakket bort sammen med det Justismordet som har skjedd med meg og henne jeg var gift med av da Trondheimspolitiet som igjen i sin tid allierte seg med Psykiatrien og med da denne misforsståtte Rettspsykiatrien. Gestapo og Dr. Mengele sammen med POD, PST og CIA Norge der en del i ettertid har gjemt seg i det de kaller Hemmelige Tjenester uten egentlig å ha vært der. Prinsippet mitt med da å dokumentere det jeg har vært igjennom er at jeg selv har Befalsskolen, og at Etteretningen i Norge i sin tid kom ifra Kavaleriet før det da ble en blanding imellom Politi og Forsvar i dette systemet som jeg da er i mot. Dette med FBI og CIA igjen som egentlig skal være adskilt med hensyn på et Rikes sikkerhet og at utro tjenere i Deres systemer blir holdt et øye med som igjen ender opp i en krangel imellom en Høyreside og en Venstreside i en organisasjon selv om Sosialdemokratiet består av flere Politiske Partier, men det havner opp i § Ja, Nei, Kanskje og en Votering i et enkelt spørreskjema. Her kan det også komme inn spørsmål som Litt Ja eller Mest Ja, og Litt Nei og Mest Nei, og igjen Litt Usikker og Mest Usikker igjen. Slike utspørringer blir man til dels lei av av den enkle årsak at man blir lei av å stå til forklaring hele tiden på grunn av andres uvitenhet og av og til en del nysgjerrighet på andres liv siden de sikkert må ha et fordømt kjedlig liv selv selv om det finnes en del mennesker som trives i sin egen ro og kjedsomhet. I min kjedsomhet så sitter da jeg å skriver ned mine forklaringer i irratasjnen over da mine Epikriser i Psykiatrien som igjen er skrevet av en Psykiater for å beholde meg i Psykiatrien der jeg tidligere har klaget til Kontrollkommisjon og ville ha meg selv utskrevet fra Psykiatriens klør og fengsel, og i disse Epikrisene som igjen er skrevet ut i fra meg som person der jeg selv har vært fraværende siden da kroppen har vært ødelagt av Statsdop og Psykiatriens Kjemikalier så kan jeg ikke forstå at en Dommer i det Norske Rettsvesnet i det hele tatt tar så mye hensyn til da dette en Psykiater mener siden det da i mitt tilfelle er Psykiaterens skyld sammen med bruken av Kjemikalier tilsatt min hjerne og kropp som har sendt meg i den tilstanden jeg er i, men enda legges det mye til vekt ifra både Tingrett og Lagmannsrett det Psykiateren sier ut i fra sine egne Subjektive meninger med Quizmønster. For min del så blir det som å møte i retten etter å ha sittet og drukket alkhol over en lengre periode sammen med en Psykiater som hele tiden har spurt om jeg vil ha mer påfyll av alkohol siden jeg da ikke får lov å bestemme selv når jeg vil slutte å drikke, for det skal Psykiateren bestemme. For å komme tilbake til da mine forklaringer så har jeg mye kaffe og tobakk til da denne kjedsomheten som forklarende skriftlærd.Herskaplig.

Ja, jeg har vanskelig for å stole på idioter. Stoltenberg er absolutt den størsten av de. En idiot av en maktsyk faen og lystløgner. Bondevik var heller ikke bedre. Den dagen de går bort så skal jeg flagge til topps. Norge bør ikke rope så høyt om Menneskerettigheter. Skraper man i lakken, så komer dritten frem.

Sykehuskampen fordi om at Anne Inger Lahnstein er et sant bilde på et rent Helvete. Jeg skulle ha skutt. Vurderte dette frem og tilbake flere ganger. Spurte faktisk en Fengselsbetjent også. Hva skjer om jeg skyter en Psykiater. Forvaring sa han, og jeg lot det være. Angrer meg til tider. Jeg er mest Linksskytter. Som Dere sikker ser, så er " Svart " en dyp Blåfarge. Politiet med sine utro tjenere pakket meg bort alikevel, så jeg vet ikke hva jeg egentlig skal si i ettertid. Varden ble ihvertfall tent. Snakket med en Psykiater og jeg lovte de å gå rettens vei, men så trampet de Lovboken i hodet på meg sammen med Legeforeningen og med Politi, samt Anti ditt og Anti datt som hadde blitt enige med CIA at de ikke likte meg, men sluttet i flokk i sine opprinnelige jobber og havnet i stedet i mellomlederstillinger der de kan fortsette å lyve så de tror det selv.

https://www.facebook.com/Figenschoue/videos/1221563411216479/?l=934461795932717227

https://www.facebook.com/Figenschoue/videos/1221622354543918/?l=727706923040716087

https://www.facebook.com/Figenschoue/videos/1221628681209952/?l=3022664978996180016

https://www.facebook.com/Figenschoue/videos/1221680517871435/?l=2091269459768893324

Slik kjøre Verden i grøften fordi at Trondheimspolitiet skulle få beholde sprøyten sin i Psykiatrien, og at Somatiske løsninger i Psykiatrien ble å gå tur og trene hardt med " medisiner " i kroppen med bivirkninger som nedsatt hjerte- og lungefunksjon og bivirkninger med til dels fare for hjerteinnfarkt. Dopingjegere i idretten er da ute etter prestasjonsøkende midler, men i Psykiatrien finner Dere da de stikk motsatte midlene der kroppen blir skrudd av på noen områder. Her finner Dere også utro tjenere som vet hvilke midler som igjen skal brukes for prestasjonsøkninger i idretten og ikke da dette med å søke om ro en plass der da Psykiatrien med eneste behandling er å tilby " medisiner " og få skrevet en diagnose på en Pasient for å få betaling fra Staten for at behandling er gjort med først å gi pasienter en Parcept for til slutt å sende de på gaten som Alkoholiker eller Narkoman uten å ta hensyn til at Oksygenmetningen i kroppen er viktig for Prestasjoner med tanke på at det blir ingen ild uten oksygen.Svermingen, Kirketrappen og Tankene med Analysen .; " Inntil døden skiller oss ad ".9/12/2016.; Slag ?Smertene i sentralnevesystemet begynner å gi seg i hodet nå som medisinen etter innjeksjon denne uken er på vei ut av kroppen. I dag smerter ut og opp til høyre i pannen og en raksjon ned og ut til venstre i bakhodet sammen med en vridning i de øvre ryggvirvler. det motsatte skjedde i går. Sentralnevesystemet iler på dette viset som en X ( Økonomi / Se på Globusen ; Canada - Australia, Kolahalvøyen - Argentina / Chile, Vår og Høst ; Q1 - Q4 ) igjennom hodet som organiser hjernen med sommerfuglen midt inne i hodet med sitt " tomrom " som sentra. Siden da luften og gassen i bihulene har sin misjon for åndedrettssystemet så er nok dette " tomrommet " med luft viktig for hjernen for det kjemiske konstruerte sinnet med da tilhørende sentralnervesystem og er igjen viktig for dette.

Food.

https://www.facebook.com/Figenschoue/videos/1220812031291617/?l=7928185021439681263Fashion .; Filt Jakke med kappe. Kappe ønsket i Oilskin.

I am Konseravtive https://www.venstre.no/. It is a left and Right side in eatch organitation. Large Farmers and Misses.

https://www.linkedin.com/in/halvard-halvard-lea-98aa11128?trk=nav_responsive_tab_profile

Den Norske Prinsen Haakon som øverste sjef for de væpnede styrkene i Norge ut bestått Krigsskolen 2 og 3, KS 2/3, og en blivende Svensk Konge som da Kronprinsessen i Svergie fant i et helsestudio, og denne Herren var da igjen det man kan si å være heldig med sin Fettbit, men er de noe å høre på. Svaret er Nei fra flere hold.CIA/Mossad og UN. Libanon 1979. ( Republikanere og Demokrater ). Satana Perkele.

https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1220566734649480/?l=3868916503241001329

Da jeg var liten gutt og gikk på barneskolen, så raste Falklandskrigen, og jeg husker da at det var en Fransk Exocet rakett fra Fly som senket en Britisk Destroier. Dette med Solens Rike og Solkongen er nok her inne i bildet fra Mexico og ned. Dette må nok sees på som et stilletiende samtykke i hele Latin - Amerika dette med Solen og Solens rike med andre ord, samt at denne Columbus kom seg ikke til India og Marco Polo havnet i Kina og dessuten går jeg ut ifra at en hvis form for Postgang og opplysninger var tilgjengelig også den gang. Tilbake til denne raketten og ved for mye prakk med Kina og Walt Disney, så lar det seg nå i 2016 sende slike raketter imot Den Gule Flodens Demning i Kina hvis det blir for mye mas derifra. Det har kommet mange nye Flytyper etter at da denne 2. Verdenskrig ble over, samt rakettene til da 2. Verdenskriks Jagerbomber type Typhon har det også kommet en del nye modeller av. Det er også fortsatt en mulighet for at Franskmenn og Briter ikke er fult så enige bestandig ut i fra Imperialisme, Interesser og da også det som er kalt Geopolitikk. Uansett, så er elektronikk er sårbart. Sentralnervesystemet også. Dette ser man blant annet på Star Wars filmene. Dessuten så er da denne kroppen vår ikke en evighetsmaskin for den trenger mat og tilføring av oksygen og vann for at da kroppens batterier i cellene med mitokondrier skal lade seg opp, og som alle batterier så fungerer også vår kropp ikke fult så godt når det da er kaldt, og et vannkraftverk med en demning fylles og tømmes den også. For å gjøre dette enklere for en del så er det igjen satt farger på da denne elektronikkens bestanddeler. Det dreier seg for mennesket egentlig om å ha bakkekontakt. Salt er da nedkjølende for kroppen, og det er også alkohol til tider siden alkoholen utvider blodårene, men dette kommer igjen an på inntatt mengde. Altså slik som fuglebrettet der fuglene rydder sitt matbrett om det blir for mye gift til maten, men en hvis fart vil jo også fuglene ha som igjen heter Gearingeffekt i økonomien og da Blåfargen i elektronikken sammen da " batterivannet " som bør være grunnvann. Grønnfargen til da sentralnervesystemet i vår kropp er da tilhørende våre lunger, altså luften vi puster i sammen med den grønne planteverden med klorofyll. Det røde er igjen da maten vi spiser som havner i vår mavesekk, gjødning og gjødsling med andre ord. Det gule koommer imellom grønt og rødt og er overslaget imellom nervecellene med deres elektriske impulser. Grønt = Luft og Rødt = Maten og Føden, samt overslaget som er gult er igjen reaksjonsevne, jording og overslag med tenningens reaksjoner. Ingen Ild uten Oksygen med andre ord.Some Work.

www.facebook.com/ante.olsson.71/media_set?set=a.298031933901836.1073741831.100010850946824&type=3

https://www.facebook.com/ante.olsson.71/media_set?set=a.298132117225151.1073741832.100010850946824&type=3

storeslem.vgb.no

NHO

Endringene i arbeidsmiljøloven: Viktig for å få flere i jobb?Ja, mener NHO. Nei, mener @lonorge. Debatt+kaffe:15.des:

Da får Dere tyne LO slik at sykehuskøene til AP og Frp vokser slik at vi får noe rulleringer i arbeidsstokken og at flere får tilgang til lønnet arbeid en periode før de havner i sykehuskøen etc. De er redde for å gå noe ned i lønn slik at flere får tilgang til godene i samfunnet. Lønn, Organisasjon og Penger er det alt handler om for LO tydligvis, samt at denne hylingen om Solidaritet kan Dere bare glemme. Solidaritet er ikke en streik for høyere lønn, men for å få flere i Arbeid. Roboter ender med Robåter. Fra Roboter til litt mer Rundspade med en periode med befolkningsøkning kan være en nødvendighet. En annen ting er å passe seg for da dette Syd - Europeiske systemet der alt virker, men bare litt, samt skaper stor irritasjon og frustrasjon. Dette kommer igjen av en tidlig Kapitalisme med lønns - og prisstigning, og et oppbygning av et Byråkrati lik Fylkeskommunen der det igjen er bestemt at Kommunesektoren ikke skal være med på å tjene pengene sine selv, men være en mottaker av skatteinnganger. slik var det da ikke på begynnelsen av 70 - tallet. På 80 tallet kom " fristillingen " av boligmarkedet og på 90 tallet salg av offentlig eiendom i da den misforståtte sentraliseringen som i senere tid har foregått. Bo i blokk og ta heisen ned til 1. etasje for å handle og se på TV og PC for videre skolegang og " aldri " finne på noe annet innenfor da denne " Ghetto " siden de regner med at unge mennesker ikke ønsker seg barn etc. Som Dere sikkert har lagt merke til i media, så har virkelig Sverige fått til denne Politikken med da veldig " trivelige " kaffebål ute i da sin betonggrå Natur i sine " Ghettoer ".

Må ha Mat.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000884948870&sk=photos&collection_token=100000884948870%3A2305272732%3A69&set=vb.100000884948870&type=2

https://www.facebook.com/ante.olsson.71/media_set?set=vb.100010850946824&type=2

Lik Lønn for Samme jobb ?

Rus - No / Zjukov .; I Russland så har Deres Sjakkspillende Generaler en god Universitetsutdannelse etter sin Militære tilnærming og forståelse med dette som kalles krigføring og krigskunst med tilhørende kunnskap og lære i denne kunstens maskinerier.

Amerikanerne har ingen Produksjon av Allroundere lik Eisenhower med tilhørende Administrative kunnskaper med den forståelsen av viktigheten av å ha kunnskap om å sy i sammen et Lands " kraftpakker " for å skape ro, orden og fred. I Russland går denne produksjonen på løpende bånd. Amerikanerne har i stedet sin stinkende og ødeleggende Revolver- Utenriks- og Geopolitikk med sin ødeleggende fremferd sammen med CIA med Deres løgner og forvrengelser av Etteretningsrapporter sett i øynene fra andre Nasjoner og Folkeslag enn sitt eget US med Flagg der de vistnok har evnen til å Synge, Danse og Pule. Det er flere enn ett Flagg i denne Verden.

Vimpel.; Dinero, Amor, Paz.


Syndfloden .; " Remember Kennedy ".

Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Du skal ikke misbruke Guds navn.
Du skal holde hviledagen hellig.
Du skal hedre din far og din mor.
Du skal ikke slå i hjel.
Du skal ikke bryte ekteskapet.
Du skal ikke stjele.
Du skal ikke tale usant om din neste.
Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Kapitalismens bakside av medlajen er at land som har priset seg ut fordi Deres innsatsfaktorer i Deres egne " Industrier " der alt av produksjon er en industri er at Deres Import av Varer og Tjenester har blitt Dyrere på grunn av Inflasjonen og det streikes for høyere Lønninger, og igjen blir Deres produkter dyrere igjen og så videre. En del land praktiserer på denne måten å eksportere sin noe " Dyrere " Arbeidskraft til andre land der de igjen er med på å skape korrupsjon og kriminalitet i dette landet siden de igjen er med på å ødellegge dette landets etablerte lønnsnivå. Som å reise på ferie der uutdannede har høytutdannede til å jobbe for seg.Jeg savner da denne Stoltenberg i dette selskapet. Merkel er jeg noe usikker på, men kontoene hennes er vistnok i Sveits.

Lønns-pris-spiral, vanlig betegnelse på sammenhengen mellom lønns- og prisstigninger under moderne forhold. Hvis den ene av størrelsene stiger, for eksempel prisene på grunn av dyrere import, vil den andre, lønningene, følge med, ofte på grunn av indeksregulering.

Dette fører igjen til en prisstigning, som må kompenseres med ny lønnsregulering og så videre. Forutsatt at ikke andre forhold gjør seg gjeldende, vil prosessen i alminnelighet konvergere mot et nytt nivå for priser og lønninger.Hyperinflasjon er et begrep innen økonomien som brukes når inflasjonen er «helt ute av kontroll», dvs. når prisene øker kraftig i takt med at valutaen mister sin verdi. Det finnes ingen presis definisjon på hyperinflasjon, og en enkel definisjon går ut på en årlig inflasjon på 50 % eller mer. De fleste økonomer definerer imidlertid hyperinflasjon som «en inflasjonssyklus uten noen form for tendens til å stabilisere seg».

I moderne historie har hyperinflasjoner blitt foråsaket av ekstremt stor statlig utenlandsgjeld. Når et land selger store mengder av sin egen valuta på valutamarkedet for å kjøpe valuta lånet er i for betaling av avdrag og renter minker verdien av valutaen som selges. I denne situasjonen er valutaen sårbar for blankosalg ("short sell" på engelsk) som betyr at valutaspekulatører låner store mengder av valutaen som de selger umiddelbart, for så å kjøpe tilbake når verdien er gått ned. Når lånet så tilbakebetales sitter de igjen med profitt tilsvarende verdiminkningen minus lånekostnader. Dette medfører større salg på valutamarkedet som senker verdien ytterligere, samt at når valuta lånes av en bank øker pengemengden og dermed inflasjon. Hvis inflasjonen blir så stor at folket bruker opp sparepengene så fort de kan er valutaen nær ubrukelig.

Dette har vært tilfelle i flere land som har tatt opp store dollarlån av IMF eller Verdensbanken, og i Weimarrepublikken som ble pålagt et enormt erstatningskrav etter tapet i 1. verdenskrig som skulle betales i dollar, pund eller gull.

Hyperinflasjon kan tvinge frem en revaluering av et lands valuta, noe som var tilfellet med Tyrkia. De bestemte seg for å revaluere sin valuta 1. januar 2005 pga. stadig økende inflasjon siden 1970-tallet. Et annet kjent eksempel er Tyskland i 1920-årene.

Pengemengden (egentlig publikums pengemengde) er et begrep som beskriver samfunnets likviditet og består av sedler og mynter samt bankinnskudd. Bankenes pengebeholdning inngår ikke i publikums pengemengde, men i basispengemengden. Det er en egen definisjon for basispengemengden som til sammenligning kan kalles «bankenes pengemengde». Det finnes ulike pengemengdebegreper (M0, M1 og M2) for å beskrive pengemengden.


M0: Basispengemengden. Penger med opphav fra sentralbanken. Bankenes innskudd i sentralbanken og kontanter i omløp.
M1: det smale pengemengdebegrepet. Penger umiddelbart tilgjengelig til bruk. Transaksjonskonti og kontanter i omløp.
M2: det brede pengemengdebegrepet eller publikums likviditet. M1 + øvrige bankinnskudd inklusive banksertifikater og pengemarkedsfond.

Bundne innskudd (premiefond, skattetrekkskonti, pensjonssparing i bank (IPA), boligsparing for ungdom (BSU) og garanterte/strukturerte produkter) inngår ikke i pengemengden.

Andre land opererer også med M3 som inkluderer derivater og M4 som inkluderer alle andre form for penger, eksempelvis gavekort fra butikker.


I fotball så er Midtbanen viktig, og i et Sjakkspill så dreier det her seg i utgangspunktet å ta kontroll over de 4 rutene Midt på brettet, og for Norge og Sverige så dreier det seg her om Østersund og Trondheim med tilhørende Familier. Logistikkens Sentra der Varer og Tjenester må en tur innom sammen med da den Informasjon som følger med. Dette kan og har viktighet for en del Organisasjoner i Regionen. Paris, Moskva, Mexico City og Berlin er slike eksempler på konstruksjon av slike Byer og Hovedsentra. Trondheim kan man se på som Havnen til Østersund med vei - og jernbanetilknytninger. Dessuten kommer dette med Flyhavner inn i bildet nå i 2016.Overlapp.


" Papirfly ".
Det å sette ord på en forbannelse. En Politiinspektør sammen med en tidligere Forsvarsjef i Norge skulle så absolutt terge på seg Oven eller Herren som det også heter. Gud rett og slett med da det som var for de å slå og trakasere en utkjørt Soldat som kom hjem i fra en Krig. Dette gikk ikke General Patton vel i sin tid.08/12/2016 ; Pulseringer i nakkemusklene på venstre side. Normal grei puls i det høyre øret etter noe smerter opp og frem i pannen noe ut til venstre, og dessuten er musklene rundt tiningene slik at de lar seg stramme sammen med kjevemuskulaturen.6/12/2016 .; Lettelsen og befrielsen i da det som også kalles frelse og helbred, men er tildels Broken. I dette spillet med Indre Uro og ytre Uro der man er usikker på hva som er det verste så trekker Vaktvepsene på gaten og alle vaktvepser følger med på sitt vis. Jeg for min del passer på min Dronning som igjen er min Kone, og jeg passer igjen på Dronningmoren som igjen er min mor. Medisinsk sett så har det letnet i mitt bryst, som igjen der åpent til i denne ytringsfrihetens sårbahet. Synet er igjen skarpt og lar seg kontrolere, og Haukene har fått sitt og diskusjonene vil ingen enda ta. Spørsmålet i samfunnet nå er til tider hvem sine land som har greid å avkjøle sin befolkning og glede de ut i fra den etablerte sannhet imellom naboer. Hørselen har igjen falt tilbake til en tilstand det igjen lar seg gledes over uten at kroppens alarmklokke ringer, og klokken er egentlig en konstruksjon i tid. Synsnervenes skarphet gjør igjen at sansene får tilløp til overblikk over stresset med det indre og det ytre i menneskets natur, som igjen gjør det mulig å krangle om en § og et komma i Psykologien enda over Jeg`et tilsier her at Syn, Hørsel og Balanse først må være i harmoni i roens innbilte kontroll uten å tenke på at lyset egentlig er tent og er alt annet enn brent ned i likegyldighet som også kan være en innbilt tilstand siden bekymringene har sluppet taket i kroppen som tilsier at Alarm har gått over til forsiktighet. Syn, Hørsel og Balanse tilhører lillehjerne med sine respektive Celler som til tider må ha ro for å lades opp igjen lik fyllingen og til dels tømmingen av et vannkraftverk der igjen fallet setter fart på lyset på vår moder Jord med Solen i sentrum for tiden og der Troen er flyttet lengre ut og vi leter etter det som er oss nærmest i Naturen, og det er luft å puste i. Indre, Ytre, Midt i. Nedenfra og Opp, Venstre og Høyre, Bak og Foran. Våren og hvor den er. Medisnsk så er også evnen til å få barn tilbake, men manndommens rusbrøl har uteblitt i da et dypt sinn, til dels rolige tanker og til tider en sjel i vandring i sitt spill med mavens appaluse og høyre legg er høyre testikkels ømhet.
https://www.flickr.com/gp/136798523@N05/1D2013
https://www.flickr.com/gp/jarld/3S23a4
Blodigjennomstrømning og varmgang med prikkinger i huden i høyre håndflate, så under høyre fotsåle, så under venstre fotsåle, og til slutt i venstre håndflat.Alt dette med at håndledd og fotledd har hatt en reaksjon sammen med at hjerneimpulsene harmoniseres. Brikkene i " gammel " hukommelse fra da jeg var barn begynner å ramle på plass etter et savn etter de jeg da var glad i som barn, og nyere hukommelse frem mot i dag holder også på å ramle på plass. Fra til tider å ha svevd imellom liv og død og samtidig ha vært i " The Twilight Zone " og havnet langt tilbake i barndommen så begynner jeg igjen å kunne orientere meg om sted og rom igjen, men savner også min ungdomstid og ikke minst alt jeg da hadde tilgang til igjennom min Mor og min Far med Deres Venner og Arbeidskollegaer med tilhørende arbeidsplass. Mavefølelsen i orden med da den lettelsen i maveregionen med saligheten som da kom etter at det tidligere har letnet i brystet med bronkier.
https://onsoeyklanenuniverse.tumblr.com/
https://pederogolivia.tumblr.com/


Nordpilen jeg snakket om.
Mexico ; Jeg " padlet " hjem igjen, men ville egentlig bli. Sjalusi og faenskap ødela for meg og min kvinne. Verst var de her hjemme i Norge samme med denne Portelli.... " Me and some boys from Texas had some fun ". Jeg er møkkalei av mennesker som står ved min dør og lyver meg rett opp i ansiktet. Jeg løfter ikke hælene for Det Norske Kongehuset med tanke på resten jeg må løfte hælene for i byråkratiet. Offentlig sektor er kaffe, kaker og kurs. Betalt etterutdanning er det ingen som får. Kan risikere at de kommer tilbake å krever en bedre stilling, og da vil da de etablerte føle seg trampet på tærne. Farten på Offentlig sektor er 3 ukers behandlingstid med mange kokker som skal si sitt, som igjen gjør til at denne tiden blir 2 mnd. Mye Gerhardsen i veggene som i Coop, men ledelsen er egentlig Blå. Royalister.Man skal ikke rote til planlagt sti med da sitt nummer i rekken i da dette SAP, for da skjønner ingen noen ting. Å blir A og A blir Å. Det finnes også flere kombinasjoner i da denne Organisasjonslæren, men man havner opp i en eller annen Pyramiden uansett. Ledelsesteam som krangler med 6 personer er 3-3, uavgjort. Noen har dobbeltstemme, eller så er da Teamet bestående av et Oddetall med da en person utenfor denne gruppen på 4 mennesker som får lov til å sitte i gruppe av læreren, altså Eieren. Den siste personen i Teamet får da et kontor for en fintenker som alle kan manipulere helt til han / henne da sier opp, og etterpå blir det igjen rullering i Ledelsen, og omorganisering. Coca Cola kan man fortelle mye rart om der det igjen er ingen med Aksjemajoritet. Hva med Coop.
Fremtiden vår. Hva jeg synes om alle disse kampidrettene. " Dette er Privat Eiendom. Intergning på eget ansvar. Pistol under puten. 2 Fulle magasin a 16 skudd med filt ammunisjon i nattbordskuffen. Selgere Uønsket. Ustabil i sinnet ved fremmede og inntrengere. Er egentlig trenet for å passifisere en kidnapper, men har min egen evne til å skyte 2 skudd mot hodet. 4 av 5 berger. Faste sikter. Problemer med fotstillingen. Har også problemer med provoserende Sykepleiere i mitt eget hjem som føler Politimyndighet. Jeg vet ikke hvem som er venn eller fiende. Egentlig best å skyte først og å spørre etterpå ". Desverre så ender det med at Naboer begynner å skyte på hverandre som i Bosnia. Øst - Europeisk medisinering i det lille lukkede miljøet Norsk Psykiatri med Danskenes Hvite Bjørn med Fogh Rasmussen og en del omskrivninger av vedlikeholdsdoser i den Medisinske Felleskatalogen, samt at Psykiatrien til dels har Pushet sine syntetiske Medisiner på gaten, som igjen viste seg å være verre enn den som allerede var der ifølge brukerne sammen med " Hvorfor drikker Jeppe " I Psykiatrien / Kortversjonen.: Den Narkomane " Alkohol er verre en Dop ", " Periodedrankeren ; " Hva med deg ", " Nei, jeg doper meg litt ", " Faen, holder du på med det ", " Nei, det må du slutte med ", " Enn du da, Alkohol ". " Nei, det går bra. Må ha meg en rotblaute av og til, men dette er faen meg verre ". " Herregud det skal bli godt å komme ut av dette hælvetes lorthølet ". " Ja, endelig ferdig med denne sprøyten jeg nå. Helt forferdelig ". " Du, også. Jeg er så enig ". " Begynner på Paracept og havner på Plata ". " Bobbys Bar ". " Jaja. Samma faen. Alt er bedre enn dette tross stram Urinlukt ". " Nææ. Rivotril. Hukommelsestap. 50 kroner tabeletten på gaten ". " Prøvde å sniffe en knust tablett Valium jeg. Ikke mye tess ". " Zeldox. Lå 2 år i Nerver å skalv i angst svak og medtatt på sofaen. Doser til å bedøve en Hest. Utnyttet da også. Medisinpakkene stablet i skapet. Fikk skrevet ut 250 tabeletter Rivotril i slengen. Tømte tabelettene i toalettet. Skulle ikke ha gjort det. Synes synd på fisken i denne resirkuleringstiden vi er i ". Slik kan samtalene være der inne i Psykiatrien. Av og til er vi kamerater. Andre ganger ikke. Det kommer an på dagsformen til pasientene. Noen skrives ut og andre blir. Til slutt kobler man bare helt ut og jeg regner med at det er fleren enn meg som har isolert seg og meldt seg ut av samfunnet. Standard prosedyre om det er noen som spør om hvordan det går. Blokkade, kropp og sanser i Alarm og forsvar. En Psykiatrisk Pasient sitter med hele bevisbyrden for å bevise sin uskyld selv i Det Norsk Fengselet Psykiatri med sitt Rettsvesen. " Vi prøver bare å hjelpe deg ". Og så må man til Tingrett og Lagmannsrett for å få hjelp av seg selv der Aktor med Psykiaters Epikriser får det siste ordet sammen med Dommeren og da oppnevnte sakkyndige fra samme lille lukkede miljø som Psykiateren og av og til med en Psykologspesialist som ikke har greid å pålegge deg egenskapene sine med Kognetiv Terapi. Jeg for min del har hatt mer hjelp i sommerfuglene rundt husveggene mine enn dette systemet.
Ski og fjellstyremelding Trøndelag. Det ligger et skarelag helt underst. Husk da dette til Påsken. Vei og Jernbane fjellheimen ; Fare for frostspreng i berget. Sen Høst / Sen Vinter. Vinter / Vår vet jeg ikke. Krøniken Stadsbygd.
I dag 5/12/2016 så våknet jeg til en kaldgjesp på morgenen med at en Svimmelhet forsvant etter av å ha gått i søvne siden jeg da begynte kjemoterapi for 21 år siden og måtte slippe inn noe frisk luft, og det som var da det jeg fikk forklart var at personer som var friske og fikk denne giften " medisinen " i seg ville bli trøtte, men det som skjer er da at psykiatriske pasienter blir sendt i en hjernemessig svimmelhet der igjen pasienter som i de fleste tilfeller ikke har spurt om psykiatriens hjelp går i søvne, og går rundt i sin egen drømmeverden mer eller mindre, men dette skjer da i " våken " tilstand der de sover lite en del, men hjernen er skrudd av til søvn, og dette vil nok igjen forklare en del flash, men da ikke de som da blir påført elektronisk ved elektronisk krigføring også kalt EK med da forskjellige instrumenter til bruk i da Deres " Mediaverden ".
Hvordan man beskriver en Psykisk lidelse ; " Mor.... Koset jeg med puppen din da jeg var liten " ? Svaret var et latterbrøl, og jeg forstår at jeg gjorde vist det. Min mors skjørtekant var ikke den verste å gjemme seg i, og joda jeg er en religiøs sjel, men betrodde min Tro i Mexico. Karen Figenschoue Grønning. Karen Grønning. Pour le Merite. + Russian Imperial Union order. Joda, lystløgnere er de de som jeg har anklaget for å være det. Til tider så går det bra å sitte til bords med en stor slik feit gosse. De spiser som oftest noe godt hele tiden, men det helsemessige tilsier nok at det ikke er sunt hver dag, og ikke er det heller denne statusen det da hadde på 1400 1500 tallet dette. Denne Matpyramiden er nok den mest riktige i så henseende. Noe feit fisk, noe kjøtt til tider, brødmat, frukt og det hele. Et variert kosthold med andre ord tilpasset alder, høyde og aktivitet og til dels kjønn.I øknomien så er min verden egentlig 2 - 2 = 0, altså når noen tjener 2 kroner, så er det andre som taper 2 kroner, og anngående Agenturer og forståelsen av Monopoler og Duopoler med tilhørende Syndikater og Organisasjoner, så kan Dere gå på Coop, Domus og Nostradamus med denne Middelalderøkonomien etter Marco Polo og Columbus og kjøpe en pakke Honny Corn fra Kellog`s så skjønner Dere dette. I Makroøkonomien så er da dette denne Deriveringen om å komme frem til denne 0`en, altså i Balanse i da dette Banksystemet vi har her. Sjarisystemet i Bankverden er da med en Føydal - Herre på toppen med en slik Abdullah bien Controle Vin du Table, og det her hjemme som da i sin tid var Storbonden og medførte en del stridigheter i sin tid. Matematikere og da en del Sosialøkonomer elsker da slike problemstillinger som igjen da ofte er systematiske ut i fra de årstidene vi har sammen med da å da bygge varelager igjen til da neste innhøsting, og da lønner det seg egentlig for meg å ha annet enn bare Olje i matskapet fordi om Oljen er en innsatsfaktor for å bygge matskapet opp med en varebeholdning man kan ta av under de forskjellige sesongene. Storgårder hadde da flere hester igjen foran sin plog. Dette som igjen ga flere likvide varelager på gården de kunne selge og bruke av under da de sesongene som da var og også nå er. Det som igjen da i Aksjesammenheng og Konsern heter en veldiferensiert Portefølje av 10 - 16 Aksjer. ( Rosevinduet i Nidarosdomen og G - 15/16, G - 20/21 Black Jack og logistikkens sentra med spådommer fra Tarot ). Man trenger en plass å være, rent vann, en varmekilde, og tak over hodet. Leketøy til barna, og etterhvert er det om å gjøre det så enkelt som mulig for seg og sin familie når da han & henne begynner å komme i orden. Mange finner igjen nok underholdning og forståelse i vår Natur og på den Gassplaneten vi lever på.


Kløver Ess & Ruter Dame.
Forteller man de sannheten så tåler de ikke å høre den.
Jeg har aldri jukset i spill. Ikke en gang tror jeg. I tilfelle når må det ha vært. Og ikke har jeg noen gang latet som om jeg har vunnet noe jeg ikke har vunnet heller. Mexico for eksempel. Der er det slik at alle må vinne litt, hvis ikke går ikke landet rundt. Kall det gjerne Syndikater og Korrupsjon, men mye kommer av at de ikke vet bedre rett og slett. Det blir som å kalle et annet menneske en hedning enda de tror og kjemper for et eller annet som da kanskje til tider er nærmere min egen sannhet enn hva jeg vet selv til tider. Ingen har Monopol på Sannheten, og sannheten forandrer seg over tid, og tiden er igjen en konstruksjon. Deres fordelingssamfunn er alt annet enn almisser, men er rett og slett sunn fornuft. " Plata, Plata, Plata ", og selger en del gjerne, men de har så mye, mye mer å tilby. " Plata " Det er ikke det de trenger. Jeg hadde tidligere en kamp om Verdensmarkedspriser på blant annet metaller, men videreforeldet fisk koster jo litt ekstra. De som igjen kjøper den videreforedlete fisken fra Fabrikk og selger litt dyrere i volum, eller kjøper i volum for så å spise er vist igjen de som blir mette. Dette at det igjen er mange som lever av Bonden igjen. Det er som regel det første leddet etter fabrikk og produksjon som igjen er da de som stikker av med kaken. Hvilken pyramide da hvert land har er jeg usikker på, men jeg kjenner min egen.
All denne slossingen der ser blant barn og ungdom var ikke bedre da jeg var barn, og ikke var jeg en av de beste der i klassen heller, men det var der igjen da disse løgnene nede fra Oslo de ikke greide å rydde opp i. Dette 70 tallet og at vi barna i min Familie og nær Familie faktisk var født, og min Far rydde opp i dette på 50 - 60 tallet, men en del ville så absolutt ikke akseptere dette. Sverige er her til dels tilbake til 70 tallet på dette området. Krigen var over og nå har Berlinmuren Ramlet, men det som igjen jeg nå ser er forkastelsen av Teoriene rundt Schengenavtalen om da Landegrenser og da dette " Gangsters Paradise " det til tider har vært noen steder, men da å gå matematisk til verks på dette med Tyske Lover og Regler gjorde nesten at ingen i Italia hadde jobb en periode av den grunn, men alle jobber. De økonomiske sammenhengene vil fortsatt bestå imellom de fleste land slik da allerede avtaler igjen er gjort siden Middelalderen imellom en del land. Joda, Kirken har fortsatt en del Makt i Tradisjon Tro.


Mandag 5/12/2016 der jeg endelig er meg selv igjen, men får igjen disse injeksjonene med Cisordinol " Depot " som raserer min familie og det rundt meg til tider og tørker ut mine slimhinner som også huden membran med sine celler er. Nerveceller er også Celler. Bein, Beinmarg med produksjon, samt slimhinnen mellom bein og beinmarg.
Søndag 4/12/2016 ; Medisinsk så åpnet det seg blodårer på høyre side ned til haketippens høyre side og tinnitus forsvant på det høyre øret.
Mandag 5/12/2016 ; Medisinsk slik steingal for at det ikke ble litt mer " luft " over bildet før jeg gikk til sengs i går og irritasjonen var forferdelig stor over dette. I dag bryr jeg meg ikke stort om det, og synes at bildet ble bra nok rett og slett. Man blir noe verre før man blir bedre, og i går var det bare en stor " utblåsning " med kanonen i alle retninger slik hukommelsesmessig med også en liten depresjon inne i bildet, som igjen gikk over. Dette med at Mormor og Morfar samlet alle rundt seg for å snakke ut tenker jeg noe på noen ganger med hensyn på dette, men nå som Storfamilien er noe borte og vi lever i et noe annet samfunn så vet jeg egentlig ikke hva dette har for betydning, men Anonyme Alkoholikere ( Jeg tåler fortsatt en liter sprit og en kasse øl under en 3 dagers ) og alt av treff og selskaper da i denne Plensumsforelseningen Kognetiv Terapi har aldri egentlig fenget meg ut i fra at Psykologer prøver å pålegge meg egenskaper de til tider har selv eller vil sette meg i en eller annen båsen. Jeg har mitt hus, jeg har min bås og jeg har mitt hjem, og det får holde. er ikke alltid den rette løsningen i mine øyne. Jeg tenker på meg som utdannelsesmessig er økonom med befalsskolen i bunn og det er til tyder sykt med tanken på at mange av mine teorier nå er tatt inn i varmen i økonomien og tilhørende økonomiske programmer, men jeg vil ha meg frabedt det at jeg egentlig er den helt store Kapitalisten selv om jeg også kan være et råskinn her. I dag er det mandag, og i dag ser jeg galskapet i dette, man havner i økonomien her oppe i det perfekte og det er da en sikrekel og et kvadrat, men jorden er rund og er Oval. Det er dette at det igjen blir satt fart på disse toriene igjen som da blir det vi kaller et samfunn og her igjen er det egentlig til tider det å bremse farten på noe alt egentlig vet vil fungere, for går det for fort så vil det skjære seg uansett hvor bra en teori er. Som lyspæren og elektrisiteten med andre ord. Det er dette med å finne Nerven og livsnerven i et samfunn eller hva som egentlig er det og samtidig vite hva, hvem og hvilke organer som har beslutningsmyndighet over dette som igjen holder dette samfunnet sammen. Slik jeg nå ser det så trenger ihvertfall min bygd flere føtter å stå på siden da jeg er usikker på bygdens og kommunens skatteinngang. Feilkilden er for stor fart, og dessuten så sitter gifteringen i leddet.


Mentalt sett så begynner jeg å kjenne igjen meg selv. Jeg er den jeg har bestandig vært og kan igjen ta del i det selv også. Medisinsk så har en blodåre i høyre hjernehalvdel åpnet seg inn mot den venstre hjernehalvdelen og dette litt frem for issen.


Størst og verst, best og alt som er. Grandios, kalkulerende og Royal, men føler varme og har luktesans, og har til dels Teft på sine fagområder. Svake sider ; " Nonchalant ". Innesluttet og er midt i flokken. Sjela er til dels ødelagt.

Til Politiet ; Husk sjekk av alle fordon før både av og påstigning om det da er våpen om bord. Helikopter, Paraglidere og det som er. Flyforbudssoner må respekteres og nedskytinger av da slike Kråker vil da til tider hende under landets jakttider.
Pleace Dear Putin. What about Corruption at Internet and the Internet World, and what about the Coyright Act. Pleace tell all the Mucisians and Sir Paul McCarty from Beatles that they are sorry to tell him that he is . UK, and we are . Com, so we do own all his work.


A little of perfectionism.
About Russia with a lot of friends. Pleace make some Drawings down to Dovre. We need a Russian Konsulat in Trondheim. They do call me the Tzar. The River goes big and green for the moment. The Winter Cod has arrived. We do also need a Orthodox Bishop.


My Flower is Ryllik. Mr. Nice.
To the Russian Embassy and the Mexican Embassy in Norway, you no have the chance to stamps a lot of Passports in your Countries with Persona Non Grata.We do have Protestant and Chatolic Bishops already. About some arguing in the north. I do happen to speak with my mum each day and the Family is big. When all is over people do start to belive again, and it is a God, but we do not know witch one to belive in sometimes. Mine is christian and I do also celebrate Chritmas each year. About that Royal thing. I did make a wish to my son. To go down at the sea and pick up a litle old piece of wood to make something to me for christmas. I do see other ones gives their children money to buy something to them. I am going to church this christmas, but It depends when I have taken my medisin. I did tell the Priest that I am not going to church until I could act as People. That was a promise I did make to a Priest a long time ago before I my fight against the healthcare industry. I have been spoken around, and it is more less like the last time ; I am Lions Red Feather. If I live other places the arguing will start about this and that, but it is not synonym that I shall be broke. I have earned my money myself. COD ; Baccalao. For the Norwegians Cod means also Lutefisk and Aquavit.

Høy - Lav.


Bra på mandags morgen før igjen innjeksjon blir satt.
My Visa Electron is the only reason that my internet peyments are not in ordnung. I have phoned my Lawyer a lot of times to fix this for me, but nothing has happend, and in the early beginning of this blogworld I did pey with my Mothers Plastic Card, but I have asked my mom. Do you know to use Internet and PC, and she did say no. My Line Phonenumber is 0047 72865407. I am not economical guardianship it is divided in twice in Norway, so pleace stop to lie about this. No one is that in my municipality. I am a Married man, but still has I a lot of Ladies in the monopause around me witch are afraid to lose control and runs to the doctor and asks what is wrong with them, and some of them are hores after money.Medisinsk i dag 3/12/2016 ; Brusken i høyre skulder kom seg og jeg spydde og kastet opp, kvalme ga seg, og jeg har ikke behov for å tenke så raskt lengre og er i dag pr. definisjon frisk inntil igjen jeg blir påmedisinert en sykdomstilstand. Jeg har fått gjort opp min status og trenger ikke å tenke så raskt lengre. Det sies at boligprisene vil tape seg, og ved da Katolsk Banksystem med forholdsvis flat rente så er det da greit å være gjeldsfri. Dessuten skal jeg bo her alikevel. Muligheter for de med leiligheter å selge for å komme seg i hus. Pass på dette " Vømmølmarkedet " også kalt meglinger i både skalaen salg og nybygg med Deres Gråsoner og til tider Grå markeder, kameraderi og korrupsjon.
3/12/2016, Norsk Tid ; I dag er jeg Royalist og Kongetro igjen, men etter at da innjeksjonen er satt så blir det bare eder og galle. Det var ikke jeg som skjendet min Uniform. Det er ikke min skyld. Da jeg sluttet på Befalsskolen så sa Skolesjefen den gang at har man en gang hatt den Svarte Kavaleri Berett på hode så vil den aldri forsvinne. Jeg kommer opprinnelig i fra San. Kp. 5 Klett, og de har vært vant til å holde Leger i ørene før.


Ærbødigst så ber jeg Bondevikregjeringen som var så frekke at de tilga seg alle St. Olavs Ordenen for noe de absolutt ikke hadde gjort selv, samt jeg lurer også på hvor det ble av alt jeg skrev under noen av de først innleggelsene jeg hadde ved Østmarka etter at jeg var helt sikker på hva det var som hadde skjedd med meg kropslig sett etter at jeg fikk beskjed om at dette hadde forsvunnet i Posten etter at jeg ga mine Paiprer til en Advokat ved Christian Wiigs kontor. Jeg har senere brent noen andre papirer som ikke var verdt å samle på, og jeg lurer også på hvorfor jeg har vært i Psykiatrien på det 21. året etter Tuzla 1995 Kontigent III som Fenrik. Svensk Lege, Tysk Nevrokirurg, Islandsk Sykehussjef MedCoy. Har senere fått noe Pengemessig Erstatning ifra Forsvaret.
Jeg kan ikke jobbe siden jeg ikke har konsentrasjon til å lese og følge med. Ser lite på TV og Hører lite på Radio. Jeg får med meg overskriftene. Grunnen til dette er at disse evnene er blokkerte i hjernen av den medisinen jeg går på, men jeg greier å skrive og lese en liten A4 side før jeg blir sliten.Konsentrasjonsevnen var tilbake før forrige tvangsvedtak med Psykofarmaka og kjemoterapi ble iverksatt.Medisinsk 2/12/2016 ; Fikk da igjen min Luktesans, og etter en tid begynte det å romle godt over hele magen. Frisk har jeg vært før, og dette frem til Tuzla 1995. Det letnet også ned til høyre nede i korsryggen i dag med pulseringer av blod. Har tidligere hatt en reaksjon der etter tur til Kiropraktor. Før dette en del slike småknakinger bak i nakken der kranie møter ryggrad. Dessuten har kjenner jeg normal tretthetsfølelse og føler meg trett, sliten, og lei, samt skjønner at jeg må hvile når jeg er trøtt i for eksempel øyne før en gjesp. Litt senere en del pulseringer rett bak høyre ryggblad, og øm i senene frem til knokene på hendene etterfulgt av et lett " stikk " da noe åpnet seg litt bak venstre nyre med en reaksjon i ribbene akkurat litt overfor dette. Dessuten er reaksjon i brusk og ryggskiver rett ut til høyre midt på ryggen etterfulgt av at jeg kjenner at det strømmer godt med blod ut til hendene på oversiden og på undersiden, samt at det også strømmer godt med blod til fotsålene på begge føtter der det da igjen skaper varme under fotsålene. Litt varmere i kroppen generelt. Varmt blod. Knaker i bakhodet ved en gjesp og det letnet i fremre høyre pannelapp og så i den venstre fremre pannelappen rett etterpå. Litt senerer begynte hjertet å slå godt og kjenner dette ved å holde hånden litt inn over ribbeinene på venstre side og lungene fylles godt med luft og brystkassen hever seg til en litt større oppblåst brystkasse, men enda med noe treghet i bronkier før det igjen senere vil letne der også sammen med at ribbein og brystkasse med brystbein faller til sin tiltenkte skapelse og hjernen vil herdes i hele hodet der nå denne prosessen har kommet litt frem for ørene. Tyrenakken strekkes noe ut og det er en del ømhet og pulseringer ved og i høyre Nyre. Fra morgenen av så hadde jeg tung bakkekontakt. Må urinere igjen, som jeg også har gjort litt tidligere, litt ømhet ved de først ribbeinene der mave møter ribbein ut til høyre med litt " småstikking " der noe åpnet seg, samt har litt kløe litt opp for korsryggen i gropen mellom ryggrad og rygg da ut til høyre. Rak ryggholdning. Rak ryggholdning og tyrenakken gikk ut, en liten nedkjøling, urinering, høyre, ventre pannelapp, oppvåkning, litt ømhet bak i høyre nyre, roen kommer, og så Endelig og noe frustrasjon, trøtthet og oppgitthet. Ømhet på utsiden av høyre underarm, pulseringer ut til venstre for bekkenet og litt ned, litt ømhet på venstre underarm ut og litt ned, venstre arm slapper av etter en liten utstrekk av venstre fingre, høyre hjernehalvdel en reaksjon og oppvåkning litt opp og frem for høyre tinning. Smerter i venstre testikkel, tørr på det høyre øyet, slapper av i skuldre, skuldrene vil gjerne henge noe ned og fritt, synker noe sammen, før igjen rygraden skivemessig presses annenhver " småskrudd " oppover slik venstre og høyre før igjen høyre skulder trekkes opp mot hodet og etterpå den venstre skulderen som trekkes opp mot hodet, tørr på det høyre øyet, harker opp noe slim, må urinere, nedkjøling, urinering med noe ømhet i urinrør der slimhinner har en reaksjon, vondt i venstre testikkel og er noe groggy, samt kroppen er i slow motion og trekker pusten dypt noen ganger der det igjen letner litt i bronkier, puster igjennom nesen med begge nesebor, fuktig og fin i øyeviker på begge øyne og legger siden etter å ha sett i speilet hodet med pannen ned i høyre hånd og er alt annet enn fornøyd. Jeg har stritt hår. Kløe bak og ut til høyre i nakken, og så ut til venstre i nakken, blodgjennomstrømning ut til høyre pekefinger og så i venstre pekemann, puster med maven i en litt sammenkrøket stilling, reaksjon i beinstruktur over høyre fotblad med tilhørende plattfot, reaksjon i nedre venstre fotledd, knytting av venstre tær og så knytting av høyre tær, kløe opp i høyre ørebrusk, mesterøye på venstre side, ser forholdsvis godt med begge øyne, mesterøye høyre øye, kløe bak venstre øret, puster lettet ut, og det pulserer godt i ved venstre tinning og så den høyre tinningen, hodet oppgitt ned mellom begge hender og klør meg i hodet, mesterøyet høyre side, et rykk ut til venstre og mesterøyet på det venstre øyet og har til tider to Mesterøyne, hender gnies over lårene, trekker pusten med noe treghet i bronkier, kjevemuskler strammes og tannbittet er hardt, litt økt spyttproduksjon og tungen finner sin plass rett i munnen etter noe kløe på testiklene og det er godt å kjenne følelsen av at man lever. Det pulserer dessuten godt i begge ørene. Puter først tungt igjennom nesen, så igjennom munnen. Åndenød av feilmedisinering og da dette at jeg ble sendt på feil sykehus med Nosinan og Sovetabeletter i kroppen fra Tuzla førjulen 1995. Mavemuskler strammes og holdning rettes og kløe på ryggen. Gjentagende rask hoste der klaffer og loffer i svelget der øretrompetene kommer ut åpner seg med overtrykk i fra bihulene som også har summet og fått blod inn til sine slimhinner de der inne er dekt med og deres produksjon av gasser for åndedretssystemet igjen er i orden.
Det medisinske med dette var at jeg fant alt ut for mange år siden, men Leger som da skriver med Fine Latisnke ord skulle så absolutt skynde seg å skynde seg å skynde seg med å få en Diplom på sin vegg, og samtidig så var de både Korrupte og til dels med Komplekser. Jeg spurte en gang en Polsk Lege om hun viste av om noen som var helt fri for komplekser for ett eller annet, og hun kjente ingen. Hun spurte meg ; " Gjør du " Jeg så på henne og tok da denne Psykiateren i øyesyn og sa Nei, smilte og gikk. Spørsmålet er nok her egentlig på hvilken Nasjonalitet Dr. Mengele hadde.
Fugleverden i dag ; Noe jag. " Armored Fine Stabilisated Sjørr som fløy seg en runde, og stupte nedover ".
Bosnia MedCoy Tuzla Air - Base førjulen 1995 ; " Hva gjør du Grønning " " Nå må du tenke raskt " Svar ; " Jeg skal berge min Far ". " Hjelpe FN - Veteranene ".
Det som jeg har skrevet er min Historie. Det at jeg har fått godkjent ett eller annet i Forsvaret i følge noen har ingenting annet å gjøre med min " Sykdomshistorie " enn at jeg har fått godkjent min Utdannelse i ett annet System enn det " Skolemessige " av den grunn at jeg tok skeiene i min egen hånd for en del år tilbake på grunn av at jeg syntes at landet var i fare på grunn av misbruk at teknologi, som senere i 1999 ble kalt " lovlig " elektronisk overvåkning i Psykiatrien med Deres POD, PST og CIA reir. Altså bruk av Statsdop for å kontrolere ett Lite Land med massiv overvåkning på grunn av Norges Nærhet til Russland som NATO land med tilhørende Radarer og Antenner. For mitt vedkommende overvåkning og overgrep på overgrep. Nei jeg får ingen bra Jul, og det er da en umulighet ut i fra den Psykofarmaka de av idiotisk årsaker absolutt skal putte i meg. " De likte meg ikke " , og skulle absolutt ha meg skilt siden jeg da ikke skulle være likere enn de, og de taklet heller ikke at jeg hadde fått Erstatning fra Forsvaret på grunn av da det som fortsatt er en følgefeil etter tidligere tider og forklaringen og motivet på dette var Sjalusi og Misunneleser.
Visse ting skal da 407 vite, og slik i dette Navnesøket med Ætt igjen, og det å gjemme seg i skjørtekanten til min mor i da Kunstens Kulturelle Verden, så er jeg da for Halvard Lea å regne med hensyn på Bestemor. Jeg tilhører da denne Reserven i da også denne Kermitindustrien til Bestemor. Har der Band å grier. Denne Halvard Lea har også sin Kermittelefon. Den har til tider vært strengt Hemmelig.
Uansett faen mas, så er det snart Jul, og våre Eldre skal da ha Konfekt Fortløpende nå som Julen har startet, og jo mer man spiser, jo rimeligere blir det, Dessuten er den nå Aprikos som gjelder. Type tilbredning og krem driter jeg i. Sleng med Tran, Samarin eller Nyco Fruktsalt også, samt noen Drueklaser av en eller annen Fargen. Frukt og Fruktsalt, man får stort sett for lite uansett. Genmodifisering vet jeg ikke hvilken betydning den har på dette.
Hvorfor jeg stemmer Venstre ; Som skrevet tidliger så er jeg ikke noe CIA, og ikke er jeg noen Kommunist, og ikke har jeg tenkt meg til Kina. Dessuten er det så mye Norsk Indianer og Same i meg at jeg forstår da denne Norske Zoologien til dels fordi om Blåfargen hører Fruen til i Både familen til Nøtteskriken og denne Stokkanden med flere der igjen for eksempel Mørk Dongeri, Brun Heldekkende Jakke og Brune sko med svarte såler gir meg evnen til å ikke skremme disse fuglene i Frueleken Deres, og da har gjort meg medlem med Samemantallet siden jeg har nok av dette blodet der til å være medlem også i ett av Deres Partier, og her falt valget på NSR ; Norske Samers Riksforbund. Act like a Roman in Rome.
Noe snekkering til Våren er bestilt ned til mitt Potetsland, Rampe i Plank, samt noe til, og der muren min Far stablet opp mot skråningen blir det 1/2 og 1/2 med Hvit og Rød Syren, samt det blir plantet slike Blåstjerner rundt da hele den stråsletten det der vil bli etterhvert. Hvit Syren Fra Venstre sett i fra Sør. Dette kan da også nære Familiemelemmer av meg gjøre siden vi ikke har noe å lyve om.Blåstjernen. Jo det er gamla. Russland. " Halfblood ".
Møkkadritvær i dag med da denne fuktige kalde klamme knottsuget av 0 førevind i minusgrader der det eneste som hjelper nå som igjen strømmen har blitt dyr er å fyre godt i ovnen, og dessuten driter jeg i dette Snøværet ute på Ørlandet uansett hvem faen det er som presser sammen dette fruktsaltet i en tabelett.
Det er ikke mer penger nå enn før blant folk. Det koster fortsatt 10 Industriarbeiderlønner å få seg et greit hus, men vi har mer å hjelpe oss med, så vi slipper en del av denne jævlige rovdriften på mennesker. Der har det blitt bedre heldigvis.
En ting er fine ny forede klær til Vinteren, men det har vært fint om de også har kunnet sende med et belte slik at jeg slipper å fryse så jævlig. Gikk en tur forbi vår fremtid på barneskolen, og for meg så det også ut til at alle av barna der gikk å frøs som en Dame som jeg snakket med sa, og en annen ting er at vi får i oss for lite Tran og Fruktsalt stort sett hele tiden, fordi om tilgangen til da dette med Mat og Frukt er bra, men det er her som vanlig barn og eldre å tenke på, samt da Prisen for da dette igjen, som igjen er noe sesongbetont. En annen ting er for eksempel med dette med Foret skinn igjen ved slakt. Se på Dampstrykejernet, og dere skjønner " Lakkskinn ". Min mor var skredder i sin tid rett og slett av den grunn at det var da få som kunne å sy. Heldress. Var på Stridsvogn, og ved 20 -30 Kuldegrader ble der iskragen rundt halsen, fordi om det var varmt nede i Stridsrommet. Varm Damp ble avkjølt lengre opp, men det er verre med en kuldegrop som bare stiger oppover. Lensmann, påkledning og barnehager. Hold kjæft. En ting er når det er kaldt, for det skjønner alle, men dette jævlige 0 føret der man nesten fryser uansett er det verste. I Mexico, som da er et platå på 2400 meter over havet, så er det alltid noen som fryser ihjel der. Det var vår fremtid jeg gikk forbi i dag.
Fremskritt i Familien i dag. Jeg måtte gi opp. Måtte stryke skjorten min selv. Fordi om Normalt sett så går 17. Maitoget med Voksenkorpset skjevt her i bygden og stanker hjemmebrent imens resten av mennene i bygden våkner av hornmusikken, og må stå opp for å lete etter bilene sine.
Kommunal Sektoren 3 skal ha og nå si sitt også før Jul.
= Kort og presist forklart er at jeg aldri i det hele tatt vil eller har evnen til å stå på den andre siden av Døren på Østmarka Psykiatriske avd. St. Olavs Hospital. Etikk ; Jeg er ingen Torturist, for jeg var godt utrustet fra Naturen av.


På mitt Befalsskolekull så er det bare 1 mann som egentlig hadde bedre hode enn meg. Truls Kongsund.
Medisinsk i dag så 1/12/2016, så har jeg igjen fått Normal slimproduksjon i Nesen etter at det kom en stor snørrklesse ut høyre nesebor. Natt til i dag, så åpnet det seg nede i underlivet ved det som jeg tror er lymfesystemet med da tråen ned til testiklene på venstre side der jeg i dag er noe øm i underlivet på denne siden, og igjen en litt svakere reaksjon på den høyre siden. Dette med en slags form for utlufting. Virkelig godt å strekke seg og kjenne at ryggraden igjen motar og sender sine signaler igjennom brusk og bein, slapper av og puster lettet ut og irritisjon og betennelser og syrer etter medisinering har igjen gått ut av bicepsene i armene, og slapper av i muskulatur og hode sammen med at øynene reagerer normalt på lys uten for mye trykk i øyeeplene. Underarmer med pulsårer og sener frem til håndledd letnet også i en behagelig følelse etter dette igjen. Smakssanser, spyttproduksjon og roen med da tilhørende noe slow motion i væremåte kom igjen etter en hostekule med en reaksjon på utsiden av høyre legg sammen med at urinblæren presser på for å tømmes. Følelsene i mitt lem er tilbake, og kløe i lemmets hode med forhud kom. Dette betyr igjen at lemmet må vaskes etter da denne " Osteproduksjonen ". Mulig at dette også er grunnen til at en del mannlige spedbarn gråter. Kløe i sin lille Tarzan. Vask gjennomført på dette viset. Gikk ned til mitt bad, fant en vaskeklut jeg fuktet, trakk forhuden tilbake og vasket mitt lem med denne fuktige vaskekluten. Skuldre og Nakke kommer seg sist. Ut på kvelden var det bare godt å slappe av av Stress. Hodet ble Tomt og det strømmet så igjen blod ned til fotsålene på begge hender. Knaket noe i høyre kne. Armene slapper noe av, og det gjør også skuldrene, og det er igjen godt å hive etter pusten. Tærne knytter seg og noe smådunking opp og litt ut for issen på Høyre side etter at jeg på morgenen hadde smerter i hodet opp og ut til høyre i høyre hjernehalvdel.
Jeg har også en Psykolog inne i bildet angående mitt lem ut i fra en epikrise, men mine epikriser som jeg kaller Donald Duck lesning kan Dere i mine øyne bare forkaste Psykologers og Psykiateres Teorier i fra tidligere tider siden da Epikrisene Normalt sett ikke står seg i retten eller faller på sine Urimeligheter til en mann som har havnet totalt uskyldig oppe i et mas til PST, POD og CIA Norge fra da den tid denne mannen var en liten gutt, og nå som da denne mannen igjen begynner å komme seg så har ihvertfall da Legen til vedkomende som kjenner Familien godt fått svar på spørsmål mannen stilte Legen om sitt lem i ungdommelig alder, men hadde vanskelig for å forstå forskjellen på hva som her var riktig og galt, samt hvorfor mannen gikk til Legen hvert år for å kontrolere sitt lem for sykdommer i ungdommen.
En ting er savnet etter en del tidligere Eiendeler, men jeg synes selv at en del av dette rett og slett tilhører et Museum, men ett Museum her hjemme slik at mennesker får tatt en del i øyesyn.
Jeg er den samme steingale Monarkisten som de andre, og det blir for idiotisk at Norges land skal basere seg på 2 Mann hele tiden. Det blir for sårbart. I går holdt jeg på å få hjerteinnfarkt igjen da blodårene åpnet seg i en stikkende smerte rundt området brystbeinet. Joda når jeg har riktig blodigjennomstrømning og oksygentilførsel så er jeg både en behagelig og grei mann å ha med å gjøre, men ingen liker å bli presset opp i sitt hjørne. Man blir klar, lei, og iriitert, og bare laster det man har og drar til enten langt bak fra venstre, eller i fra høyre helt til man får noe albuerom. De skulle absolutt ha sin kalde krig og de har da misbrukt min kunnskap.
Ved utlån oppretter banken et innskudd på låntakers konto i bytte mot et verdipapir (gjeldsbrev). Bankinnskudd eksisterer kun som bokføring og opphører når lånet tilbakebetales, men telles med i og utgjør det aller meste av pengemengden. Bankinnskudd er lån til banken som enkelt kan overføres mellom kontoer og er derfor penger, mer spesifikt «kontopenger».Endret definisjon av ikke-finansielle foretak 1. januar 2012

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Det betyr brudd i statistikken fra og med tall for mars 2012.

En rekke foretak tidligere klassifisert som ikke-finansielle foretak ble flyttet til finansielle foretak. En rekke personlige foretak som tidligere var inkludert i husholdningssektoren ble flyttet til ikke-finansielle foretak. I tillegg ble ideelle organisasjoner inkludert i sektoraggregatet husholdninger. Den nye institusjonelle sektorgrupperingen påvirker ikke M2 totalt, men fordelingen i pengeholdene sektor. SSB har bruddkorrigert transaksjoner og vekstberegninger med utgangspunkt i data fra Næringsoppgaven til de aktuelle foretakene. SSB presiserer at det er knyttet noe usikkerhet til endringene fra februar 2012 til mars 2012.


Opphav

I Norge og andre stater som har et gjeldsbasert pengesystem opprettes pengene ved låneopptak fra banker og andre kredittskapende institusjoner. Sentralbankene spiller en avgrenset rolle.

Ved utlån oppretter banken et innskudd på låntakers konto i bytte mot et verdipapir (gjeldsbrev). Bankinnskudd eksisterer kun som bokføring og opphører når lånet tilbakebetales, men telles med i og utgjør det aller meste av pengemengden. Bankinnskudd er lån til banken som enkelt kan overføres mellom kontoer og er derfor penger, mer spesifikt «kontopenger».

Faller bankens utlån og andre eiendeler (etter tap) lavere enn bankens innlån blir banken betalingsudyktig og går konkurs. For å sikre innlånene (innskudd, sertifikater og obligasjoner) er bankene lovpålagt å ha (egen-) kapital som overgår 8 prosent av risikovektede utlån. Dette kalles kapitaldekningskrav. (Kravet beregnes ulikt for hver kategori av eiendeler på bankens balanse. Jo tryggere en plassering anses å være, jo lavere er risikovekten, helt ned til utlån til staten som er uten kapitaldekningskrav. I det banken aksepterer et gjeldsbrev fra en kunde, øker bankens utlån. Samtidig godskrives kundens konto og således øker bankens innlån. Dette innebærer en økning av pengemengden (kunden kan umiddelbart disponere kontopengene etter eget forgodtbefinnende). Bankens kapitaldekningskrav sørger imidlertid for at minst en viss andel av pengemengdeøkningen er egenkapital på bankens egen balanse, og i prinsippet kan denne egenkapitalen tapes uten at banken går konkurs.

Pengene sentralbanken oppretter kalles basispengemengden og består hovedsakelig av kontopenger hos sentralbanken. Prosessen er lik som hos bankene, et innskudd (kontopenger) opprettes på låntakerbankens konto i bytte mot verdipapirer (gjeldsbrev). Bankenes konto i sentralbanken brukes også til overføringer mellom bankene, og det er herfra kontanter kommer i sirkulasjon ved at en bank trekker fra konto for å møte etterspørselen fra egne kontohavere. En banks kontantbeholdning regnes som en del av bankens reserver og telles med i basispengemengden, men ikke «pengemengden» slik den er definert. Kontanter hos sentralbanken regnes ikke som penger i det hele tatt, kun trykksaker. Kontanter blir «basispenger» når de mottas av en bank, og videre en del av pengemengden når de forlater banksystemet helt. Fysisk trykking av kontanter har i seg selv ingen påvirkning på pengemengden i moderne tid (med unntak av pengeforfalskning).
Det å prise seg ut.


Inflasjon og deflasjon

Penger opprettes hver gang noen tar opp et lån fra en bank eller annen kredittskapende institusjon og opphører når lånet tilbakebetales. Dette skjer mange ganger daglig slik at de til en viss grad utjevner hverandre, men aldri helt perfekt. Overgår summen av nye lån nedbetaling av gamle øker pengemengden. Dersom pengemengden øker raskere enn mengden varer og tjenester tilgjengelig faller verdien av pengene og man får inflasjon. I motsatt tilfelle får man deflasjon.

Siden utlån er grunnlaget for pengene er veksten raskere ved lavt rentenivå kombinert med stor utlånsvillighet fra bankene. I tillegg påvirker staten pengemengden betydelig med statsgjeld, enten ved store opptak eller store nedbetalinger.

Lønns-pris-spiral, vanlig betegnelse på sammenhengen mellom lønns- og prisstigninger under moderne forhold. Hvis den ene av størrelsene stiger, for eksempel prisene på grunn av dyrere import, vil den andre, lønningene, følge med, ofte på grunn av indeksregulering. Dette fører igjen til en prisstigning, som må kompenseres med ny lønnsregulering og så videre. Forutsatt at ikke andre forhold gjør seg gjeldende, vil prosessen i alminnelighet konvergere mot et nytt nivå for priser og lønninger.

Penger opprettes hver gang noen tar opp et lån fra en bank eller annen kredittskapende institusjon og opphører når lånet tilbakebetales. Dette skjer mange ganger daglig slik at de til en viss grad utjevner hverandre, men aldri helt perfekt. Overgår summen av nye lån nedbetaling av gamle øker pengemengden. Dersom pengemengden øker raskere enn mengden varer og tjenester tilgjengelig faller verdien av pengene og man får inflasjon. I motsatt tilfelle får man deflasjon.Siden utlån er grunnlaget for pengene er veksten raskere ved lavt rentenivå kombinert med stor utlånsvillighet fra bankene. I tillegg påvirker staten pengemengden betydelig med statsgjeld, enten ved store opptak eller store nedbetalinger.
Ved Import og Inflasjon så dumper / eksporterer en del Land sin Inflasjon i andre Land. Eksport av Inflasjon kan også foregå ved eksport av Arbeidsplasser til andre Land. Dette er for de Landene det gjelder som å takke Nei til å få sitt Lønnssystem ødelagt i sitt Land fra et Høykostland. Dollaren har mye skyld i dette for en del Utviklingsland og Ny - Industrialiserte land, som igjen gir rom for korrupsjon og kriminalitet etter jaget etter penger. Kapitalismens bakside av medaljen med andre ord. Som å reise på ferie i til et Land der Lønnsforskjellen imellom to like jobber er stor. Den ene er på ferie fra et Høykostland og den andre jobber for Turisten, men har bedre utdannelse, men under halvparten av lønnen.


I Fotball så er Midtbanen veldig viktig slik som i Sjakk der det i utgangspunktet dreier seg om å kontrolere de 4 rutene Midt på Sjakkspillet, og for Norge og Sveriges del så dreier det seg om Østersund med nærliggende strøk sammen med Nidarosdomen.
Medisinsk 4/12/2016 ; Muskler under kjeven ut til venstre gikk ut i går. En kjevelås av Den Danske Medisinen Cisordinol. Underkjeven gikk hardt ut til venstre og noen bein knaket på plass der inn der inne ut til venstre, så høyre, hode ned til høyre, knaket i nakken ut til venstre, så knaket det ut til venstre i nakken og litt ned i ryggen og er da igjen en type som går på Coop og kjøper meg en stor prinsessestang type Hest siden jeg er godt utrustet fra naturen av selv, og liker en skikkelig frokost med kaffe. Jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg noen Nyttårsraketter i år. Får se på det siden. Midt - Østen. Dere finner mye av Konflikten

rundt da denne Styrtingen av Shaen. Ta Shaen. Den gangen Persia var fint. Saudi - Arabia og Shaen som kranglet den gangen. Saudi - Arabia betalte Amerikanerne for å ta Shaen, og senere Saddam Hussain. Ta, Ta, Ta, og det å aldri stå til Forklaring.
En Fylkning som forsvarer seg selv.
En bit av sjela. Matfurua.
Jeg har fyrt i min Peisovn, hører grana og furua knitre for å skape varme, lyden gjør meg stille med tregassen og treverk som sprekker med gassen, betengt og tung til sinns. Jeg tenker mitt. Hvor er den beste skolen, hvor er den beste Befalsskolen, og tankene glir over til dette med hvor er den beste Krigsskolen og Stabsskolen er, det smeller i ovnen. Jeg er ingen Jødisk General. Cand. Merc.


Et mørkt dikt.Strøjobber fra Storidiotene som absolutt vil ha meg sittende på Rørstoler å høre på de. Sikkert denne Kongen og greier med sin sønn. Nei, takk. Jeg har ikke skiftet uniform.
PST, POD og CIA Norge sine menneskerettigheter tror jeg bare ikke på. " Vi likte han ikke " var Motivet.
Slik flink til å Danse, Synge å Pule ? Kjempebra teknologisk fremskritt i følge overnevnte.


I dag fikk jeg godkjent KS 2, Edinburgh. " Det har tatt seg ut ", Nei. Fenrik ble Løytenant, Stab. De beste økonomiske Universitetene er vist å finne i Spania sies det. Skrittet der er stort. Værrre er det med da disse små Datanerdene som er schiofrene, har bittesmå fingre, og er slik plukki, plukki , plukk, og til dels de værste jævlene angående Tortur når de får noe slik som torturister, mishandlere, og trakserere fra POD, PST, og CIA Norge til å hjelpe de med det de driver med i denne skalaen og er egentlig Deres likesinnende når det gjelder å ha Damer som blir skuffet etter å ha hatt de til sengs. Min er da 8 Tommer. Barnehagebarna. De har blant annet en jævlig barnefødsel på samvittigheten.


Jeg blir stående å telle sko og bandasjer sammen med sivilarbeiderne, og vil nok også lære meg å blåse opp et feltsykehus. Regnskapene blir ført av andre. Trives også i kjeldress. Er Links, og med da dette med sluttet orden, så har jeg min egen evne til å alltid snu til venstre. Svada og en del Brødmeldinger vil det nok fortsatt bli, men Kornsiloen står i min bygd.
Denne hører gaten til. De trenger meg som frisk, for resten kan de, men for meg så har KS 3 blitt 2,5 Kilo amfetamin i en pose kastet i taket. Har aldri våknet, men har hele tiden vært våken. Psykiatrien og de som hadde vært på Brøset og Fengselt, samt er i fengslet vill ingen noe så vondt for da hadde jeg vært død i forsøket uansett på ett eller annet viset. De har nok ettervekst de sa de eldre etter at litt for mange skulle slave etter Cruz Asanta av de. Det er Tårnkaken som gjelder for de også nå.


" Han er for godt Gift" ! Forbud mot det Tydligvis. Ny akuttbygget på Østmarka St. Olavs Hospital kommer nå.


" Ja, virkelig har vi det så Trivelig. Klart man blir utslitt av å kjempe imot slikt som Radiolab ". Jeg har aldri stolt på en denne elektronikken etter at et Tårn på en Leopard 1A5 bare begynte å snurre av seg selv til tider. Like lite som en gassflaske i en Campingvogn med rørklemme. Min far sjekket alltid både flaske og gummislange og rørklemme hver gang med gassbrenneren i bruk, uansett om slangen inn til gassbeholderen var ny eller litt eldre. Jeg har sagt dette før. Det var ikke 1 arbeidsulykke da Sluppenbruen over Nidelven ble bygd. Da holdt denne Generasjonen med blant annet Tysklandsbrigaden bak seg på.
Hva jeg ble misbrukt til uten selv å vite dette, og skjønne dette var at for en del år tilbake så kom en Kamerat av meg på Døren en natt, og lurte på om jeg ville bli med til Oslo for å kjøre nedover en bil for Salg. Senere innrømmet han til meg at bilen skulle hugges opp for å sendes til Russland. Jeg viste ingenting om dette før jeg satt meg i bilen hjemmefra. Måten det ble gjort på er at bilen ble kjørt nedover, senere en person sette seg ved en tilsvarende bil å drikke, for å etterpå erklære at bilen hans hadde forsvunnet i fylla. Dette med opphugging av biler, frakt og salg var vist den gangen satt i scene av ledelsen i Sties. Mulig jeg har fått en del problemer av dette, men jeg viste absolutt ingenting om dette før vi kom kjørende forbi forbi stuen til Johan Falkberget må det ha vært om natten, stoppet og stilt noe for høye lys på da denne bilen, og vedkommende sjåfør betrodde seg om dette til meg. Jeg for min del lurer også her på hva den skjulte agendaen da var siden jeg senere har vært utsatt for mordforsøk, og at jeg også da var Psykiatrisk Pasient. Var da dette de mente med KS 3 ?
Gift mann, RAV 4 i gården. Slike 16-17 åringer kranglende om en Dame ? Ja, virkelig. Slik drikke seg full på byen og ha denne Whitlelab i hodet uten å vite dette, krangle, og så " Slå, Slå, Slå ". Da slår man da. Være hjemme til sin mor neddopet av Statsdop, og så " Stikk, Stikk, Stikk " der man står forvirret med brødkniven i hånden. Nei, da rygger man da. Være på besøk hos en kamerat å se et nyfødt barn, og så " Spark, Spark, Spark ". Være glad for å se sin sønn, og så " Skyv han ned trappen, Skyv han ned trappen, Skyv han ned trappen ".

Det legestanden kaller bivirkninger i Psykiatrien er da en løgn fra de, for det er slik da denne Psykofarmakaen virker med sine blokkader av kropsfunksjoner, og det heter Reseptorblokkade og Dopaminblokkade. Grav av roten på et Tre. Altså blokker noe av mattilførselen til dette Treet, og Dere vil se at noe annet dør ved dette Treet. Psykiatriens Dødsforskning må det bli slutt på. De skyter barnet i ditt Hjerte i deg med sine sprøyter og innjeksjoner de kaller medisin. Dessuten er det igjen gått å leve etter at skuldre slapper av og at denne " betennelsen " i hjernen har gitt seg av all denne Syren, Azidesen av medisinen som har vært " banket " inn i mine celler med da denne Statsdopen. Roen har kommet i kropp og sjel, og hjernen føles rolig behersket, matematisk kalkulerene, ganske godt herdet og Grandios med Royale innslag og noe nedkjøling av kroppen tidligere. Jeg tenker litt tilbake på dette ungdommens Heimervern med da denne gamle Mauseren med da disse innslåtte skuldrene og det som var. Er ikke alt dette som er like bra for sener, brusk og ledd der heller, og jeg med da som må være noe beinskjør nå etter all medisinering og strekker i sener og ledd har ihvertfall ikke mye å gjøre med da våpen i hånd. Det er slik at det blir litt i skalaen da er jeg " Død " på både det ene og andre viset. Ikke fult så galt, men har ikke mye å gjøre på en skytebane som jeg ser dette. Hvordan morgenen har vært. Redd for brødkniven, så på den og sopet den ned i oppvaskkommen, trakk meg inn i stuen, følte meg ikke trygg på meg selv, og gikk tilbake og la kniven nederst i en skuff, men der kan gutten finne den, og må ned i skuffen og finne en annen plass til den. Brødkniven havnet øverst i et skap bak noe lettknuselig glass. Dette Forsvaret, blir man egentlig noen gang ferdig med det. Svaret her er Nei for min del. Det er det at jeg må ha en del klær i Jordfarver i klesskapet som jeg vet bare passer uansett, men er forsiktig med det svarte, for det er egentlig Mørkeblått. For stor del av mitt Liv egentlig. Bitter er jeg ikke, men frustert og skuffet. 30/11/2016 ; Hadde Psykiater innom i dag. Det må ha vært noen som har reagert på at Nissene sto feil.
Kjøpte noe Mors brød i går for det lignet litt på de min Mor laget i sin tid, og smaken stemte godt. Sirupen i brødet er i brødet og ikke oppe på det.Til Forsvaret så har jeg holdt de informert, men vil ikke møte de bare for at de selv skal føle seg noe bedre for at jeg igjen går hjem til mitt for liksom å synes at dette var så bra etter at en del av de har vært verden rundt å kost seg på min bekostning. Mentiroso mentiroso. Løgner etter løgner har det vært, og nå tror en del i Verden på Deres løgner. Han mentido por lo que creen que usted mismo. De har løyet så de tror det selv og vell så det, og jeg tenker da noe på denne Hitler ; " Lyver man til 1 så tror de ikke på deg, men lyver man til massen så tror de på deg ". Flertallets Diktatur. Media med Radio, TV, og Internett er et slikt Propagandaapperat. Jeg for min del har havnet opp i denne Mozarteffekten og denne Heiden.


https://www.youtube.com/watch?v=hcpM0yN7p0c
Det er en del dødsfall og også mord jeg bare vet kunne ha vært unngått i da dette systemet med da denne " Statsdopen " inne i bildet.Dere vil nok ikke se meg i uniforme mer, men min grunnutdannelse var å trenes hardt på dette med å holde " Fokus " og samtidig bli kjørt på et jævla til Stress. Jeg tenker en del på andre igjen som ikke har denne ballasten i sekken der Stresset har kommet etterpå. De vil ha det vanskelig med å overleve i da Psykiatriens verden der de i senere tid er trenet for utløp av " sinne ". Forsvaret har den senere tid vært trenet for Fart og til dels Agressjon. Jeg var i Vernepliktsforsvaret.
Medisinsk 30/11/2016 ; så letnet det i leddene og brusken i knær og bekken med lårhals og leddkuler. Tidligere i dag våknet jeg noe hjernemessig etter at Åndenøden og kvelningsfornemelser med nedsatt lungefunksjon hadde gitt seg etter da den giften de har puttet i meg og fått trekt noe luft igjen. Humøret ble i dette tidsrommet noe bedre. Giften fra Statsdopen er på vei ut av kroppen. Litt tidlig på formidagen så gikk NESETETTHETEN ut med da de uttørkede slimhinnene rundt nesen, og det kom det ut ei jævla til snørrklæsse / slim / snotty med da den gift som tenkes kan ut Venstre nesebor, og jeg er usikker på om det åpnet seg i Venstre pannebihule eller ikke, slim og puss ble godt trekt inn nesen, og rett ned i maven til destruksjon og bygging av immunforsvar. Svak i kroppen og muskelmatt. Har fortsatt medisin i kroppen. Hender og Føtter er da det man nå snart kaller for 4 - ling kontrolert. Godt øyemål til tider.
Hvordan ser da dette " Solkorset " egentlig ut. Pyramiden min er altså en Tårnkake. Befolkningsøkning ? Norge har Monogami, og det skal det være. Binært tallsystem og en Passer. Dette med Fashion og Mat igjen er det at man Smaker med Øynene. En ting er denne Fordismen til Henry Ford i en del industrier, men i byggeindustrien så er faktisk dette en bra modell for hvordan det skal gjøres, men ved husbygging så liker jeg ikke all denne akkordjobbingen. Hastverk er Lastverk, og dette må før eller siden taes igjen ved vedlikehold. Det å ordne det litt fint rundt seg med hus og hage igjen er igjen avhengig av da om da Naturens behov er tilfredsstilt her igjen, og altså dette med hage dreier seg å finne hvilke vekster som kan vokse i gitte områder, og i Mexico hjemme til Fruens Familie så har de sitt steinbedd i diverse kaktusplanter og det de da får til å vokse der. Vann er da en knapp faktor der, og sola og varmen til dels en knapp faktor her, men Kaktus får vi også til å vokse i Norge hvis viljen er til stede. Ørken og Matjordspørsmålet begynner med en eller annen Mosen som regel. Barskog, Fukt og Mose over en Sandbunn ofte. Beplantning i karrige strøk blir da igjen med Barskog. Man finner også rester etter et Barskogbelte noe Nord i Mexico. Dette Davy Crockett, Treborgen og Jernbane kommer nok inn her som en avgjørende faktor, men etterplanting er en mulighet om viljen er til stedet. Norsk Skogforedling, Grunnrente og Hogst er kanskje av interesse for noen her igjen. Regnestykket her ved hogst og etterplanting er her 1/50 år her i Nord. Masseproduksjon av små bartrær til beplantning er da drevet i mitt liv ihvertfall så lenge jeg vet. Dette kom nok etter da dette med Skogbruksmester Gyldentanns historier. Det kommer noe på hvordan vekst av etterplanting har vært.Oljeprisen har tapt seg noe i Verdi, men Dollarkursen har steget. Reelt tap / gevinst for en del vet jeg ikke.


Tjuvpakk ja. Egg hadde vi før vi. Tjuvpakk ja. Lik Ardenne Frankrike 2. Verdenskrig. Trodde krigen var over, tok frem det de hadde gjemt og var glade i, og så kom de tilbake, og stjal det siste også. Slik har de bedrevet det med min Familie. 70 tallet var 2. runde, og denne gangen for å stjele resten. Sa det en del her hjemme om disse i Afghanistan. Der kan de bare bli. Håper de ikke kommer hjem igjen. Afghanistan. De først og siste kontigentene hadde det litt tøft. Ellers så skjøt de på Esel med Stridsvogn.


Vårt var slik stående med perler voksende rundt seg i greiner.Angrer meg for at jeg ikke sendte raketten rett på Oslo da jeg hadde sjansen. Norske Politikere ; " Det kan jeg gjøre, og det kan du gjøre, og han ?" Han kan sitte i Psykiatrien og Passe på der ". Den Amerikanske Familien sendte da over Krigsfilmer fra Norge 2. Verdenskrig, for jeg ville se dette med Finnmark, og dessuten var noe for å hjelpe min Mor med sin hukommelse, men de var jævlige nok til å påse at hun ikke greier å forklare seg. For min del kan de bare stryke med i skammen sin. De sloss der oppe for å frige min Mors Familie blant annet. Han skal jo ikke ha det der etc. " Ordne du den, Ordne du den, Ordne du den " " Jeg trenger en advokat " . Det skal ikke de ha, og ihvertfall ikke han etc. Unnskyld meg, men jeg sitter med mitt Navn jeg fra Fødselen jeg. Sprang rundt med et Kors med Jesus på i Jern som liten gutt også jeg. Vår Kirke. Borte det også. Lurer på hvem som går rundt med det rundt halsen nå jeg. Jeg brente min Uniformsbukse fra Kavaleriet. Nå må Dere også skifte Uniform der. Mørk Uniform for eksempel, Konger alle sammen, men ikke slik som da denne Tyvstjelte Gallauniformen til Politiet. Så slipper Dere det maset ihvertfall. Jakken havnet til Fretex. Det Norske Passet er heller ikke det det en gang var. Kan ikke stole på Familien uansett, så jeg bryr meg da ikke stort om slikt lengre, men finn de en annen Uniform. Jeg stoler heller ikke på berget, og jeg vet ikke om det forsvarer seg selv hele tiden eller ikke. Dessuten så har det vært renplukket før. Både utenfor og innenfor. Gravplyndring og forskjellig der. Det meste Dere ser i media er da denne Copycatvirksomheten med da at det Norske Kongehuset og tilhørende " lån " er så flinke med barn og det som er, og har selvfølgelig kommet på alt selv siden da ingen i min Familie hørte på Radio og var i livet. " Idotarna " kan man fortelle at det eneste Landet i Verden som har råd til udugelige Politiker så og si bare er Norge med sitt Vrangstyre. Embetesverket da med da de de ser på sine Slaver igjen der de igjen forskyner seg selv da av andres Kunnskap og Ressurser til dels, og sågar påser at Husfruen til da disse Proletarer aldri får være i fred. Løgner og faenskap fra Legestand og Advokatstand samtidig som oppveksten og sosialt samvær med sin sønn har vært fraværende, og spørsmålet fra en liten gutt hvor jeg hadde vært da han var barn. Fruen glad og fornyd da de fleste av mine Teorier ble bevist riktige og sto I gårdsplassen var glad og sa at alt ville ordne seg etc : Norge " men ikke han da ". Legemiddelindustri, løgner og det som er fordi de skulle ha sykehuskøer og det som var. " Han plager vi ", " Litt mer Norsk ", og massiv manipulering av meg. Dere får nå denne Arbeiderpartistaten nå på Papiret Deres. Solgt av meg. Kjøpt med den Norske Seddelpressen. Det som er litt deilig å tenke på er da min Gallauniformsjakke til Kavaleriet som ble gitt til Fretex. En eller annen har betalt en sum for å få Lov til å gå med denne, og en annen ting er at det er et Religiøst firma. Jeg betalte i utgangspunktet selv for den, men noe hadde egentlig skjedd ; " Dette " at jeg var effektiv med det jeg holdt på med ble sagt, og at jeg var sinnsykt målbevist på de tingene der og da, og i ettertid regner jeg med at de ikke var alene, samt jeg viste egentlig hvor jeg Personlig hørte til. For meg ; Frankrike og Russland, men det er dette at jeg fikk med meg at Franskmenn hele tiden passer på at de ikke blir for gode venner også. Det er denne Krigskolen i Moskva igjen. Franskmenn som Russere liker å tegne sine egne modeller igjen, men det er da også meningen at andre også skal forstå. Det er denne Pomorhandelen og Champagne til Nyttår må alle med respekt for seg selv ha igjen for da de som drikker Alkohol. Amerikanerne driter seg ut med dette Frankrike hver gang, og det slår aldri feil det at de gjør akkurat det enda de har fargene Rødt, Hvitt og Blått i sitt flagg. Det er da denne gamle Aliansen Russland - Frankrike i sin tid, og Frankrike - Polen igjen som jeg ikke blir klok på. Det må være dette Franske Språket i sin tid igjen inne i bildet. Ingen regel uten unntak.Dømt på grunn av Vranglære. De skyldige har hatt det travelt med å skifte jobb en Periode.
Jeg irriterer meg over dette spørsmålet kvinner fikk om hva de syntes var best av en som Var Feit og Rik, og da en som var Pen og Fattig. De tenkte seg om, og sa at de ville nok velge den Feite og Rike. Det er en løsning til på dette spørsmålet.
Forskningsmessig så har jeg brukt elimineringsmetoden. Jeg har kranglet mye med Psykiatrien om dette siden de går empirisk til verks, og har også til tider innrømmet at de har forsket en del riktig, og også har forsket en del feil, samt at de også har innrømmet at de har forsket på de feil tingene.
Min mor og Finnmark og noe av de grunnene ; Manglet Hønehus og tilgang til Gårdshøns. Hønehus var en ide en Periode. De hadde Måsegg, samt denne Husmorskolen i sin tid hadde der oppe da dette med at den gangen kunne ingen å sy. Manglet dessuten utstyr til dette, og penger til da dette med å få det startet opp. Befolkningsgrunnlag kommer også her inn i bildet. De hørte litt rundt, men de fleste var utslitt og lei av at det var de samme da som nå, som måtte ta i med håndmakten sin.
Alle idiotene i det Norske Helsevesnet som ikke i det hele tatt er brukende til stort jobber til dels i Psykiatrien, og det har bare blitt verre og verre. Det virker som de som er igjen er dritten av de, og en del av de har sin egen evne å møte på skadestedet som de skadedyrene de er når jeg er innlagt. Mitt syn på dette ; Gestapo og Dr. Mengle med klubb, og jeg ser på de som mordere siden det er alt annet enn Medisin man får i Psykiatrien. Senere år har de igjen mistet mange Pasienter siden de absolutt skulle ha jobb etter sin endte utdannelse. Dette har endt med at flere av Deres Pasienter igjen har gått bort. Døde altså. Statlig Regi og alt. " Hva skal vi gjøre med Fuglene " etc. Når jeg da er innenfor de murene, så ser jeg på til dels en del eldre Plageånder, men nå har det vært utskiftninger, og det har kommet nye Plageånder til. Samler på pasienter for å ha noe å gjøre etc. " Jeg måtte slippe en i dag ". " Han. Nei, han har tent på sitt hus tidligere ". Samme leksen får jeg hver gang. Alt negativt de greier å skrive om meg finner Dere i mine Epikriser. Her er da det jeg skriver og legger ut. Psykiatrien er synonymt med enveiskommunikasjon. Dømt av de uansett, og en neddopet Psykiatrisk Pasient sitter for de med bevisbyrden enda de er nedsyltet med Deres Statsdop og er blokkerte i hjernen med vanskelig å forklare seg med både blokert hukommelse og skiftende humør som til tider havner opp i det å være ildsint de ikke har gjort noe galt. Psykiatrien med da sine idiotteorier vet i utgangspunktet at de er de skyldige med henyn til de Pasientene som er pakket bort i Deres justismord, men enda så " sitter " pasienten med bevisbyrden i Deres Nurnbergprosess sammen med da en " Studiekamerat " fra sitt lille lukkede miljø i da lagmannsrett, tingrett og høysterett som da Dommerens rådgiver i vanskelige spørsmål angående " Psienter " de da ikke greier å forklare syke ut i fra de påmedisinerte reaksjoner da Pasienten har fått av Deres medisiner om de da har klaget til Rettsinnstansen over Kontrollkommisjon og Fylke med tilhørende leger. Alle av de har lest den samme boken. " Det kan jeg ikke ", " Det vet jeg ikke ", og da må Pasienten ihvertfall ta Deres dødelige oppråtnende medisiner med seigpining og for tidlig død ut i fra de.
Angående dette jaget etter da disse " Svinene " på skogen, så på 70 tallet gjemte det seg en del i Kirken og en del i Psykiatrien, og en del utro tjenere i Politiet matet de med informasjon, samt vedkommende Politiinspektør som er den største Lystløgneren av de alle hadde da både en Dansk Psykolog og Psykiater hos seg før jeg reiste til Bosnia, og han kom da opp i da dette loft, og blokkerte min Nakke med Lymfesystem like etterpå. Han er da en av disse informatnene Deres igjen. Stærkassene de letet etter på 70 tallet er å finne på Østmarka Psykiatriske avd. St. Olavs Hospital. Slik hoppe rundt som " spretter ", i Nord - Nord - Øst om Våren etter sin leder i duggfult gress med sin sonar, luktesans, samt syn og lete etter dugg - Mark, og flytte seg rundt etter Solskyggen på leting etter mer mat. British Defense er da OSS da. Orkdal Sanitet Sykehus. Mordforsøk og det som er da av til tider Leger ettersøkt for mord igjen.


https://photos.google.com/share/AF1QipO_8BiIzJWkj9sCiJ_iqqe7NJVwdpBTJBCZMW8XTxdNljS5NOvxbIEj8uMAWEcIpw?key=S25hbVVLSTRTem1pWUpNNGRiZVA1M1hYSjNXT2FB


https://photos.google.com/share/AF1QipNmhpHgDJHyWOLbG1hDXw9Xs5bPL2b-4JfkxH6pMEM3X_1s42lBgXGprFn6eXCMDw?key=WEFTMDIxRHZTS2p3eHBvaVJzS0p2MEY5ZU1rcUx3
Østmarka Psykiatriske avd. St. Olavs Hospital før tvangsmedisineringsvedtak ble effektuert under forrige innleggelse etter at klagen til Fylkeslegen ble forkastet i da denne Mafiaklubben der til Ottervik med sine horer som er stort sett bare ut etter makt og penger i den skalaen at jeg bestemmer nå over deg jeg skrev til Fylket tidligere ble til tvangsbehandling med dødelige medisiner siden så lenge jeg husker ble påbegynt igjen med tilhørende nedsatt hjertefunksjon og lungefunksjon med opprotning og seigpining som konsekvens igjen ble bestemt at jeg måtte ta. Kommer meg, og blir sendt i grøfta igjen etter da å fått klageadgangen opp til fylket, for så å sendes i grøften igjen.
https://photos.google.com/?pageId=none
Hattparty ja. Må fa tak i Bussjårførluen og få byd til en Streng, så blir da det bra. Purpur for å greier, men Tysk Sverd får jeg da ikke helt til å stemme.
Hovmod står for fall er en ting, og en annen ting er forskjellen på riktig og galt. Det å kjøpe lykke. Da må Dere gå til Legen, for igjen å spørre om de kan hjelpe med noe Øre - Nese - Halsproblemer. Legeforeningen har meg fortalt at de har kommet litt lengre medisinsk enn hva Legene til da disse Faraoene i Egypt gjorde. Det har foregått det de kaller for en modernisering. Ny modeller, litt nyere fjes og slikt. Elektronisk så kan noe av dette da sees på TV. Blant annet byggingen av Suezkanalen for en tid tilbake. Disse Legene har til tider et stort verksted igjen. Jødene og da denne Moses hadde senere noe problemer med da å innrette seg for da Faraoene og ville da ikke bygge en bro over Suezkanalen med Tryllestaven sin. Spørsmålet her igjen er da hvilken tempratur moder jord hadde igjen på den tid. For snakke om alle disse Konfliktene med blant annet Britisk Forsvarsdepartemente om da Russland med da det som igjen egentlig er Krangelen imellom det Norske og Det Svenske Kongehuset om Nobelprisene, så får Dere da snakke med de da. Slike Gassrørledninger på havbunnen til de Britiske Øyer, Oljeplattformer, Elektriske Ledninger og det som er lar seg igjen sprenge i Luften sammen med da de Olje og Gassutblåsninger det igjen blir på havbunnen rundt de Britiske øyer for eksempel, og det lar seg også først sende med noen " fremmedlegemer " i da dette rørsystemet.

Hva er krangelen ? Fiskeværet i Honningsvåg ned for Nordkapp ? Lojalitet ? Må være lojal mot seg selv først. Det begynner med det. Med andre ord det å være ærlig med seg selv. Jeg lyver ikke mot meg selv. Jeg har aldri narret meg selv jeg. Storidioter blir man lei av.


Organisasjon ; Drueklase : Canada, Norge, Sverige, Finland, Russland. Denne kjølen imellom Norge og Sverige blant annet. Heggbær. 40% Samhandel med Sverige, som vi igjen må betale litt på en Periode virker det som. Fordi om jeg er en Jævla Rasist, så er det da ikke alle som er det, og denne uroen vil da roe seg igjen. Har slitt med en del for lenge, og liker ikke å føle meg Hærtatt. Denne skjulte Agendaen. Mine tanker anngående Arbeidsinnvandring gikk egentlig imot Mexico og Latin - Amerika i sin tid med da både Indiansk tro og nærheten til Naturen og den Kristne Tro, men de ville ta imot en del Muslimer i stedet til dette bruk i sin tid igjen som da Flyktninger. Det var Opprinnelig Dubai som i sin tid sprengte sine reir med hensyn på det som igjen må ha vært Saudi - Arabia med da det som var Deres Etterfølger. Et tidligere Skatteparadis som nå ikke lengre er et Skatteparadis med sine Høvdinger rundt omkring i Verden ventende på sitt Harem er vist nå det som skjer.26/11/2016 .; Medisinsk noe svie i ørene, og har fått hårvokst i ørene, og har også blitt tørr bak ørene. Muskler på høyre sider under haken strammes, og en kjevelås er på vei ut og, og det strømmer godt med blod i øver del av ryggen over ryggpølsene, og mavemuskler på mavens venstre nedre del strammes, og puster noe med maven.
1935 ; fünf, fünf und dreißig. Dette med " bra " og " dårlig " igjen. Lebensraum.Hva er det en del egentlig mener lurer jeg på. Nei, jeg står ikke å tar imot en medalje som i utgangspunktet har vært min egen.
Kina kan bli det nye Japan slik som Japan var før 2. Verdenskrig. Følelsene i befolkningene er mye godt de samme som fra noe tid tilbake. Newton ; Eple lander ikke så langt fra Stammen, og eplet leter da på et vis for å frø seg. Altså Beplantning / Formering med for eksempel å rulle ned i en grøft, få noe matjord over seg, og å så slå rot. En annen ting er da dette med Egg. Altså hva kom først av Hønen eller Egget, og igjen så må det forklares at Slimhinnen kom først. Quizmønster og Egginnsamling. God Tur. Jævla Wonnabees. Testamente ; Kate Middelton ; Tap 50 Milliader Dollar. " Jeg har ikke noe problem med å ikke møte opp ". Jeg har ikke komplekser for manglende utdannelse heller. Det er vist bare 1/3 eller 1/4 som støtter det Britiske Monarkiet i Storbritania, og så har også det Norske Kongehuset holdt sin befolkning for narr. Husk også at brusken i mellom skjelletet har slimhinner, og at denne huden er en pustende membran så fremt det ikke er blokader der. Jordkloden er også en gassplanet som flyver i Verdensrommet i sitt ordnede kaos, og dette kan vi se nede på jorden i fugleverdenen til dels i sin flukt med sine elipser og det som er i dansen rundt matfatet. Dyretrokk og at gnageren Hare hopper i ring, og hopper oppover når den er skremt. For da de som er på jakt, så må de da sikte imellom ørene. Jakttider er en ting, og ferie er noe annet. Jeg var på frierferd, og jeg ble igjen gift med da denne jenten. Sumsumarum slik stridsmessig, så var det egentlig ikke mer å krangle om i da denne Fargeleken. Brun og Brun, og Blå og Blå når vi selv vil klesmessig. Humørmessig med da denne Solen og Månen. Økonomisk sett så står Solen opp i Øst. Spekulert ut dette igjen da i dette år 2016 med å våkne om morgenen og se på Solens gang, men det finnes også Nattskift i høylys dag.
https://www.youtube.com/watch?v=t-j6dtyYUBY
Dette er også til tider en utbygd Versjon av Monopol. Tyskland sliter med at det ligger inneklemt imellom flere av " Stormaktene " i Europa, og mangler til dels tilgang til Havner i da dette forskyningsspørsmålet og må da kompensere for dette på andre vis. Russland sliter ikke så mye med dette problemet, og dessuten så lever vi i 2016, samt under da denne Cubakrisen når Kennedy levde, så vr da de Russiske ubåtene utrustet med Torpedoer i sine " Angrepsubåter ", som hadde Atomstridshoder, som igjen betyr at de kunne ha senket hele den Amerikanske flåten som letet etter de med 1 smell, og anngående dette med havneområder, så er det slik at uansett, så må hesten til tider stoppe ved vannhullet for å drikke og en Stridsvogn må fylle Diesel.Tidligere skrevet, så har jeg også hevdet at Russland har en " litt " større flyplass enn hva et Hangarskip har, fordi om det har kommet mange nye modeller etter en Spitfire med propell og maskingeværer i vingene.


Jeg ser at vår Statsminister skal Nordover på Julegrantenning, og Jeg kan opplyse om at det allerede har vært nedbrent der, og før den tid igjen så står det faktisk igjen noe Furu der oppe. Kløver, Ruter, Hjerter, Spar.; Kløver Ess og Ruter Dame. Jeg har vært pakket bort i Psykiatrien på det 21. året, og det som har skjedd med meg var at Eldre Offiserer brukte å gjøre slikt. Og jeg vil da gjerne se vedkommendes Offisersutdannelse og skolegang tatt noe i betraktning ut i fra at de har bedrevet renspikket løgn, faenskap, tortur, trakasering og da det som verre er, og samtidig gjøre alt for å legge skylden på andre som da har vært i neddopet tilstand med all manipulering og faenskap de selv måtte finne på, for selv å ta kreditt for noe de aldri har fått til igjen i da dette Helsevesnet, og da igjen benekte alt etter først å ha reist verden rundt og løyet om at de selv var så flinke med å finne ut alt, men har rett og slett bare rekopiert andres Åndsverk med da de Identitetstyverier de bare kunne finne på, og at de selv har tatt kreditt for og også bekreftet at det hadde de gjort uten at det i det hele tatt har fått retslig ettergang av da igjen disse Personene som igjen har utsatt andre for dette. Det at jeg tente på mitt hus var på grunn av den ulovlige overvåkningen som hadde blitt gjort av meg med hensyn på at god helse var bedre enn elektronikk, som igjen er noe annet enn sentralnervesystemet med sine celler og nerveceller som også er celler som trenger oksygenrikt og næringsfylt blod inn til disse cellene for at de skal fungere som de skal. Det Det å få lov til å tømme hodet sitt og si ifra en gang gir meg til tider ro i sjelen. Jeg har det godt med meg selv med hensyn på at min og min Frues sønn har det godt i Julen. Julen er tross alt for barna. Etter alt jeg har vært igjennom som har det for min del endt med et vist form for Antiklimaks.
https://en.wikipedia.org/wiki/Plato
Var denne mannen Schizofren ? Jeg for min del spekulerer til tider på meg selv i da denne skalaen, og det er godt når roen kommer etter at lunger, hjerte og pust igjen er i orden både på fremsiden, baksiden, til venstre og til høyre igjen. Ved alt annet enn konstant hjerne så må det egentlig betegnes som en eller annen " sykdomstilstand ". Dette med forkjølese, virus og bakterier igjen.I utgandspunktet er jeg egentlig en da det mine foreldre sa det som igjen heter en skoleflink gutt, som igjen har hørt på mor og far, og til dels fått med seg sine lekser fordi om de egentlig aldri ble direkte gjort. Dette med fravær igjen før da det igjen var eksamener og prøver på skolen igjen. Det å da skjønne at å samle på en del Papirer av visse slag var viktig igjen.
Jeg for min del takket Nei til en stilling i da dette Pentagon da det viste seg at de egentlig bare var ute etter Penger, og sågar hadde et kidnappingsforsøk av min Sønn på grunn av Idiotien til da andre i sin rene sjalusi. Hadde jeg heller fått tilbud fra Russland, så har saken vært en annen. Jeg takket nei klok av skade, for å Svike ville de gjøre uansett regnet jeg med, ut i fra det jeg hørte på Radioen, og ut i fra Slektsmessige tidligere Erfaringer med opphold der oppe i Nord. Hva skal man si til da disse mennskene som har kjørt Norges land i grøften sammen med sitt Stolte Heimevern med far og sønn Politi, Bill Gates, Homoparader, og mitt syn på forskjellen på Neger og Negresse. Her dreier det også seg om Horbukken Jens Stoltenberg og Otterviks Club 4 med tilhørende Horer for da Otterviks Nysgjerrighet for å se på om Høyresiden hadde det på samme viset, siden denne Stoltenberg tidligere hadde gått gatelangs i Oslo etter å ha pløyd igjennom det som var av ungjenter i AUF hadde fått dårlig Samvittighet der han sikkert må ha søkt om jordbruksstøtte for upløyd mark før den tid sammen med en del i Senterpartiet, og en far som Fredsmegler som egentlig i storparten av den tiden, også gikk gatelangs, for da igjen å lete etter sin sprøytenarkomane datter i Oslos gater. Krigen i Bosnia raste da som verst. Tankene gikk da i dette da for han at alle var Serbere. Joda, det ble da en Ambasadørstilling av dette i Danmark på han, og en samtale med Carl Bildt ut av dette for en del.
Medisinsk 26/11 etter at tinnitus venstre øret har gått ut, blodårer åpnet seg noe opp for korsryggen på høyre side, knekk ut til høyre opp i nakken, for så å få en strakere ryggrad, og dette etter at nesetettheten forsvant, og det kom godt med slim ut venstre nesebor, så kom det da ut slim i høyre nesebor etter at lårmuskler strammet seg sammen med rumpeballene, og en svak tinnitus forsvant ut det høyre øret etter at musklene som danner denne V formen til de som trener på dette strammet seg, og jeg ser nå til dels kraftigere ut, og det letnet frem i pannelapper og hode, sammen med at syn og hørsel igjen er forholdsvis bra, men mangler fortsatt luktesansen etter feilmedisineringen og Justismordet som igjen har foregått av meg med de nå som har komplekser for manglende utdannelse.https://www.facebook.com/profile.php?id=100000884948870&sk=photos&collection_token=100000884948870%3A2305272732%3A69&set=vb.100000884948870&type=2De jeg en gang stolte på " Mæler bare sin egen kake ", og har vanskelig for å holde sine fingre bort fra det som ikke er sitt eget. Dette med at om det ikke har så stor betydning for de, så kan det ha betydning for andre har de aldri skjønt. Blant annet at det at man ønsker ikke Bonden et dårlig Kornår, for dette har igjen med mattilførsel og erstatninger til bonden å gjøre igjen. Til da Transportnæringer nedover Europa som sliter med å få frem sin last, så går det å forsikre sin last i Norske Forsikringsselskaper.

Grønnfargen på Kvikk Lunsj`en har blitt større, og man åpner papiret, og er sååå glad når man finner noe brunt der inne.


Denne gangen sa JEG nei, for dette skulle jeg ta meg av. Barna.


Jeg Dirigerte Raketten på meg selv. De fikk snakke denne gangen. Det er dette med Revolverpolitikk og Diplomati jeg fikk i halsen. Kong Harald skulle presse meg Høyt opp i det høyre hjørnet, og jeg gikk en tur i Trondheim og så på en Tankbil kjørende forbi Stiftgården før da hans besøk der. Jeg tenkte mitt og gikk. Trønderne var da forbandet.Det er flere som hører på Radioen, og ikke bare meg. Jeg snakket med gaten ; " Lærer du deg å røyke, så må man også lære seg å kjøpe røyk ". Jo, vi ordner denne. Enig. Det har blitt litt bedre på gaten har jeg fått hørt, men det var mye bedre en periode for en del år tilbake. Det må være denne Felleskatalogen med da disse vedlikeholdsdosene de der har økt dosene på sin skyld. Øst - Europeisk medisinering på gaten, og nå har det også kommet Kokain inn. Førjulen 2016. Mildvær og en noe Gul flod fra Elven, og noe snøsmelting av denne snøen som har falt. Noen av de har da kommet seg ut av " Dopkjøret " og får da etterspurt hjelp og til dels pengemessig erstatning uten å ha det på seg at de har snakket på hverandre. De tar selv ofte kontakt med " Styrende " organer når de da begynner å miste noe kontroll over sitt miljø. De er ikke slik som disse muslimene at de absolutt begynner å skyte på hverandre. Forsvaret er slekt med Fuglene selv. Etter sommerens opphold i Psykiatrien, så var det noe skuffende å høre at det begynte å gå litt gal veien igjen. Dette Politiet har ødelagt mye de også for en del. Kampen mot Hjemmebrenten har sin historie. Problemet lå nok i at foreldre som brente ikke lærte bort sine barn å blande ned hjemmebrenten til noe over 50 %, så dette med smuglersprit, og dopen som kom i stedet, samt da de som prøvde å få Statsdopen på gaten. Det har lenge vært nok av alt, og det er igjen den frie viljen igjen som avgjør, samt da denne Stoltenbergpolitikken med å spre de Narkomane utover landet i fra Plata. Det er hakk i den CD platen.Det å kontrolere sitt land med Dop - Statsdop er for meg forjævlig å tenke på. Dette er da systemet Dere forsvarer. Nederst er Psykiatrien, og som sagt systemet til Helsevesnet som igjen er blitt bygd inn i Grunnloven etter at da denne Likningen av 2. Grad og denne Passeren formet vår Tårnkake med Lovgivende, Utøvende og Dømmende makt. Helt slik er det ikke. Dere får se på de gamle Utluftningskanalene, takhatt og ventiler på Østmarka St. Olav avd. Psykiatri med da blånert kobber. Befolkningen. Fødsel og Avgang. Denne medisinen jeg får i Statlig Regi er enten Syntetisk Kokain eller Syntetisk Morfin. En av de er det. De har sagt det selv der inne. Mer enn til tider er det bedre det man får kjøpt på gaten enn det man får av den Norske Stat. " Får du sprøyte ", " Ja ", " Jeg gir meg før det jeg ja ". Dette har igjen blitt grovt utnyttet av Politiet igjen der inne, og mer enn til tider fra de som jobber der. Slik Nyssgjerrigper på Loftet i alle de bygningene.
Jeg og fruen kunne ha hatt det godt i Mexico vi to, og da med de barn som vi da kunne ha fått, men dette ødela de for oss, og mye godt bare på faen.


Kognetiv Terapi er igjen en Plenumsforelsening om treverk. Dette har jeg da gått grundig til verks på, siden jeg har stått i mellom barken og veden, og her igjen da i denne menneskekroppen, så dreier det seg også om rottrykk og blod, samt til dels kvae og harpiks. Grønnfargen må nok være dette klorofyllet igjen. Det skumle her igjen er å grave av en bit av roten til tider, og da får da dette treverket igjen en del tørrkvist, og å renne på seg kvist er til tider noe dritt igjen. Altså denne menneskekroppen har da byttet ut sitt behov for karbondioksyd med oksygen igjen. Man har skikkelig sentimental skrik seg fordervet musikk, og da denne piggtrådmusikken, samt da denne Mozartsaken igjen, og da også denne Sameradioen, samt da dette Stockholmsyndromet for noen, etter alle de som har prøvd å pålegge deg egenskaper de har selv for da å kriminalisere deg som person til tider.


Jeg er Psykolog og kan hjelpe deg. JAA, og jeg har tapt krigen. Jo til tider så forstår jeg at en del får flasken i hodet. Husk hjelm.Til tider så går det greit. Det som har berget meg er at vi ble ikke trenet for matmangel på Befalsskolen, men et jævla til Stress, og etter slikt så er det nesten umulig å ikke få PTSD ved for mye hardkjør, men man lærer seg en måte på å komme seg utav dette på på et eller annet merkelig vis med at man kobler ut, og at det går på en eller annen Drillen ut i fra det man der og da har til rådighet som Allrounder med lærdom og kunnskap med sin 2 Års Etatsutdannelse i Hæren både før og etter denne blant annet, men alt av Stress etterpå vil fortone seg som rent helt jævla hat, og så havner man i Psykiatrien med systemet Bør, Må, Skal etterpå med stressende medisiner og Psykiatere i Institusjon som synes det er riktig med et rammeverk rundt deg med total overvåkning fra hønsehuset i Helsevesnet med botoxforskning i hjernen til en del for å få den til å vokse etter uttørkninger med da Deres medisiner av hjernen igjen, og med noen hengende over sitt hode hele tiden igjen. Man klikker rett og slett til slutt. I min hjerne skal det oksygenrikt og næringsrikt blod, og det eneste Rusmidlet som egentlig er tillat i Norge er egentlig pr. Definisjon Alkohol i moderate mengder, som igjen er å betrakte for en blodfortynnende medisin. d`Eau de Vie. Napoleon. Disse 71 modellene fra min Generasjon er mer eller mindre Nuts på noe alle sammen. Det ble mindre Moped - Ulykker, men det virker som vi til tider har tatt det bra igjen. Slik konkuranse ditt og datt, og samtidig som vi da var med på " leken " vi egentlig ikke forsto, men de som spilte lagidretter gikk det forholdsvis greit med. Verre virker det som om det har gått med oss fra til dels en del individuelle idretter med da det Egoet vi trenet opp til tider. Konuransenerver har også noen ganger ødelagt for meg, men i sjelden grad. Det var da dette at jeg alltid stort sett har gitt meg noe på oppløpet. Pallen og Premie var bra nok for meg, men jeg viste hele tiden at jeg egentlig kunne bedre om jeg ville. Har egentlig hele tiden hatt lit mer å gå på, men nå er jeg både utbrent og utslitt av å mase rundt i Offentlig sektor.Hadde en samtale med min Frue i går angående påkledning av klær angående vår gutt. " Nå er det min tur til å bestemme ".


Man passer på å sitte som nr. 4 rundt Poker eller Black Jack bordet, satser jevnt og følger med på når årstidene forandrer seg.De øverste Breddegradene på vår Jordklode er her avgjørende. 1/3 av korstokken er 10`ere. 10, Knegt, Dame, Konge. De følger stort sett hverandre i par. Splitt aldri Damer. Man følger med, og 12, 13, 14, 15, og 16 går mot sprekk, og man står da på disse kombinasjonene om man da ikke vil spille høyt ved at det en periode har gått veldig mye store kort. ( Ikke å anbefale ).


Jeg HMS Halvard Grønning ; f.nr .: 080671 38911 har hatt behov for å tømme mitt hode for en del dritt jeg har vært igjennom som har medført mye frustrasjon, tap av venner, og nesten min død. Forsvaret har vært en stor del av mitt liv og er det fortsatt, men jeg har svært vanskelig for å stole på andre mennesker. Denne skjulte Agendaen.


Noen vannvittige latterkick får jeg til tider. Dette på flyet med KLM over til Mexico slik halveis over Atlanterhavet på da Spansk eller Engelsk var som følgende " De Politifolkene som ikke er Korrupte reiser seg, og de som er Korupt blir sittende ". Det var noen i en slik fin mørk dress som ble stående i midtgangen lenge, før de gikk frem til en person og sannsynligvis spurte om å få lov til å sette seg i flysetet igjen. Usikkerheten må ha rådet, for de viste egentlig ikke hva de skulle gjøre.


På denne turen til Mexico så ble det med Tobakksfrø og Korreander hjem. Forbudt å røyke Tobakk her hjemme, og en del hadde solgt, men jeg måtte ha tobakk til da hele Europas frustrasjon på hvordan jeg da hadde fått med meg dette hjem til Norge. Fine blomster de greien der. Dessuten så gikk da da sport i for en del å ødelegge for meg i min hage en Periode, og når jeg tenker på dette så vil jeg ikke møte på noen idrettsaragementer mer. Gleder meg til dels over noen resultater. Frøbanken på Svaldbard var også noe, men det er dette med å hele tiden skal ødelegge det siste som er igjen hele tiden. Det jeg hadde ordnet må jeg nå drive å betale 1 gang til på. Jeg driter i de rett og slett. Jeg vet egentlig ikke om jeg vil sette i stand huset innvendig slik jeg selv vil ha det. Det blir da bare stjelt alikevel. Jeg vil også være Historisk ; " Jeg må ha noe som har tilhørt han, og bla, bla, bla ".


Jeg har som nevnt vanskelig for å stole på mennesker, og da også de i helsevesnet, og det er ikke alle kjemien til meg stemmer med Deres, og det hjelper lite å ringe sin Organisasjon med tilhørende Legeforening å forklare at en Pasient ikke liker vedkommende i det hele tatt, og at det igjen er flere da denne Pasienten har fått noe opp i halsen av den grunn at denne Husmoren som ser etter symptomer som rotetekjøkkenbenk, rotete skohylle, og rotete stuebordmed da Bør, Må, Skal leker spesialist på dødelige medisiner, og mener selv at de virkelig uten selv å ha brukt denne medisinen vet hvordan den virker ut i fra Pasient til Pasient i da dette forknings - labaratoriet til CIA igjen her i landet med fortsatt mye Thruman i veggene. Poenget er da vist i fra denne Sykepleieren at da hennes Organisasjon som krangler om Lønn, Organisasjon og Penger skal ta kontakt med Pasienten for å få Pasienten til å like henne, og det er da som kjent vanskelig til tider fra et menneske som til tider har følt seg totalt overkjørt av vedkommende som virker til tider Maktsyk og ut etter Penger. Lederen for hennes Organisasjon kan ringe meg, og jeg må desverre forklare at jeg ikke liker vedkommende. Det var en Psykiater i USA som ville prøve å gå på da denne Cisordinolen som de da forklarer er en medisin. Han holdt ikke ut lengre en litt over et lite år. Cisordinol, Fluanxol er Flu - Pentixoler, og også klorpreparater, men ikke fult så fæle som Leponex, som så og si en ren gift og egentlig verken A, B, eller C preparat.


https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1200545436651610/?l=1300754872398871814https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1200555829983904/?l=5093564444175501031


https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1200568519982635/?l=4775034133614428333


Du Putin eehh Dear Sir. Det er ikke bare Hestene som må stoppe ved vannhullet. Har Demses enda disse Atombombe - Torpedoene til Angrepsubåter enda på lager ?


Irritasjonen for meg med tilhørighet til Finnmark, og er en av de Norskeste av de alle som gikk på mitt Befalsskole kull, og her Spørsmålet egentlig hva de prøvde på ved denne Historien rundt Ubåten Kursk der oppe i da det som til tider fortoner seg som kampen om Nordområdene. Få en ubåt til å sette av en Atombombe der oppe på grunn av Norsk Olje og Gass etc. Ikke faen om jeg støtter Amerikanerne.En annen ting er denne IKT satsningen til Bush og Bondevik som egentlig til dels er Yahoo International. " Dummie " ? Dere har også denne Influensaen og Elketronsik overvåkning av mennesker som lar seg " spore ", som igjen for vår del har endt med at hele verden skal gå hit av en eller annen merkelig grunn. De Følger da denne Pilen på en Mobiltelefon med tilhørende kart. En annen ting er at de også kan og driver å sender slike marerittaktige " flash " bilder inn i hodene på mennesker, og ved riktig kalkulasjon så kan de igjen sende jævlige marerittaktige filmer i hodet til for eksempel små barn og også til voksne mennesker som av den grunn til tider tar sitt eget liv i redsel.


Medisinsk 25/11/2016 så letnet det bak i min rygg i noen ryggskiver med brusk etter at blodårene der bak opp ryggraden åpnet seg tidligere og nakken lengre oppe hadde ett utslag ut til høyre.Det letnet godt i hode og de fremre pannelappene etter dette ved at det var godt å strekke seg samt at innsiden av nedsidene på tricepsene på armene fikk blod og strammet seg. Dette har også betydning for motorikken. Høyre skulder presset seg fremover med stramming av Deltamuskler, og så den Venstre skulderen. Venstre brystmuskel strammer seg, og så den høyre, harker og hyperventilerer, trenkker inn slim og harker. Endelig ro i sinnet. " Godt å værra te ". Det er godt å være med mentalt i det som skjer og ikke bare fysisk med andre ord. Deilig å føle seg " Naiv og Dum " uten at det går for fort rundt i hodet. Dette gjør meg til å stusse på da disse Tyskerne som uttalte under 2. Verdenskrig at disse Nordmennene er noe " Naiv og Dumme ", men de er det eldste Germanske Folk vi har.
Sånn og Sånn og Sånn.
Redhill.


Nei, jeg skal ikke kjempe for at Norge skal gå til Krig mot Russland jeg.


En gang trodde jeg på og stolte på en del i Det Norske Forsvaret, men det Blizhuset de nå har, så er det ikke mye jeg har til overs for det jeg en gang trodde på.


" If he do not skow up it is fine ". Nei jeg stiller ikke opp på noe. Dessuten Nobelprisene til da min Far som han fikk to ganger er ikke verdt en dritt, så de er brent og smeltet. Nobelprisene er ikke verdt noe i mine øyne. Det kunne ha vært med det samme for noen år tilbake, men ikke faen om jeg vil ta imot noen medaljer etter å ha sett da det som har fått en Periode, og hva de enten har gitt seg selv eller fått av kopiering av andre.


Jeg har et spørsmål. En ting er at de der nede i Midt - Østen selv har innrømmet at de kranglet om denne Adam, og en annen ting jeg lurer på nå er hvor mange det er nå som egentlig tenker på og snakker om da denne Venuspasasjen.Litt etter midt - Sommer i år, så sto Månen i Nord - Nord - Øst, og Solen i Nord - Vest på morgenen ved høylys dag, og til øynenes beskuelse. Dette har jeg igjen aldri sett før.


Krisen har jeg egentlig ikke noe med. Det dreier seg vist om noen bilder i Playboy opprinnelig slik jeg ser dette, samt denne " Radiolab " med da de PST, POD og CIA reir som er her i Norges land, HVU, og da denne 9/11, og Bondevik som ville gå til Krig i 1995 og det er en mulighet for at han var vel glad i " små " gutter allerede fra sent 80 tall og tidlig 90 tall med innslag av lykkepiller, og Fengselsvesnet er også inne i bildet, samt utro tjenere i Helsevesnet, samt noen lystløgnere med påstått nært slektskap av meg igjen ut i fra slik jeg ser dette. Dronningen av England har sagt ifra om at lystløgnerne i Norge driver å skriver bøker for tiden. Det koket ned til at Israel sto bak 9/11. Her hjemme var det da Prestestyre og da Regjeringen etterpå igjen hadde da en Forsvarssjef igjen fra Prestestyret. Jeg vet ikke om da andre etater i Offentlig sektor har denne Kotymen med da at det skal gå annenhver i Systemet Deres. Helseminister, Fylkeslegen og slikt. Til tider stusser jeg på om da dette kontrollapperatet i Offentlig er bare Politisk bestemt uten snev av kunnskap, og fornuft. Denne krangelen imellom Saudi - Arabia og Israel i sin tid. Olje da med andre ord. Denne oppgjøret imellom PLO og Palestina / Mossad og CIA her igjen. Amerikanske Soldater har sagt det selv. Det er ikke så mye å se i Babylon. Nå skal de vist andre steder å Se, og så får de beskjed om å se, men ikke å røre, og så blir de sure, og så ødelegger de i stedet. Dette med " Radiolab " trodde jeg i min tid skulle brukes til helsemessig vinning og gevinst, og Amerikanerne lovte da meg både det ene og andre om jeg da ville ta denne " jobben " i Psykiatrien og finne ut dette for de, og da jeg da hadde funnet det meste ut, så ville de igjen som vanlig ikke betale for sine løfter, og de begynte igjen i stedet å ødelgge rundt seg med hjelp av CIA og Forbruker Rapporten, altså FBI. Rett og slett den evige raseringen av den lille av tillit som en gang andre nasjoner hadde til USA igjen kom da ut av denne Historien. Det samme som skjedde med Latin - Amerika etter 2. Verdenskrig og da Eisenhowers løfter til de om da de hjalp USA med Deres Depot under 2. Verdenskrig. Løfter som ble brutt igjen. Jeg vedkjenner meg ikke noe slektskap til noen Amerikanere av den grunn jeg, og uansett så har de både skiftet navn og kommet med så mye løgner igjennom tidene at jeg ikke tror på de alikevel. Brutte Løfter, Justismord, Simpelt Tyveri, Industrispionasje på sine Allierte, og det som er. Samme kan det være. Amerikanerne vil bare ikke miste sin kontroll over styrende organer i NATO for de mistet sine i UN, og da måtte de i stedet ødelegge noe igjen. Tar man en Amerikaner i hånden, så kan man like godt hilse på en Kineser. Det blir vist jernbane av slikt. Posten skal frem. Den gangen gikk det hardt utover denne Bisonen, og da faller mine tanker her på vår Rein. Dette Babylon er en ting, men er det egentlig dette Moses og Jesus snakket om og mente. Jeg har min Kristne Tro alikevel jeg. Her sitter jeg igjen med de 10 Bud, og Øre og Neseskylling med da denne Helbredelsen som en del fikk. Vin, Olivenolje, Lampeolje, Salver og Balsamering. Kom frem til at det måtte ha vært Lampolje Jesus må ha brukt etter diverse forsøk med flere typer Kjemikalier i da det som har vært Øre og Neseskylling, samt at jeg også måtte stake opp neseinngangen inn til bihulene på høyre side av kraniet. Jo. Jeg har en form for Kristen Jul, og er en Religiøs sjel med da min Barnetro i sinnet, med en snev av overtro som jeg forstår med da Naturens spill, og det da jeg ser på som Ånden.


Det er vist noe disse Amerikanerne er noe sure for, og det er at Deres Generasjoner begynner å bli dummere og dummere. Dette må nok sees i sammenheng med noe tidligere kolonialisering der blant annet Spanioler, Briter og Franskmenn sendte alt av dritt de hadde i sine land dit. Det er også en mulighet for at det har vært noe ettersendelse også.


ISIS ; Problemstillingen der til tider er om støtten skal gis til Hamas, PLO, Mujahedin eller Al Qaida til tider. Uansett så havner man her innom Tyrkia i dette spørsmålet, og nå også styrende organer i Dubai og Jøder i Dubai. Det er en mulighet for at Russiske Jøder trives bedre i Dubai enn Israel også. Uansett så virker det for tiden som om det blir mye Pizza, Kebab og Bildekk her hjemme med statsstøtte, konkurser, oppstart igjen av andre " Familiemedlemmer " der igjen. Det kan være litt plagsomt med agressivt salg fra en del av de igjen, men med noe avslipning i de kantene, så kan det da bli flinke selgere av de, men masete Tyrkere er det verste jeg vet. Erfaringer basert på en noe uheldig ferie. I Deres butikker var det ikke utkastere, men innkastere. Kanskje ikke det dummeste, men i dag har jeg vært og handlet Julegaver til da også dette som igjen er min gutt på XXL, og vei inn er grei, men har en noe rotete vei ut igjen, og jeg måtte faktisk kjøpe en ekstra gave til min gutt etter å ha sett en annen mann komme med en kjempegave og leke, som igjen også var på leting etter veien ut. Som økonom. Imponert. Det eneste som de har gjort i sin Slalomløype var å fjerne Sanitetspilene med de fargekobinasjonene de pilene har i gulvet. Markedsføringsmessig, så blir det da en produktvisning til kundene av andre kunder igjen. Timekostnaden for mitt besøk på XXL i dag var stor med da denne letingen etter produkter jeg skulle ha.


På grunn av Tradisjonen min Frue og Gutt har i Julen, og at vi er delt, så fikk gutten sine Julegaver av meg tidligere, og jeg måtte forklare han at han ikke måtte bli skuffet når han da ikke hadde så mange Julegaver å åpne til Jul. Det var godt å se gutten og gleden i hans øyne der han gikk noen runder ut og inn av huset for å legge sine gaver inn i bilen til sin mor. Dette gledet da meg som far på det sterkeste.
Tjenesteutalelse .; Brussel i Panikk ? Nei, jeg skal ikke i krig mot Russland. Størst og Best. God, Bedre, Best. A bit above Normal. (Litt over Norm) Grønning er more equal.(Likere)

Hvilken fordømt idiot sitter med dette oversettelsesprogrammet. Må de brenne i helvete.
https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1199370580102429/?l=1096343639480098371


24/11/2016 .; Nå er det på tide å tenke på å sende inn søknad til videre skolegang for en del. Kursing blir ikke det samme. En psykolog sa en gang til meg at 90% av de fleste møter og kurs er totalt bortkastet.Man vet bare ikke hvilken 10% man må få med seg rett og slett der man er til tider. Dette som igjen går på å plukke ut det man tror er viktig igjen. Dette med siling av stoffet med andre ord.Medisinsk 24/11/2016 ( Nesen ).; Går på 50mg. Cisordinol i.m " Depot " som jeg får ukentlig på Mandager, og i dag åpnet venstre øret seg, letnet i brystet og det strømmer godt med blod opp på begge sider av kraniet og godt på høyre side uten at det åpnet seg helt, men dette med at det strømmer nok blod til hodet gjør at jeg blir mer rolig og behersket uten agressive utslag, og med andre ord så går det å komme på besøk for venner og bekjente Torsdag, Fredag, Lørdag, Søndag etter så å si Total Isolasjon i Institusjon og Hjem seneste 10 - 12 år, men med besøk av personell tilhørende Helsesektoren.
Knærne rettet seg og god bakkekantakt oppnådd med " jording ". Fin hvit / transaparent slim - klesse presset seg ut venstre nesebor. Tannbittet stemmer og tungen presser seg opp i ganen med noe større spyttproduksjon og smakssansene bedret. Tungen renses på tennene i overkjeven. Kjevemusklene er fine og stramme og fungerer da tannbitt og kjeve presses sammen. Syn ; Venstre øye, Høyre øye, Nese, griner med nesen, oppvåkning og harmonisering av syn. Smiler bredt og er Glad. Reaksjoner i kjeven som går litt frem og tilbake, harker og hoster litt, trekker inn slim fra nese. Kløe i hodebunnen da de minste blodårene i huden åpnet seg der. Nedkjøling av underkroppen høyre fot, rygg venstre side, venstre fot, rygg høyre side, og lettelser i øvre del av lungene med en brystkasse som hever seg godt og senker seg fint ved greie åndedrag. Lettelse i høyre skulder og venstre side av hjernen kjennes behagelig uten irritasjon og det som må være denne syren etter medisinering i sener og ledd. " Melkesyren " presser seg også inn i dette systemet ved utslitthet i denne kjemiske Syre / Base balansen. Lettelse høyre skulder og høyre side av hjernen føles behagelig. Utstrekk av føtter med tilhørende bakkekontakt og strekkerne bak lårene strammes godt, og litt ekstra på høyre side på yttersiden som tidligere har vært noe svak og kneledd føles behagelig på høyre side av føttene. Strekkerne bak venstre lår strammes på innsiden etter at føttene igjen har presset seg rett. Nedkjøling av høyre skulderledd etter noe urinering i toalettet, kjertlene under venstre arm åpnet seg etter kløe bak i nakken i senene på høyre side. Knekker fingre venstre hånd, og kjertlene under høyre arm åpnet seg, og Lymfesystemet mitt er igjen i orden. kjente godt at blodet strømmet opp litt bak issen på begge sider av kraniet og oppVed utpust så kjente jeg godt luften spille i trommehinnen på venstre øret. inntrekk av slim og en liten hikke, og trykket i ørene utjevnet seg. Brystkassen strammet seg og en lettelse i brystbein og ribbein oppnådd med en behagelig følelse av at roen kom. Nedkjøling og en Strak kropp oppnådd. Noe stramming av høyre rumpeball på ettermidagen 24/11/2016, og en tinnitus i det venstre øret som løsnet, og en skikkelig hoste da det må ha vært øretrompetene som åpnet seg i svelget. Kløe i halsen og hoste. Noe smerter øverst inn til høyre ved brystbeinet opp mot halsen før jeg gikk til sengs i i går kveld etter at huden i pannen ble fin og glatt.


Politivold ; Jeg har vært i Psykiatrien på det 21. året etter at en Politiinspektør ødela mitt Lymfesystem etter sin " Lek " med ungdom, som jeg igjen selv har slitt lenge med for å få i orden.


" I have a Dream " .; Riv fyren ut av hjemmet. Stil han mot grunnmuren og skyt han.


Politisk medlemskap i Norge ; Venstre og NSR. Fakturaer for medlemskap og støtte ligger inne til betaling. Politisk så har jeg ikke fulgt med Norsk Politikk seneste 10 år, og har heller ikke hatt evnen til dette. Har så å si heller ikke sett og fulgt med Norske TV kanaler, men har vært Travelt opptatt med å skrive mitt " Verk ". Den farligste fargen i kroppen har vært for med Gult, og dette har for meg vært en av opphopning bakterie - betennelser med tilhørende problemer med mine Slimhinner, men mest på høyre side av kroppen. Vintertid og Sommertid har også vært utslagsgivende. Dette med Nord og Sør med andre ord.


Unnfangelsen.Oksygenmetning, Mat og Drikke.


Sjekk for eventuelle fremmedlegemeer.Hadde håpet på at det skulle gå greit å puste fritt i mitt eget Land.


Cand. Merc.; Økonomi.


Flyselskapet SAS og Slimhinnen i sin Turbolens ; Ingvar Carlson med Sannhetens Øyeblikk med kunden i Sentrum. Her er ditt Hotellrom for en periode. Hotel - Rome. Merkevaresalg ; Euro, Dollar, Rubel, Norske Kroner etc. Og dette Øyeblikket er da som dette igjen den lille mekede Ringen i midten på en fotballbane før avspark. Kunden her er Eieren av Fotballen igjen med følelsen av Tilhørighet i denne formen for Underholdning og " Lek ".I Fransk Økonomi er da dette igjen Direktørens forbannelse ; Det å gjøre Eierne blide og Fornøyde, og samtidig gjøre Kjøperne blide og Fornøyde. I økonomien så er da dette Markedsføringens 50 % riktighet med da den delen de ikke vet hvem som har galt. Matchende farger til sålene til sine sko er slike spørsmål igjen. Agressiv markedsføring med Pusher - virksomhet og Reklame er det egentlig ingen som liker såfremt det da ikke er overordnet interesant, men her kommer smak og behag inn i bildet igjen ut i fra da i hvilken Livsepoke man er fra Fødsel til Død både før og etter. Det å stå i en kobbergruve for å se at kobberet igjen havner i jorden til slutt igjen er også en sak. Denne Molboeffekten heter da dette. Grave et hull, for å fylle et annet hull igjen. Det er i Orden, og så er det ikke i Orden. En Pendel. En Økonomi i Rot er da ofte synonymt med jobb å få i ett eller annet Fagområde. Hushjelp er her et Eksempel. Det å rote for at andre skal ha jobb igjen er også et Fagområde med sin sjarm. Dette for meg som da har blitt en Psykisk Lidelse er da ett av disse eksemplene. Snart Jul. Skrotnisse. For tiden så er det også noe rot i Naturens årstider. Og så henvendte Gud seg til Naturen til Slutt. For min del så havnet jeg opp i de 10 Bud som en Pekepinn etter da min Nese - og Øreskylling. Pyramidene i Mexico hadde jeg da allerede opplevd i da det jeg igjen så på som en stor Fotballarena i da det Sjakkspillet som jeg der så ifra Måne - og Solpyramiden. Tidligere beskrevet som bygging og riving av Pyramider der Tårnkaken er vårt Styringsinstrumet med sine ringer i da vårt fordelingssamfunn ut i fra 1/3 skatt til Befolkningen også hetende Almuen som igjen er en blanding av Jødisk Banksystem ( 1 > 2 < 1) / Moses, Jesus, Gud og Renter, Katolsk Banksystem ( 1 + 1 = 2 ) / Ave Maria og Egenkapitalstyrt, Har ikke lov å ta renter av din Neste, og Muslimsk Banksystem. ( 1 > 2 > 1 ) Muhammed / Mekka / Allah og Flytende Lån. 1 < 2 > 1 / St. Peter, Skatt og Selskapsrett. Jeg liker ikke helt dette Dubai med da de Økonomene der, som igjen til tider driver Raidervirksomhet med da et lite Land med en kontantkasse for Pensjoner, som igjen en del absolutt vil bruke til annet.


Ut å Fly ?


23/11/2016. Piggdekkføre ; Det har vært et lite snøfall med bløt snø i Trøndelag, glatt på veiene i da dette 0 føret, som igjen har medført en del salting av Veier i Trøndelag med igjen snøsmelting og det som igjen vil bli overvann på veiene, som igjen fryser til is om Kveldene og Natten. Kjør forsiktig i Trøndelag.


Fargen Blått ; Nedkjøling ( Vann, Salt, og i kroppen til tider Alkohol for blodfortynningens del )


Fargen Grønt ; Naturen ( Fotosyntesen med luften vi puster i, og der igjen Plantene dør hvis de igjen ikke får karbondioksyd. For menneskets del så dreier da dette seg om nesetipp - tankegangen med da dette som kommer først i Helsevesnet med da Deres Leger igjen. Her kommer også forplantningsorgan med mannen lem med da hodets venstre og høyre del. Rumpeballer kommer også inn i bildet, samt også kvinners brystfølsomhet og til tider spørsmålet i tilfellet er om de da Kvinner tenker med sine brystvorter igjen i sin kurtise og samtidig skyve frem sin byste. Politisk så flyter da dette ut til tider ).


Gult ; Jordingen og overslaget. ( I kroppen så er da dette brusken i mellom leddene, og dette å ha bakkekontakt og også kjenne dette nedover hele kroppen i oppreist tilstand ).


Rødt ; Mat og Føde ; ( Munnhulen er menneskekroppens først kumave med tilhørende spiserør, mave og tarmsystem ).


De store Antennene er jeg ikke så redd for, men de små. Radio, TV og Telefon. Hvem snakker, Hvem lytter. Hvem skriver, hvem leser.


Jeg sliter da med påmedisinerte sykdommer som jeg egentlig aldri før var plaget av før da denne " Radiolab " kom inn i bildet med tilhørende sjalusi fra en forhenværende Politiinspektør som gikk gaten den gangen jeg begynte som Heimevern - ungdom, og da hans fantasier uten å tenke på hva som skjedde med General Patton da han slo til en livredd soldat inne på et Sykehu, og igjen da den Amerikanske befolkningens reaksjon på dette. Disse som igjen da har styrt dette her hjemme har gjort alt for å ødelgge mitt liv i da Deres sjalusi med tilhørende Lystløgner og det som verre er for å forherlige seg selv i sin egen Eie - trang som ikke er Deres eget.Dette er vist slik denne ungdommen fra Euroskolen er oppdratt sammen med at da Rikingene skal taes. Jeg for min del vil at Bønder som har derevet sin skog og matjord få fortsette med dette siden jeg igjen regner med at de Generasjonsmessig forstår at den Norske Fjellreven er et dyr som er utrydningstruet og ikke skal skytes på i Norge, men er fredet. Dessuten har det blitt flere av Dyreartene i Norsk Natur som står på da disse Biologenes og Zoologenes Rødliste som er truet som igjen medfører et varskorop i da disse Trofejegernes øyne, som så absolutt skal skyte det siste som er igjen av da dette, og til tider også ta de siste plantene som er igjen av visse planteslag.


Hva er prisen på Baguetten og Pannekaken i Paris for tiden ?


Det er rapportert et veldig bra Kornår i Russland.


Secret Service ; Befalsskolen SS.


Volkswagen Passat leveres orginalt med litt rust på Panseret, og sliter til tider med starteren til lysstoffrøret til Motoren. 1 fas og 2 fas.Radiorør.


Jeg hadde håpet på en samkjøring av EU - Hæren og den Russiske Arme. Det har vært utvekslet en del Informasjon fra da de eldre Offiserene i Russland meg forstått uten nevneverdig det store Interne oppgjøret ved Krigsskolen i Russland og med da tilhørende Stabsskoler etter da denne 2. Verdenskrig.


https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1198476090191878/?l=3787654583331484210


Jo da, Får til fortsatt 20 Armhevninger etter all Stat - dopen i kroppen, men før gikk det greit med 50. Muskelsvinn og Muskelmatthet er jeg plaget av etter den behandlingen jeg har fått av Den Norske Stat. Har dessuten mangel på karbon i kroppen. Beinskjørhet.


Jeg fikk et spørsmål en gang fra da noen som lurte på hva jeg mente ; " Me idiot, What do you mean ", og så har jeg forklart en del idiotene i Norge at de er idoter, og det virker som at de har begynt å forstå at de er idioter, og det har endt med at Storidiotene krangler med Storidiotene til da befolkningens beskuelse.


Lungene og Hjernen. 2 Storehjernehalvdeler, og en Lillehjerne med Syn, Hørsel og Balanse, som reagerer riktig når fremre øvre del av Høyre Lunge igjen har riktig oksygenmetning og blodigjennomstrømning i fra hjertet.


Medisinsk 23/11/2016 så åpnet hovedpulsårene seg som er i mellomgulvet seg litt under høyre bryst og ned etter at strømningene åpnet seg godt i venstre side av kraniet ved øreregionen i da dette som kjentes ut som en surkling i da disse store blodårene tilknyttet mellomgulvet og mave. Rett ned under brystet ut i fra høyre brystvorte.


Justismordet av meg har endt med mitt 21. år i Psykiatrien enda det egentlig aldri har feilt meg stort, og sklerose er noe annet og ingen har egentlig vært frivillig til å være under tvang i Psykiatrien på grunn av Den Norske Stat for å løpe rundt som en levende Drone. Jeg har skriver siden dette er det eneste sosiale godet jeg har. Ytringsfrihetene min er ikke som den en gang var tydligvis, og sitter igjen med stemmeretten min bare siden også jeg selv ikke får styre min egen økonomi fordi andre ikke tåler å se at andre har penger.


Mellom føttene, og dette gjør ingen skade der den står, og jeg lurer på hva Fruens fødselslege holdt på med. Militær Klisje og Sjargong ; " Skaftet. Stålet er ditt ".Sitter da igjen med Rekylen, og det er vist nå dette som foregår. I Politet så kaller de da dette for en Pendel. Så vet Dere dette, og det er Fred i landet i da 2016. Det å reise ut på da Miltær misjon er igjen basert på frivillighet og søknad. Plikt, Eventyrlyst, Løsnigen på et Kortsiktig økonomisk problem, Idealisme etc. Jo jeg er da en sønn av en gammel KGB familie på Folkemunne der de igjen også kalte oss for Spionfamilien. Pr. nuet som det også kalles, så har jeg fått beskjed av Putin å være der jeg er, og jeg har knapt vært ut av dørene på mitt hus siden. Det er dette med at jeg for min del Historisk sett har hatt mer Problemer med Svensker og Dansker enn med Russerne. Det er da igjen dette Media igjen som absolutt skulle hause opp denne Paranoiaen imellom Øst og Vest av en eller annen årsak. Man havner igjen i da denne Etteretningsrapporten fra Nordorådene, som igjen blant annet jeg irriterte meg på. Jeg tok et overblikk over da den Situasjonen som da var, og regnet fort med at hvis det er noe som skjer i Norge, så må nok Russland igjen frigi oss for at vi i Norge skal få være i Fred. Muslimene har jeg gitt opp. Dette Dubai sa at en del smelling ville det bli, før igjen da Deres planer var i orden, og denne gangen har ikke Vesten fått skylden når de har mistet kontrollen, og Russland har nå i stedet fått skylden. Dubai er dessuten ikke det skatteparadis det en gang var, og flere av de rike der har flyttet ut uten at opprinnelig agenda er kjent. Russland - Dubai. Det er nok dette Russland med da tilgang til Olje ifra det Persiske Oljeflaket som er problemet for de, siden det er nevnt at også Dubai nå må låne penger.Rørledningen frakter olje fra oljefelter i Kirkuk til raffineriet i Baiji.

Oljeeksport fra Kirkuk til Iraks naboland Tyrkia er blitt stanset på grunn av gjentatte sabotasjeaksjoner.


En mulighet Norge her har, som jeg allerede har skrevet om er da å få forskynt Russisk Olje og Gass med at da Norge ruller ut en Rørledning for Russerne rundt da dette Landet vi bor i slik at igjen Europeerne igjen får kokt sin mat, samt varmet seg, og også få olje til sin industri. En annen ting er at da Europa igjen sammen med Russland kan komme til enighet med Ukraina siden da de virkelige heltene der er de som da står i kullgruvene der. Dette da med å forskyne sin Familie med det mest nødvendige i Krisetid har ihvertfall Mors Familie opplevd. Herrene der sto i Gruvene selv. For da disse Kortspillerne igjen, så er jeg og min Frue Kløver Ess og Ruter Dame. Jeg lever da i 2016, og da før denne tid, så tok jeg da et Fly da jeg møtte min Dame. Dette foregikk på det viset at jeg kjøpte meg en flybilett, møtte opp på flyplassen, og etter en lengre reise, så møtte jeg da henne som jeg etterhvert ble gift med.


Blåfargen i Flagget ; Rødt, Rødt, Rødt, Rødt. 4 Crowns. Der oppe til Høyre.


La Abuela.


Fucking Holywood. Do not set up my wife and child against us. It is not a problem to ruin the Moviendustry with another Movieindustrie. Cinepolis.


https://www.youtube.com/watch?v=S1_xDytEB1Q


Etter at jeg tok over noe selv ; " Uansett, så har gutten vært trygg ". Jeg lever i 2016 for tiden.


https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1197963840243103/?l=1653300307718570192


https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1198042403568580/?l=7158908299160698030
Jeg ser meg selv. Schizofren kunst fra Ulven fra Ulvenes der jeg enda ikke vet hva det Samiske navnet på plassen er. Tvillingene. Minner meg om min barndom, og i senere tid Trua og jaget av Satan med Dødsstøtet. Jeg er God. Litt over Norm. God, Bedre, Best. Brødkniven er allerede kaste i veggen den, og da disse Spesialstyrkene igjen, så er det slik at de kaster da denne kniven bare 1 gang. Jeg er da opprinnelig Stridsvognsmann, men kan å kaste litt kniv alikevel.
Strømlinjeformet brødkniv. Perfekte bøyd for brødskiver. Jeg blir egentlig smågal av å tenke på dette, og det må man nesten være Norsk Soldat for å forstå. Jeg tenker på min sønn, og en del Jævelskap en del greier å finne på, og jeg tenker også som sagt på min egen barndom. Jeg prøver å koble dette ut, for det er basert på løgn med de som har løyet seg selv fast.


Kniven ; Hvordan de holdt på med meg som barn og vitset om gutten i skjørtekanten til sin mor. " Hva er dette mor ", " Det er kosten min ", " Kan jeg ta på den ", " Nei, for i kveld skal din far sette skaft på den ". Mother - Russia. Det måtte et verksted til for skafting av kniver før, og det regner jeg med at det fortsatt er. Fødselen.


https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1198067156899438/?l=6123302604429813055


Har prøvd å gjøre noe godt for bygden i dag. Og dette er å få satt i stand en Gård i bygden. Der i bakken sto vi mye på ski som barn. En ting er Gammelt og Nytt, men mangler en del av Laften. Dette vil også bli noe i Privat regi, men kulturelle innslag, vevstue, musikk, og barn i lek i vårt slott og planteverden med tilhørende Gartneri vil det nok bli. Her må nok noen slike finesmechere inn for å få dette tilpasset i den Regi og Bruk eier ønsker. Tror ikke det skal stå på Penger for folket er skyldig eierne mer eller mindre dette ut i fra slik jeg ser dette, og som vanlig så har det nok stått litt om penger, men det må ordnes på et vis.Dessuten har Dere dette Slottet på Østmarka St. Olavs Hospital. Den gangen dette blir tatt til annet bruk, så er det like greit å la hver " Familie " fra hver sin Vikingegrav i Nærliggende område få sitt Hus. Mye som kan gjøres der. Et eller annet Bruksmuseum for å ikke glemme greia vår.


When the Bell in the Church ring, you mey see my name. F.O.G., and when you hear a bang of a Canon, you hear my name.


Jeg er ingen Nazist, men det er dette Passet, og jeg er Russervennlig,og Krigen er over. Kommer fra en Partisanfamile på mors side og Motstandsfolk på fars side.


https://www.youtube.com/watch?v=lOfvkmJ7AR0


https://www.youtube.com/watch?v=d_mLFHLSULw


https://www.youtube.com/watch?v=0yT3XbSorx0


https://www.youtube.com/watch?v=RduDi4HnXKA


https://www.youtube.com/watch?v=KihFMjtaggQ


https://www.youtube.com/watch?v=gSdIItW_QoY


https://www.youtube.com/watch?v=TBAfcwLkkIU&list=PL465ZjxENzxGCYVR3zCKWdNzpT_S6L26Q&index=1


https://www.youtube.com/watch?v=UmG9b6pDlCg


https://www.youtube.com/watch?v=ko23koYtOfc


Det å ha det forferdelig som far skjønner jeg. De låste meg inn i Grønnsafen på Klett en gang. Etter dette så står ikke Amerikanerne høyt i kurs til meg. Min far borret hull i safen og slo igjennom et skrujerne jeg skrudde av dekselet, samtidig som det også lå noen øreklokker der når de da borret utenfra og inn i Safen, samt de fikk inn noe lys fra en flatlykt. Og skruene til dekslet skrudde jeg ut med skrujernet etterpå med å sulle limpappen til forsvarets pappesker rundt det innslåtte skujernet med trehåndtak etter å ha sleiket opp limet til denne papptapen fra etter å ha taperull som lå der. Jeg dreide på hjulene der inne og Safen åpnet seg. Russland for meg, etter at Prins Haakon allierte seg med Holywood for på dette viset å prøve å ta livet av min sønn og meg på grunn av sin egen udugelighet og kopiering av andres Åndsverk. Stortosk, Stortosk, Stortosk. Dette var som å be om en stor, hvit, arisk, knyttneve, plantet, rett, over, synet.


https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1197935833579237/?l=6229590317524082545


Bravehartpeople.


https://youtu.be/Y3FEZJz55T0


Jeg gjør mine tanker jeg. Nå var det vår tur.


https://www.youtube.com/watch?v=SUUxvtT52i4


PST jeg ber Dere om unnskyldning, men Etteretningen stammer opprinnelig i fra Kavaleriet. Norsk Soldat sloss best på Norsk Jord. " Borgerkrig eller Dra til " ? " Dra til "." Vi har en jobb hjemme å gjøre også ". " Du dør ikke du Halvard ". " Nei ", og tenkte mitt. Bomben i spill med Grønning som 20 åring. " Nei " !


" Alle skal med ", " For folk flest " ? ; Jeg ser på bygda mi. Jeg sa ifra tidlig til min kommune at de ikke måtte selge tomtene sine for rimelig, for da kan vi enda med at det er bare dopen som følger etter. Dessuten har en del en egen evne til å absolutt skulle bygge på den lille matjorden vi har i kulturlandskapet enda vi har brukt over 1000 år på å bryte den opp, og en annen ting er da mennesker fra la oss si ødelagte bygder, som flytter til bygder som ikke er ødelagt av urbaniseringen, og da ødelegger jo de der også med det som igjen før eller senere blir en urbanisering. Jeg husker min far satt i det gamle huset vårt, og så igjennom " storvinduet " og så på at gamleskolen ble revet med da Laften sin. " Se Ola ", " Ja, der for den første pluggen ". Stål smies, og never knyttes. Media gjorde Narr av oss med Harald Heide Steen Jr. " Balalaikaorkester " ; Joda. Atom ble byttet med Dynamitt. Styrehodet fra en Penguinrakett.


22/11/2016. En " kjemisk " hjernerystelse er på vei ut av hodet, samt strekkerne bak lårene på føttene strammer seg etter økt blodigjennomstrømning.Gul Coop Kaffe, 3/4 kjele med vann. 4 skeier kaffe.


https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1197566960282791/?l=7544937406196875893https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1197687980270689/?l=1713792875650794185


Også en del agressjon og en del spenninger er på vei ut av kroppen, også etter å ha blitt prøvd manipulert i dag, samt samtidig høre på ; " Ta han ut, Ta han ut " av en Pensjonert Politiinspektør som har løpt rundt i verden og kalt seg selv for General. En ting var et Ønske om Gendarmeri med da Kavalerifolk med da en diplomat i front, som ofte igjen kommer fra Stridsvogn, og en annen ting en Politiinspektør uten Befalsskolen en gang, som skulle så absolutt seg av den idotiske grunn Sjalusi. Jeg spurte en tidligere ordfører her i Bygden som i sin tid satt nede i Munkegaten i Trondheim som Kaptein om denne mannen. " Haaan ", Nei.


Noe Psykotisk Kranietrykk kom også ut i dag 22/11/2016 etter overmedisinering av Psykofarmaka, som igjen Politifolk har påsett at jeg ofte har fått uansett medisinske forklaringer jeg har gitt de, og til dels mange av de har skjønt, men ikke ville gjøre noe med.


https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1197729900266497/?l=3578634475120717944


Two centuries of Viking raids into Europe tapered off following the adoption of Christianity by King Olav TRYGGVASON in 994; conversion of the Norwegian kingdom occurred over the next several decades. In 1397, Norway was absorbed into a union with Denmark that lasted more than four centuries. In 1814, Norwegians resisted the cession of their country to Sweden and adopted a new constitution. Sweden then invaded Norway but agreed to let Norway keep its constitution in return for accepting the union under a Swedish king. Rising nationalism throughout the 19th century led to a 1905 referendum granting Norway independence. Although Norway remained neutral in World War I, it suffered heavy losses to its shipping. Norway proclaimed its neutrality at the outset of World War II, but was nonetheless occupied for five years by Nazi Germany (1940-45). In 1949, Norway abandoned neutrality and became a member of NATO. Discovery of oil and gas in adjacent waters in the late 1960s boosted Norway's economic fortunes. In referenda held in 1972 and 1994, Norway rejected joining the EU. Key domestic issues include immigration and integration of ethnic minorities, maintaining the country's extensive social safety net with an aging population, and preserving economic competitiveness.


https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/no.html


Hva sier Russland om oss ?
https://twitter.com/HalvardJarld/media


Økonomisk Politikk ut i fra Regioner, Breddegrad, Kunnskapen de har, og Ressurser til dels. ( Keynes, Angels, Marx ) Militærleire kan ikke være for langt ifra hverandre. Logistikk er sårbart og kostbart.Varekostnad pr. kilometer og krangling om Sentralisering og Desentralisering er en gjennganger i Norsk Politikk. 3% Trondos og 1% Coop. Max Bingo K12. Kiwi 1%. Kampen rundt matfatet og informasjon ( knowhow ) og kalkylen om Befolkningsgrunnlag og Husstander med regnskap over Kvadratmeterpris for typer av Business. Hvor mange liter " Melk " drikkes i hver bygd, og hvor mange kneipbrød med smør selges og kjøpes.etc.


https://www.facebook.com/ante.olsson.71/posts/327002014338161?notif_t=like&notif_id=1479661588267093#Det taes vist ikke hensyn til Svaksynte.Det må nok ha sammenheng med størrelsen på Deres fingre. Jeg er plaget med enda en dritt som skal forherlige seg selv på andres bekostning. En del har det vist på dette viset at de ligger å onanerer om kveldene siden de har greid å ødelegge, ødelegge, ødelegge. Fakta bryr de seg ikke om.
21.11.2016 ; Fertilitet oppnådd igjen, svak, men har evnen til å få barn igjen. Har vært Steril av medisineringen jeg har vært igjennom, og fortsatt er i. Denne kjemoterapien med andre ord. Høyre del av Penishodet har nå også blitt like stort som det venstre. Har vært tett i høyre nesekanal inn til bihulene på høyre side med tilhørende slimblokkader og fremmedlegeme der. Jeg er svimmel og kvalm i dag. Det letnet frem i pannen og vet ikke når jeg var frisk sist, men hukommelsen er stort sett den samme. Hatet i kroppen er noe borte, men jeg har tenkt mitt i dag også. Jeg har isolert meg selv mye godt helt siden krigen i Eks - Jugoslavia. Jeg vet snart ikke hva godt er, men har det forholdsvis greit i eget selskap. Våknet 22.11.2016 litt svimmel og er en helt annen mann, men er den samme. Svimmelheten har gått fra midt i pannen med begge fremre pannelapper og bakover mot issen. Er i bra for, svak, skeptisk, litt angstfylt med hjertet noe i halsen, og til tider litt sentimental og trist over at mye av det jeg kjente til er borte. Til kvinner så dreier det her seg om pene eller stygge lepper igjen. Denne Silda.


" Slike Soldater de prøver å lage ". Jeg sitter bare hjemme, og holder meg fast i min stol jeg. Dette vet jeg er galt, og vil ikke være med på dette. Slik dra på byen i sosialt lag med Alkohol, og bare klikke, samt skjære opp en mann. En ting er det at jeg vet hvordan jeg reagerer når jeg blir terget med statsdop i kroppen, og en annen ting er med alkohol, og så dette med å bli overstadig beruset.Normalt sett så skal det gå bra, men når jeg skal drikke, så sitter jeg alene hjemme, for der føler jeg meg noenlunde trygg, men med denne elektroniske overvåkningen så blir jeg steike gal til tider. Jeg er egentlig ikke redd overvåkningssamfunnet, for det ble i utgangspunktet laget for å hjelpe mennesker, men det har gått den veien at det har blitt brukt til å plage mennesker. Det jeg trodde skulle brukes til Medisinske fremskritt har blitt misbrukt militært og til det som verre er, og alt på grunn av Media. Ja, jeg er ødelagt i sinnet, men trenger egentlig ikke noe medisin, for den gjør bare ting vondt verre. Jeg var en gang en rolig sindig mann, men med det konstante forsøket på en eller annen rekruteringen, så klikker jeg bare. Jeg vil bare ikke være Deres Marionette. De som satte dette i gang har enten Pensjonert seg med en sluttpakke, gått av med ordinær Pensjon, skiftet jobb over til en eller annen Leder mellomlederstilling en annen plass og later som ingenting har skjedd med da dette med i å hele tatt ikke si noen ting med la oss si uttrykket ingen kommentar, som igjen betyr skyldig.


" Det å lage en morder ved hjelp av konstant trakasering, og Radiolab "." The dark side of the Twilightzone ". Humørmessig jojo - effekt av intermuskulær i.m medisinering med Psykofarmaka og trommehinneirritasjon. ( Kvasse vonde trommehinner, og dette med å hele tiden plages av dette ).


https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1195611890478298/?l=6349406811277249456


Jul ja.; " Slik, skjære hull i en stor feit mage, sette et stort kubbelys oppe på maven, og la bare spekket brenne ned ".


Alternativ kost for en del.

https://www.facebook.com/100000884948870/videos/1195689850470502/?l=7120957762532470714
Skriftlærd ; Teller over Nevner. ( Buvik Barneskole, Skaun Ungdomsskole, Lycee Chanzy, KVT, Trondheim Business School / Universite de Caen ) : Storeslem .; § Ja, Nei, Kanskje ; Salme nr 1. Vers 2


PTSD, Reaktiv Psykose, Schizofren F20. Det er mye godt det samme alt dette.


PTSD + Reaktiv Psykose + Paranoid Schizofren F - 20. Problemer med det flyvende F - 35 Welder. Zjukov. · Samene, Naturen og Ånden.Trondheim

" Paradog " = " Supermann ". En Terrier dresert for Pumajakt, som bor i Pazquallilandia. O. =Q . Sent utviklet ADHD med internet og 1,5 hjernehalvdel i bruk. Venstre og noe av Høyre hjernehalvdel. God Modellforståelse med økt konsentrasjonsevne i den Venstre hjernehalvdelen, men den høyre tørket ut av Medisin.Hva er maset Harald ? Min mor var glad i min Far fordi han var så flink med biler, og du kunne ikke en dritt. Hvilken fele krangler de om staget på nå ? Sist ble det en Fender av det. Passefisten med 4 stjerner følger ikke jeg.Det ser mørkt ut det som kommer etter deg også, og jeg vil ha Republikk. Jeg vet hvem jeg er alikevel jeg. Je suis Nuclear. Dubai.The Judes think about Iran that way. Meybe a Gentlemens agreement.Do we still have that Oleman Elkem at stock ? do need a Brown envelop. Perdoname " I no naaaathing " Log out ; " Nein. Rommel ". That Hydrothing. Remember Franco. Afther a while. Tal vez Monarki. Russia is woundering about a new wey to run their Country. They do also have their Viking Saga. Norsk med Russisk avstmning. Julenissen og St. Nicolas.Dette Demokratiet i Syria må Dere spørre Stoltenberg om. Disse Amerikanerne skulle ha meg til å være General, og dette allerede i 1995 etter et kort opphold nede i Bosnia, som der endte på Medcoy Tuzla Air Base med tilhørende Radiolab. Det var da den perioden denne Bondevik ville gå til Krig. Bondevik Bush med andre ord. I senere tid så skulle de absolutt ha meg til å være General, men jeg nåtte forklare at jeg ikke hadde tenkt å være noen Jødisk General i Deres system. Dessuten så var det også en pågående krangel om da dette FN eller NATO skulle være da de som igjen hadde mest å si. Kampen om setene i blant annet NATO og FN pågikk også, og her igjen nektet da Amerikanerne å gi ifra seg noe som helst makt. I senere tid så ville de absolutt ha meg inn igjen i det Militære system igjen. Rett og slett for å teste da sine Cyberstrike og Radiolab`s tilsøkende raketter. Dette med hensyn på at da dette overvåkningsutstyret som igjen da denne Kong Harald måtte medgi Media at var et slags toveis høreapperat. Dette igjen har med Radiobølger igjen å gjøre. Dette er igjen storidiotien til en del som absolutt skulle ha Nordmenn boennde i Norge, for de var så glade i Landet sitt sa de. Jeg for min del prøvde å forklare disse menneskene at man absolutt ikke trengte å bo i Norge for å være glad i Norge, men da mente de at de ville gå glipp av det de kalte kjernekompetanse i det Norske Land. Dette har igjen medført at Nordmenn i utlandet har mistet sine jobber til dels, og også en del her hjemme ved da dette som heter outsourchin i økonomien. En annen ting så mente en del i Norge på et vist tidspunkt at Nordmenn var alt for lite flinke til å bytte jobb til tider, slik som da igjen utenlandske Statsborgere var mye flinkere til. Dette betyr at kjernekompetansen nå er flagget ut til andre Nasoner, som igjen har arbeidstakere som ikke er lenge i stillingene. Det som igjen går inn på statsbudsjettet som opplæringskotnader. Som hver gang koster i snitt 50 000 kroner for opplæringen uansett jobb det måtte være stort sett. Dette igjen med da dette toveis høreapperatet med Radiobølger medfører igjen at man kan risikere å få en rakett i hodet av den grunn, samt dette gjelder også med å dra rundt på da denne Mobiltelefonen med navn og nummer. En Dagbladet Journalist ble vist tatt av dage på dette viset nede i Afghanistan. Det å løpe rundt som en levende drone for så å risikere å få en kule i hodet av den grunn. Nei, jeg føler meg ikke trygg med hensyn at det skal sitte en 18-20 åring i US Marines og bestemme over liv og død full i Amfetamin, som igjen da denne White Tablet er. Min mor er flink med Penger. Både jeg og fruen kan noe om dette også. Det Samiske i meg forklarer meg ved et bilde jeg har sett at mannen er Brun og Kvinnen blå, som igjen tilhører Vikingesagaen der kvinnen igjen sitter med nøklene til Huset, og igjen har evnen til å føde barn. Dette i sin tid kommer nok av at lysbrytningen til Månen i et glass er Blå ytterst. På den andre siden av Atlanterhavet, så praktiseres det at kvinnen er Brun og Mannen blå. Siden jeg er gift med en kvinne fra Mexico slik Katolsk, så praktiserer vi to både Brun og Brun, samt Blå og Blå. Dette igjen av Familiære årsaker, samt også denne Vikingehøvdingen og Krigerkongen Olav Trygevesøn brukte da Samene som Leiesoldater. Noen " Drømmer " om å bli Embetesmann for å stikke av med Husfruen imens røslige karer er på Lofotfiske.Dere behøver ikke å komme å unnskylde Dere til meg. Det Norske Folk har blitt holdt for narr siden Kong Harald ble Konge, og dette var i 85-86 om jeg husker riktig Norge har sakte med men sikkert blitt kjørt i grøften etter dette, og meg skulle de ha som syndebukk. Det jeg tidlig gikk ut med å forklarte var vrangstyret nede i fra Oslo med tilhørende Kameraderi fra blant annet de som hadde det travelt med å forlate Politikken en periode. Rasket født rett etter 2. Verdenskrig med andre ord sammen med barn av " Heltene i fra Sverige ". For min del så er jeg barn av Motstandsmann, og Partisaner fra Russland, samt Dere har også Englandsfarern. Dessuten kommer det inn i bildet Frontkjempere før Tysk Hjelp til Finland under Vinterkrigen mot Russland og frontkjemperne etter Tysk hjelp til Finland. Altså før og etter Tysk okkupasjon av Norge. Buvik - Herred og Pazquallilandia. Følgefeil siden Heimevernsungdommen ved HV12. Dette med Dødslistene osv. Feilmedisinering der jeg nesten døde av bivirkninger. Har vært noen ganger i Koma og har vært plaget av sterkt nedsatt immunforsvar med det Danske Klorpreparatet Cisordinol med tilhørende seigpining. Leponex er så å si ren klor, og havnet med et litt for stort inntak av dette giftstoffet i Koma der jeg svevde immellom liv og død etter da det som var et mordforsøk av en Politiinspektør. Leponex er verken et A,B eller C preparat, og var i sin tid forbudt i Tyskland til bruk i Psykiatrien siden så mange døde av denne medisinen. Litium er det letteste Tungmetallet vi har. Nosinan er en medisin for Kveg. Forsket frem på Kugalska lik Fluanxol, som igjen er noe radioaktivt også. Dette med halveringstid på halveringstid. Orfiril er Epelepsimedisin, men gir en del selvmordstanker. Xeplion er Risperdal pakket inn i en sprøyte som igjen gir selvmordstanker, men ikke så mange tanker som med Risperdal med dette med å ikke vite hvilket kjønn man har. Storparten av disse produsentene av Psykofarmaka leverer også giftsprøytene til de Dødsdømte i USA, og ihvertfall meg å vite så gjør da det Danske firmaet som produserer Cisordinol dette. Jeg er ikke så glad i Dansker av den grunn. Zyprexa er igjen en medisin man legger på seg en 10 20 kilo av i løpet av noen måneder, og Zeplion er en trampemedisin man aldri finner Roen med lik de andre medisinene i Psykiatrien, som igjen er en ren seigpining frem imot den sikre død igjen. Venstre og Høyre hjernehalvdel sammen med Lillehjernens reaksjoner med hensyn på blodigjennomstrømninger og oppvarmet og nedkjølt hjerne med Psykofarmaka. Forståelsen av den økonomiske tankegangen med beslutningsmønster ut i fra at varm luft utvider seg og kald luft trekker seg sammen. Hjernens værmedng der høyre øvre lunge er høyre hjernehaldels fremre pannelapp, og at synsnervene går rett bak i bakhodet der igjen ører er med på å styre syn, hørsel og balanse med nervetråer som går rett inn i hodet fra hver sin side. Lillehjernen påvirker størrelsene på regnbuehinner og pupille i sitt spill imellom venstre og høyre side, for så å havne midt i. Hønen eller egget. Slimhinnen. Beinmarg, Slimhinne og Bein. Som Dere sikker skjønner, så er det for min del til tider en del slike såkalte Humørsvingninger litt større en definisjonen på Normal der den er Z verdien +-2, og dette må betegnes som et avvik ut i fra dette med Manipulering, stress, trakasering, søvntortur, og med tilhørende mordforsøk, og innlånsninger i Psykiatrien siden 1995 der man igjen ikke skjønner hvor galt det er før det låses flere dører bak ryggen din. Den eneste forskningsmetoden jeg har lært er elimineringsmetoden. Altså dette at jeg lå 10-12 år til sengs å tenkte på hva det ikke kunne være. Dette ut ifra at jeg ikke nevneverdig så lyst på å dø i et system slik noen leger hadde forklart meg at jeg ville. Altså dette som jeg også har prøvd å gjøre noen ganger uten nevneverdig hell igjen. Dette med å dunke hodet i en murvegg som er ca en halv meter tykk. Dette sendet meg igjen i tanken på hva Jesus måtte å brukt av hjelpemidler for helbredelse av syke og oppgitte mennesker nede i Jerusalem. Der havnet jeg opp i tankegangen på at de der nede hadde lampolje, olivenolje, og vin. Tanken på Faraoene og Kleopatra sendte meg igjen i tankebanene om Nesen og Ørene, som igjen er det vi i 2016 kjenner som øreskylling og neseskylling med da dette som må betegnes som kjemikalier. Verdt her å nevne er en feilmargin med fremmedlegemeer i da dette som heter Øre - Nese - Hals i det Herrens år 2016, som medførte i utgangspunktet at jeg til dels staket opp inngangen til bihulene med en ståltråd, men etter en del spekulasjon rundt at jeg ikke fikk nok luft staket de igjen opp med innmaten til en blekkpenn med tilhørende utblødninger av et tett system vedrørende nesen, som jeg igjen regner som viktig for åndedrettssystemet med tilhørende hjerte og lunger med da dette med blod som igjen må presses oppover fra føttene i blant annet oppreist stilling med hensyn på da dette som heter tyngdekraften. Her igjen kommer da dette med legger på føttene inn i bildet der de igjen i visse tankekretser er viktig å ha et Hønehus som står på skikkelige Påler. Nerveceller er også Celler, og her kommer tankegangen om et batteri inn i bildet med det å gi muligheten til å lyse blid og fornøyd opp med nervesystemets blåde, røde, gule og grønne farger. Noe avkjøling må her til for å få dette til å fungere, og da brukes til tider det blodfortynnende midlet alkohol. Det røde må betegnes her som føde, altså det med mat i mave og tarmsystemet, det gule må betegnes som overslaget med fungerende mellomledd, som igjen kropslig sett blir brusken imellom leddene der naturens produksjon med tilhørende klorofyll med sin grønnfarge gir oss fotosyntesen og da den luften vi .puster i i gassplaneten Moder Jord. Her igjen sender da dette tankene til min Mor, og ut i fra den noe Orthodoxe utdannelsen jeg har fått fra Henne med hensyn på at hun kommer i fra en Partisanfamilie fra 2. Verdenskrig, så sender da dette meg til Mother Russia. Døpt som Protestant. Gift Katolsk.


I Finnmark og Trøndelag .; " Jeg er min Herre, og du er din ". " Act lik a Roman in Rome ".


Jeg har ingen venner lengre, og der jeg en gang hadde det jeg trodde var venner, så må jeg huske å ringe de med telefonen først, slik at de har tid til å gjemme bort alt det som egentlig har tilhørt meg tidligere, og som også nå normalt sett skulle ha tilhørt meg siden jeg da er i livet og ikke død.


Medisinsk Mandag etter Rosenborgs Cuptriumf med " Dobbel the Dobbel " og Tommel opp så berget jeg i dag for noen beinsmerter opp i høyre bryst, samt da at hjertets blodårer åpnet seg i noen stikkende smerter, og fikk ikke hjerteinnfarkt. Jeg må i utgangspunktet ta medisin siden dette igjen da er den behandlingen Psykiatrien i Norge har, og at i dette systemet så mener Psykiaterne i Norge at det er det eneste de kan gjøre med da dette de kaller Lindrende medisin. Lindrende medisin gjør deg ikke frisk, men er som et placebo der de narrer Pasientgrupper til å tro at medisinen hjelper deg til å bli frisk for noe Legestanden selv ikke helt greier å forklare, og jeg må fortsette å ta medisin siden det er andre som også tar medisin, for det er forbudt å være frisk, samt påstå at det ikke feiler en stort, og ihvertfall ikke trenger medisin for dette. Jeg kunne like gjerne ha fått en flaske Tuxi hostemedisin, men Legen vil nok ikke skrive ut dette til meg siden jeg sjelden er plaget med forkjølelse ut i fra at mitt snørr og slim er hvitt og transaparent. Også smerter i den Venstre nyren. Teknologisk på denne mandagen et lite " Kristinsyndrom ", men er fortsatt noe i den mening på at Liv Signe Navarsete kan være et bilde på et Sant Hælvete med tanke på da denne " Sykehuskampen "med sykepleieres rett til å sette matematiske Dødelige Medisiner med sin halveringstid på halveringstid med tilhørende kjemikalesammensetninger på Pasienter i Psykiatriens båssettende System ut i fra hvor Psykiateren har studert, og ifra hvilket opprinnelsesland Psykiateren har, men det generelle er at alle Psykiaterne har lest den samme boken med mye Innslag av Øst - Europeisk overmedisinering med da dette som for en del havner opp i denne Amfetaminen sammen med det lille lukkede miljø Rettspsykiatri med Psykologer som prøver å pålegge Pasienter egenskaper de har selv, og denne Medisinering for pasienter med tilhørende seigpining og død i enten tidlig alder eller noe senere alder er da ett system innarbeidet etter at Grunnloven ble skrevet ut i fra Lovgivende, Utøvende og Dømmende makt. Spørsmål ? ; Politi og Helsevesen med da denne Politimannen og Sykepleieren i hvert sitt lukkede Miljø = Penger og Organisasjoner med sine " Respektive " Høyre og Venstre sider.


Ja menneske i går, og Nei menneske i dag etter innjeksjon av kjemikalier. Sier Nei til alt av mistenksomhet siden jeg med kroppen full av Statsdop er usikker på hva jeg mener og egentlig står for. En forsvarsmekanisme jeg har lagt meg til når jeg da igjen ikke kjenner meg selv igjen. Sier Nei for usikkerhetens skyld med andre ord.Ja, Nei, og det må Jeg tenke på. Når jeg er full i Statsdop så har jeg veldig vanskelig for å bite i meg min stolthet fordi om dette kanskje kunne har vært mest fornuftig til tider. Usikkerhet ; " Nei til alt " stort sett bortsett fra det som dreier seg om min Frue med Sønn.


Noe mas på fylket for å få en del økonomiske situasjoner forklart. Samtalen gikk greit, og endte med at jeg helst vill ha noe annet og gjøre, og at det er arbeidsfolk som venter på å få gjort sine forberedelser rundt min tomt til våren, slik at jeg får mitt Potetsland i orden med hensyn på mine eksamener i Biologi og Zoologi, og at jeg helst ville ha noe annet å gjøre enn i den situasjonen jeg nå er i som Psykiatrisk Pasient under vergemål med Hjelpeverge siden jeg egentlig ikke har spurt Psykiatrien om hjelp, men har blitt kastet inn i et system der jeg ikke vil være, og en annen ting angående sprøyter og tabeletter også kalt statsdop, så er jeg fra barnsben av vant til å ikke putte noe i kroppen som jeg ikke liker, og at jeg tidligere var noe vant til noe annet .; " Tegne, Forklare, Peke, og få det her for i hælvete i orden ". Dette igjen bunner opp i noe Teori, Øve, Praktisere.


Den " Økonomiske " Plenumsforelesning Trøndelag rundt Gulosen med hensyn på Frostatinget og Jordhugene rundt Nidarosdomen.


Spørsmålet til tider er hvem løgnerne er, og jeg liker ikke å bli holdt for narr, og følelsene ligger i at jeg vil ha visse Personligheter død og begravet. Det virker som Britene har fått seg en Revjakt igjen. Spetznas har sagt ifra at de også har Mødre, og det heter Mother - Russia, og i Fremmedlegionen så er Tyveri forbudt. På meg ble massiv manipulasjon brukt på med kroppen full i Statsdop, og noen ganger i veldig svak tilstand. Med en gang de fikk et ja i denne tilstanden, så ble det kjørt knallhardt på at det var dette jeg mente, og ikke hadde vært noe annet enn enig med da denne avsenderen med sitt quizmønster til egen vinnings hensikt. Systemet og den Frie Vilje har ikke alltid positiv korrelasjon. Jeg vet hvem min Mor er, og jeg vet også hvem mine Tanter og Onkler er.


https://www.facebook.com/profile.php?id=100000884948870&sk=photos&collection_token=100000884948870%3A2305272732%3A69&set=vb.100000884948870&type=2


CIA / Murdoc / Netscapeserveren / HVU, og jeg viste ikke da, men vet bedre nå. Bondevik ville gå til krig i 1995, men de hadde vært her allerede. Antennen ( Linken ) ved Jacobsnes Sør - Varanger og Radaren i Vardø.


Til Vaffelrøre blant annet. Må ha noe mel, creme / Rømme, litt sukker, melk, muskatt og Egg, så er det da bare å steke vafler. Med kulturmelk får Dere svele. Pannekaker får Dere med en ikke fult så tykk vaffelrøre.
Black & Blue. Esk. 1. ( 1. Eskadronen ). Russian " Snow - Leopard ". Må ha mat for å ha en Hær.


Det er en del som igjen har problemer med å se forskjellen på mitt og ditt, og til tider er fargeblinde, samt av den grunn ikke greier å holde runkegaflene vekk fra det som hører andre til. Da disse Idotene har sin egen evne til å prøve å egle seg innpå mennesker som i utgangspunktet er alt annet en totalt udugelige og blir heller sett på som flinke i sine fagområder så blir disse igjen lei av disse personlighetene som selv prøver å sette seg selv i et bedre lys enn hva de i det hele tatt fortjener, og har dette i seg at de gjerne vil ta kreditt for det som andre har gjort og prestert med da dette påskrytte bekjentskap med å kalle seg en venn av da de Flinke og til tider Formuede, og får de det ikke til så er da disse menneskene av en slik karakter at de ofte bruker sin arbeidsmessige stilling på å få sin egen underskrift under Papiret med en gang andre har prestert noe, som de igjen selvfølgelig mener er de selv som har gjort med sin virkelig store lavpannede Inteligens med da å dra rundt å spørre å grave hele tiden om andres liv for å tilpasse sine egne meniger i sitt quizmønster der de selv har totalt mangel på egen innsikt. Skadedyret kommer ofte tilbake til skadeplass, og følger ofte årstidene. NRK Valentinlyst med da denne Radiobølgen til Adresseavisen som aldri har eksistert i da denne Blå Avis, med " Blå " Redaktør og Røde Journaliser med sine subjektive meninger om alt og ingenting har i dag fått seg noen Radiobølger til som de heller aldri har hatt før. Dette er til tider dette med å stå i et " Vindu " eller Balong og rope og skrike for full hals.

Medisinsk i dag Lørdag 19.11.2016 nedkjøling av kroppen med tilhørende urinering, ryggrad som retter seg og muskler som strammes. Høyre del av nesen er mindre " kjøttfylt " enn den venstre delen. Økt, blod og luft - igjennomstrømning til ørene hørselen ikke lengre er så skarp og vond i Trommehinnene. Høyre skulderledd knakk etterhvert på plass, og skuldrene slapper av. Tidligere i dag så begynte lettelsen i kroppen med at hjertet slo godt, og det pumping i det venstre øret sammen med summinger i ørebihulene og noe innslåtte ører fra tidligere som kom noe ut igjen. Dette som begynner med øre-nese-hals medfører at muskel - venepumpen pumper godt med blod opp fra føtter og legger opp til hodet. Her er den høyre leggen svakest og man får strekk i denne høyre leggen ved da manglende oksygentilførsel grunnet blokader eller opphopning av slimklumper som ikke kommer ut rett veien til åndedrettssystemet.


Generalisering. Hamburger`n ve gamle Rosendal Kino va bare goo. Stabburet. Godt krydra, Kinakål, nå grønt, ,God dressing, stekt i fett, å kreftfettebare renn aven når man sæ " tanngalen " ii`n. Kræmbollen te Rema på isoporplat 2 pack med tørrplast va å go. Den gamle Ankerstokken e bort, faen for nå sausnæbb som fjærna den. Prog ? Brætt en opptina Grandis, steken og særver. Potetstapp å Kokt dobbel Gilde Grillpøls i pappbeger, og Toro Pizzafyll med makaroni får fart å i brætt.


Taktikk.

Religøse sjeler med en form for overtro med en eller annen Guden er vi alle. Man skal være forsiktig med å kalle andre mennesker for en Hedninger. Jeg er også en av de Krigerske " Murfolkene " fra min tid, som igjen er ødelagt etter det jeg har vært igjennom, og er vel å betrakte som en Kriger av ett eller annet slaget. Broken, men med litt igjen å " gi ", når jeg føler meg Trygg. Jeg vet det ikke er bar, og har det helt forjævlig til tider, men henter meg inn på et merkelig vis med da det som er de dyrene jeg har rundt huset av annet enn mennesker. Hele mitt liv har gått med til å bite tenner, og dette med " Klagh nicht, Kempt " hele tiden. Jeg har dette Uovervinnelighetsspøkelset banket inn i hodet, men det har meg godt galt for ofte, og må i stedet være glad for at jeg i det hele tatt er i livet. Det er slik. Jeg hørte noen skuddsalver på Radioen ; " Der skulle jeg egentlig ha vært ". Greia er ; " Sett aldri to Veteraner som sliter sammen med hverandre. @. Det retter seg når jeg kjenner at hjertet slår i kroppen, og legger denne romantikken noe til side, men jeg vet den er der, og tilhører en stor del av mitt liv, fordi om jeg egentlig ikke nevneverdig har vært lenge i et krigsområde. En annen ting er at en del i som var i Afghanistan lovte seg bort på mine vegne samtidig med at de hadde kontakt med Politiet her hjemme og skulle bruke meg som syndebukk, og dette vil jeg ha meg frabedt, og jeg har ikke sagt til Muslimer nede i Afghanistan at A/S Norge enda har Plass til ca. 12 millioner nye innbyggere. Norge har bare 3-4% matjord å dyrke mat på. Dette har vært ren faenskap fra CIA Norge sin del. Dessuten var det en Periode disse menneskene kjørte rundt i Landet, og lurte på hvem og hvor de kunne bo ut ifra hvorhen det var noen som var gamle eller syke, for igjen siden å kunne kjøpe billig Bolig etter for eksempel trakasering, eller i deres øyne " ekspropiere " en Bolig ut i fra Deres forvridde syn på Arverett eller syn på mangelen av en Kaserne, eller at situasjonen tilsier at de ikke kan bo i en Kaserne lengre, eller at de har tapt sin Status. Dette minner meg om da denne Forsikringsagenten ringte min Far og min Mor for å si opp da denne Livsforsikringen min far hadde etter å ha vært en tur til Sykehuset i Orkdalen med da tilhørende Brannkasse og dårlig betalte Sanitetskvinner og Lotter og der hadde min Far fått påvist Lungeemfysem der igjen Forsikringsselskapet ville ha min Far til å si opp sin Gjeldsforsikring, men dette ble da stoppet der og da. Mange utro tjenere i alle yrksgrupper, og dessuten så finner man en del av de i Politiet også siden jeg også fikk høre i min tid at det var flere Politifolk rekrutert over til Forsikringsbransjen eller har sluttet i Politiet og skiftet jobb av en annen grunn, og så snakker de med sine Advokater i andre sosiale sammenhenger, og samtidig at Kriminelle organisasjoner prøver å Rekrutere mennesker som studerer Juridikum med å delbetale og betale Deres utdannelser, for at de senere kan forsvare de i retten som Advokater om de da får denne titellen. Det har lenge vært Sjarialover om en sigarett på gaten allerede. Dette av den grunn og årsak at det går nesten ikke å ta imot en gave fra noen lengre uten at de forlanger å få noe igjen. Jeg ønsker meg ingenting til Jul.


Organisasjon IT Drue og Hegg. E6 ( Canada, Russland, Norge med kabel til Storbritania ), og E4. Hvilke Celler finnes er spørsmålet til tider.

Meg " satte " de opp i tidlig alder i det jeg var glad i, og så skulle de etterpå komme inn i bildet som de store Heltene selv. Plikten har jeg alltid hatt i meg .; Villskapen, Prestasjonstrang, Eventyrlyst, Nysgjerringhet, Penger, og en snev av Idealisme, som igjen kanskje er den farligste delen. Reiser jeg i et konfliktområde nå, så er jeg død. Vet ikke hvorfor, men det er noe jeg føler med meg selv. Bjella. Begynner å bli eldre, og det er tvilsomt om jeg nå greier å stable meg på føttene igjen etter en nedtur, og dette skulle en del bare gjøre med meg i sin tid, og rett og slett bare for å jævles og i sjalusi. Forsvaret er en ting, men Verden er større.Disse ørsmå lille fitteslikerne blir man lei av. Mulig det har sammenheng med det de er utrustet med fra Naturen av. Dette sees godt på disse små IT fingrene til tider. Noe i skalaen Plukk i Plukk.

Generaltabbe. Ved eventuell Generell Verneplikt igjen, så må de kaste alt av Generaler ut av Kontorene sine helt siden etter krigen i Eks - Jugoslavia om det er noen som vil ha respekt for de. Tvilsomt om da de barn som vokser opp nå vil ha dette Livet med Krigsromantikken i hodet ut i fra den Misforståtte manndomsprøven det er.En annen ting er at de likte å se på seg selv som Leiesoldater, og da er det nok ikke så mange som er innteriserte i å følge de. Dessuten har det blitt slik nå ut i fra de jeg har snakket med at skal man noen plass i Forsvaret i Norge for tiden, så må man ut en tur. Min Far var tidlig ut, men kom ikke videre for det. Befalsskolen er egentlig en grei Ledelsesutdannelse å dra med seg som 20 åring, og Krigsskolen er nok ikke som den en gang var med da den Respekten da den ga. Dette for de det har vært en del Overproduksjon av Krigsskolefolk med tilhørende innflasjon i Grader helt siden 60 tallet. Jeg hørte allerede da jeg var inne og gikk Befalskolen i 1991 - 1993 at det ikke var noen mangelvare på Stridsvognsfolk og Befal. Det var ikke dette som var problemet kunne de fortelle. Det er da dette med Produksjon av Stridsvogns - USK de skulle se om de fikk til. Dette er da en mulighet, men mer selvmord enn dette er nok ikke å oppdrive. Agressivt vil det nok bli, men helt uten mål og mening igjen. USK er kurs, og kurs kan alle ta. Innflasjonen er da komplett, og skyttere på Strigdsvogn blir USK, og Lader blir Korporal, og Vognføreren går hjem i Protest.


AAAAAgilaaaaa.


Her er mitt bidrag om diskusjon om Bokstav på en kanon.Jeg ble klar av Deres påståtte kameraderi med meg, og Deres skjulte agenda.

Å gifte seg Katolsk i Mexico kan være noe spesielt. Padrinos og til Døden skiller oss ad med tilhørende musikk.

Omplanting til Jul i Plastbøtte og Sølvpapir.


Staben i Buvika går for låste og lukkede Dører. Bare Fruen med Sønn er egentlig velkomne, men for andre, så dreier det seg egentlig å ringe på døren, og så åpner jeg for igjen å høre hva som står på og så ender det ofte med klikk lås.https://www.youtube.com/watch?v=F9vA7L8H4nchttps://www.youtube.com/watch?v=3yh2InVsFagSlik er det å stå på Kirketrappen med henne du elsker.

17.11.2016 ; Etter at det endelig letnet i det venstre øret og den siste snørrboblen kom ut av en av øregangene, så letnet det i bryst og bronkier sammen med at et " tungt " hode letnet.Fikk se et bilde i dag. Sølskeiene. En Svanemor på sjøen, og en Svanefar i spill var de jeg satt på med " Primstaven under. Hvordan lar et land som Norge idioter og mellomleder ødelegge for 2 mennesker som ville bygge sine liv sammen, og så skal jeg liksom gi de tilgivelse for for den trakasering og mishandel jeg har vært igjennom slik helt uten videre, og bare fordi at jeg en gang kjente de, og så kommer de senere til meg som noen tiggere og sier at de sliter, og dette bare for å få lov til å komme i min Stue, snakke med meg for igjen selv å føle seg bedre uten i det hele tatt tenke på at jeg hater de som pesten, og etterpå skal liksom jeg bite i meg alt, og la disse svina igjen få dra verden rundt å forherlige seg selv på min bekostning og kreditt. Faen heller.Jeg har skrevet en klage til de oppe på Presthus. Dette skal vist hjelpe.Dessuten en Postiv melding til mine gamle Lærere på Trondheim økonomiske Høgskole. Jeg vet enda ikke hva som har størst Nytteverdi av Carlsberg og Brunost, men en hviss forståelse for da denne Microøkonomien med mitt hus, tomt med tilhørende dyreliv har jeg da fått, og at når da det som for meg fortoner seg som en egenkapitalstyrt børs igjen råder markedet, så forstår jeg at den lille stiften i listen på vinduet mitt er et jævla stort varelager en plass, og er da for da denne eieren hans gull. Disse andre krussedullene jeg da har servert er da min egentegnede forståelse av alt dette overført til en makroøkonomisk forståelse uten å nevne for hardt om mine svakheter i Derivering der jeg aldri egentlig forsto denne nullen jeg kom frem til. Dette er nok min svakhet hjernemessig siden jeg da mye godt på denne tid hadde evnen til å skrive, men ikke helt å forstå da som nå. Venstre hjernehalvdel er 2+2 i en modell, og den høyre er da = 4, om man da ikke blander inn for eksempel lønn, skatterett og selskapsrett, og da denne aha opplevelsen og godfølelsen med å forstå kom da noe senere, men da mine matematiske tilnærmelser er da igjen helt og holdent glemt, men jeg vet bare at det er slik ut i fra sommerfuglene som kommer med Sola og våren. Teften kommer ut i fra Saltbalansen til Sommerfuglene. Svermingen rett og slett etter skyggespillet med Sola, samt Dag og Natt. Tatoveringer er det egentlig ikke snakk om, men brennmerket i sjela. Dette hælvetes Trondheimspolitiet har ødelagt mitt liv, og så og si hele tiden står min kropp i Alarmberedskap. Jeg ønsker de ikke nevneverdig mye godt. Politifolk er ikke velkomne i mitt hus. Helsevesnet snakker jeg med for at jeg må. Selv skar de alle under en kam, og det gjør jeg med i Deres yrkesgrupper. Sånn, så slipper Dere å lure på dette. De kunne ha stoppet det, men gjorde det ikke. De skulle plukke ut mennesker fra Psykiatrien, men gjorde det ikke. Fengsling og det å gå tur ble den Somatiske løsningen i Psykiatrien. Nå er det igjen denne lindrende medisineringen med giftstoffer som sender deg i døden i en jævla seigpining igjen i dette systemet. Tilbake til 50 tallet rett og slett. Medisiner forsket frem på kugalskap, skrapesyke og slikt med andre ord der igjen hjernen blir blokkert i visse områder, og andre ting i kroppen dør sakte, men sikkert ut. Uttørkninger med Flupentixoler. Slå opp på det engelske ordet Flu så skjønner Dere idiotien. På Norsk så betyr det Engelske ordet FLU influensa, og hva med meg som igjen har hvitt, transparent slim som kommer ut nesen ?Det å lære seg selv å kjenne er da ikke å slite seg selv ut på et eller annet viset, for da jeg som er en mann på et eller annet tidspunkt få fortjent en fettbit i da dette som for meg igjen er mann i 40 års alderen. Det dreier seg rett og slett om oppnåelsen av en frisk, konstant hjerne med god hukommelse, samt evnen til å være ærlig med seg selv, og fortrinnsvis med andre.Det er fult mulig å ta vare på kunnskap uten å slite seg halvt ihjel. Som mann i forholdsvis god form uten alt for mange skavanker, så er det frustrerende å se Damer i overgangsalderen løpe til Legen å spørre hva som er galt med seg selv. Julegave til Damer ; Twist og Konfekt uansett. Kjerring og Dame. Selvfølgelig også blomster og Parfyme, samt Champagne, fordi om kanskje ikke Damen drikker, men de har Samlemani. Noe smykker og ræl må også av og til til. Slik jeg har stilt meg. Sengekos i Sølibat med både den ene og andre Damen i hodet med da venstre og høyre side av lillehjernen. Bor alene. Slipper å lytte om det er noen som kommer. Jeg vil ikke skuffe min sønn, og vil heller ikke blir narret, for siden at han igjen skal miste sin Arv i fra meg igjen. Jeg har egentlig problem med å ordne meg en Dame i da denne skilsmissen på medisinsk grunnlag. Jeg har stått på Kirketrappen 1 gang der jeg var sikker på at hun var den rette, og samvittighetsmessig så blir jeg ikke fornøyd med noen andre enn henne alikevel. Dette er da igjen undersøkt med da venstre og høyre hånd med tilhørende sorte tanker der og da, og da igjen med etterpåklokskapen deretter. " Nei, faen ". Har det da vært en Dame i sengen min, og ikke henne det er snakk om. " Vask laknet og ha deg hjem ". Selv har jeg egentlig aldri vært plaget av sjalusi, men det blir en forskjell da det er et barn inne i bildet, og at det er en del penger inne i bildet. Ganske enkelt forklart ; " Er ikke interisert i å betale for at en annen mann skal oppdra min sønn, som igjen kanskje ikke er ut etter annet enn dette hus og hjem jeg bor i ". Joda, jeg har mine lisenser jeg. Med rett til å drepe også. Gutten er Historisk viktig han, men har enda ikke snakket mye med han. Venter til han vokser opp. Finnes da flere løsninger.


Her har Dere blant annet Artelleriets Gameteori. Det dreier seg blant annet om å løpe. Dette med gafling igjen.

Fotball VM - Russland. Dette må Vektes riktig økonomisk.
En ting er Solen, men det er også en Måne i dette spillet med Pyramider og Primstav med tilhørende skygger i da den utbrettede urskive som gir skygger med sin flis.Sol og Månepyramiden i Mexico. En ting er Sola, og en annen ting er Månen.Kl.23.56. ; 17.11.2016

KL : 01.16, 18.11.2016.Kl. 01.34, 18.11.2016Kl. 01.57., 18.11.2016. Solverdi kl. 10.00,men husker ikke når, og man havner igjen opp i ett eller annet barometeret. For meg har det noe av en Personlig betydning dette. Flaggstangskyggen på Østmarka Psykiatriske avdeling, og dette med Oppvarming og Nedkjøling av hjernen med kjemikalier, samt den gamle Psykiatrien, som igjen var verre. Høytrykk og lavtrykk med det jeg ser på som blodtrykket til Moder Jord. En ting er Primstaven og kranglingen i mellom Katolikker og Protestanter, men det virker som om Muslimene har fått hatt månen for seg selv, og jeg lurer på hva de sier i Mexico om denne Månen og Primstaven.


Konstruksjonen av Verden fra noen Femti ,Hundre år tilbake. Fra 10.30/1 til 10/2. 12/3 og det som er " samarbeidet " Russland - Kina må det være etterpå. Har ikke sett så nøye på dette.4/1 Asia. 5/2 Australia og Asia. 6/3 Astralia/ Indo - Kina. 7/4 Sør - Afrika og Syd - Polen. 8/5 Argentina - Chile og Sydpolen, 9/6 Brasil,Argentina,Chile og Sydpolen, 10/7 Mellom - Amerika og Sør - Amerika, 11/8 Mexxico, Mellom - Amerika og ned til Nord i Brasil, 12/9 Mexico, USA og Canada.Historiens gang i Verden.Tito. Eks-Jugoslavia, og hva sier Barometeret nå ?Mexico / Russland.


Undertrykk og Overtrykk etter krigen i Eks-Jugoslavia etter Berlinmurens Fall. Tito hadde ingen etterfølger.

Jeg lurer på disse Idiotene i PST, POD og CIA Norge mente da det ble forbudt å bli friskmeldt som Psykiatrisk Pasient. Mange Svin på skogen hadde de meg forklart, men det må nok heller være korrupte tjenestemenn med tilknytning til CIA det dreier seg om siden da USA ikke har noe godt utbygd offentlig helsevesen slik som det er i Vest - Europa, og i en del land i Øst - Europa og til dels i Russland. Det er nok dette at USA med CIA er redde for å bli akterutseilt i helsemessig tilstand i befolkningen det heller dreier seg om med sammenligning til andre Nasoner, og det virker som om denne forskjellen til dels allerede har kommet, og ikke er det min feil ihvertfall. Å legge ned forbud mot å bli frisk ut i fra et Kapitalistisk syn med støtte fra Legemiddelindustrien, samt samtidig gå ut med dette offentlig. Ja, da er det ikke rart mennesker gjør holdt, og tar til gatene med streik og protester i første omgang, men hva blir det neste ? Slik jeg har forstått dette med at da min Psykiater med da hans sysnspunkt med at jeg må være syk ut ifra det Amerikanske avkrysningsskjemaet i det Psykiatriske system til Amerikanerne som han sitter med, så må dette være fordi at han i hele tatt skal ha jobb i mitt syn, og samler på og gjør folk syke for å få penger og lønn. Jeg som Psykiatrisk Pasient blir da brukt som da Psykiaterens Bank og Lønningssystem med unnskyldning ut i fra bestemmelser i fra den Norske Stat at i Psykiatrien i Norge, så er det da ikke en plass man får hvile ut, men må da under kjemoterapi for å få lov å være i Deres bygninger, og dette som skrevet ut ifra et Amerikansk definert system med Psykiaterens subjektive mening som output, og med Psykologer som prøver å påvirke deg med da det som igjen som pålegginger av egenskaper de selv har i da den forvirringstilstand da en Psykiatrisk Pasient har med da Psykiatriens kjemikalier svirrende i sin hjerne. Joda jeg har da vært drita full mange ganger på alkohol, og gjort en del krumspring i alkoholpåvirket tilstand, men dette er til tider verre, og samtidig satt i Statlig Regi. Det eneste rusmidlet som er å betrakte som et rusmiddel i Norge det er lov å ruse seg på ifølge Norsk lov er egentlig Alkohol. Jeg for min del har aldri oppsøkt Psykiatrien frivillig, uten manipulering, eller uten Statdop med den forvirring den gir.Skal da ikke være noe å mase om dette. Jeg er en Real Norwegian Basterd, både Kermit og Yeti og det som er til tider har jeg hørt i fra andre, og generasjonsmessig så har det vist vært giftemål for husfredens skyld fra langt tilbake, og alle skjønner da at jeg måtte tynne ut blodet litt.Det er også noe Eolelola i gutten ifra den andre siden. Nok til at han kan stå i samemantallet ihvertfall.
Mexico, Pesosen har tapt seg 18% til dollaren, og de må da eksportere mer, og samtidig få verden til å skjønne at fordi om de da får flere i jobb etter økt etterspørsel, så er det ikke Mexico som skal betale for Tysklands of Spanias feilskjær ut i fra at de igjen skal forskyne det Nord - Amerikanske marked med noe rimeliger Produkter ut i fra Europas konkuranseevne. Mexico har også Import og Eksport å tenke på som selvstendig Nasjon.Minner litt om da dette som Amerikanerne gjorde under 2. Verdenskrig med da den Latinske Verden " Over there ". Amerikanerne lovde Latinerne da betaling for da den hjelp de fikk av de, men de måtte vente til etter Krigen, men som vanlig ; " De lover og lover, og ingenting skjer ", og i tilfelle bare treneringer og faen etterpå. At problemet er større det vet jeg. Tyskerne er født ingeniører og matematikere til dels, og de har nok nummerert da ut i fra Rosevinduet på Nidarosdomen, og her går da Deres sjakkspill til 16 i da Deres land og handelspartnere. Tyskernes Verden. Dette med G-15 møte med tilhørende land, som egentlig er G-16, men da kommer de aldri til enighet. Har ikke sett på dette jeg, men det er ikke verre enn å gå inn på Tyskalands Nasjonalregnskap. Amerikanernes sitt er jeg usikker på igjen, men de har vist " outsourches " seg i en Demokratisk og Kapitalistisk streik med tilhørende salg av sine bedrifter. Norden igjen har sitt Kronesamarbeid med tilhørende Valutakurv igjen fra da dette som igjen var den Finske Marken. Norge blir 1/16 i det Stor - Tyske riket sydd sammen med Russian Imperial der oppe i Nord igjen med den Suverene, men noe naive Nasjonen Norge. Det er da dette Europeiske Samarbeidet med Russland vi ikke kan gi opp ( dette med kortreist mat og produkter som Rema 1000 blant annet var noe forkjemper for, men gikk noe sørover ), og for vår del Nord - Europa, og det virker som om de Europeiske Statene vil forhandle som en og en Nasjon med Russland her. CIA gjorde alt i sin makt for å forhindre EU samlet til å få tilgang til det Russiske Markedet. Geopolitikk rett og slett. Tyskerne kan til dels være glade for dette siden Deres tid med å betale " Straffeskatt " til sine naboland etter fyrstikken til Hitler er forbi. Dessuten har det vært en gjennganger hos Økonomer at etter Storbritanias valutautgang av Euroen, så vil da Frankrike følge etter. Norge har sin Norske Krone, og handelspartnere er stort sett Sverige ( ca. 40% ), Storbritania ( gass ), og til dels Tyskland ( elektrisitet ) og EU. Slå opp på Statistisk Sentralbyrå sine sider med Handelsbalansen så ser Dere dette.Hallois. Banksmell i Norge skal vi ikke ha. Flytende Valutakurser. Trykke Penger til sikkerhetsfond så og si. Norges Bank må gripe inn nå. Spådd Bankkrise om 2 år. Utbyttefest i Bankene med da blant annet mitt Sikkringsfond, som jeg har eiendeler i skal jeg ikke ha noe av. Jeg har andre Søskenbarn jeg. Kapitalens oppkjøp av Bankaksjer og Grunnfondsbevis med da det de i sin tid kalte 10 års foreldelse i Norsk Straffelov gjør meg forbannet. Det blir Coupe la Tet av slikt. Dette med da at disse " Seddelhusene " trykker penger blir man lei av, og spesielt når de trykker penger til seg selv med da den pålydende verdi på Deres seddel og merkevare, og i tilfelle hva av verdier ligger det da i denne merkevaren i et Eiendelsstyrt Regnskap med hensyn på Likviditet, og hva er egentlig Sølvet, og hva er egentlig Gullet, og hva med fremtiden til våre barn ?Bytt ut den støggheta der da. Jeg har lagt merke til at Politiet har fått seg slike Kuksugende og Lesbeuniformer de til tider liker å trekke godt opp i rumpen. Dette må være 69`erne, og da dette " Rasket " rundt 69 år da dette Norge plages med. De kjører ofte Homo Statsjonsvogn med til tider sotede vinduer bak. Storhomoen kjører en noe større kassebil med til dels egne Firmaemblem som de igjen kan kjøre med industri - Diesel på. Refsbart er det nok ikke på HV12, altså dette med mine, dine, og våre barn + da denne attåtnæringen de har, som igen er noe Moralsk forkastelig for andre i samme Yrkesgruppe. Litt mer sofistikerte en Monopoltilstandene på Torggaten der nede i Oslo er de nok til tider, enda det der fortsatt tjenes godt med penger allikevel, men her er nok Ullevåll Hageby og Rådhusplassen nok en drøm de har med Hotell og greier. Ut i fra tidligere erfaringer med å løpe igjennom en tettvokst slottspark i sydligere strøk, og i noe beruset tilstand og samtidig vræle, så er det her i Nordlige strøk verdt å nevne at disse Homostasjonsvognene er da å finne noe i det fri på foreksempel øde skogsveier der de igjen kan utøve sin sport for likesinnede. Det er tross alt bedre med en Half - Truck i mine øyne, og eventuelt med en kufanger foran. Det må nok være en litt forsinket Nurnbergprosess det hele.Det å våkne fra Døden mer eller mindre var for noen år tilbake. Etter at all avføring var tømt på den stolen jeg satt på, og samtig ha evnen til å dra av meg buksen først så havnet jeg strak ut på i en X mer eller mindre med hendene rett ut i fra skuldrene. Der ble jeg ligende å regne opp med Alfabetet, for så å jobbe meg innover fra hver side. A-Å, B-Ø, C-Æ etc., og natten etterpå kom da disse jævlige skyggene som da engelen presset bort da jeg skulle få en kvelningsstreng rundt halsen, og englene var i en menneskeskikkelse. Jeg greide da så å vri meg våken på morgenkviste utsvettet og kald, og utenfor mitt vindu var det først en liten Blåmeis som så inn til meg der den sto lenge å slo vingene som en kolibri, litt etter kom en flaggermus og sto og slo med sine vinger på samme viset, og hele tiden med meg uansett type matbrett og Psykiater det dreier seg om, så møter skadedyret på skadeplassen, og skadedyret trekker meg ofte inn i sin egen hule for å leke med meg og stresse meg etter en lystløgners jobb med å få meg på denne Dødslisten for egen vinnings del. Som rettsløs i da det Norske Samfunnet så har jeg blitt sittende med bevisbyrden selv, siden Legestanden er så opphengt med å få lov å bruke sin dødelige " lindrende " medisin. Det dreier seg bare om Penger og til dels lønn og organisasjon. Det er flere yrkesgrupper som er stolte over sin utdannelse. Det er egentlig ingen som har Monopol på sin.
Litt Cool Dad i dag da. Happy latin ( latæ ) feliz Felix.


Krise ; Hør med Stoltenberg og den masete neseinnbilte og spyttfrådende løve, og kranglete Muslimen som aldri tror han tar feil Stoltenberg løp rundt med. Dessuten så slafser jeg ikke når jeg spiser. " mntam, mntam, mntam ". En god rap, som er noe gjemt etter endt måltid går godt, samt å rulle seg i sin egen seng, gni føttene sine,kose seg selv og således synes at livet er bra, samt samtidig slippe en god lang tørrpromp med skikkelig god lyd i. Det er godt det. Mye av menigen med livet er å drite godt, og samtidig urinere godt fordi da som forstår dette igjen. Dette har sammenhenge med mave, tarm og blant annet nyrer. Start kjeks : " Quesito, Quesito, Quesito " ; Ridderost og Port Salut. Inteligens kan også være noe dritt noen ganger.


Taktikk ?

Det kommer en gammel Høne hoppende oppover på Europeisk side av Atlanterhavet, og så kommer det en gammel Høne hoppende oppover på Amerikansk side av Atlanteren, og så kommer det Røde piler ned fra Nord - Øst.Gledens dag for meg i dag. 16.11.2016. Mor som er motorisk lammet på sin høyre side hostet hardt med en skikkelig nys i dag, og da vet jeg at hun bare blir bedre og bedre, og nesen hennes er strømlinjeformet korrekt, og hun sa at luften kom ut begge nesebor, samt at det summer litt inne i hennes hode, og det betyr at hennes bihuler er i orden, og ut i fra da hennes lammelse i høyre fot og med at hennes hukommelse til tider er bra, og andre ganger ikke fult så bra, så det betyr da at blodigjennomstrømningen til hjernen begynner å bli bedre i og med at blod muske venepumpen fra føttene hennes oppover i kroppen begynner å bli bedre, og dette vet jeg i og med at jeg selv har vært mye plaget av senestrekk i høyre legg, og dette var også min Mor plaget med før sin hjerneblødning i høyre hjernehalvdel med da dette som igjen var en blødning av Neseblod før dette. Den eneste medisinen hun tar er noe blodfortynnende medisin, og til Jul ønsket hun seg fra meg noe Konfekt, Blomster og en flaske Bailys, og jeg må se om jeg også finner en flaske Kaluha til henne. Mor er dessuten ved godt mot og i godt humør etter sin hjerneblødning på grunn av en utposning og sprekk av en blodåre i hjernenenhenne også noe i runder med tyngdekraften, og da denne blod muskel venepumpen opp i fra føttene og opp til hennes hjernehalvdeler. Dette vil igjen bli noe bedre og bedre. For henne nå så dreier det seg nok om at hun ligger med føttene litt høyere enn vanlig.


Hun er ihvertfall såpass smart at hun har lagt seg på sofaen og slapper for det meste, og det er godt å ha henne hjemme på en tur i ryddig hus sammen med noen mimrende samtaler om fortiden. Det var mange fine turer opp til Kirkoneimi og Sør - Varanger da jeg var liten, og som skrevet tidligere så var mine Besteforeldre der oppe flinke til å fortelle og forklare sine barnebarn om da dette som hadde skjedd under 2. Verdenskrig uten selv å egentlig ikke helt skjønne hvorfor slik jeg har skjønt dette i ettertid. Det dreier seg for meg og mine stort sett om gjenntagende Svik hele tiden, og denne gangen i økonomien etterhvert som jeg kommer meg mer og mer, så vil ihvertfall jeg konvertere B - Aksjer til A - Aksjer siden jeg er drita lei av å bli dirigert av forståsegpåere og til dels kjeltringer med noen få A - Aksjer, og at jeg må sitte å betale og føye meg etter disse enda jeg sitter med de fleste verdiene igjennom en veldig stor Porteflje av B - Aksjer med de fleste verdier der igjen andre har fått sin Dividende, og det er da igjen ikke for meg videre fornøyelig å se en liten klikk som har A - Aksjer reise rundt i verden på min Bekstnign med alt annet enn forsiktig regnskapsføring i hodet, og jeg lurer på hvor det har blitt av min.

3/4 dels halv kjel med vann, og 4 toppede spiseskeier med


Gul Coop Kaffe skal det være i følge mor, og flere av de som har vært innom denne Tomt har sagt at ingen lager så god Kaffe som min mor. Min mor og jeg spiste en bedre kotelettmiddag i dag med en god brun saus, poteter, gulrotbiter og kålrotbiter det sto stil av, og hun likte Deserten godt, kaffe ble det også. Politikk USA. Skal man konstruere, så trenger man en konstruktør. Denne Hitler i sin tid samlet faktisk alt dette rundt seg i sin krets. Det ser ut til at USA har fått seg en slik Speer som President, og vi får håpe at det ikke blir slik Historie som da denne Arafat presterte å få til. USA`s President skal starte en form for igjennoppbygning av USA, og da må denne " Speer " velge sine menn med omhu. Trekker man vekk da dette voldelige fra da denne Fyrstikken til denne Hitler, og lar da denne Speer få bygge og skape arbeidsplasser ut i fra da denne Grunnroten med et tilhørende evigvarende vedlikehold på alle områder, så vil dette bli bra. Dette med nybygg og nedrivninger av gamle bygg for å gi plass til nye bygg blir som da å hugge noe ned av en skog, og samtidig drive etterplantning i det tempoet som da det tar for ny skog å vokse opp igjen. Slik er det også med Bygninger. Dette med tiltenkt levealder med tilhørende vedlikehold.Må ha Mat ( Det begynner der ). En grillet Sommerkotelett ( Altså røkte koteletter av Gris ), som etterpå det blir skjært beinet av siden beinet igjen gir smak. Noe varmede Hamburgerbrød, Sommerdressing og ett salatblad ( uten eventuelt ), Fyll ; ( 1 hakket løk, 3 hakkede tomater, 2 hakkete Grønne chillie, 1 presset sitron, salt og litt pepper ). Jeg har ikke testet med vanlige koteletter enda, og heller ikke tilbredning i appelisnsaus og diverse krydder enda. Hamburgerkjeder med Grill ligger der allerede.

Gledens dag for meg i dag. Mor hostet hardt med en skikkelig nys, og da vet jeg at hun bare blir bedre og bedre, og nesen hennes er strømlinjeformet korrekt, og hun sa at luften kom ut begge nesebor, samt at det summer litt inne i hennes hode, og det betyr at hennes bihuler er i orden, og ut i fra da hennes lammelse i høyre fot og med at hennes hukommelse til tider er bra, og andre ganger ikke fult så bra, så det betyr da at blodigjennomstrømningen til hjernen begynner å bli bedre i og med at blod muske venepumpen fra føttene hennes oppover i kroppen begynner å bli bedre, og dette vet jeg i og med at jeg selv har vært mye plaget av senestrekk i høyre legg, og dette var også min Mor plaget med før sin hjerneblødning i høyre hjernehalvdel med da dette som igjen var en blødning av Neseblod før dette. Den eneste medisinen hun tar er noe blodfortynnende medisin, og til Jul ønsket hun seg fra meg noe Konfekt, Blomster og en flaske Bailys, og jeg må se om jeg også finner en flaske Kaluha til henne. Mor er dessuten ved godt mot og i godt humør etter sin hjerneblødning på grunn av en utposning og sprekk av en blodåre i hjernenenhenne også noe i runder med tyngdekraften, og da denne blod muskel venepumpen opp i fra føttene og opp til hennes hjernehalvdeler. Dette vil igjen bli noe bedre og bedre. For henne nå så dreier det seg nok om at hun ligger med føttene litt høyere enn vanlig.


Hun er ihvertfall såpass smart at hun har lagt seg på sofaen og slapper for det meste, og det er godt å ha henne hjemme på en tur i ryddig hus sammen med noen mimrende samtaler om fortiden. Det var mange fine turer opp til Kirkoneimi og Sør - Varanger da jeg var liten, og som skrevet tidligere så var mine Besteforeldre der oppe flinke til å fortelle og forklare sine barnebarn om da dette som hadde skjedd under 2. Verdenskrig uten selv å egentlig ikke helt skjønne hvorfor slik jeg har skjønt dette i ettertid. Det dreier seg for meg og mine stort sett om gjenntagende Svik hele tiden, og denne gangen i økonomien etterhvert som jeg kommer meg mer og mer, så vil ihvertfall jeg konvertere B - Aksjer til A - Aksjer siden jeg er drita lei av å bli dirigert av forståsegpåere og til dels kjeltringer med noen få A - Aksjer, og at jeg må sitte å betale og føye meg etter disse enda jeg sitter med de fleste verdiene igjennom en veldig stor Porteflje av B - Aksjer med de fleste verdier der igjen andre har fått sin Dividende, og det er da igjen ikke for meg videre fornøyelig å se en liten klikk som har A - Aksjer reise rundt i verden på min Bekstnign med alt annet enn forsiktig regnskapsføring i hodet, og jeg lurer på hvor det har blitt av min.

3/4 dels halv kjele med vann, og 4 toppede spiseskeier med


Gul Coop Kaffe skal det være i følge mor, og flere av de som har vært innom denne Tomt har sagt at ingen lager så god Kaffe som min mor. Min mor er glad i å se på fotball på TV og er Rosenborgsupporter. Dette Team Asterix mangler noe tyngde bak ballen. ( Stridsvognsammunisjon og tungstein ). Det har vært satset for mye på fart, og det er få av de som nå er bygd som noen Stridsvogner av spillerne. Dette vil da gå utover skuddet. Her er det fart og tyngde igjen som gjelder som igjen skaper gjennomslag. I fotballens verden betyr da dette en skuddfot med en tjukk legg og et stort tungt lår som igjen gir fart til da denne fotballen. Her igjen må man ta en del hensyn til supporterne, som igjen vet at det er det jevne som drar, og at barn i en klatrevegg aldri skal testes for fart siden igjen et fjell har sin egen evne til å forsvare seg selv. Her kommer da dette med sikkerhet og tanker rundt dette inn i bildet. Altså dette med sikring. Fjellklatrere som absolutt skal ha det travelt er det ingen vits i å høre på. Dette igjen med tanke på da denne Manstein, som igjen sa at Norge kan forsvares med Dynamitt. Her igjen kan man snakke med en spregningsekspert, og han eller henne kan nok bekrefte at etter dette med å høre en stor smell, og samtidig se noe som bare vokser og vokser i luften. Ja da dukker man eller kaster seg ned. En annen ting med da en Keeper er at det tar litt tid matematisk å kaste seg langstrakt ut.Jo, min mor har jaget Generaler før, og holdt smågale menn i ørene før i Messen. Min mor har selv stilt opp mye for da de rundt seg, men har skjelden fått så mye som takk, for hun har alltid hatt evnen til å si Nei til idioti, og hun er som min Frue og vil og har sine hemmeligheter i fred, men hun har da betrodd seg og snakket med meg om en del små vitale og viktige ting angående meg ihvertfall slik min far gjorde da han fortalte meg om at ; " Hun kunne også ha vært din mor ",samt min Mor sa en gang til meg at joda, jeg også har narret Ole noen ganger, og fortalt meg om hvem også.Man havner igjen opp i Messen og til dels Julebord noen ganger, og også så tidlig som på tidlig 50 tall. Noe slik " Hvem er du, og hvem er jeg har det alltid vært med min Mor uten at hun aldri egentlig har uttrykt seg annet enn med ; " Nå, nei ", og pekefinger.

Kaffekok, nice to know, samt at noe må sees nermere på. Jeg har ikke tenkt å stå til noe forklaring for noen Lystløgnere jeg. Hvilket Privatliv har man som Psykiatrisk Pasient med skiftende Helsepersonell med tilhørende Taushetsplikt, som ofte er gift med andre i Offentlig sektor, som også tourcher din sak inneimellom i diverse fora og kontor sammen med et vergemål som skal forvalte dine penger som i utgangspunktet ble gitt som en Erstatning, og i Norge så er Erstatning Særeie, og dette er ufravikelig ?


Medisinsk 16.11.2016. Halvard Grønning ; Slim / Snørr og Puss kommer ut den rette veien med hensyn på åndedrettssystemet, altså ut nesen. Tankene veksler ikke så mye imellom venstre og høyre hjernehalvdel, roen har kommet, og det føles igjen godt å ha evnen til å se fremover uten å tenke så hardt tilbake på alt som har vært forjævlig, og det som har vært forjævlig ligger der som et vagt minne om at ; " Nå har jeg gjort dette også ", samtidig som tankekjøret i hjernen har gitt seg, og det virker som igjen " brikkene " begynner å ramle ned på rett plass ihjernen igjen. Det endte med at jeg kom meg i Henhold igjen i dag, som igjen endte med noe Ganning med en Forbannelse, og min Mor skjønte ihvertfall over en del prat at hennes sønn hadde blitt 45 år, og at hun også etter å ha tatt tomt og hus i øyesyn med tilhørende planer skjønte at hennes sønn begynte igjen å få kontroll på sitt liv. Føttene fungerer bra og grensen går ved mellomgulvet med tilhørende hovedpulsåre i magen, og jeg er muskelmatt i overkroppen med tilhørende bronkier som åpner seg ved slutten av innjeksjonsperioden med Cisordinol " Depot " 50mg. Ukentlig. Kjevelåsen er heldigvis borte og hjerne med tilhørende blodårer åpner seg forsiktig sammen med at sentralnervesystemet åpner seg med småsmerter i hodet og støkk med elektriske utslag i kroppen til tider. Frysninger i huden er en måte å kjenne dette på, og dette kommer som regel først, samt er et tegn på at de tynneste blodårene ut tilhuden åpner seg. En annen ting er at den sterke irritasjonen i trommehinnene mine er borte, og det er ikke så kvast i ørene mine lengre, som igjen gjør meg mindre enkelt å trekke opp, og begynner igjen å bli en " treg Trønder " det ikke er så enkelt å trekke opp med det første.

Fra Wikipedia, den frie encyklopediEn sjåfør som viser uaktsomhet.
Culpa er et latinsk ord som betyr skyld. Selv om skyldbegrepet omfatter både forsett og uaktsomhet, brukes ordet i rettslig terminologi så godt som utelukkende i betydningen «uaktsomhet».
Ordet er mye brukt i norsk og øvrig nordisk erstatningsrett, som beskrivelse av den normen man må holde seg innenfor ved sin opptreden (culpanormen). Dersom man utviser culpa ved forvoldelsen av en skade (opptrer culpøst) følger det av fast og langvarig rettspraksis at man kan bli erstatningsansvarlig for skaden dersom visse andre vilkår er oppfylt.
Culpa brukes også, i mindre grad, innenfor norsk strafferett, først og fremst i forbindelse med begrepet culpa levissima, som er en betegnelse på en svært lav skyldgrad («den letteste uaktsomhet»). Slik uaktsomhet er skyldkravet for at strafferammen skal kunne økes ved såkalt uforsettlige følger av den straffbare handlingen.[1] Et eksempel på dette er at en ved en forsettlig legemsfornærmelse (f.eks. et slag med flat hånd) kan få forhøyet straff dersom døden inntrer som følge av den, så lenge en kunne ha innsett at dette muligheten for at dette ville skje.[2] Culpa levissima er fjernet i den nye lov om straff som ble vedtatt i 2005, men vil fortsatt være i bruk inntil denne er trådt i kraft.

Børsmelding etc., og for eksempel IKEA som kapitaleier med la oss si et flytende agentur. Jeg kunne ha tenkt med Russiske håndmalte Porselensservice. Russiske Krystallglass, Russiske vevde tepper, Tøvede sokker til vinteren. Russisk Søm og Strikk, hekling, Gardinbrett ut i fra en Rammemaker, Hvit med Gullborder, Gardiner, Heklede Kapper, Finsk Søm og Strikk / Klesbutikk Herrer for min del. Mexikansk Kunst på håndmalte og strukturerte gipsplater og trevirke kunst derifra, Smijern, Marmor, Mexikansk keramikk, og Mexico kunne ha bunkret opp leiere fra havets bunn ved mangel av dette. ; Optimisten og Pessimisten ; En Optisist kommer med en Børsmelding og så er det flere Optimister ; " Det vil æ å ", " Det vil æ å ", " Det vil æ å ", og til slutt har alle fått tilfredsstilt det behovet det er snakk om ved en eller annen formen for masseproduksjon, og til slutt er alle så lei dette Produktet eller at det er så rimelig at det ikke lengre er en knapp faktor at Kapitaleierne ser seg etter andre måter å tjene penger på, og Pessimisten til produktet er født, og så blir det igjen flere og flere av de inntil produktet til tider forsvinner eller dukker opp i andre markeder. En måte er å forbedre en del produkter med la oss si modifisering, og en annen ting er å la oss si ødelegge et produkt ved modifisering, og da igjen må man tilbake til utgangspunktet der som regel det gamle produktet det er snakk om baserte seg på Kvalitet og Flid. Det at verden nå har kjøpt bare dritt de seneste 10 - 20 år har endt i savnet av kvalitetsprodukter det igjen er vanskelig å få tak i, og da igjen må tilbake til produkter som er håndlaget eller man igjen finner i et kunstindustrimuseum slik som det er å handle produkter fra Mexico og Russland er.Hva noen sier om meg ; " Overtrenet i tidlig alder ". Begynte å bli skoletrøtt på Videregående i 3. Klasse, men måtte dra med meg en utdannelse på et vis. Det er dette konkuranseinnstinktet hele tiden som slår inn til tider, og igjen er en slags innlært overlevelsesevne. Nå dreier da dette konkuranseinnstinktet seg lengre om å prestere under lek og på idrettsbanen, men heller i en slags misforstått oppgave med å stå til forklaring uten direkte å ta feil, men være innafor fagfeltene jeg tidligere har lært og tilegnet meg kunnskaper om. Dette igjen å forstå at jeg hadde et vist ansvar som Befalingsmann med da dette det ble Stabsjersjant av siden jeg ikke er Krigsskoleutdannet, men har det også klart for meg at det er min fordømte Plikt å si ifra om jeg synes den sittende Militære leder tar feil , et vist ansvar med den iboende plikten med Navn og Ætter, og et vist iboende ansvar som Cand. Merc. / Økonomi ( Siviløkonom ), og et vist ansvar på grunn av en oppgave jeg egentlig ikke hadde fått, men andre hadde rotet til, som igjen jeg følte på at hadde gått utover meg, mine, og de jeg i utgangpunktet er glade i hardt, og sumsumarum, så lå irritasjonen der i at denne Allrounderen jeg til tider så meg rundt etter for å ha noen å snakke med var Fraværende. Den Militære Svakheten i dette med NATO så jeg ved at de ikke lengre hadde noen Eisenhower, samt at Krigen er over, og det har vært litt for mange til tider som ville erstatte han, men Eisenhower var egentlig ikke noen kriger, men en Administrator i Militær Uniform. Russiske Generaler kan sitt sjakkspill, og jeg kommer fra en Partisanfamilie på Mors side av familien. Det er henne som da er dette Black and Blue til oss. Far var Grønning han. Uansett hvordan Dere snur og vender på det i min Familie, så blir sønn Grønning med Frue Jr. ( Junior ) Uansett. Ja, angsten for forståelsen kom tidlig enda forståelsen allerede var der. Alkoholen ble redningen for en periode, men hadde ikke videre problemer med den. Kunne slutte å drikke når jeg selv ville, eller måtte. Roen har jeg, og roen finner jeg nå igjen. Til tider Grandios, Kalkulerende, og Iskald der jeg må være det med til dels talegavene i orden.Jeg også må tenke meg om både 1 og 2 ganger til tider, og noen ganger blir all denne fornuften et rent raseriutbrudd i plikt og Prektighet i en form for såret Stolthet. Det å være så fornuftig at man mister sin Stolthet har jeg begynt å lagt av meg. Jeg greier ikke å unnskylde meg for at jeg eksisterer. Dette med at noen spør meg om jeg synes de er Dumme for eksempel. " Hva synes du selv " ? er det svaret. Det er det at både jeg og henne jeg var gift med var skoleflinke, og tilhører der den øvre 1/3. Øvre nedre 1/3. mer eller mindre, som holder oss sammen blant annet, og dette at vi begge har vår Stolthet i oss, samt dette igjen som da som blir den knowhow vi igjen sitter med. Jeg liker henne for den hun er jeg, fordi om hun er glad i da alt mulig rart at disse prylene sine, men sin egen stil har hun allikevel. Sammensetningen av klær ved min Frue har jeg aldri skjønt, men det må være dette at hun ikke liker å fryse, og tar det for hånden som er varmt og godt å ha på seg. Med malerpenselen med da den noe barnslige men fine kunsten hun liker å male på stein, så er det ikke noe problem med hva hun vet av farver som går i lag. Dette jeg har igjen fra min Mor med slips og sløfe og hva det igjen er av klær som passer sammen med tilhørende slips i brytningen. Dette med at Mor blant annet var skredder med andre ord. Det er igjen denne Grønning med sine rare Damer igjen, men dumme er det egentlig ingen av de som er. Alle av de har også hatt sin egen klesstil mer eller mindre også, så sko og vesker har jeg gitt opp. Lurer rett og slett at Damer liker Menn i uniform på grunn av dette de da igjen ser på som husfreden igjen jeg. Det at det skulle ha vært en Universaluniform i Deres øyne meg forstått.Motsatt så blir det ikke det samme. Ikke for meg ihvertfall. 1 Dame i Uniform på ett bilde er helt okey, men blir det mange flere i samme gaten, så blir det bare ikke det samme. Det blir da dette Tilbud og Etterspørsmel med hensyn på knapp faktor igjen. Det er nok det som gjør oss to litt unike her i Landet igjen. Ja la oss si en slik " Familiær " knapp faktor i da de systemer som styrer etter et brukbart Navn.Sherlock Holmes ; " Always a Doctor ". Dritlei alt som har med Forsvaret å gjøre, men det er dette med at jeg sa ifra om at vi også hadde en del å gjøre her hjemme for en del år tilbake, og dette med hensyn og tanke på Folkehelsen, og jeg har tråklet systemet til Psykiatrien egentlig lengre enn dette, og lærte meg ihvertfall offentlig sektor på sett og vis. Den er rett og slett føydal i systemet til Helsevesnet ihvertfall, og hvor de kommer inn i dette med Lovgivende, Utøvende, og Dømmende makt med Rettspsykiatrien og Legemiddelindustr innenfor i dette spillet er for meg ikke helt 100% forståelig, men det sitter en Lege på toppen i alle de systemene jeg ihvertfall har vært igjennom der jeg har hatt kontakt med Offentlig sektor, og jeg spør meg om da denne Legestanden med " Mafiaklubben " til Gro Harlem Bruntland har bygd seg et eget system inne i det systemet som ble laget da Grunnloven ble skrevet, for for meg virker det slik til tider.Medisinsk 15.11.2016. ; Kjevelås høyre side gikk ut og det letnet oppover høyre side av kraniet, samt høyre hjernehalvdel fikk bedre funksjonsevne til da denne har blitt til for å gjøre. Syn høyre øye ble bedre, og flytende evne til å lese igjen ble oppnådd sammen med at forståelsen av at jeg medisinsk bare har hatt det forjævlig er til stedet, samt det er igjen godt å kunne se noe fremover igjen, men har nå sluttet å planlegge noe som helst bortsett fra av å ta over mitt eget liv, som jeg igjen la i hendene til det Norske Helsevesnet med så å si dødelig utgang noen ganger med tilhørende mordforsøk. Noe fastere avføring, men den er fortsatt løs.
Storflo i dag 15.11.2016. ; Vulkansk øy i Karibien under vann varmer opp Golfstrømmen etter Vulkansk aktivitet der nede, og vi kan komme tilbake til den tid det var fiske med pianostrenger og hamptau etter stor tunfisk i visse Nordlige områder, altså dette fiskeutstyret som da ble laget senere for fisking etter Gjedde må det ha vært, Solstorm på Solen, og tilbake med noe kulde igjen og " Nedralndsk skøyteis etterhvert i noe Nordlige områder, pluss en del menneskeskapt forurensning inne i bildet, men de hadde lampolje og parfinlamper tidligere med tilhørende husbranner av hus i trevirke.God Jul i sammen med Historien om da denne Piken med Fyrstikkene.Lapskaus og Kjøttsuppe kan og skal egentlig være med Grytekjøtt fra Ku, Okse eller Kalv. Detter med Formel 1 og Formel 2. Formel 2 med Soddboller og utspeeing med Gilde Grillpølser. Soddpølse Formel 1 er kokte spekeskinkebiter, og Sodd Jaktgryte kan også inneholde Store biter av fjærkre. Småsliter med en del bivirkninger av det Danske Psykofarmatiske stoffet Cisordinol " Depot ", men det meste av da denne kjevelåsen jeg har hatt av medisinen har gått ut av kroppen, som igjen endte med en lettelse da det åpnet seg i det venstre øret her forleden, samt at en ryggskive litt oppe for midten av ryggraden reagerte med noen småsmerter og hoppet på plass etter da dette som må ha vært uttørking av brusken imellom ryggskivene der igjen nervesystemet reagerte positivt og kom i orden igjen bak i ryggen sammen med at det endte med at det strømmet godt med blod over ryggpølsene som igjen ligger over ryggbladene. Noen reagsjoner i nakken, samt høyre hjernehalvdel med høyre øyet ga meg en litt bedre forståelse av tingenes tilstand der forståelse og leseevne ble bedret etter å ha kjent blodsmaken i munnet etter at blodigjennomstrømningen i kroppen ble bedret.Medisinsk 14.11.2016 ; Det åpnet seg enten en blodåre i den høyre hjernehalvdelen oppe ved Issen, eller så var det en Nervebane som åpnet seg. Jeg har sovet godt ut og kjenner til tider blodet strømme fritt rundt i kroppen. Enda noe skjør i ledd, brusk og bein. Inntak av melk / kulturmelk er viktig for meg grunnet noe mangel på karbon i kroppen. Beinskjørhet med andre ord grunnet sammensetningen av kjemikaliene i den medisinen jeg inntar. Nei, jeg vet ikke om jeg kommer meg på ski i denne skalaen Carving og Telemarkkjøring lengre. Jeg vet ikke om jeg tar sjansen på dette. Ikke er det morsomt med da denne " somatiske " behandlingen med styrketrening i Psykiatrien heller, sammen med da dette som for meg er en del slike oppumpede idioter, som hele tiden skal være så store og sterke, samt vise seg og tøffe seg for Psykiatriske Pasienter.Konfirmanten er hjemme han.

https://twitter.com/o_halvardo
https://twitter.com/92BSK
https://twitter.com/Olsson_H_G
https://twitter.com/1241Godiva
https://twitter.com/olessoenn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000884948870
https://www.facebook.com/ante.olsson.71
" Brunt ". Kult med Brun Motorsykkeldress. Litt intern : " Fruen " , " Lærer man seg å røyke, så må man også lære seg å kjøpe røyk ". Gata spurte om hvordan det er. Reklame jeg Halvard Grønning 080671. har reagert på et Motorsyklister på Harley Davidson som tygger på en gulrot på grunn av " dyr " frukt. Fruktsalt, Tran, Spekeskinke og Morrpølse nå.God Jul. ; " På gamlehjemmet " ; " Hva er nasjonalsangen til Meitemarken " ? Svar ; " Deilig er Jorden ". Man kommer da seg til Himmelen på et vis.Roen i kropp og sjel. Det er deilig å vite at jeg vil møte min far igjen. Enten i dette Liv eller i det Neste. Det er Ett av To, men jeg vet, og det hører min Kristne Tro til.Ved mating av Fugler, så må man være noe Brun, og dette Går jo bra med hensyn på 007 James Bond siden Imperalismen til Russland er noe lik den Britiske, men ikke fult så voldsom av seg. Dette har igjen sammenheng med Kommunismens og Kapitalismens enighet å gjøre i sin tid, og der oppe på toppen satt det igjen da dette som da ble betegnet som de Jødiske Skriftlærde igjen. ( Kirken ). Dette har for min del jeg som Norsk ikke helt skjønt, siden igjen min Politiske A,B,C med da det Sosialdemokratiet jeg kjenner til har sitt utspring i fra Facismen, Nazismen, og Kommunismen. Kirken med da det som igjen jeg ser på som den Kristne tro dreier seg for meg om Biskoper, og da 3 av de. Den Ortodoxe, Den Protestantiske, og den Katolseke. Hvor da denne Moseboken kommer inn igjen i dette bildet bortsett fra det gamle Testamentet i Bibelen med Faraoene er for meg igjen noe ukjent i Norsk målestokk, bortsett fra da å tenke på Grunnloven av 1814 der da Jødedom var forbudt i Landet. Det er nå Religionsfrihet i Norge, men med min Tro med tilhørende Vikingesaga så lander jeg på den Kristne tro sammen med da dette at Jesus i sin tid enten må ha brukt Lampolje, Olivenolje eller Vin til da dette igjen, som igjen må ha vært nese- og øreskylling med tilhørende salver. Dette med at Jesus må ha hatt kjennskap til Nesens viktighet går jeg ut i fra, og da dette av den grunn av at Faraoene i egypt bedrev da denne balsameringen av seg da de døde med tilhørende " Neseopperasjoner " og datidens Kirurger.Livet har snudd seg. Tøft å se 10 -15 år tilbake, og 3 år frem i tid går raskt.Bursdag. Førjulen 2016 med en Rettssikerrhet på hold enda de mer eller mindre vet at ingenting egentlig er galt med meg bortsett ifra nedsylting med Statlige kjemikalier som de nå har fått " kontroll " på etter 10 år med klager der igjen 13,5 mg. Cisordinol daglig var stor nok dose for meg enda da det er lenge siden de sa at overmedisineringen med spesielt Cisordinol måtte ta slutt, og da i mitt tilfelle ut i fra et medisinspeil som lå på 65 med doser på 40 og 50mg. Cisordinol om dag der igjen de lærde måtte strides og en del sa at slikt måtte få konsekvenser siden at Cisordinol skal ha et medisinspeil liggende imellom 5 og 35 der ingenting tilsier at 5 er feil, og fra tidligere av så sa de første Psykiaterne at jeg fungerte tydligvis best på små doser Neuroleptica bare jeg ikke brente lyset i begge endene samtidig siden prestasjonstrang og medisinering i Psykiatrien sjelden går gått i lag i lengden. Hver gang måtte jeg gi meg, og følte meg som en kjeltring hver gang for å holde ut den siste måneden på jobb for å opprettholde et vist inntektsnivå. Denne kampen for å unngå sosialkontoret med den lille stoltheten som var igjen, som til slutt endte med at jeg måtte ha med meg en advokat på da dette som ble Nav med tilhørende Sosialkontor etter da dette som tidligere hadde vært Aetat. Skattepenger jeg ventet på ble etterbetalt 2 år etter dette. 69 000 kroner som jeg igjen hadde regnet med tidligere i en anstrengt økonomi til meg og da henne jeg var gift med. Staten gikk ut med at de hadde fått økt skatteinngang med omlegging fra Aetat til Nav, og dette skjønner jeg godt, og det er at det har vært en ren plyndring av skattepenger fra skattebetalerne.Bomvei å komme hit på besøk. Fruen med sønnen er vellkomne da. Mammon har skiftet bolig, og Kirkesølvet er enten stjelt eller solgt. Jeg er prektigheten selv i grådighet, men gneller ikke når jeg driter siden alt har sin grunn. Før en del begynner å tigge penger, så lever jeg på en Pensjonsinntekt samt sparer til min sønn det jeg har til overs, og jeg har ikke så mye å ta av til annet enn dette å prøve å sørge for at min sønn er økonomisk trygg igjennom sin barndom og oppvekst igjen sammen med da dette som igjen er sin mors kjærlighet siden mitt samvær har vist en del forståsegpåere bestemt at han ikke skal ha, og ut ifra jeg forsto på en del av de så skulle jeg vist bare drite i gutten og ikke tenke på han i det hele tatt, og i stedet gi de mine penger siden hun jeg var gift med og gutten bor hos har både nedbetalt leilighet, flere hytter, og ny bil hele tiden, og har en så veldig godt betalt jobb, og når jeg og henne jeg var gift med ikke er enige med de andre, så må vi da skjønne at vi ikke fortjener noen ting. Uansett så er det også min gutt det er snakk om og han arver meg med tilhørende pliktdelsarver det måtte være, men alt dette skal jeg forklare han når han blir eldre. Erstatning er dessuten særeie som jeg igjen har brukt til å betale min gjeld med. Dette med hensyn på å tenke på fremtiden, og det som igjen er min Arving imens jeg enda holder hodet klart. Slike familiemedlemmer som parterer og selger min kropp som donor der jeg sitter i Psykiatrien synes jeg ikke videre mye om. Kan man egentlig stole på en lege i Norge som tar en blodprøve av deg med tanke på denne industrien i Norge og i våre Naboland lurer jeg på med da Deres livsstilssykdommer å ta hensyn til. Et rikt godt liv er vist å ha de rette kontaktene innenfor Helsevesnet, og igjen kommer mitt spørsmål om denne Lensmannen og Sykepleieren opp sammen med Kommunelegene og dertil Deres kontaker igjen med tilhørende Propagandaapparat. Dette med at igjen min Fastlege igjen forklarte meg at det var ikke alt en Pasient hadde innsynsrett i, men at også en del var for Legestanden. Leger som driver risikofylt forskning på pasienter for igjen å gjøre seg selv frisk er også en del av min Historie der igjen Helsevesnet reiser på kostbare turer sammen med helsevesnet for å forherlige seg selv på pasienters bekostning og oppgithet, og for meg også på grunn av Politiets negative oppfatning av Psykiatriske Pasienter som ofte ikke annet føler seg urettferdig behandlet eller reagerer slik de gjør ut i fra Statens nedsylting og forvrengning av virkelighetssans med da Statens kjemikalier og Dop i da dette som blir betegnet for en Statsnarkoman å regne uten egentlig selv å være skyld i dette til tider, men at Statsdopen får Pasienten til å reagere slik Pasienten gjør og selv føler jeg ofte på dette og eksploderer til tider bare på disse tankene, og her kommer man igjen inn på dette med Justismord og trynefaktor der dette med at ; " Vi likte han ikke ". Hvem vi lurer jeg på. Denne tankegangen med Somatiske løsninger på Mentale problem i Psykiatrien ble det vist slutt på, og havnet opp i dette med å gå tur her hjemme enda det er tette ørekanaler, dotter i ørene, og tette øretrompeter det dreier seg om med da dette som igjen må stamme fra ørebetennelser eller fremmedlegemeer i øre - nese - halssystemet, samt dette med øyekatarr eller betennelser i tårekanalene om Dere vil.La ikke Politisk Blue and Belue Fire bli misforstått til annet enn hva det er. Jeg ser at Frankrike igjen ligger i gaten til å få en produksjon av en Ayatholla en eller annen plassen, og hvem er eller blir sjakalen oppe i dette vaset, og går da denne grensen ved Nord og Sør for Mount St. Michelle siden da dette igjen var en gjenganger i sin tid igjen, men her i Norge har vi Munkholmen og Nidarosdomen med tilhørende Sverresborg uten murfuger med hensyn på den kinesiske mur og den skigard den må ha vært der om sammenligningen blir stor nok, så dette må nok være svekkelsen av Dubai. Dessuten kan man stemme samme Parti fordi om det er Politiske uenigheter innad i et Parti, men la da dette ikke misforstås Militært, som Norsk Statsborger betyr dette å prøve å ta vare på kringlen sin på ett eller annet viset, men dette ser vanskelig ut etter Svenskekongens flørt med Dubai, men de her hjemme har vist også fulgt opp dette siden nå har den Norske flammedemperen til da våpnet AG - 3 også kalt G - 3 havnet i Dubai, og noen andre versjoner er å finne i Mexico og Latin - Amerika til dels, og jeg drar dette dithen at det må være overskudd på gammel NATO - ammunisjon oppe i det hele siden et våpen uten ammunisjon ikke er verdt stort, og til syvende og sist så må noen kalkulere med at en eventuell fiende må skytes til slutt for å få fred, så jeg stiller meg likegyldig til det hele enda jeg vet at mange rike Arabere flytter i fra Dubai nå siden det ikke lengre er dette skatteparadiset det en gang var, og Dubai må nå igjen låne penger til sine løfter igjen, og i tilfellet hva har de lovet etter at de sa i fra på Bloomberg at noe smelling ville det bli etter da dette Muslimske Brorskaps " fall ". Alle organisasjoner har dessuten sin Høyre og sin Venstre side slik jeg ser dette sammen med da noen mennesker som da danner sitt Team i den øverste ledelsen med da det vi kan kalle en presseansvarlig på toppen uten å nevne barents navn siden jeg da også kommer i fra en Avislesende generasjon med Deres bokstav og trykkerikunst selv om jeg enda ikke har evnen til å lese stort på grunn av den Statsdop kalt Psykofarmaka jeg går på. Med andre ord så vil vi få en fordummende tilstand ved inntak av Statsdop eller dop i den form den blir gitt på et eller annet vis siden da dette med dopamin og reseptorblokkader i hjernen gjør at en annen evne i kroppen eller hjernen " dør ", blir " lammet ", eller blir satt ut av funksjon på et eller annet viset i hjerne eller kroppen forøvrig siden nerveceller også er celler, som igjen går ut ifra den samme celledelingen etter da at spermia møter eggcelle. Blodceller er også celler etc.Jeg er Psykiatrisk Pasient på grunn av noe etterforskning av Hells Angels for rundt 25 år siden ( 1991 ), og med at det da henger sammen med en refs fra HV12 der Politiinsktøren Ruderaas tok på seg skylden for at forhenværende Forsvarssjef Sverre Diesen skulle videre i forsvaret etter å ha stukket og ramlet med skarp bajonett som våpentrening over en Heimevernsungdom etter å ha stokket føttene sine og bajonetten gikk i låret på ungdommen, som igjen da ble lovet en Militær karriere om da denne ungdommen ikke sa noe om dette siden da Kaptein Diesen skulle videre i Forsvaret, samt da denne sjalusien fra Politiinsktørens sønn over at jeg var skoleflink gjorde da dette særinntaket fra de skoler personen har gått på til alt annet enn en god venn av meg, og jeg vet ikke hvorfor jeg i hele tatt havnet i Psykiatrien i utgangspunktet siden at jeg egentlig har hatt svært lite med de å gjøre siden 1995, og skjønner ikke hvorfor de må plage meg bortsett fra å fordekke sin kriminalitet som da det som het Riksrett i sin tid skulle passe på at ikke skulle skje i samfunnet Norge. De hjemme i Norge sa at det var Amerikanerne som hadde stått bak det jeg hadde vært utsatt for, men det var nok de selv her hjemme i de kretsene til PST og POD. Nosinan ( kvegdop ) som forvirrende kjemikalie hjem fra Bosnia og Eks - Jugoslavia som utslitt UN Fenrik førjulen 1995 sammen med inntak av en del sovemedisin, mellomlanding Franfurt og utflyvning fra Tuzla Air - Base og Split og de narret meg 2 ganger oppe ved da dette som het Haukåsen Psykiatriske avdeling BB skjermet post der jeg må si ifra om at der inne skjer alt på tvang. En gang i 1995, og en gang på tidlig 2000 tall dette. 2002 hadde jeg ganske god kontroll, og ødelagt fra 2004 av de hemmelige tjenester, som da i Deres øyne ble sett på som for godt tydligvis, og at jeg ville dø av meg " selv " ganske snart etter deres da siste behandling, og de fleste jeg har snakket med i ettertid regnet aldri mer med at de ville se meg mer, og dette slipper de også siden jeg knapt rører meg ut av dørene på mitt hus, og de gangene jeg gjør dette er for å handle mat til meg selv, eller til fuglene jeg mater sammen med de små dyrene rundt mitt hus, og noen rådyr som til tider tar sitt tråkk, eller skal besøke min mor her borte i veien. 2000 tall etter selv å ha fått orden på min øre - nese - halsproblematikk, og samtidig sagt i fra om dette, og fikk da beskjed av denne Politiinspektøren å klatre opp på den høyeste fjelltoppen jeg viste. Var da gift og min frue var da i Mexico på ferie, og jeg reiste da etter henne dit, men måtte da returnere etter et mislykket opphold. Husker ikke helt, men gikk vist på store doser Zeldox og en del Rivotril som jeg igjen da blandet alkohol med. 2004 må det ha vært. Har egentlig vært frisk helt siden jeg har hatt Diagnose i Psykiatrien, men noen nede i Bosnia ville det ikke slik. Altså det at jeg i det hele tatt begynte i ungdommens Heimevern må ha tatt livet av min far med de " kameratene " jeg en gang hadde ved Kristen Videregående skole Trøndelag ( KVT ) og Heimevernet.Negeren i Afrika i Business ? Kontor 2000 er ferdig for en tid tilbake. Hva skal jeg bruke som kode for denne fakturaen ? Skal toalettpapir på Eiendelssiden i Balansen som varelager, og når eventuelt blir dette først bokførst som 2% svinn, eller heter dette forbruk, og isåfall etter hvor mange tørk, eller rettere sagt hvor i kalkylene skal dette være på Balansen, samt hvorhen kommer dette med såpe inn ?http://ndla.no/nb/node/92396?fag=52291Det er dette med vann og at vannet renner nedover. Nordpolen er altså toppen på jorden i da Atmosfæriske øyne ut i fra det store intet og verdensrommet.Det at varm luft stiger i dette syn må bli at fordampningen stiger fra Sydpolen, og ramler mest ned i Nord på moder Jord. Det er dette Ozonlaget jeg spekulerer på, og dette har jeg enda ikke helt forstått, men holder det på med å reparere seg, eller gjør det det ikke ?Jeg har nevnt det tidligere. Outsourching, men jeg vil også selv drite til tider. Business i denne bytteøkonomien for meg Det begynner med en Sau, En Gris, noen Geiter, En Hest og et Hønehus, og så er de i gang etter å ha forstått dette med nedkjøling med kaldt rom og eventuelt kjøleskap og sikker mat med grisekjøtt uten trikiner, salting og da dette som hører maten til for lagring. i dette spørsmålet så lurer jeg på om vannet nede i en brønn i Afrika er kaldt, og i tilfelle så går det å konstruere kaldt rom der også nede i sanden. De må bruke sitt sølv og gull for å kjøpe mat til seg selv, sitt og sine, og jordbruk vil aldri bli gammeldags i mine øyne. Afrikaspørsmålet så ville Afrikanerne gjøre dette selv sa Nelson Mandela, men hvorfor jager de så mange over Middelhavet av disse Afrikanerne lurer jeg på. Er det dette Dubai og den Arabiske Halvøy nå som bestemmer Afrikas agenda, eller hva er det. Det var snakk om fødselskontroll der nede, og dette skulle vist Muslimene i sin tid få noe kontroll på der, men de yngler jo like mye selv. Jeg forstår ikke denne Agendaen. Der nede må det et Lem til for å få barn. Kvinnene tror jeg egentlig ikke er problemet der nede. Er det overskuddet av menn de jager over middelhavet ? Hus og Hjem ? Det er da nesten ikke mer enn 40 - 50 år siden det var det samme her hjemme på noen plasser med tanke på dette Afrika. Det ble meg en gang sagt at Spania var et lite under i Europa som greide å rette opp sin økonomi på ca. 70 år. I Norge gikk det enda raskere, og på mange plasser rett og slett fort og galt. Mye mor og barn da jeg vokste opp med fedrene på jobb, og det gikk ganske greit å få til seg hus og hjem med 1 industriarbeiderlønn og litt knowhow den gangen, og det koster fortsatt 10 slike for et greit Hus. Har selv stått mye ned i lorten jeg, og ett og annet husdyret har det også vært rundt meg til tider.Røyksignaler og bål. Dette med å koble sammen to kopper med en snor imellom og så å lytte. Dette med å sette strøm på tråen og få morse. Dette med å ta et Foto. Dette med å sende Radiosignaler og Lytte til Radio. Dette med Svart/Hvitt TV og så kom Fargefjernsyn, og endelig har vi fått Mobiltelefon etter den spede Begynnelse med Morse. Dessuten har de satt strøm på felestrengen og fått Elgitar sammen med store høytalere og vi slipper å være stille hele på konsert slik som i et klasserom. Denne barokken med Mozart, Heiden sammen med alle disse Stradivarusene må bare ha vært forferdelig. Fysj å fysj. Eine klaine nachmusikk er endelig over og er nesten non excistent, og heldigvis for alt bråket jeg har fått. Tusen takk så glad jeg er." Jeg er Indianer og Cowboy ".Joda jeg prøver å besytte de små jeg, og først og fremst der jeg bor, og jeg må medgi at jeg er litt gammeldags og sparer til guttens konfirmasjon og giftemål, og også passer på at han erverver alt etter meg den dagen jeg går bort, og ikke har tenkt å foringe hans arv ved å låne penger på mitt hus til formål jeg strengt tatt ikke trenger. Dette med å tenke på sine etterkommere.I Politikken nå så får vi se hvem som egentlig er de skyldige etterhvert. For da denne Stoltenberg satt i regjering for 3 Perioder siden, så skrev jeg da dette om da denne 2. Verdenskrig igjen at ut ifra Bøkene til denne Sven Hazel, så var det igjen de rolige og de sindige, som igjen ville stikke av med seieren ut ifra at de andre hadde rasert alt rundt seg. Dette vil nok stemme ut ifra dette at det bare var 7 til 9 % av den Tyske befolkningen som i sin tid var medlemmer av selve Nazipartiet og at nå er Tysklands periode med å betale penger til de Nasjonene rundt seg som de da igjen hadde fått som økonomisk straff for etter sine to store Kriger igjen er over, og at igjen Tyskland søker vennskap opp imot Russland i det henseende med å drive Business med Russland for igjen å få tilgang til dette markedet der igjen USA prøver å få beholde det Russiske Markedet for seg selv med hjelp av Dollarens " ukjente " veier med Olje og Kina. Tyskland har egentlig ikke satt fyr på Europa, men de har nok som Sveits satt seg lei av å betale på de andre Landene ut ifra Euroens Valutakurv enda det er Italia som er den største bidragsyteren.Familien Grønning har også registrerte Aksjer i Siemens. Dette som igjen må sees i samenheng med da dette forsøket på kidnapping av meg som liten igjen. Det virker som om Siemens Russland er et bedre valg enn McDonalds Russland med tilhørende Netflixkode i hamburgeren ut ifra ihvertfall mitt syn på Hollywood`s og Musikkverdene`s Propagandasyn og apparat til tider. Seljefløyten, Munnharpen, Munnspillet, Felen og Trekkspillet sammen med en og annen kontrabassen er ihvertfall her borte, og tankene på slotten i denne Historien med Ljåen og fugleneket til Jul er også forsvunnet sammen med slipesteinen, husfliden, og dette med å ha evnen til å behandle treverk er også til dels borte. Treskjæring i Trykkimpregnering er nok enda en ide, men jeg kan det bare ikke, og jeg erindrer bare så vidt dette med å dra og splitte bjørkerøtter i myra med hensyn på å sy isammen dampet bøyd treverk til diverse husflidformål. Kjeramikk til husflidformål er ikke lengre å få tak på i leirhølet Trøndelag, men jeg har det på taket.Jeg mater Ekornene. Det er verre når de er borte. Svenskene kan reise til USA, for der finner de Bison igjen. Jeg trenger Rein. Det er verre når den er borte. Det ser ut til at Fuglene ikke reagerer så hardt på fargen Brunt, og det er faktisk en mulighet å komme ganske nær de i matningsprosessen ved å ha denne klesdrakten i brunt på seg når dette skjer. Har hatt gleden av å få blåmeisene på besøk nå de seneste dager og uker. Himmelblått er igjen en noe beroligende farge. Nøtteskriken har også vært en fast gjest nå i det siste sammen med en del ekorn. Skjærene og Kråkene har gjort sitt inntreden for lenge siden. Dessuten så er det vist en fluesnapper som trives nede ved matbrettene rundt husveggene her, og det jeg tror er den lille fuglekongen er også her. Det går en liten formue for meg i all denne matingen, men spedde på med litt spekk som falt i smak for både den ene og den andre her forleden. Altså Smultfett. Det er da mange " Lys " i fuglene mine som igjen tydligvis er utrustet med en flerstoffmotor, men de har vist verken tenkt seg til Sydpolen eller Nordpolen av den grunn. Det er vist og må nok være denne enkelheten med å forholde seg til den matningen på matbrettet jeg gjør i stedet for de, og må være fornøyd med den maten de får av meg til både varme og transport.Og der satt Dere å styrte og manipulerte som igjen var Nazister ut i fra at det ofte er " Mafiaen " som rømmer sitt land først. Jeg var på frierferd, og har aldri vært kjent for å være korrupt, men ærlig ut i fra slik jeg har sett og oppfattet enkeltsituasjonenene jeg har vært i, samt er selv utrustet med min form for bergningsvett når jeg har blitt presett opp i ett hjørne av en eller annen idiotiske årsaken til de som absolutt skulle slå en som allerede lå nede, og ikke hjalp å snu det andre kinnet til heller, siden de slo der også. Hvorfor kunne jeg ikke få flytte ifra dette land da jeg hadde sjansen, men nå er det for sent slik de har rasert rundt omkring meg, og hvorfor var denne Politiinspektøren så opphengt i at jeg sammen med noen venner hele tiden skulle spille Axis & Allies versjon 1939, og dette viste jeg ikke da, men det vet jeg nå, og det er at de enda styrer etter den samme Geopolitikken, og at eple ikke lander så langt ifra stammen, men jeg gjorde som min far og giftet meg med en kvinne disse menneskene så på som kom ifra en noe " usikker " familie i Deres øyne. De gjorde så alt i sin makt for å få oss to skilt, som de igjen greide til slutt med å stikke sine kjepper i hjulene våre etter at jeg fant ut at de faste kostnadene i det offentlige helsevesnet kunne reduseres ganske enkelt, og regnet med at dette med økonomi og et bedre liv med da dette å klatre noe i hiearkiet ville gå av seg selv, men sjalusi ifra andre ville dette anderledes, og lengre har jeg egentlig aldri kommet enn dette viljen til et enklere om mindre kostbart helsevesen var ikke til stede siden da mistet legemiddelindustrien sin makt og den Norske Stat et styringsinstrument med å gå inn i familier og plukke ut et menneske i fra familien og pumpe disse menneskene for opplysninger om Familien med hjelp av statstop og kjemikalier, for siden å misbruke disse opplysningene i en eller annen agenda ut i fra Familiens Formue, Arv, Tilhørighet eller Kunnskap om noe. Arbeiderpartiet med Stoltenberg i spissen syntes igjen det var viktig med store Sykehuskøer for igjen å skape fiktive arbeidsplasser i sitt kontrolerende system som de absolutt skulle forsvare i det Hiearkiet som Norge er med en Konge på Toppen, som igjen kan være greit i den Parlamentarismen vi nå har, men det er igjen en oppbygning av en Pyramide som igjen pågår der det igjen er lite å bygge av uten å ødelegge de Ressursene vi igjen har sårt prøvd å ta vare på ut ifra synet om grunnrenten til Ressursene i dette og andre Land. Sand er det nok av og Olje er det nok av, og hva kan vi bruke dette til foruten en eller annen form for oppvarming av noe og glass. Olje, Penger, Skatt, Lønn og Organsisasjon, samt det er ikke annet det dreier seg om. " Syns du Dere jeg er dum " ? " Pass Dere for han der, for han har lest ". Spå i Glasskulen. Det kommer en høne hoppende oppover fra den andre siden av Atlanterhavet også. Det er en høne hoppende oppover på denne siden av berget også. Mexicanere er ikke så glade i Argentinere, men Messi er flink til å spille Fotball." Det Kapitalistiske Norge fra Pakistanske og Vietnamsiske båtflyktninger, og et land som ikke er annet enn en Råstoffleverandør etter blant annet frireguleringer av boligmarkedene med senere tilhørende friregulering av leilendingssytemet bygsling av eiendommer og dertil salg av arveretter og hevd i et opprinnelig Bondesamfunn uten å ta hensyn til at Sveits er et Bondesamfunn med sin bomring der igjen Proteksjonismen i landet bare er 30 år tilbake i tid ".Hvem klipper Sauene nå, og med hvilket quizmønster ?Mitt første lille Håndholdte dataspill med 3 skjermer ; " Oil Panic ". En spredning av behov. En Stridsvogn kan bruke 1000 liter Diesel på en kilometer. Flybensin er så og si ren parafin. Det er flere enn 1 Stridsvogn, og mer enn ett fly. Legemiddelindustri, Våpenindustri og Oljeindustri er alle industrier med Postiv korrelasjon. Er bilkjøringen en konstant i telleren og nevneren ? Det er begrenset hvor mye melk jeg kan drikke i det industrialiserte Jordbrukssamfunnet i et Industriland der alle trenger en Rundspade fra tid til annen, for igjen å huske en nyindustrialisering som har vært de siste 30 - 40 - 50 år i landet, og vi har ikke oppnådd annet enn at penger Monopoliserer seg sammen med mange løftebrudd der løfte etter løfte blir gitt, men ingenting skjer. Den skjulte Agendaen ; " Og så sier vi ingen ting ", " Jeg trenger en Advokat ", " 10 års foreldelse i Norges Lover ". " Der ser Dere. Alt kan kjøpes for penger ". " Cheeseburgeren har blitt rimeligere ", men Kua er slaktet sammen med industrilands evne til å føde barn ut i fra at det må 2 Industriarbeiderlønner til for å ha det godt i et industriland, eller rettere sagt har vært dette, men har gått til grunne i da dette organisasjonssystemet og fordelingssamfunnet med tilhørende strike, lockout og til dels devalueringer med hell og uhell i da Politikeres egen vinnings åsikter, som igjen ikke har endt opp i annet enn Lønns og Prisspiraler med tilhørende dårlige og dårligere produkter i en plastverden.Det å skynde seg å skynde seg å kjøre bil i nedvalsett blekk etter rekkverk og penger i en kald skjorte, og det å skynde seg å skynde seg i å kjøre bil i nedvalsett blekk etter rekkverk for å bruke penger i en varm skjorte. Bare jeg kunne ha eid stoppskivene i rekkverkene etter veiene. Lord, will you give me a Mercedes Benz ?Fly ikke for nærme Solen.Hva har jeg gått glipp av i Zoologien ?Hvordan smaker Pigghå fritert med skinnet på ? Jeg tenker blant annet på dette friterte griseskinnet jeg synes er så godt til tider.Er fich and chips opprinnelig en rokke som er fritert med huden på lik baconcrisp, og er da denne rokken utenfor de Britiske øyer det vi kjenner til som lakselusen, som igjen vil vokse seg stor til å bli en rokke ?Jo det må være flere små kornmøller, og det å søle korn på fjorden med dertil fisking av storsei.Jeg føler meg som Sentraliseringens kostnad.Trykkimprekgnert limtredrager med lærfuger med eventuelt tre - eller jernplugger, og kornbåter som blir betalt for å søle korn i fjorden rundt møllen for dyrelivets del både over og under vann.Den interkommunale bomvei. På flyet : " Te, kaffe " ; " 10 kroner ". Juletid og Butikker ; Bommen på Coop og den elektroniske skyvedøren på KIWI.Overvåkningssamfunnet. Det skal sitte noen 20 åringer å bestemme hva som er riktig å galt bak en PC, samt at Politiet skal ikke etterforske før forbrytelsen er begått siden de gjerne vil være Jøder og spise kake med sukkrete Youghurtkrem i Miami. Kjører man på hvitt kryss i stedet for grønt i bomringen som er laget der for at man ikke skal kjøre så mye bil, men holde seg hjemme å spise kake, så er man litt Italiensk Panzer der man igjen lurer på hvordan man skal få eierandel i alle bomringene, og helst de i nærheten av seg selv. Slik organiseres Land og Bygd i en druklase ( Norge, Sverige og Finland ) med små tettsteder samlet rundt en ferdselsåre, og man har også tilgang til internett som er lik en heggbærklase ned kjølen imellom Norge og Sverige.Radio - Lab. og Manipulering ; I bakhodet mitt går det en stemme i denne Whistlelab som sier at jeg må Røyke " Du må røyk, du må røyk, du må røyk ", og slik holder de på. En periode for en del en 10 - 20 år siden gikk det på at jeg måtte pusse tenner. Stemmemaskin til tider, og andre ganger sitter det mennesker bak tastaturet og mikrofonen. Kan brukes til manipulering av valg i Nasjoner for eksempel. Ved at det i Norge blir hvisket Arbeiderpartiet, Arbeiderpariet, Arbeiderpartiet noen uker i forveien i bakhodet på befolkningen etc., og så roter de litt for å få Sosialdemokratiet til å stemme med flere Partier og et noe større utvalg i dette systemet. Dette med Hidden Frequenses etc. sammen med at dette har vært i media verden over i noe fordekt sammenheng slik at de som forstår dette forstår hva som foregår. På Bloomberg gikk dette lenge i Deres Mediakanal.Store og Små antenner. Hvem av de er de farligste ?Hvorfor havnet jeg i utgangspunktet i Psykiatrien ? Og hvorfor skal andre ta kreditt for det jeg senere fant ut ved mitt opphold i Psykiatrien der jeg så absolutt ikke selv har ønsket å være ? Politiinspektør og Gestapist Ruderaas ( Ror skråning, og da må denne Cricketten i England være bunnpluggen og ikke roret til et Vikingeskip siden gruvene i Kiruna og Havnen i Mo i Rana er Kinesisk ). Denne Politiinspektøren skulle absolutt følge etter meg over alt jeg var av en eller annen årsak, samt en Etteretningsgeneral gikk ut i Media og sa at jeg var en av de etter selv å ha vært på frierferd i Mexico og giftet meg. Jeg skjønner ikke selv hvorfor jeg absolutt må ha disse mennskene i hælene mine hele tiden jeg, og eventuelt hva faen galt jeg må ha gjort de, og det samme må de nok ha spekulert på i Bosnia 1995 også. Hvorfor skulle disse menneskene så absolutt legge seg bort i mitt liv ? Dette med at han var da så mye ut å reiste etc. Hva faen hadde de med dette å gjøre ? Det koker ned til at en del personer jeg trodde jeg kunne stole på har gått å løyet meg opp i ansiktet siden Ungdommens Heimervern, og for det meste av ren sjalusi. De skulle også prøve å slette alle spor rundt seg, så alt jeg var glad i og hadde i eie eller en gang hadde hevd er nå borte for at de selv skulle få forskyne seg av dette i sin skjulte agaenda. Det koker ned til at de selv har gjort alt for å dekke over sin egen kriminalitet, samt har hatt eietrang til andres eiendeler og eiendom. Hadde da de 3 " kameratene " som satt i Bilen til denne Politiinspektøren latt meg være i fred da jeg skulle gifte meg i Mexico etter ett Studieoppholde i Frankrike i 1997-98 så hadde jeg nå ha hatt ett godt liv med mange barn der borte i Mexico, og da har CIA Norge sammen med PST og POD latt være å kjørt verden i grøfta, og min Mor har da ikke måtte sitte i Rullestol heller, og vårt gamle hjem med hus og hage hadde da stått, men etter Bosnia 1995 så kunne de så absolutt ikke la meg være i fred. Mentalt sett så er jeg nå i samme tilstanden jeg hadde i utgangspunktet ved begynnelsen av mitt studieår i Frankrike 1997 der jeg også var Medisinfri, og da dette elektroniske overvåkningsutstyret slått av eller tatt bort, som igjen forsvant over Fransk Luftrom og jeg fikk igjen over Norsk Luftrom. Dette var også borte ved 1. gangs besøk i Mexico. Sklerose er en helt annen ting.Anngående de store antennene så dreide det seg for Tyskerne å ta ut disse under 2. Verdenskrig. Dette er igjen Historien om Radaraen, og i 2016 så er det vist ikke de store antennene som er problemet, men de små, og en annen ting er at de rakettene som da kom i sin tid etter da 2. Verdenskrig igjen til dels er guidet av Radiobølger eller Laser. Britenes fly Typhon som igjen brukte de i sin tid, men jeg lever i 2016, og vet at det har kommet en del nye modeller etter propellfly med et maskingevær og det som igjen må betegnes som en håndgranat som bombe under nå i 2016. Det var Dette med å følge " bølger " med andre ord. Radiobølger er også bølger, og ikke bare de man ser på havet eller i fjordene.Someone do ask where the winter is. Probably you find the wintertime down here.http://docplayer.me/1534260-Oversikt-over-historiske-hendelser-i-stadsbygd.html2016, og vi er noe tilbake til midten av 70 tallet med isfisking og brukbar skøyteis. Klappskøytene har enda ikke kommet, samt Vietnamkrigen er over.Søskenbarnet mitt mistet sannsynligvis en stor Kveite eller Stor Torsk ute på fjorden her den gangen da vi fisket på isen, og min far gikk igjennom isen med en spark som jeg egentlig skulle sitte på, men gikk av, samt en nabogutt fikk en jernstang i sitt underliv ved at han skulle pløye tanggassblærer oppe på isen ved å sitte på en spark og ha dette jernrøret plassert ved sparkstolen som da gikk galt da hans nære venn sparket i fra. Dessuten en del broysing etter biler på vinteren. Diverse konstruksjoner av sleder av foreldre og snowjogs var en in-ting. Mye hjemmebrent, og det var lov å svi av 5 liter hjemmebrent til Jul for hver husstand samtidig at det var mulig å få kjøpt seg en 1/2 gris og også 1 hel gris til Jul. Spekeskingen ble laget hjemme i husstanden i da den saltlaken med tilhørende krydder de selv ville ha. Tomtebryggen er igjen etter den tiden, samt storfamilien i Norge eksisterte enda den gang. Plaget av noe lus på skolen, samt søppelforbrenningsannlegg eksisterte enda ikke. Sinkstamper til søppel var det da, og etterhvert kom sinkstamper med grovplastposer til søppelen. Trondheim var til dels plaget av smogg og Ila Jern, Teglesteinsverket sammen med Nobø fabrikker var enda i Byen. Dataalderen hadde dessuten sin begynnelse. Commodore Vic 20 og Commodore 64 var det helt store etterhvert sammen med at Stentofon i Trondheim gjorde det godt ute i verden, samt at denne Kontikimarskinen var å finne på en del skoler, og akvakulturen hadde sin begynnelse. Farge TV ble standard i stedet for Svart/Hvitt TV, og det var spesielt å dra Sørpå på ferie og samtidig få se Svenske TV kanaler. Parabolantenner kom senere. Akvakulturen kom etter at en del hadde lagt merke til at det var veldig mye fisk rundt Kornsiloer det var sølt mel ifra før da denne opplastingen fra båt til silo ble tett, og dette har igjen gått utover dyrelivet igjen i fjordarmene i og med at alt skal i rør eller plast i en eller annen retningen. Fukten " Vikingesagaen " kommer allikevel ut av dørstokkene på husene enda av da denne grunn nå. 2016 ; Det er lov å høre på Vømmøl Spællmanslag på Radioen, men gammelpotita har tapt slaget imot Bruce Spreengsteen, og Trønderne har fått Kyprospotet etter Libanon. i Små Dataspill i alle fasonger var å få tak på og glassfiberski i stedet for treski ble en standard og krangling om breddene på skispor begynte å dabbe av, og få gikk opp løypene sine selv ute i snøen. Apint begynte å ta over for Langrenn her hjemme som skiglede.Made for Car Industry, and do not work for anything else.Sliter med tanker om i hvilken Krig min Familie måtte ha kommet til Norge med, og nå i 2016 så lurer jeg på hvem som nå eventuelt blir plukket ut av skogbrynene om det i det hele tatt er igjen noen skogbryn å plukke mennesker ut i fra, og jeg lurer også på hvilke Landegrenser det er nå som skal rettes ut, samt jeg er klar over de Navn jeg har fått fra Fødselen av, samt vet også at de identitetspapirer vi nå har i Norge kom på slutten av 60 tallet. Alt dette gjør meg usikker på hvem jeg egentlig er, samt hva mitt opprinnelige opphav stammer i fra, og fra Hvilken Krig med andre ord.https://no.wikipedia.org/wiki/SAP_(selskap)Internettverden gjorde mye på faen bare for å jævles, og så skulle de liksom sitte selv å administrere det hele. Dette " ikke alt på en gang " enda jeg hadde ordnet alt allerede, og alt dette for igjen å selge Mobiltelefoner, samt trekke internettkabler. Jeg må ha mat. Uansett type " Fotoapparat " så virker det som det sender oss til Månen eller en Satelitt som også Månen blir kalt.https://twitter.com/92BSKhttps://twitter.com/o_halvardohttps://twitter.com/olessoennhttps://twitter.com/Jr_Jarldhttps://twitter.com/OlssonHalvardhttps://twitter.com/RubiogSvanenhttps://twitter.com/halvard_oOvn er Viktig og Ved til Vinteren er viktig for en Herremann i Norge.Yatzy ; Olje finner Dere under en myr ( myrgass ) med et snudd kasserollelokk på toppen som ofte er sandsedimenter. Altså Elven graver i indre sving og legger igjen i ytre. Værvarslet på TV er en måte å se etter olje på. Disse små dumpene i sanden for eksempel, og også de store. I Afghanistan er det også sannsynligvis olje siden Afghanistan er i Nærheten av det Persiske Flaket, samt Russland har oljeindustri i de samme Oljeflaket. Dessuten kan det være en mulighet for Olje i Østersjøen med blant annet hensyn på Ukraina der det ihvertfall er kulle. I verdensmålestokk og værvarsel, så kan Dere tenke på en gjettegryte og hvordan Verden er konstruert der Jorden snurrer rundt sin egen akse. Jorden er også en Gassplanet. Brenn " gass " uten å nevne Krig og Oljedampskip, og det ytterste som kommer ut ved brent gass er vann og en del tykk svart Asfaltrøyk. Mennesket spretter rundt som " Gassmolekyler ", og jeg er i slekt med Fuglene i følge Darwin, men har ikke mistet min Tro alikevel. Min " Hobby " og trivsel er å mate fuglene med mat rundt mine Husvegger for igjen å se hvilke fugler som dukker opp ved mine matbrett ved noe nytt, og for tiden med min egene forskning på dette ved min egen Helse, så er det til tider en overrepresentasjon av mennesker fra Helsevesen og Politi som er rundt matbrettet. Dr. Mengele og Gestapo i mine øyne som Psykiatrisk pasient, og for mitt vedkommende til tider plaget av Dr. Død og Rotta. Dr. Død skulle forske på meg, og jeg sa til han at da skulle jeg forske på han. Jeg bruker elimineringsmetoden. Han skulle gå empirisk til verks, og har som meg til tider også forsket med Thor Heyerdhalmetoden altså Haglemetoden der det har vært en del treff og en del bom, samt han har også innrømmet å ha forsket en del feil, samt at det til slutt ble en del rett forskning til slutt igjen. Den kognetive Terapien har til dels vært Plenumsforelsning Trøndelag med en del innslag fra Frostatinget Lagmannsrett, samt den Kognetive Psykologiske Terapien ut i fra Paradigmer og Markedsføring har dratt dett meste over til neste periode der 50 % har innformasjonen måtte siles siden den kan være feil, men de vet ikke hvilken del av disse 50% som er feil med det venstre Øyet`s Det`et og det Høyre Øyet` Jeg`et og dette med å få opp begge Øynene i Over Jeg`et.Denne er intern.Medisinsk denne uken så har kapilærnettet åpnet seg for det meste. Det har letnet I den venstre lungen, Urin blæren fungerer godt, og jeg kjenner at den tømmes når jeg urinere, kapilærnettet bak ørene opp mot issen på begge de store hjernehalvdelene har åpnet seg sammen med blodårer I den høyre hjernehalvdel, lillehjernen har kommet seg med syn hørsel og balanse.Bekkenet reagert, rett fotstilling, samt har hatt en hodepine bak pannen og I begge fremre pannelapp er, og det har letnet fra undersiden på baksiden og opp imellom fremre høyre pannelapp og det bak den høyre fremre pannelappen, samt blodårene ned og frem på begge sider av kjeven har åpnet seg, og venstre og høyre øret har åpnet seg sammen med at Smakssansene til tungen er I orden etter å ha sklidd på plass litt bak I munnhulen og opp I ganen ved noe konsentrasjon og er avslappet I munnhulen rett I når den skal være det. Muskulaturen etter opptæring begynner å komme seg, sover godt, og reumatisme etter manglende blodigjennomstrømning til sener, brusk og ledd begynner å komme seg etter at betennelser etter medisinering er så og si ute av kroppen , og oksygenrikt blod inn til cellene er bra slik at Mitokondrier fungerer, og matlysten har kommet tilbake. Ingen Ild uten oksygen.https://www.facebook.com/profile.php?id=100000884948870https://www.facebook.com/ante.olsson.71Oksygenmetningen 100%. Psykiatrien har ikke kommet lengre enn på 1800 tallet og frem til 1950 tallet der de hevet og senket mennesker opp og ned fra kaldt vann og varmt vann. Bihulene. Dette gjøres nå med kjemikalier. Statsdop og dop. Varmer opp hjernen og kjøler den ned med Sovemedisin og Hodepine tabeletter . Staket igjen selv opp inngangen til Bihulene med innmaten av en blekkpenn. Konsentrasjonen er bra, og høyre hjernehalvdel har igjen evnen til å lese sammen med det høyre øyet, og ikke bare kommunisere enveis med den venstre hjernehalvdel.Amerikanere serveres tørt falmet flatbrød type korni, og svett brunost. Har hatt det for tøft. CIA og møkk nede fra Bosnia etc., samt et Hælvetes mas for hvert Presidentvalg de har. Er drita lei av de. Foretrekker annen musikk en den Amerikanske gjør jeg også. Bra Filmer til tider. Men er drita lei Deres propaganda budskap I filmene Deres. Litt lei av John Wayne full I Dop rett og slett. De er for Triggerhappy for meg. Det er flere enn de som kan, og det er ikke bare de som et glade I sitt Flagg.Spekeskinken. Gris. Saltlake med ingefær og vørter.
Kokt Kald potet brukt.Løksuppe. 1/3 del Vann. 2/3 med Melk. En liten utskjelt dolp til Ost i Løken. Stekeovn. Kjeramikk suppetalerken.Skulle Absolutt ha fått Betalt for Norsk Olje, Gass, Elektrisitet og Fisk i Norske Kroner. Da har vi fått Styrt Flyt av Kronen her hjemme med Produksjonen som Finansinstrument etc. I både Leverandør og Produksjonsindustri. Da har vi fått et Tramporgel med Finansinstrumenter. Dette med å dra inn og ut ventiler etterhvert som Markeder kommer og går i dette Behovsspillet med en del Behov som bare er konstruerte. For å få til dette så må vi innom Opec og Oljedollar. Mexico og Russland med sine 100 millioner innbyggere hver med et slingringsmonn på 30 millioner der og der, og så får vi se hva som skjer I London. Renteparitetsloven er ren Valutakrig mer eller mindre, og det eneste er skatten de kan styre etter. Dette er igjen en kollisjon imidlertid imellom Offentlig og Privat sektor vi ikke kan leve med med Hensyn på Tårnkaken.TAKTIKK.Snart Jul. Protesterer på alt.Vær forsiktig med smultfettet når Dere lager Berlineboller.Gammel Årgang.Einer.Sau fett å få tak I.SNART JUL.Det skulle ha vært 1/3 flat skatt uansett med da med særinntakene. NAV, Husbanken, Studielån etc. Jeg for min del har ikke problemer med å betale 1/3 til allmuen. Min Psykiater " Dr. Død " var innom husveggene I dag. Kjeftet noe jævlig på han, og ønsket livet av han der og da, men har sluppet vekk fra Cisordenol sprøyten, men måtte gå på 28 mg. CISORDINOL tabeletter. Seigpining frem til den sikre Død rett og slett. Det Danske firmaet som produserer Cisordenol produserer også giftsprøytene til Dødsdømte I USA. Fin Politimedalje og fin Forsvarsmedalje. Jeg var i Vernepliktsforsvaret og har aldri vært noe NATO direkte. Jeg kommer fra en " Partisan familie ". Visse ting blir jeg noe NKVD og Nazi på. Hva som er med meg er Sekkepipen og Joiken. Seljefløyte, Munnharpe og Munnspill. Gjesteopptreden med trekkspill og Althorn, samt Cornett. Var glad I å synge Julekveldsvisen av Alf Preusen som liten. Julen i år blir vist med Pizza Grandiosa igjen. + en 6 Pack med Øl. 7 retters. 60 % Koskenkorwa skal jeg ha noen flasker av. Snaps. Politisk sett er det bare ett Parti jeg kan stemme på i Norge. Venstre. Frp og Høyre. CIA. KrF er jeg usikker på. SV og Rødt med dette CUBA får jeg ikke til å stemme med Cubanere i USA, som igjen et delt imellom Demokrater og Republikanere. Og så har Dere de som bor på CUBA sammen med Castro, samt alle de som støttet CHE verden rundt igjen. Dette regnestykket får jeg ikke til å gå opp. Dessuten har jeg penger på bok, og liker ikke de som er så flinke til å dele andres penger. AP med Haakon Lie med CIA, Nei. Altså Venstre. Etter inntak av tabletter ; Vondt i Tenner, vondt i Skulder ledd, evnen til å lese nesten Borte, og har blokker hukommelse med et høyre øye som sliter med å oppdage og forstå de " synsinntrykk " øyet sender til hjernen. Slimhinner i høyre del av ansiktet tørkes Ut, og evnen til å puste igjennom høyre nesebor er borte, tørster og er tørr i munnen. Cellene i hjernen skriker etter nedkjøling. Kroppen består stort sett av vann. Og kraftverket i Mitokondriene reagerer på manglende nedkjøling og tilgang til oksygen. Strøminnpulsene og Sentralnervesystemet fungerer ikke. Kraftverket ikke i orden.


Rene Klær.

Ekorndamer har fått Kraftfôr i dag.


Jeg begynte ikke å trene før i 14 - 15 års alder. Min far ville ha meg slik nåenlunde ferdig utviklet først. Spurte meg hele tiden om jeg syntes ar treningen var morsomt, men hadde da bestemt meg for Befalsskolen. Enten Økonomi eller Forsvaret. Det ble mer eller mindre begge deler. Trening. Disse barnestjerne fra tidlig 70 tall i diverse Olympiske Leker spøker I mitt hode.