Halvard Lea.

tirsdag 10. januar 2017

Pyramider.http://iukkil.vgb.no/


A/S Verden Bygger og River pyramider hele tiden. Anngående mennesket, så er en jakttur på fjellet uten å komme ned med et bytte en bortkastet tur. Jeg for min del har vært på butikken og fanget meg kaffe. Det værste er å gå i hælene på en kvinne i klesbutikken og legge seg opp i hennes jakt. Da blir det bråk.


Anngående Regn og snø, så var det noen Iskalde Vintrer i Russland i 1942-43-44, og det er ca. 70 år siden og har sammenheng med Månens og Solens sykluser, samt maset om flom startet allerede på 30 tallet, og Politisk etter 2 Verdenskrig og fyrstikken til Hitler så Har man valg runder på 4 og 8 år, samt små økonomiske sykluser hvert 5. år, og de store hvert 7. år alt ettersom Presidenten i USA sitter i 1 eller 2 Perioder. 70/10=7.

Når man driver med Børs og Aksjer etc. Så er den beste regelen at er man sent inn i Markedet, så må man også tidlig ut, fordi at da har man mindre å gå på tapsmessig.

Inflasjon ; 1 øringen fantes i 1971,nå er 50 øringen bort, og vi har 1 krone som er det samme som 1 øre var for 40 år siden.Syklus ; 100* ;40 år.

Direktørens forbannelse er hvordan blidgjøre sine Eiere, samtidig som sine ansatte og medarbeidere.


Dugnaden eksisterer snart ikke lengre. Jeg kan ikke stille opp for da blir det @ ,siden jeg kan noe. Og da mister vel Dugnadshøvdingene makten sin kan jeg tenke meg, samt at de vanlige stiller opp til Dugnad blir drita leie, og Dugnaden dør ut. Byfolks svar på Dugnad er vel Nattravn.


Hvordan var nå dette. Vi kjempet for vår Nøytralitet under 1. Verdenskrig og forble nøytrale. Hvem vi da egentlig støttet vites ikke, men det var like etter unionsoppløsningen samt at vi hadde Nansen, Amundsen og Scott, og disse eksplorerne. Papirmessig, så var vi vel Nøytrale siden Nansen hadde gått til Britene og spurt om hjelp mot Svenskene, og Svenskene henvendte seg mot Tyskerne, for å stikke kjepper i hjulene til Nansen for hans overtalelse for å få senere Haakon 7.,som konge. Det ble nesten krig mot Svenskene av den grunn da. Svensk-Tysk, Norsk-Engelsk.


Politiker den gangen var lite verdt siden alle var opptatt av disse oppdagerne sine.


Så kom nå denne 2. verdenskrig da. Vi prøvde igjen å være Nøytrale, men i Skrivende stund vites at Olav flørtet med Hitlertanken og Quisling, som har Norges beste Stabsskole igjennom tidene, samt hadde garantert snakket med Olav og Haakon. Quisling som også hadde vært sammen med Nansen i Russland hadde vel egne planer kan tenkes.


Vi er allierte nå, men var det ikke den gangen, og Berlinmuren har ramlet. 1 Mann snudde Oslo på Hodet, og ingen reagerte i det hele tatt. Verre ting har skjedd før. 1750 Mann tok Trondheim under 2. verdenskrig. 1000 av dem Mistet livet ved Hegra Festning, samt 350 stk. ved Støren Bru hvor Tyskerne bare fortsatte og fortsatte å presse siden de trodde Engelskmennene var der.


Da er det igjen 400 Mann i Trondheim, og ingen løftet en Finger. Ikke et Hagleskudd en gang, og like dårlig stilt er vi i dag med et Heimevern som greier å ta feil av skarpe og øvingsminer, og ikke nok med det. De greier å fyre de av mot seg selv. Da betyr det. Her må det øves.

Bygdagutter med et Godt hode er det som trengs, og da må det nødvendigvis leses både ei rød og blå bok.


Til Alle Børshaier, Pause ; Dere går på en litt Bedre Restaurant spiser en bedre middag og spør om Ingrensiene, går på Butikken handler inn det man trenger for å lage dette. ( Alt som skal til for å bygge et Hus ), går inn på kjøkkenskoffen, Åpner så til en tom skoff i et Tomt kjøkken, og til slutt når alt er klart skrur Dere på Varmekilden, og lager Maten. Da har Dere en Portefølje.


Hvorfor være så Stor når man kan være lykkelig som liten ?Direktørens forbannelse er hvordan blidgjøre sine Eiere, samtidig som sine ansatte og medarbeidere


En kjegle (ev konus) er en tredimensjonal geometrisk form som består av en grunnflate som samles i et punkt (apex) over flaten. Grunnflaten kan ha form som en sirkel eller ellipse. Den kan også være enten rett eller skjev. Teknisk sett kan en grunnflaten ha andre former enn en sirkel, for eksempel vil en kvadratisk base gi en pyramideform, men det er mest vanlig at basen er sirkulær.


En rett sirkulær kjegle kan tenkes frembrakt når en rettvinklet trekant dreier seg om en av de rette sidene. En hvilken som helst kjegle kan tenkes frembrakt når en linje står stille i den ene enden og beveger seg langs en sirkel eller ellipse i den andre enden.
Formler[rediger]


Volumet av et kjegle er en tredjedel av bunnflatearealet multiplisert med høyden (den vinkelrette avstanden fra basen til spissen).
Volumet av en sirkulær kjegle regnes altså ut med følgende formel:
der r = radius og h = høyde


Overflaten av en sirkulær kjegle regnes slik:
der r = radius og s = lengden fra sirkelen til apex:
Et kjeglelegemes massesenter er 1/4 av høyden til aksen.

Dugnaden eksisterer snart ikke lengre. Jeg kan ikke stille opp for da blir det @ ,siden jeg kan noe. Og da mister vel Dugnadshøvdingene makten sin kan jeg tenke meg, samt at de vanlige stiller opp til Dugnad blir drita leie, og Dugnaden dør ut. Byfolks svar på Dugnad er vel Nattravn.


Hvordan var nå dette. Vi kjempet for vår Nøytralitet under 1. Verdenskrig og forble nøytrale. Hvem vi da egentlig støttet vites ikke, men det var like etter unionsoppløsningen samt at vi hadde Nansen, Amundsen og Scott, og disse eksplorerne. Papirmessig, så var vi vel Nøytrale siden Nansen hadde gått til Britene og spurt om hjelp mot Svenskene, og Svenskene henvendte seg mot Tyskerne, for å stikke kjepper i hjulene til Nansen for hans overtalelse for å få senere Haakon 7.,som konge. Det ble nesten krig mot Svenskene av den grunn da. Svensk-Tysk, Norsk-Engelsk.


Politiker den gangen var lite verdt siden alle var opptatt av disse oppdagerne sine.


Så kom nå denne 2. verdenskrig da. Vi prøvde igjen å være Nøytrale, men i Skrivende stund vites at Olav flørtet med Hitlertanken og Quisling, som har Norges beste Stabsskole igjennom tidene, samt hadde garantert snakket med Olav og Haakon. Quisling som også hadde vært sammen med Nansen i Russland hadde vel egne planer kan tenkes.


Vi er allierte nå, men var det ikke den gangen, og Berlinmuren har ramlet. 1 Mann snudde Oslo på Hodet, og ingen reagerte i det hele tatt. Verre ting har skjedd før. 1750 Mann tok Trondheim under 2. verdenskrig. 1000 av dem Mistet livet ved Hegra Festning, samt 350 stk. ved Støren Bru hvor Tyskerne bare fortsatte og fortsatte å presse siden de trodde Engelskmennene var der.


Da er det igjen 400 Mann i Trondheim, og ingen løftet en Finger. Ikke et Hagleskudd en gang, og like dårlig stilt er vi i dag med et Heimevern som greier å ta feil av skarpe og øvingsminer, og ikke nok med det. De greier å fyre de av mot seg selv. Da betyr det. Her må det øves.


Bygdagutter med et Godt hode er det som trengs, og da må det nødvendigvis leses både ei rød og blå bok.Det har vist gått sport i å prøve å tilstrebe Monopolistisk Kontroll, som medfører et samfunnsøkonomisk tap. Ungene, eller Reireggene som jeg sier skal også ha.

Når man driver med Børs og Aksjer etc. Så er den beste regelen at er man sent inn i Markedet, så må man også tidlig ut, fordi at da har man mindre å gå på tapsmessig.I Mine syn så var Psykiaterne Plageåndene, og i Hiearkiet i Helsevesnet var Psykiaterne Mengele og Politiet Gestapo. Alt er bare opp ett hakk i Demokratiet etter “ Hitler “. Det har blitt verre som Pasient etter Rød / Grønn regjering, som åpner for legene å lyve til sine pasienter, og kan da pr. definisjon lyve til sine sykepleiere og hjelpepleiere. Til meg lyver de for å dekke over sine feil.Nazisystemet er det samme som før. Marionette på toppen.


Inflasjon;1 øringen fantes i 1971,nå er 50 øringen bort, og vi har 1 krone som er det samme som 1 øre var for 40 år siden.Syklus ;100*;40 årKapitalverdimodellen (ofte forkortet KVM modellen) er en modell som brukes innen finans for å kunne beregne passende kapitalkrav på investeringer.


Det forventede kapitalkravet () lik renta på risikofrie investeringer () i tillegg til til en risikopremie tilsvarende markedets systematiske risiko ). Denne risikoen består av differansen mellom markedets rente minus den risikofrie renten. Dette ganges med beta koeffisienten. Beta koeffisienten er et måltall på et markeds systematiske risiko. Dette er risiko som ikke kan fjernes ved å diversifisere en portefølje av forskjellige investeringer, men som påvirker alle investeringer. Eksempler på dette kan være konjunkturendringer.


Mundell-Fleming modellen, også kjent som IS-LM-FE-modellen, er en makroøkonomisk modell oppkalt etter økonomene som la grunnlaget for modellen, Robert Mundell og Marcus Fleming. Modellen ser på etterspørselsdelen av en økonomi, og kan brukes til å se på de makroøkonomiske forholdene i en liten åpen økonomi, det vil si et land som ikke kan påvirke verdenspriser, -renten og -inntekten. Et eksempel på et slikt land er Norge, men de aller fleste land er små nok til at modellen har en viss relevans. IS-LM-FE-navnet refererer til de tre likevektene modellen er bygget opp av.


Modellen har hovedsakelig to bruksmåter: under fast og flytende kurs. I begge tilfellene gir modellen en likevekt i skjæringspunktet mellom de tre grafene.


Innhold


[skjul]


1 Forutsetninger


2 Grunnlag


2.1 IS-kurven


2.2 LM-kurven


2.3 FE-kurven


3 Mundell-Fleming modellen under fast valutakurs


3.1 Endringer i IS


3.2 Endringer i LM


4 Mundell-Fleming modellen under flytende valutakurs


4.1 Antar Ee+1 = E


4.1.1 Endringer i IS


4.1.2 Endringer i LM


4.2 Antar langsiktig likevektskurs


4.2.1 Endringer i IS


4.2.2 Endringer i LM


5 Kilder


Forutsetninger[rediger]


Mundell-Fleming modellen har, i likhet med de fleste modeller, forutsetninger som er avgjørende for bruken. De to viktigste er


Faste priser


En viss slakk i økonomien


Dette betyr at bedriftene i økonomien vil kunne produsere nøyaktig så mye som etterspørres til en gitt pris. Modellen kan også brukes om man fjerner disse forutsetningene, men virkningene vil da bli noe annerledes enn vist her.


Grunnlag[rediger]


Mundell-Fleming modellen er bygget opp av likevekter i tre markeder: vare- og tjenestemarkedet, pengemarkedet, og valutamarkedet. Alle tre kurvene tegnes i et Y-r-diagram, noe som betyr at førsteaksen har benevnelsen Y, mens andreaksen har benevnelsen r. Y og r står for henholdsvisBNP og renten. På bildene på denne siden brukes den engelske betegnelsen "i" (interest) i steden for "r".


IS-kurven[rediger]


IS-kurven angir alle likevektene i vare- og tjenestemarkedet, og etthvert punkt på denne linjen vil dermed gjenspeile en ideell situasjon i de nevnte markedene. Dersom regjeringen skulle bestemme seg for å flytte denne kurven, må de ta i bruk finanspolitikk. IS-kurven skrives normalt slik:


Y=IS: Y = C + I + G + NX


Der bokstavene står for:


IS: «Investment Savings»


Y: BNP


C: konsum i privat sektor


I: investeringer i privat sektor


G: alle offentlige utgifter


NX: nettoeksporten, dvs verdien av hele økonomiens eksport minus verdien av importen.


En fullstendig ligning for IS-kurven (uttrykt ved Y):


LM-kurven[rediger]


LM-kurven angir alle likevektene i økonomiens pengemarked. Dersom regjeringen skulle bestemme seg for å flytte denne kurven, må de ta i bruk pengepolitikk. LM-kurven skrives gjerne slik:


LM: i = kY/h - M/(hp)


Der bokstavene står for:


LM: "Liquid Money"


i: renten


Y: BNP


M: pengemengden


p: prisene


k og h: konstanter som er gitt ut i fra forholdene i økonomien


FE-kurven[rediger]


FE-kurven angir alle likevektene i valutamarkedet. Det finnes flere måter man kan angi denne kurven på. Vi forutsetter full kapitalmobilitet. Dette betyr at det ikke er noen begrensinger på kapitalforflyttninger over landegrenser og at investorene umiddelbart vil reagere, dvs flytte kapital, dersom renten i et land endrer seg på grunn av nye makroøkonomiske forhold. En slik antagelse vil gi oss en vannrett linje, og er derfor lettere å behandle grafisk. FE-kurven angis gjerne slik:


Fast kurs: FE: i = iw


Flytende kurs: i = iw + (Ee+1 - E) / E. Ved å anta at Ee+1 = E, skrives FE også ofte som FE: i = iw


Der bokstavene står for:


i = renten i økonomien


iw = verdensrenten, som er gitt


Ee+1 = fremtidig valutakurs en periode frem i tid.


E = nominell valutakurs


Mundell-Fleming modellen under fast valutakurs[rediger]


Det som kjennetegner et fastkurssystem, er at et lands valutakurs har konstant samme verdi i forhold til en annen valuta. La oss for eksempel si at Norge hadde hatt fast kurs mot USD. Dette hadde betydd at sentralbanken, som i dette tilfellet er Norges Bank, må selge/kjøpe NOK dersom etterspørselen etter NOK øker/faller i forhold til USD.


Endringer i IS[rediger]


La oss ta et eksempel. Sett at en av de fire elementene i den norske IS-kurven øker. Dette betyr at IS-kurven vil skifte utover/flytte til høyre. (Illustrert ved skiftet fra IS til IS1.) Dette vil gjøre at skjæringspunktet mellom IS og LM vil komme over FE-kurven, noe som legger press på renten oppover. Fordi investorene vil ha pengene sine der de får høyest avkastning, vil de ønske å ha investeringene sine i norske banker. Dette gjør at etterspørselen etter NOK vil stige, noe som i utgangspunktet skulle ført til en appresiering (en sterkere) av den norske kronen. For å holde kursen fast, må sentralbanken møte den økte etterspørselen med et økt tilbud av norske kroner.


Dette vil igjen føre til en økt pengemengde i Norge, og LM vil derfor skifte utover til det nye skjæringspunktet mellom IS og FE, og vi har en ny likevekt. (Illustrert ved skiftet fra LM til LM1. Det at skiftet er merket med to piler angir at dette er skift nummer to i figuren. Et eventuelt tredje skift er følgelig illustrert ved tre piler, osv). Dette betyr at regjeringen kan bruke finanspolitikken for å påvirke de makroøkonomiske forholdene.


Endringer i LM[rediger]


La oss ta et eksempel. Sett at pengemengden i den norske LM-kurven øker. LM skifter derfor utover, og det blir press på rentene nedover. Dette fører til en kapitalflukt fra Norge, tilbudet av NOK blir større enn etterspørselen, og NOK skulle ha depresiert (svekket seg). Men på grunn av fastkurspolitikken, må sentralbanken kjøpe opp overskuddstilbudet (for å holde valutakursen fast), noe som gjør at pengemengden synker igjen. Denne prosessen fortsetter helt til LM-kurven er tilbake i den gamle posisjonen.


Dersom pengemengden skulle falle, vil det motsatte skje, og LM-kurven vil flytte ut igjen til utgangsposisjonen.


LM-kurven er med andre ord uten betydning i et fastkursregime, og pengepolitikken har følgelig ingen virkning.


Mundell-Fleming modellen under flytende valutakurs[rediger]


Under flytende valutakurs gjør ikke sentralbanken noe for å styre valutaen, og kursen bestemmes dermed av markedet. Som nevnt ovenfor har man flere ulike FE-kurver, alt etter hvilke antagelser man tar. På grunn av dette vil også resultatene bli noe ulike avhengig av hvilken antagelse man gjør.


Antar Ee+1 = E[rediger]


Denne forutsetningen betyr at man antar at fremtidig valutakurs vil være lik dagens, noe som fører til at FE-kurven vil bli liggende fast.


Endringer i IS[rediger]


La oss ta et eksempel. Sett at en av de fire elementene i den norske IS-kurven øker. Dette betyr at IS-kurven vil skifte utover, og skjæringspunktet mellom IS og LM vil komme over FE-kurven, noe som legger press på renten oppover. Fordi investorene vil ha pengene sine der de får høyest avkastning, vil de ønske å ha investeringene sine i norske banker. Dette gjør at etterspørselen etter NOK vil stige og den norske kronen appresierer (styrker seg). En sterkere krone vil gjøre det dyrere for utlendinger å kjøpe norske varer, og eksporten vil derfor falle. Dette fører til at NX-leddet i IS-kurven synker, og IS vil skifte til venstre og ende opp igjen i utgangsposisjonen.


Dersom et av elementene i IS faller, vil kronen depresiere og IS vil flytte ut til utgangsposisjonen igjen.


Vi ser altså at finanspolitikk i dette tilfellet ikke vil kunne gi endringer i Y.


Endringer i LM[rediger]


La oss ta et eksempel. Sett at pengemengden i den norske LM-kurven øker. LM skifter derfor utover, og det blir press på rentene nedover. Dette fører til en kapitalflukt fra Norge, tilbudet av NOK blir større enn etterspørselen, og NOK depresierer (svekker seg). Den svekkede kronen vil gjøre det billigere for utlendingene å kjøpe norske varer, eksporten øker, NX-leddet øker, og IS skifter ut til det nye skjæringspunktet mellom LM og FE.


Dersom pengemengden skulle falle, vil vi få den motsatte prosessen, og IS-kurven vil flytte til venstre til det nye skjæringspunktet mellom LM og FE.


Under denne forutsetningen vil altså pengepolitikken være et godt virkemiddel for regjeringen.


Antar langsiktig likevektskurs[rediger]


Anta nå at det finnes en langsiktig likevektskurs som valutakursen over tid beveger seg tilbake til. Da får vi i = iw + (E* - E) / E, der E* er den likevektskursen. En slik antagelse gjør at FE-kurven også vil flytte seg dersom IS- eller LM-kurven flytter seg. Anta også at vi er i likevektskursen når endringene i IS/LM skjer.


Endringer i IS[rediger]


La oss nok en gang ta et eksempel. Sett at ett av de fire elementene i den norske IS-kurven øker. Dette betyr at IS-kurven vil skifte utover, og skjæringspunktet mellom IS og LM vil komme over FE-kurven, noe som legger press på renten oppover. Fordi investorene vil ha pengene sine der de får høyest avkastning, vil de ønske å ha investeringene sine i norske banker. Dette gjør at etterspørselen etter NOK vil stige og den norske kronen appresierer (styrker seg). Denne appresieringen gjør at investorene vil forvente en fremtidig depresiering av kronen, fordi dette er nødvendig for at valutakursen skal komme tilbake til den langsiktige likevektskursen. Forventningen om fremtidig depresiering gjør at kapitalinnstrømningen ikke blir så stor som den ellers ville blitt. Denne forventningen fører til at FE-kurven skifter oppover, noe som betyr at Norge får en høyere rente enn verdensrenten. Begrunnelsen for at Norge kan ha en høyere rente, er at investorene forventer at kronen vil svekkes i fremtiden, og de krever derfor ekstra avkastning for å ha pengene i norsk valuta. Dette gjør at det ikke vil strømme kapital til Norge, selv om renten er høyere enn verdensrenten.


Som nevnt tidligere i resonementet, vil kronen bli sterkere, og det vil bli dyrere for utlendinger å kjøpe norske varer. Dette gjør at eksporten vil falle, men fordi FE nå har skiftet opp, så vil IS kun skifte ned til skjæringspunktet mellom LM og den nye FE-kurven.


Vi ser dermed at med forutsetninger om en langsiktig likevektskurs, så vil Y (dvs BNP) øke, og finanspolitikken vil dermed ha betydning også under fleksibel valutakurs.


Endringer i LM[rediger]


La oss ta et eksempel. Sett at pengemengden i den norske LM-kurven øker. LM skifter derfor utover, og det blir press på rentene nedover. Dette fører til en kapitalflukt fra Norge og NOK depresierer . På grunn av denne depresieringen vil investorene forvente en fremtidig appresiering av kronen, slik at valutakursen skal komme tilbake til likevektskursen. Denne forventningen gjør at investorene vil godta at den norske renten er lavere enn verdensrenten, (fordi de vil bli kompensert ved at den norske kronen styrker seg i fremtiden), og dermed skifter FE-kurven ned. Dette gjør at kapitalutstrømningen ikke blir så stor som den ellers ville blitt, og IS flytter kun ut til skjæringspunktet mellom de nye LM- og FE-kurvene. Grunnen til at IS flytter utover er, som før, den svekkede kronen som øker eksporten.


Vi ser her at pengepolitikken fortsatt kan øke Y, men at virkningen blir noe mindre enn med antagelsen om at Ee+1 = E.


The Mundell–Fleming model, also known as the IS-LM-BoP model, is an economic model first set forth (independently) by Robert Mundell and Marcus Fleming.[1][2] The model is an extension of the IS-LM Model. Whereas the traditional IS-LM Model deals with economy under autarky(or a closed economy), the Mundell–Fleming model describes an open economy.


The Mundell–Fleming model portrays the short-run relationship between an economy's nominal exchange rate, interest rate, and output (in contrast to the closed-economy IS-LM model, which focuses only on the relationship between the interest rate and output). The Mundell–Fleming model has been used to argue that an economy cannot simultaneously maintain a fixed exchange rate, free capital movement, and an independent monetary policy. This principle is frequently called the "impossible trinity," "unholy trinity," "irreconcilable trinity," "inconsistent trinity" or the "Mundell–Fleming trilemma."


Contents


[hide]


1 Basic set up


1.1 Variables


1.2 Equations


1.3 IS components


1.4 Balance of payments (BoP) components


1.5 Variables determined by the model


2 Mechanics of the model


2.1 Under a flexible exchange rate regime


2.1.1 Changes in the money supply


2.1.2 Changes in government spending


2.1.3 Changes in the global interest rate


2.2 Under a fixed exchange rate regime


2.2.1 Changes in the money supply


2.2.2 Changes in government expenditure


2.2.3 Changes in the global interest rate


3 Differences from IS-LM


3.1 Example


4 See also


5 References


6 Further reading


Basic set up[edit]


Variables[edit]


This model uses the following variables:


Y is GDP


C is consumption


I is physical investment


G is government spending (an exogenous variable)


M is the nominal money supply


P is the price level


i is the nominal interest rate


L is liquidity preference (real money demand)


T is taxes


Equations[edit]


The Mundell–Fleming model is based on the following equations.


The IS curve:


where NX is net exports.


The LM curve:


A higher interest rate or a lower income (GDP) level leads to lower money demand.


The BoP (Balance of Payments) Curve:


where BoP is the balance of payments surplus, CA is the current account surplus, and KA is the capital account surplus.


IS components[edit]


where E(π) is the expected rate of inflation. Higher disposable income or a lower real interest rate (nominal interest rate minus expected inflation) leads to higher consumption spending.


where Y-1 is GDP in the previous period. Higher lagged income or a lower real interest rate leads to higher investment spending.


where NX is net exports, e is the nominal exchange rate (the price of domestic currency in terms of units of the foreign currency), Y is GDP, and Y* is the combined GDP of countries that are foreign trading partners. Higher domestic income (GDP) leads to more spending on imports and hence lower net exports; higher foreign income leads to higher spending by foreigners on the country's exports and thus higher net exports. A higher e (cheaper domestic currency in terms of foreign currency, and equivalently more expensive foreign currency in terms of domestic currency) leads to less purchasing of foreign goods due to the higher cost of acquiring the foreign currency to pay for them, and also leads to more purchasing of the country's exports by foreigners since they find it less costly to acquire the country's currency with which to pay for them; for both reasons, higher e leads to higher net exports.


Balance of payments (BoP) components[edit]


where CA is the current account and NX is net exports. That is, the current account is viewed as consisting solely of imports and exports.


where is the foreign interest rate, k is the exogenous component of financial capital flows, z is the interest-sensitive component of capital flows, and the derivative of the function z is the degree of capital mobility (the effect of differences between domestic and foreign interest rates upon capital flows KA). This derivative is positive if there is any capital mobility (since a higher relative domestic interest rate makes funds more prone to flow into the country), and it is infinitely positive if there is perfect capital mobility.


Variables determined by the model[edit]


After the subsequent equations are substituted into the first three equations above, one has a system of three equations in three unknowns, two of which are GDP and the domestic interest rate. Under flexible exchange rates, the exchange rate is the third endogenous variable while BoP is set equal to zero. In contrast, under fixed exchange rates e is exogenous and the balance of payments surplus is determined by the model.


Under both types of exchange rate regime, the nominal domestic money supply M is exogenous, but for different reasons. Under flexible exchange rates, the nominal money supply is completely under the control of the central bank. But under fixed exchange rates, the money supply in the short run (at a given point in time) is fixed based on past international money flows, while as the economy evolves over time these international flows cause future points in time to inherit higher or lower (but pre-determined) values of the money supply.


Mechanics of the model[edit]


The model's workings can be described in terms of an IS-LM-BoP graph with the domestic interest rate plotted vertically and real GDP plotted horizontally. The IS curve is downward sloped and the LM curve is upward sloped, as in the closed economy IS-LM analysis; the BoP curve is upward sloped unless there is perfect capital mobility, in which case it is horizontal at the level of the world interest rate.


In this graph, under less than perfect capital mobility the positions of both the IS curve and the BoP curve depend on the exchange rate (as discussed below), since the IS-LM graph is actually a two-dimensional cross-section of a three-dimensional space involving all of the interest rate, income, and the exchange rate. However, under perfect capital mobility the BoP curve is simply horizontal at a level of the domestic interest rate equal to the level of the world interest rate.


Under a flexible exchange rate regime[edit]


In a system of flexible exchange rates, central banks allow the exchange rate to be determined by market forces alone.


Changes in the money supply[edit]


An increase in money supply shifts the LM curve to the right. This directly reduces the local interest rate relative to the global interest rate. This depreciates the exchange rate of local currency through capital outflow. (To the extent that funds are internationally mobile, they flow out to take advantage of the interest rate abroad, which has become relatively more attractive, and hence the currency depreciates.) The depreciation makes local goods cheaper compared to foreign goods, and this increases exports and decreases imports. Hence, net exports are increased. Increased net exports lead to the shifting of the IS curve (which is Y = C + I + G + NX) to the right, partially or entirely mitigating the initial decline in the domestic interest rate. At the same time, the BoP curve shifts rightward, since with a depreciated currency it takes a lower interest rate or higher income level to give a zero balance of payments surplus (which is what the curve describes). The combined effect of these three curves shifting is to increase the economy's income.


A decrease in the money supply causes the exact opposite process.


Changes in government spending[edit]


An increase in government expenditure shifts the IS curve to the right. The shift causes both the local interest rate and income (GDP) to rise. The increase in the local interest rate causes increased capital inflows, and the inflows make the local currency stronger compared to foreign currencies. On the other hand, the higher GDP increases spending on imports, tending to make the currency weaker. Assuming the BoP curve is not as steep as the LM curve (i.e., assuming that capital mobility is relatively strong), the former effect will dominate and the currency will become stronger. The stronger exchange rate also makes foreign goods cheaper compared to local goods. This encourages greater imports and discourages exports, so net exports become lower. As a result of this exchange rate change, the IS curve shifts back toward its original location. The stronger currency also shifts the BoP curve upward, as higher levels of the interest rate would now be consistent with a zero payments surplus in the presence of the stronger currency exchange rate. The LM curve is not at all affected in the short run. The net effect of all this is that, if there is perfect capital mobility, the level of income of the local economy is unchanged from originally, while it has gone up if capital is less than perfectly mobile.


A decrease in government expenditure reverses the process.


Changes in the global interest rate[edit]


An increase in the global interest rate shifts the BoP curve upward and causes capital flows out of the local economy. This depreciates the local currency and boosts net exports, shifting the IS curve to the right. Under less than perfect capital mobility, the depreciated exchange rate shifts the BoP curve somewhat back down. The net effect is an increase in income and the local interest rate.


Under perfect capital mobility, the BoP curve is always horizontal at the level of the world interest rate. When the latter goes up, the BoP curve shifts upward by the same amount, and stays there. The exchange rate changes enough to shift the IS curve to the location where it crosses the new BoP curve at its intersection with the unchanged LM curve; now the domestic interest rate equals the new level of the global interest rate.


A decrease in the global interest rate causes the reverse to occur.


Under a fixed exchange rate regime[edit]


In a system of fixed exchange rates, central banks announce an exchange rate (the parity rate) at which they are prepared to buy or sell any amount of domestic currency. Thus net payments flows into or out of the country need not equal zero; the exchange rate e is exogenously given, while the variable BoP is endogenous.


Under the fixed exchange rate system, the central bank operates in the foreign exchange market to maintain a specific exchange rate. If there is pressure to depreciate the domestic currency's exchange rate because the supply of domestic currency exceeds its demand in foreign exchange markets, the local authority buys domestic currency with foreign currency to decrease the domestic currency's supply in the foreign exchange market. This keeps the domestic currency's exchange rate at its targeted level. If there is pressure to appreciate the domestic currency's exchange rate because the currency's demand exceeds its supply in the foreign exchange market, the local authority buys foreign currency with domestic currency to increase the domestic currency's supply in the foreign exchange market. Again,this keeps the exchange rate at its targeted level.


Changes in the money supply[edit]


In the very short run the money supply is normally predetermined by the past history of international payments flows. If the central bank is maintaining an exchange rate that is consistent with a balance of payments surplus, over time money will flow into the country and the money supply will rise (and vice versa for a payments deficit). If the central bank were to conduct open market operations in the domestic bond market in order to offset these balance-of-payments-induced changes in the money supply — a process called sterilization, it would absorb newly arrived money by decreasing its holdings of domestic bonds (or the opposite if money were flowing out of the country). But under perfect capital mobility, any such sterilization would be met by further offsetting international flows.


Changes in government expenditure[edit]


An increase in government spending forces the monetary authority to supply the market with local currency to keep the exchange rate unchanged. Shown here is the case of perfect capital mobility, in which the BoP curve (or, as denoted here, the FE curve) is horizontal.


Increased government expenditure shifts the IS curve to the right. The shift results in an incipient rise in the interest rate, and hence upward pressure on the exchange rate (value of the domestic currency) as foreign funds start to flow in, attracted by the higher interest rate. However, the exchange rate is controlled by the local monetary authority in the framework of a fixed exchange rate system. To maintain the exchange rate and eliminate pressure on it, the monetary authority purchases foreign currency using domestic funds in order to shift the LM curve to the right. In the end, the interest rate stays the same but the general income in the economy increases. In the IS-LM-BoP graph, the IS curve has been shifted exogenously by the fiscal authority, and the IS and BoP curves determine the final resting place of the system; the LM curve merely passively reacts.


The reverse process applies when government expenditure decreases.


Changes in the global interest rate[edit]


To maintain the fixed exchange rate, the central bank must accommodate the capital flows (in or out) which are caused by a change of the global interest rate, in order to offset pressure on the exchange rate.


If the global interest rate increases, shifting the BoP curve upward, capital flows out to take advantage of the opportunity. This puts pressure on the home currency to depreciate, so the central bank must buy the home currency — that is, sell some of its foreign currency reserves — to accommodate this outflow. The decrease in the money supply resulting from the outflow, shifts the LM curve to the left until it intersect the IS and BoP curves at their intersection. Once again, the LMcurve plays a passive role, and the outcomes are determined by the IS-BoP interaction.


Under perfect capital mobility, the new BoP curve will be horizontal at the new world interest rate, so the equilibrium domestic interest rate will equal the world interest rate.


If the global interest rate declines below the domestic rate, the opposite occurs. The BoP curve shifts down, foreign money flows in and the home currency is pressured to appreciate, so the central bank offsets the pressure by selling domestic currency (equivalently, buying foreign currency). The inflow of money causes the LM curve to shift to the right, and the domestic interest rate becomes lower (as low as the world interest rate if there is perfect capital mobility).


Differences from IS-LM[edit]


It is worth noting that some of the results from this model differ from those of the IS-LM model because of the open economy assumption. Results for a large open economy, on the other hand, can be consistent with those predicted by the IS-LM model. The reason is that a large open economy has the characteristics of both an autarky and a small open economy. In particular, it may not face perfect capital mobility, thus allowing internal policy measures to affect the domestic interest rate, and it may be able to sterilize balance-of-payments-induced changes in the money supply (as discussed above).


In the IS-LM model, the domestic interest rate is a key component in keeping both the money market and the goods market in equilibrium. Under the Mundell–Fleming framework of a small economy facing perfect capital mobility, the domestic interest rate is fixed and equilibrium in both markets can only be maintained by adjustments of the nominal exchange rate or the money supply (by international funds flows).


Example[edit]


The Mundell–Fleming model applied to a small open economy facing perfect capital mobility, in which the domestic interest rate is exogenously determined by the world interest rate, shows stark differences from the closed economy model.


Consider an exogenous increase in government expenditure. Under the IS-LM model, the IS curve shifts upward, with the LM curve intact, causing the interest rate and output to rise. But for a small open economy with perfect capital mobility and a flexible exchange rate, the domestic interest rate is predetermined by the horizontal BoP curve, and so by the LM equation given previously there is exactly one level of output that can make the money market be in equilibrium at that interest rate. Any exogenous changes affecting the IS curve (such as government spending changes) will be exactly offset by resulting exchange rate changes, and the IS curve will end up in its original position, still intersecting the LM and BoP curves at their intersection point.


The Mundell–Fleming model under a fixed exchange rate regime also has completely different implications from those of the closed economy IS-LM model. In the closed economy model, if the central bank expands the money supply the LM curve shifts out, and as a result income goes up and the domestic interest rate goes down. But in the Mundell–Fleming open economy model with perfect capital mobility, monetary policy becomes ineffective. An expansionary monetary policy resulting in an incipient outward shift of the LM curve would make capital flow out of the economy. The central bank under a fixed exchange rate system would have to instantaneously intervene by selling foreign money in exchange for domestic money to maintain the exchange rate. The accommodated monetary outflows exactly offset the intended rise in the domestic money supply, completely offsetting the tendency of the LM curve to shift to the right, and the interest rate remains equal to the world rate of interest.


See also[edit]


Optimum currency area


References[edit]


^ Mundell, Robert A. (1963). "Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates". Canadian Journal of Economic and Political Science 29 (4): 475–485. doi:10.2307/139336. Reprinted in Mundell, Robert A. (1968). International Economics. New York: Macmillan.


^ Fleming, J. Marcus (1962). "Domestic financial policies under fixed and floating exchange rates". IMF Staff Papers 9: 369–379. Reprinted in Cooper, Richard N., ed. (1969). International Finance. New York: Penguin Books.


Further reading[edit]


Young, Warren; Darity, William, Jr. (2004), "IS-LM-BP: An Inquest", History of Political Economy 36 (Suppl 1): 127–164, doi:10.1215/00182702-36-Suppl_1-127 (Tells the difference between the IS-LM-BP model and the Mundell–Fleming model.)


Carlin, Wendy; Soskice, David W. (1990), Macroeconomics and the Wage Bargain, New York: Oxford University Press, ISBN 0-19-877245-9


Mankiw, N. Gregory (2007), Macroeconomics (6th ed.), New York: Worth, ISBN 978-0-7167-6213-3


Blanchard, Olivier (2006), Macroeconomics (4th ed.), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, ISBN 0-13-186026-7


DeGrauwe, Paul (2000), Economics of Monetary Union (4th ed.), New York: Oxford University Press, ISBN 0-19-877632-2


Tobin's q[1] was introduced in 1968 by James Tobin and William Brainard.[1] Tobin's q is the ratio between the market value and replacement value of the same physical asset. Use of the letter "q," however, did not appear until Tobin's 1969 article "A general equilibrium approach to monetary theory".[2][3] Tobin (1969) writes


One, the numerator, is the market valuation: the going price in the market for exchanging existing assets. The other, the denominator, is the replacement or reproduction cost: the price in the market for the newly produced commodities. We believe that this ratio has considerable macroeconomic significance and usefulness, as the nexus between financial markets and markets for goods and services.[4]


Contents


[hide]


1 Measurement


1.1 Single company


1.2 Aggregate corporations


2 Application


3 Other influences on q


4 Tobin's marginal q


5 P/B ratio


6 Criticism


7 See also


8 Notes


9 References


10 Further reading


11 External links


Measurement[edit]


Single company[edit]


Although it is not the direct equivalent of Tobin's q, it has become common practice in the finance literature to calculate the ratio by comparing the market value of a company's stock with its equity book value. The ratio Tobin's q is calculated by dividing the market value of a company by thereplacement value of the book equity:


Tobin's q =


Aggregate corporations[edit]


Another use for q is to determine the valuation of the whole market in ratio to the aggregate corporate assets. The formula for this is:


The following graph is an example of Tobin's q for all U.S. corporations. The line shows the ratio of the US stock market value to US net assets at replacement cost since 1900.[5]


Application[edit]


If the market value reflected solely the recorded assets of a company, Tobin's q would be 1.0.


If Tobin's q is greater than 1.0, then the market value is greater than the value of the company's recorded assets. This suggests that the market value reflects some unmeasured or unrecorded assets of the company. High Tobin's q values encourage companies to invest more in capital because they are "worth" more than the price they paid for them.


If a company's stock price (which is a measure of the company's capital market value) is $2 and the price of the capital in the current market is $1; the company can issue shares and with the proceeds invest in capital. In this case q>1.


On the other hand, if Tobin's q is less than 1, the market value is less than the recorded value of the assets of the company. This suggests that the market may be undervaluing the company.


John Mihaljevic points out that "no straightforward balancing mechanism exists in the case of low Q ratios, i.e., when the market is valuing an asset below its replacement cost (Q<1). When Q is less than parity, the market seems to be saying that the deployed real assets will not earn a sufficient rate of return and that, therefore, the owners of such assets must accept a discount to the replacement value if they desire to sell their assets in the market. If the real assets can be sold off at replacement cost, for example via an asset liquidation, such an action would be beneficial to shareholders because it would drive the Q ratio back up toward parity (Q->1). In the case of the stock market as a whole, rather than a single firm, the conclusion that assets should be liquidated does not typically apply. A low Q ratio for the entire market does not mean that blanket redeployment of resources across the economy will create value. Instead, when market-wide Q is less than parity, investors are probably being overly pessimistic about future asset returns."


Lang and Stulz found out that diversified companies have a lower Q-ratio than focused firms because the market penalizes the value of the firm assets.


Tobin's discoveries show us that movements in stock prices will be reflected in changes in consumption and investment, although empirical evidence reveals that his discoveries are not as tight as one would have thought. This is largely because firms do not blindly base fixed investment decisions on movements in the stock price; rather they examine future interest rates and the present value of expected profits.


Other influences on q[edit]


Tobin's q measures two variables - the current price of capital assets as measured by accountants or statisticians and the market value of equity and bonds - but there are other elements that may affect the value of q, namely:


Market hype and speculation, reflecting, for example, analysts' views of the prospects for companies, or speculation such as bid rumors.


The "intellectual capital" of corporations, that is, the unmeasured contribution of knowledge, goodwill, technology and other intangible assets that a company may have but aren't recorded by accountants. Some companies seek to develop ways to measure intangible assets such as intellectual capital. See balanced scorecard.


Tobin's q is said to be influenced by market hype and intangible assets so that we see swings in q around the value of 1.


Tobin's marginal q[edit]


Tobin's marginal q, is the ratio of the market value of an additional unit of capital to its replacement cost.


P/B ratio[edit]


In the case of inflationary time, Q will be lower than P/B ratio, conversely it will be higher than Q.[6] During periods of very high inflation, the book value would not reflect the cost of replacing a firm's assets, since the inflated prices of its assets would not be reflected on its balance sheet.


Criticism[edit]


Olivier Blanchard, Changyong Rhee and Lawrence Summers found with data of the US economy from the 1920s to the 1990s that "fundamentals" predict investment much better than Tobin's q.[7] What these authors call fundamentals is however the rate of profit, which connects these empirical findings with older ideas of authors such as Wesley Mitchell, or even Karl Marx, that profits are the basic engine of the market economy.


Doug Henwood, in his book Wall Street, argues that the q ratio fails to accurately predict investment, as Tobin claims. "The data for Tobin and Brainard’s 1977 paper covers 1960 to 1974, a period for which q seemed to explain investment pretty well," he writes. "But as the chart [see right] shows, things started going away even before the paper was published. While q and investment seemed to move together for the first half of the chart, they part ways almost at the middle; q collapsed during the bearish stock markets of the 1970s, yet investment rose." (p. 145)[8]


See also[edit]


P/E ratio


Dividend yield


List of finance topics


Notes[edit]


^ Tobin's q is sometimes written as "Tobin's-q", "Tobin's Q" or simply Q. It is also called Tobin's Quotient, since the Q stands for Quotient. Sometimes, people call it the "Brainard-Tobin Q." See, for example, Bond and Cummins (2004)[9]


References[edit]


^ Brainard, W.C., and J. Tobin (1968): "Pitfalls in Financial Model Building," American Economic Review.


^ Tobin, J. (1969): "A general equilibrium approach to monetary theory," Journal of Money Credit and Banking.


^ American Economic Association Biography of William C. Brainard: http://www.aeaweb.org/PDF_files/Bios/Brainard_bio.pdf.


^ "Asset Markets and the Cost of Capital." James Tobin and W.C. Brainard, 1977, Economic Progress, Private Values and Public Policy


^ Source of data: Valuing Wall Street. The data from 1952 on comes from the "Flow of Funds Accounts of the United States Z1”, which is published quarterly by the Federal Reserve. Earlier data are available from a variety of sources from 1900 as compiled by Stephen Wright, University of London


^ Damodaran A (2002). Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset valuation (Google Book Search). New York: Wiley (ISBN 0471414883)


^ Blanchard, Olivier; Rhee, C. & Summers, L. (1993). "The Stock Market, Profit, and Investment". Quarterly Journal of Economics 108 (1): 115–136. doi:10.2307/2118497.


^ Henwood, Doug (1997). Wall Street. London and New York: Verso. p. 372. ISBN 0-86091-670-7.


^ http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2004/200420/200420pap.pdf


Further reading[edit]


Smithers, Andrew; Wright, Stephen (2000). Valuing Wall Street: Protecting Wealth in Turbulent Markets. McGraw-Hill. ISBN 0-07-135461-1.


External links[edit]


John Mihaljevic's Equities and Tobin's Q Report


Tobin's Q Moderately Bullish on U.S. Equities (as of March 2009)


The Manual of Ideas Launches Tobin's Q Research Service Based on James Tobin's Q Indicator


Robert Huebscher on "The Market Valuation Q-uestion"


Andrew Smithers' Q-Ratio FAQ


Q-Ratio Graphs and Data


Innen finans beskriver valutakursen (også kjent som vekslingskursen) mellom to valutaer hvor mye en valuta er verdt målt i en annen. For eksempel er betyr valutakursen 8 norske kroner (NOK) per euro (EUR, €) at 8 norske kroner er like mye verdt som én euro. Valutamarkedet er et av de største markedene i verden. Ifølge enkelte anslag skifter valuta til en verdi av rundt 1,9 billioner amerikanske dollar eier hver dag.[trenger referanse]


Spotprisen er den nåværende vekslingskursen. Forward vekslingskursen viser til en vekslingskurs som oppgis og handles i dag for levering og betaling på en spesifisert framtidig dato.


Innhold


[skjul]


1 Valutakurs


2 Flytende valuta og fastkursregime


3 Nominelle og reelle valutakurser


4 Renteparitet


5 Betalingsbalansemodeller


6 Kapitalverdimodellen (CAPM)


7 Fluktuasjoner i valutakursene


8 Valutamarkeder


9 Se også


10 Referanser


11 Eksterne lenker


Valutakurs[rediger]


En valutakurs uttrykkes ved å oppgi antallet enheter av en «prisvaluta» som kan kjøpes med en «basisvaluta» (også kalt enhetsvaluta). Når man for eksempel oppgir valutakursen på NOK/USD (amerikansk dollar, $) til å være 6,0000 (NOK per USD), så er prisvalutaen NOK og basisvalutaen USD.


Valutakursen som benytter et lands hjemmevaluta som «prisvaluta» (for eksempel 6,0000 = 1 amerikansk dollar i Norge) kalles «direkte valutakurs» sett fra norsk perspektiv.[1] Denne formen benyttes i de fleste land.


Valutakurser som benytter et lands hjemmevaluta som «enhetsvaluta» (for eksempel $ 2,00000 = £ 1 i Storbritannia) kalles «indirekte valutakurs». Denne formen benyttes i britiske aviser. Formen er også vanlig i Australia, New Zealand og Canada.


Direkte valutakurs: x enheter av hjemmevalutaen = 1 fremmed valutaenhet


Indirekte valutakurs: x enheter av den fremmede valutaen = 1 enhet av hjemmevalutaen.


I tilfellet med direkte valutakurs går vekslingskurstallet ned når hjemmevalutaen styrker seg (appresierer). For eksempel ved at kursen går fra 8.0000 til 7.9900 NOK/EUR. Omvendt øker tallet når fremmedvalutaen styrker seg og hjemmevalutaen svekker seg (depresierer).


Flytende valuta og fastkursregime[rediger]


Hvis en valuta flyter fritt, så får den lov til å svinge mot andre valutaer basert på tilbud og etterspørsel. Valutakursene til slike valutaer varierer nesten hele tiden på listene i verdens finansmarkeder, hovedsakelig banker.


Et bevegelig eller foranderlig fastkursregime er et system med fastkurser, men med en forholdsregel som gjør det mulig å endre verdien til en valuta. For eksempel var den kinesiske yuanen (CNY, ¥) låst til å være ¥8.2768 per amerikanske dollar fra 1994 til 2005. Kineserne er ikke de eneste som har gjort dette. Fra slutten av annen verdenskrig til 1970 hadde alle vest-europeiske land fast valutakurs mot amerikanske dollar basert på Bretton Woods-systemet.


Nominelle og reelle valutakurser[rediger]


Den nominelle valutakursen er den kursen som en organisasjon kan kjøpe valutaen til et land for når den betaler med valutaen til et annet land.


Den reelle valutakursen (R) er et viktig begrep innen økonomifaget, selv om det er ganske vanskelig å forstå det. Begrepet kan forstås ut fra modellen R =e(P*/P) der e er vekslingskursen målt som antall enheter av hjemmevalutaen per enhet fremmed valuta. P er prisnivået i hjemlandet, og P* er det utenlandske prisnivået.


Uheldigvis er denne kompakte og enkle modellen for utregning av reell valutakurs bare et teoretisk ideal. I praksis er det mange utenlandske valutaer og prisnivåer å ta hensyn til. Følgelig blir modellutregningene kompliserte. Videre er modellen basert på kjøpekraftsparitet, som innebærer en konstant reell valutakurs. Den reelle praktiske bestemmelsen av en konstant reell valutakurs ville aldri kunne gjøres på grunn av begrensninger i datainnsamlingen. Kjøpekraftsparitet ville innebære at den reelle valutakursen var den valutakursen som en organisasjon kunne handle varer og tjenester for i en økonomi (et land) med valutaen i en annen økonomi. Hvis for eksempel prisen på en vare øker med 10 % i Norge, og japanske yen (JPY, , ¥) samtidig appresierer med 10 % mot norske kroner, så forblir prisen på varen konstant for japanske konsumenter. Folk i Norge vil imidlertid likevel måtte forholde seg til økningen på 10 % i innenlandske priser. Det er også verdt å nevne at myndighetsbestemte tollsatser kan påvirke den faktiske valutakursen og dempe prispress. Kjøpekraftsparitet kan kun anses for å gjelde på lang sikt (3-5 år) når priser etter hvert korrigerer mot paritet.


I nyere modellering benytter reell valutakurs et sett av makroøkonomiske variabler som relativ produktivitet og den reelle renteforskjellen.


Renteparitet[rediger]


Teorien om renteparitet forsøker å forklare utviklingen i valutakurser med hensyn til det relative rentenivået mellom land. Teorien omfatter både dekket og udekket renteparitet, og sier at rentenivået i to land og valutakursen mellom de to landenes valuta på sikt vil justeres slik at effekten endringer i det relative rentenivået motvirkes av endringer i valutakursen. Det vil da ikke være mulig å gjøre risikofrie plasseringer i utenlandsk valuta (arbitrasje). En endring i det relative rentenivået i forhold til utlandet vil føre til appresiering eller depresiering av hjemlandets valuta.


Eksempel: Dersom den risikofrie renten i Norge reduseres relativt til rentenivået i euro-området, så vil (hvis alt annet er likt) den norske valutaen i følge ideen om renteparitet styrke seg (appresiere) slik at det ikke skal lønne seg å ta opp lån i Norge, som kan plassere risikofritt til en høyere rente i euro-området.


Udekket renteparitet beskriver forholdet mellom spotkurs og terminkurs på utenlandsk valuta. Spotkursen er prisen på umiddelbar levering av utenlandsk valuta (og er den man vanligvis refererer til. Terminkursen for valuta er prisen på fremtidig levering av utenlandsk valuta (fra tre dager og oppover). Formelen for udekket renteparitet kan settes opp som TP=ih-iu=(F-S)/S, der TP er terminpremie (differansen mellom spotkurs og terminkurs), F er terminkurs og S er spotkurs.


Det har ikke blitt vist at renteparitet har vært gjeldende etter 1990-årene. I motsetning til hva teorien om renteparitet sier, har valutaer med høye renter typisk appresiert snarere enn depresiert, muligens som følge av dempet inflasjon og som følge av at en valuta som gir høyere rente framstår som mer attraktiv.


Betalingsbalansemodeller[rediger]


Disse modellene hevder at en valutakurs må være i likevekt – på det nivået som gir en stabil driftsbalanse. Et land som har et handelsunderskudd vil oppleve en nedgang i valutareservene som etter hvert reduserer (depresierer) verdien av landets valuta. Fallet i valutaens verdi gjør landets eksportprodukter rimeligere på verdensmarkedet mens det gjør importprodukter dyrere. Etter hvert reduseres derfor importen mens eksporten øker. Dermed stabiliseres handelsbalansen og valutaen mot likevekt.


Som kjøpekraftsparitetsteorien fokuserer betalingsbalansemodeller på varer og tjenester som kan handles og ignorerer den økende betydningen av globale kapitalstrømmer. Penger jager kun varer og tjenester, men i større grad finansielle verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Flyten av finansielle verdipapirer inngår i utenriksregnskapsdelen av betalingsbalansen og balanserer dermed underskuddet i driftsbalansen. Økningen i kapitalstrømmer har gitt opphav til Kapitalverdimodellen (CAPM).


Kapitalverdimodellen (CAPM)[rediger]


Handelsveksten finansielle verdier (aksjer og obligasjoner) har endret måten analytikere og markedsaktører ser på valuta. Økonomiske variabler som økonomisk vekst, inflasjon og produktivitet er ikke lenger de eneste drivkreftene i valutakursutviklingen. Andelen transaksjoner som kommer fra grensekryssende handel med finansielle verdipapirer dominerer over de valutatransaksjoner som er forbundet med vare- og tjenestehandel.


Kapitalverditilnærmingen anser valutaer for å være verdipapirpriser handlet i et effisient finansmarked. Følgelig er valutakursene mer og mer korrelert med andre markeder, spesielt aksjer.


Man kan tjene eller tape penger i valutamarkedet akkurat som på børsen. Valutaer kan handles i spottmarkedet og i form av derivater i valutamarkedet.


Fluktuasjoner i valutakursene[rediger]


En markedsbestemt valutakurs vil endre seg når verdien på en av de to valutaene endres. En valuta vil styrke seg når etterspørselen er større enn tilbudet. Den svekker seg når etterspørselen er mindre enn tilbudet. Folk vil fremdeles ha penger, men de foretrekker å ha formuen i en annen form, for eksempel en annen valuta.


Økt etterspørsel etter en valuta kommer enten av en økt transaksjonsetterspørsel etter penger, eller en økt spekulativ etterspørsel etter penger. Transaksjonsetterspørselen etter penger har høy korrelasjon med næringsaktiviteten i landet, brutto nasjonalprodukt (BNP), og sysselsettingsnivå. Jo flere folk som ikke har arbeid, jo mindre vil befolkningen som helhet bruke på varer og tjenester. Sentralbanker har typisk små vanskeligheter med å tilpasse det tilgjengelige pengetilbudet til etterspørselen etter penger i forretningstransaksjoner.


Det er vanskeligere for en sentralbank å tilpasse pengemengden til den spekulative etterspørselen etter penger. De forsøker imidlertid å gjøre dette ved å endre rentene. En investor kan velge å kjøpe valuta hvis avkastningen (det vil si renta) er høy nok. Jo høyere rentene forventes å bli i et land, jo større er etterspørselen etter landets valuta. Det har blitt hevdet at valutaspekulasjon kan hindre reell økonomisk vekst, spesielt fordi store valutaspekulanter med vilje kan presse verdien på en valuta ned ved å selge den i markedet for å tvinge sentralbanken til å kjøpe valutaen for å holde den stabil. Dette gjelder først og fremst i fastkursregimer der sentralbanken har sagt at den vil holde valutaen på et bestemt nivå, men det kan også forekomme når markedet venter at sentralbanken vil intervenere i markedet for å hindre fallet i valutaens verdi. Hvis sentralbanken intervenerer, så kan spekulanten kjøpe tilbake valutaen fra banken til en lavere pris, stenge posisjonen og ta gevinst.


Når folk velger hvilken valuta de skal sitte på, er de også opptatt av at den skal holde på verdien i fremtiden. En valuta vil ha en tendens til å falle i verdi hvis landets inflasjon er høyere, hvis landets produksjon er ventet å falle eller hvis et land er preget av politisk usikkerhet. Da presidentVladimir Putin avskjediget regjeringen 24. februar 2004, falt verdien på russiske rubler. Da Kina annonserte planer om den første romferden, steg syntetiske futures for kinesiske yuan. Siden Kinas valuta offisielt er knyttet til dollar, har syntetiske markeder oppstått som kan simulere en flytende yuan.


Valutamarkeder[rediger]


Valutamarkedene er vanligvis veldig likvide, ettersom verdens største banker tilbyr valutahandel døgnet rundt. Banken for internasjonale oppgjør (Bank for International Settlements – BIS) anslo i april 2010 at omsetningen i det globale valutamarkedet i gjennomsnitt var på 4 billioner US dollar per dag, opp 20 prosent fra 2007.[2] De største markedene for valutahandel er London, fulgt av New York og Tokyo.


Se også[rediger]


Finansielle instrumenter


Valutamarkeder


Gullstandard


Referanser[rediger]


^ Understanding foreign exchange: exchange rates (engelsk)


^ «Global foreign exchange market turnover was 20% higher in April 2010 than in April 2007, with average daily turnover of $4.0 trillion compared with $3.3 trillion.» Bank for International Settlements: Triennial Central Bank Survey. Report on global foreign exchange market activity in 2010 (side 6). Utgitt desember 2010, besøkt 2. juni 2011.


Eksterne lenker[rediger]


Valutakurser hos Norges Bank


US Federal Reserve, daglig oppdatering


US Federal Reserve, kurser siden 2000


Arbeidsledighet eller arbeidsløshet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres. Det vil si at det er personer som søker arbeid til de vanlige lønnssatsene, men som ikke oppnår å bli sysselsatt på det åpne arbeidsmarkedet. Arbeidsledighet innebærer også at mennesker som faktisk ønsker å arbeide (og som er arbeidsfør), ikke kan arbeide med det de er kvalifisert til.


Arbeidsledighet er et samfunnsproblem, og lav arbeidsledighet og høy sysselsetting er viktig for å kunne utvikle og opprettholde et velferdssamfunn. For hvert enkelt menneske er arbeid den viktigste forsikringen for egen velferd og inkludering sosialt. I motsetning til i Norge, var arbeidsledigheten på verdensbasis rekordhøy i 2006, og det til tross for økonomisk vekst. Mer enn 195 millioner mennesker var registrert som arbeidsledige på verdensbasis, noe som utgjorde et snitt på 6,3 prosent av den globale arbeidsstyrken. En rapport fra ILO viste at svært mange av de arbeidsledige eller såkalte underbetalte arbeiderne (working poor) ikke nyter godt av den økonomiske veksten over hele verden.


Det var i 2006 1,37 milliarder fattige arbeidere, det vil si arbeidere som jobber for en lønn som tilsvarer et liv i fattigdom. De tjener mindre enn to dollar (tretten kroner) om dagen. De ti siste årenes økonomiske vekst har ført til høyere produktivitet, men ikke nødvendigvis mer sysselsetting. Mens produktiviteten økte med 26 prosent, så gikk den tilsvarende sysselsettingen av folk kun opp med 16,6 prosent. Det viser seg også at flest unge er arbeidsledige, og i 2006 var over 86 millioner av de arbeidsledige under 24 år. 44 prosent er i alderen 15 til 24 år. Også forskjeller mellom kjønnene består: i 2006 var 48,9 prosent av kvinner over 15 år i jobb, mens de tilsvarende tallene hos menn var på 74 prosent.[1]


Arbeidsledighet i Norge [rediger]


I Norge finnes det to mål for arbeidsledighet: Arbeids- og velferdsetatens tall for arbeidsledige. Det er de som har registrert seg hos Arbeids- og velferdsstaten lokalt, og Statistisk sentralbyrås tall, basert på spørreundersøkelser, publisert i Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Disse to forskjellige målene for arbeidsledighet kan gi forskjellige resultater, da både innsamlingsmetode og definisjonene er forskjellige. Tallene for registrerte ledige er oftest lavere enn AKU-tallene.


I Norge er det gjennomgående lav arbeidsledighet, spesielt sammenlignet med andre land. Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak og virkemidler for å hjelpe arbeidsledige inn i arbeid, og det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsetatens ansvar.[2]


Arbeidsledigheten blant innvandrere i Norge synker også, og gikk ned fra 6,0 prosent i fjerde kvartal 2006, til 4,4 prosent i fjerde kvartal 2007. I befolkningen utenom innvandringsgruppen var den registrerte arbeidsledigheten på 1,3 prosent i fjerde kvartal i 2007, og hadde da gått ned fra 1,8 prosent året før. Beregningen ble gjort i prosent av arbeidsstyrken innenfor den målte gruppen.[3]


Ulike typer arbeidsledighet [rediger]


Arbeidsledighet klassifiseres etter hva man antar er årsaken til at den oppstår:


Klassisk ledighet


Etterspørselsbestemt ledighet (Keynesiansk ledighet)


Strukturledighet


Sesongbestemt ledighet


Friksjonsledighet


Konjunkturledighet


Kostnadsbestemt ledighet


Referanser [rediger]


^ Rekordhøy global arbeidsledighet. FN. Besøkt 11. mai 2008.


^ Arbeidsledighet. Regjeringen. Besøkt 11. mai 2008.


^ Laveste ledighet blant innvandrere på 18 år. Statistisk sentralbyrå. Besøkt 11. mai 2008.


Phillips-kurven, der blev fundet empirisk af A.W. Phillips i 1958, viser i sin oprindelige form en sammenhæng mellem lønstigningstakten og ledighedsprocenten således, at falder ledigheden, så stiger inflationen. Phillipskurven er interessant, fordi den viser en sammenhængen mellem to af de vigtigste makroøkonomiske variable: inflation og ledighed.


Empirisk set har denne sammenhæng været meget ustabil. Ældre keynesiansk teori brugte Phillips-kurven i sin oprindelige form som teoretisk grundlag, men efter stagflationsperioden i 1970'erne er det svært at fastholde, at Phillips-kurven i sin oprindelige udgave giver mening. Nogle Nykeynesianere og monetarister antager normalt, at Phillipskurven er lodret på lang sigt, hvor niveauet markerer den strukturelle ledighed eller NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment). Dog argumenterer de for, at kurven kan flyttes indad samtidig med, at inflationen holdes stabil. Dette sker ved at føre ekspansiv finanspolitik kombineret med at gennemføre strukturpolitiske tiltag, der påvirker strukturledighedens niveau.


Den oprindelige Phillips-kurve er blevet kritiseret for ikke at inddrage inflationsforventninger. Hvis disse inddrages, vil Phillips-kurven forskydes således, at samme ledighedsprocent kan hænge sammen med forskellige inflationsprocenter. Herved gives, at Phillips-kurven på lang sigt er lodret. Crowding-out-mekanismer forårsager også, at Phillips-kurven på lang sigt er lodret. Det er i dag almindeligt at tale om den forventningsudvidede Phillips-kurve, der som navnet siger, inddrager inflationsforventninger som en selvstændig forklarende variabel for den faktiske inflation, og desuden tager højde for, at udbudsstød også kan påvirke sammenhængen mellem inflation og ledighed.[1]


Phillipskurven og ADAS-modellen[redigér]


Phillipskurven kan relateres direkte til ADAS-modellen. (1) Positivt efterspørgselschok får AD-kurven til at rykke til højre. (2) Prisniveauet og produktionen stiger. (3) Dvs. at inflationen og beskæftigelsen stiger (det samme som at arbejdsløsheden falder). Her får vi altså demand pull-inflation.


Ryk i AS-kurven derimod påvirker, at selve Phillipskurven rykker sig, da trade-off’et mellem inflation og arbejdsløshed er blevet strukturelt anderledes. Her får vi altså cost push-inflation.


Dette viser også nogle afgørende ting om Phillipskurven på lang sigt. Hvis regeringen eksempelvis pumper penge ud i samfundet bevæger man sig i første omgang til venstre langs Phillipskurven – højere inflation, men lavere arbejdsløshed. Denne højere inflation vil virksomhederne og arbejderne dog tage højde for og gradvist vil den kortsigtede AS-kurve i ADAS-diagrammet rykke med venstre. Herved rykker Phillipskurven mod højre og trade-offet bliver dårligere. Dette viser sig også i, at man kan opstille følgende formel for Phillipskurven:


Arbejdsløshedsrate = strukturelt ledighedsniveau – a (aktuel inflation – forventet inflation)


På lang sigt er aktuel inflation = forventet inflation, og på lang sigt er Phillipskurven altså lodret. Spørgsmålet har dog været, hvor hurtigt, man kommer til det lange sigt. Især inden for inflationsbekæmpelse har dette spillet en rolle. I figuren nedenfor kan spørgsmålet stilles som, hvor hurtigt bevægelsen går fra A over B til C, når man laver det kontraktive indgreb (rykker AD-kurve mod venstre) gennem pengepolitikken. Nyklasssiske teoretikere såsom Robert Lucas, Thormas Sargent og Robert Barro siger i teorien om rationelle forventninger, at denne tilpasning kan gå meget hurtigt, og i teorien være øjeblikkelig, hvis befolkningen på forhånd er overbevist om, at indgrebet kommer.


*


Stub


Denne artikel om økonomi er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.
Innflasjon ; Befolkningsøkning er innflasjon, samt Skatt, Avgifter og Avansen til bedriftene er en Avgift for Forbrukerne. Avansen til bedriftene går ned ved moderate Lønsoppgjør. Se Dekningsbidrag.
Rottrykk


Rottrykk - Trykk som utvikler seg i xylem (vedvev) i en plante som resultat av osmose. Vises som guttasjon av vann fra blad, eller eksudat fra en snittflate hvis et planteorgan kuttes av. Skyldes at næringssalter tas opp av rota og vann følger etter inn i cellene som følge av osmose. I urtaktige planter kan rottrykket fraktet vann med næringssalter 2-3 m opp i planten. Denne form for rottrykk ses spesielt når det er høy luftfuktighet rundt planten. Gymnospermer har tilsynelatende ikke rottrykk. Om våren når stivelse i margstråleparenkym omdannes til sukrose i løvtrær dannes også en form for rottrykk som presser sukkerløsningen opp i treet (saftstigning, sevje). I dette tilfeller kan også sukkerløsningen fraktes i xylem, ikke bare i floem. Vi snakker i slike tilfeller også om stammetrykk. Helt neddykkete vannplanter som er festet til bunnen av næringsfattige sjøer f.eks. botnegras frakter sannsynligvis vann og næringssalter opp i planten ved rottrykk.


Referanse ; Halvard O. Grønning. Trondheim Økonomiske Høgskole. Universite de Caen, Offnec.


Referencer[redigér]


Mankiw, N. G. og M. P. Taylor (2008): Macroeconomics, European Edition, kapitel 13. Worth Publishers, New York


Eksterne henvisninger[redigér]

Henrik Jensen: Alban er død, men hans kurve lever - blog på altandetlige.dk


Det som er den Etablerte Sannheten i dag, kan være den største Løgnen i Morgen. Sannheten forandrer seg fra Region og Land alt etter hvor man oppholder seg. Spørsmålet er vilken bok og myte hver enkelt Region, Landsdel og Land har etablert som sannheten, og flertallets diktatur, som er Demokratiet, bestemmes ut i fra denne Fellesnevneren.

Kan de slutte å putte denne Flisa i mitt øre. De gjør det i psykiatrien. Det går å rulle sammen disse “ Chippene “.


Som økonom, så liker man ikke å bli forstyrret av Lavpannede idioter i Politiet, og idiotiske Psykiatere når man tenker. Vennligst slutt å mishandle meg med Cisordinol og Neuroleptica som medfører for tidlig død. Samt slutt å forstyrr mine Hjernefrekvenser. Diesen og Ruderaas i HVU ødela mitt liv.


I et Konsern, så deler man kjeglen i de 30,60,90 graders etter anntall bedrifter i Konsernet, og danner Kjeglen. Skatten går opp og ned i midten. Bunnflatearealet er pengemengden.


En kjegle (ev konus) er en tredimensjonal geometrisk form som består av en grunnflate som samles i et punkt (apex) over flaten. Grunnflaten kan ha form som en sirkel eller ellipse. Den kan også være enten rett eller skjev. Teknisk sett kan en grunnflaten ha andre former enn en sirkel, for eksempel vil en kvadratisk base gi en pyramideform, men det er mest vanlig at basen er sirkulær.


En rett sirkulær kjegle kan tenkes frembrakt når en rettvinklet trekant dreier seg om en av de rette sidene. En hvilken som helst kjegle kan tenkes frembrakt når en linje står stille i den ene enden og beveger seg langs en sirkel eller ellipse i den andre enden.
Formler [rediger]


Volumet av et kjegle er en tredjedel av bunnflatearealet multiplisert med høyden (den vinkelrette avstanden fra basen til spissen).


Volumet av en sirkulær kjegle regnes altså ut med følgende formel:


der r = radius og h = høyde


Overflaten av en sirkulær kjegle regnes slik:


der r = radius og s = lengden fra sirkelen til apex:


Et kjeglelegemes massesenter er 1/4 av høyden til aksen.
Kampen om Arbeidskraften. Arbeidskraften låner penger siden Inflasjon er det uansett.

Skattenedgang øker Etterspørselen etter Goder ved Inflasjon. Det virker som Dollaren vinner Valutakampen på bekostning av seg selv siden Amerikanske bedrifter vil bli skattlagt i det landet de produserer. Europa vil bli mere Kapitalistisk i tankegangen med tiden også, men Administrasjon må slankes ( Byråkratiet ), Euroen flyter. Og produsentene blir rikere.

Er det på tide å begynne en Business ?

USA regulerer Budsjettet med Dollarkursen og Seddelpressen. Når de blir for dyre så trykker de Dollar for igjen å få igjennkjøp av Deres produkter. Dette har med styringen av det vi kaller Innenriksregnskap og Utenrikssreknskap. ( Valuta Pris med hensyn på Eksport ).

Det som har skjedd er at Dollareksporten har blitt brukt til å kjøpe USA`s bedrifter og ikke så mange av Deres produkter.

/ Valutauroen startet etter Berlinmurens Fall /

Europa tenker motsatt. Styrt Flyt ( Fastkursregime / Valutakurv ) mot Inflasjon, renta er Flat, så markedene er i Ulikevekt. Flat rente er Egenkapitalstyrt ( Katolsk Banksystem). Greier man ikke betale, så må man gi av Balansen ( Eiendeler ).

Inflasjon er Befolkningsøkning ; overproduksjon ; Devaluering av Valutaen ( Økt pengemengde ) er også Inflasjon. Etter Inflasjon kommer ofte økt produksjon, siden prisen på Godene og Produktene har gått ned.

Skatt og Avanse er det samme for Forbrukeren.En Avgift.


Økt pengemengde er der siden etterspørselen etter penger har økt, men på grunn av skattesystemet, så blir det mindre igjen i pengeboka grunnet at vi får en Løns - og Prisspiral av Skatt til Offentlig sektor og Avanse til bedriftene grunnet økt pris på innsatsfaktorer på grunn av treghet i systemet på grunn av økt etterspørsel etter Goder, siden det er mere penger i Markedet. ( Boligmarkedet i Norge for eksempel ). Boligmarkedet i Norge er Inflasjonsstyrt.

Ved inflasjon, så må skatten NED på grunn av at Bedriftene må betale mere for arbeidskraften og realprisen på Deres produkter har gått ned. Befolkningsgrunnlaget bestemmer etterspørselen etter Goder, men det begrenser seg hvor mye Mat man grier å spise, samt hvor mye Melk man greier å drikke. Ny Bedrifter kommer til, når den ene bedriften har priset seg ut.


Forbrukerne reagerer på Prisstigning og Økt SKATT og Dyrere Produkter og Streiker.

Det er mange grossister og mange som lever av Bonden f.eks.

Motsatt ; 1 meter strømkabel koster 6 kroner meteren ut til Nordsjøen. 120 kroner meteren ut på gaten til Dama på Hjørnet. Ser ut som at Elektrikeren er skjermet.

Politisk Risiko. 5-7 Års Sykluser. Det går en Valg-Runde rundt.


4 år = 1 periode. 8 år = 2 perioder. G landene.

Politikk er som Fotball. Det er Angrepsspillere, Forsvarsspillere og Midtbane. Det dreier seg om hvor ballen er, og det starter med en Ny Modell, samt Den holder til den blir kopiert, og da er det igjen en strid om Ressurser og Logistikk.

Det går i Bolig. Skal de være noen vits i Inflasjonen, så må man ha noe å selge.Tenk på ditt hus som din fabrikk som du skal fylle, og så reiser man til andres fabrikk for å tjene penger til å drifte og investere i din egen fabrikk. Noe er bare Must-Have`s. Mye gjeld tar i fra deg frihet og valgfrihet og man havner i Maurtua. .

Verdensmarkedspris på alt bortsett fra på Arbeidskraften.Problemet med Pc og den binære klokken er Pir^2 og at med for mange programmer står og hopper mellom 0,5 og 1 uten å få det til å gå opp og, 0,5 dividert på noe dritt. Synkronisering, Satelitt, Fly, Fastlinje, Mobillinje etc. Mange feilkilder.
Forsvarsverk 1 og 2.
Gearingeffekt. Kortsiktige lån er Dyre. Langsiktige Lån betaler seg selv på grunn av Inflasjon. Utlåner regner 10% avkastning på sin Investering om det skal være lønnsomt, ellers er det bare å la pengene stå i Banken.https://plus.google.com/102711048166692760228/posts/Hs66Tvj1MEb


Levende Organismer strekker seg mot Solen og vannet søker oppover i organismen ( Destillasjon ).Foten av fjellet kommer her “ Oppkom og bekk “.Toppen av Isfjellet. Vårflommen. Avkjøling høyst opp. Fly ikke for nærme Solen, for da ramler man ned.

https://maps.google.no/Penger en Monopolistisk Pyramide i et Hiarki styrt av Pengemengden


V=1/3bh,V=(3,14r^2h)/3, O=3,14rs+3,14r^2, Pengepyramiden er ei Kjegle. Kvadranter og Sirkler.Formuer og Gårder er på feil Hender.

Beskrivelse : Halvard stammer fra Norønt, og betyr Steinvokter. Jeg oppkalt etter Halvari ( Kibergpartisanene ). Den gamle Vikingehøvdingen Einar Tamarskjelve ( Einridesøn ) hadde sine gårder i dette området, men Ble tatt i et Bakhold og Jaget av Fosnafolket.

1971 : Tilknytning Min Bolig, Priser : Pilgrimsleiden og Gamle Kongevei er Gratis. Alle Land har sin Gud, Gut mit Uns, og de har henholdvis Høyre og Venstre side i Politikken. Med dette, så hevder jeg at vi er ganske like, bortsett fra at hvert land er inne i sin syklus økonomisk etter 2. Verdenskrig. Neo-Facisme med Norsk Modell.Kjønn : Mann.Ved Befolkningsøkning, så vil Kapitalismen og Sosialismen, få en Rensessanse, og forskning og Opplysningstid er påkrevd, uten at vi får Proteksjonisme med Quislinger, men alle er Glade i sitt Flagg. Høyresiden forhandler med Kapitalister, Venstresiden forhandler med Kommunister. Og De Kristelige forhandler med de Religiøse. Alle leter etter sin Identitet.

Personlig informasjon : 176 cm Høy, Mørk Blond, Medium trent Kropp, Grønne Øyne, Røyker og Drikker. Sier ikke nei Takk til et Party. Summen av de ti Bud er å være snill, forstår m an ikke det, så får man finne seg en slitsom Prest i Buvik Herred.Stress skaper usikkerhet, usikkerhet skaper angst, angst skaper frykt, frykt skaper redsel, redsel skaper panikk, panikk skaper panikkangst, samt at man blir enda mere stresset av panikkangsten, og man er inne i en vond sirkel. : En ny modell står seg til den blir kopiert, og når den er kopiert er det igjen en krig om logistikk og ressurser, og den med mest ressurser vinner til slutt, men hvert land har hatt sitt Idiotiske Imperium ?

Min Morfar så ofte Tyske soldater slå ihjel Russiske fanger, hans brødre Partisaner, Kåre skutt pga. en angiver. Ragnvald satt i Bergen Belsen, ble dømt for landssvik pga. McCartytiden, og med tanke på forholdet til Finland og Svergie. ( Bok : Partisaner i Finnmark ), Farfar Artelerist fra Værnes, og var med på å berge en Engelsk nedskutt flyver. Vil ha oss når ingen andre reiser på UN - tjeneste, ellers behandlet som dritt pga. schizofrene fantasifotre fra folk i Pst., som ikke er av de skarpeste knivene og politi.

Jeg pakket bort i psykiatrien i 16 år. pga. ren idioti av maktsyke ledere i forsvar og Pst. Min mor eldst i en stor søskenflokk, sprang fra bunker til bunker når Kirkenes ble bombet. (328 ganger ) Alt nedbrent. Sendt til Svergie som flyktning under igjennoppbygningen av Finnmark. Figenschou navnet berget sikkert det som var igjen av Familien. Tenk hvordan min Morfar hadde det. Det er forjævlig å tenke på at min familie, som Motstandfolk like godt som andre skal bli trakasert av en svimete kødd fra Pst., som tror han er noe, når ham bare bruker ungdom som skyteskive, for å berge sin egen rumpe, sammen med oppgulp fra en forhenværende Forsvarssjef, hvorhen teorier er tilbakevist av ei bok skrevet rett etter 2. verdenskrig. Dreiers Forlag.

Ætt på Mors side etter Elias Figenschoue den første barokkunstneren i landet. Hvis far var Hans Matihas Figenschoue som var Adlet i Østerike og Ungarn for sine glimrende sko. Gikk i tjeneste for Christian 4. I Det Odenbolske Riket, nå Danmark, etter å ha solgt sitt gods i Hindenlang, Bayern. På hans gods i Hindelang ble den første Boka i Moderne hesteavl skrevet. Mormor Sara Gai. ( eldst ). Stammer fra Sibirsamene ( Russisk Ortodoks )., var bosatt i Munkefjorden, gift Figenschou.. Bøker og forskningsresultater på Universitetet i Tromsø etter Dem. Morfar Olaf Figenschoe, samt at hans Tipp-Oldefar Grunnla handelsstanden i Kirkenes, men Embetsmenn forsynte seg av hans Formue.Kåre og Ragnvald Figenschoe brødre.De passet på at Krigsseilerne kom frem til Russerne med Forsyninger.

Ætt fra fars side etter Grønning fra Stadsbygd Fosen Trøndelag. Far : Ole H. Grønning oppkalt etter hans onkel Ola Grønning, en Pioneerdykker fra begynnelsen av 1900 tallet. H etter min Farfar Harald Olsson Grønning 1904 ( eldst ), Artelerist fra Værnes, ( Øyanmoen / Artelleriregiment nr.3. var gift med Johanna ( eldst ) Onsøyen. Altså Ole Haraldsøn Grønning var min Far : Artellerist fra Fredrikstad, Tyskandsbrigaden, Bilskole Forsvaret,Porsangermoen, San.Kp. 5 Klett Trondheim, Libanon, FLT.Pga at min Oldemor mistet sin mann, så tok hun pikenavnet sitt Grønning. Barna ble Bortsatt. Min Oldemor Olise var noen ganger ved Vigda med sin venn Olsen hvor Harald hadde sitt Småbruk, for Olsen ville Fiske Laks. Hun var på slutten på et Gamlehjem i Trondheim, min Far ar oppkalt etter Ola som var Dykker og navnet Grønning etter hans Farmor og Kastet juletrpynten på skudrene, siden hans kone liksom kom fra feil Familie p.g.a kommunistjaget til Amerikanerne.

Mor : Karen Figenschoue eldste Barn etter min Morfar Olaf Figenschoe, gift Grønning. Min Mor var Svenskunge Fra Kirkenes etter 2. Verdenskrig.Kirkenes var mere Bombet enn Malta historisk sett, så hun har vært ut en vinterdag før. Jeg oppkalt etter Halvari fra Kibergpartisanene, mellomnavn etter Far : Hilsen Halvard O. ( Olesøn ). Grønning. Lyceé Chanzy, Ardenne harleville - Mezieres,hos Collot. Kristelig Videregående skole Trøndelag ( KVT ). Kavalerist fra Befalsskolen på Trandum, som bodde på Kongerommet på Befalsskolen For Kavaleriet.Pliktr Brig/N,Esk 1 Bardufoss, Trondheim Økonomiske Høgskole H.I.S.T, Bosnia-Hertzegovinia som NK PX. Universite de Caen, Normandie ( Maitrice d`Economie et Gestion ). Plukket opp av Briksen i tidlig alder. Université Caen, Basse-Normandie

Var Gift med En Italiensk Delikatesse fra Puebla Mexico. Ranchera Fra Rancho El Rosario D.F Mexico. oacalco Jeg giftet meg på Ranchen til min Onkelen til min Donnaita, og der var det alt fra Kardinaler, Gamle Italienske Familier i Mexico, Atomforskere, samt at Det var det som var av Fyrverkeri. Dette medførte at 3000 melkekyr rautet inn Giftemålet med vår vannvittige Fæst uten å sitte å høre på Taler på gamle Rørstoler, og alt fra Stoler til Bord hadde sine respektive hvite trekk og Lange duker. Hver Familie sitt eget Bord. Etterkommerne etter Pancho Villa var der også. Santo Thomas de Los Platanos. Min Mor av Russisk Ortodoks Herkomst fulgte meg opp Kirkegulvet, Jeg Norsk Protestant og Donnaita Mexikansk Katolikk. Bor i Nøttelia, Gamle Kongevei, Buvika, Skaun Kommune, Sør-Trøndelag. Rosario betyr Rosenkrans.Min Oldefar Grønning Kom Fra Stadsbygd Fosen. Hvor er hans gravstøtte. Er Varghiet mitt ?

. POLITIET, som er fulle av komplekser, og har ikke lov å rekrutere fra Befalsskolen og Offiserstanden. Grunnloven 1814, og POLITI og Forsvar skal være adskilt med hensyn på Rikets sikkerhet. Det har ikke vært noen Grunnlovsendring på det området.

Elias Figenschou, eller Elias Figenschoug, også skrevet Elias Hansen Figenschou, Figenschau og Fiigenschow, (født 1599, død 1660) var en av Nordens fremste barokkmalere på 1600-tallet. Elias Figenschou ble født omkring 1599, angivelig på et gods i Bayern, i den lille byen Allgäu, Hindelang. Byen beskrives som porten til Italia. Der drev familien Figenschou et stutteri som var kjent over hele Europa. Godset ble forøvrig solgt i 1600 til den mektige familien Fugger. Verdt å nevne er også at verdens første bok om hesteavl ble skrevet på godset i Bayern. Faren til Elias Figenschou het Hans Fügenschuh. Navnet Fügenschuh skal visstnok bety «skoen som ikke trykker» på oldtysk. Sko var et statussymbol.

Hans var en anerkjent salmaker og viden kjent. På den tiden kunne man sammenligne en salmaker av hans kaliber med dagens bilfabrikanter. Figenschou produserte ypperste kvalitet, noe som førte til at de ble adlet i Østerrike. Hans takket ja til en invitasjon fra kong Christian IV av Danmark og flyttet til København. Senere malte han den avdøde dansk-norske kongen; maleriet heter «Christian IV på likstrå» og ble utstilt i Billedgalleri Bergen. Maleriet er sannsynligvis en kopi etter Berent Hillwaerts.[1] I Billedgalleri Bergen henger også portrettet av Margaretha Rasmusdatter Spons. Elias utdannet seg antakelig i Nederland og kom til Bergen der han virket. Han malte også Norges første kjente landskapsmaleri, det er av Halsnøy kloster og henger på veggen i Skoklosters slott utenfor Stockholm. Elias giftet seg med datteren til fogden i Salten, hun het Anna Christensdatter Bloch.

Faren het Christen Jensøn Bloch og moren var Birgitte Andersdatter Benkestok. Elias fikk barn med henne men døde relativt tidlig, og Anne giftet seg med fogden i Troms. Barna ble med nordover og ga mange etterkommere. Hun døde i 1689 på Karlsøy. Elias Fiigenschow forandret navnet til Figenschow. Han fikk borgerskap i Bergen 14. aug 1632. Han var kunstmaler og virket i bergen i tiden 1630-60. Han var den betydeligste i barokkens malerkunst her i Landet. Det antas at han hadde gått i lære i Amsterdam, hvor han hadde forbindelse med ledende kunstmalere, og hans arbeider har flamsk påvirkning, med direkte «lån» av Rubens slik det kommer til uttrykk f.eks. i hans altertavle i Voss kirke. Han har malt en rekke presteportretter, portrettmedaljoner av tyske kjøpmenn og epitafier som henger i Mariakirken i Bergen. I Bergens Museum kan man se hans malerier av sogneprest Peder Gabrielsen og magister Bendix Nielsen Friis, deres hustruer og barn.Et vakkert og verdig kvinneportrett fra 1644 og et mannsportrett fra 1651 henger i Innvik kirke. Alle malere var i den tiden portrettmalere, men Fiigenschow var også vårt lands første landskapsmaler, og hans første arbeid er et stort maleri av Halsnøy kloster. I Bergen kom han i kontakt med en rekke kjøpmenn og prester nordover langs kysten. Kunstneren Ernst Lockertsen (1931-2003) fra Karlsøy i Troms var en direkte etterkommer av Elias Figenschou. Musiker og kunster Tord Ustad Figenschou (1982 - ) fra Sandnes i Rogaland og skribent og gullmedalist på EXPO 96 Michael Holmboe (1952- ) fra Stavanger i Rogaland er direkte etterkommere av Elias Figenschou.

Foregangsmannen i bergingsarbeid til sjøs i Norge var forretningsmann Hans Olsen i Bergen. Han reiste til England, kjøpte dykkerutstyr og starta eget bergingsselskap i 1857. Tretten år senere var ingeniør Nicolai Bing i gang med sitt dykkerselskap i Oslo. Året etter, i 1871, kjøpte Sophus Weidemann i Trondheim jakta ”Flink”, etablerte Det Nordenfjeldske Dykkerselskab og ansatte den uredde Edv. Pettersen som dykker. Weidemann hadde som privatmann berga det havarerte skipet ”Consort” på 1100 t ved Ørlandet, landsatt det nedenfor Rosenborg gård og oppretta sitt eget dokkselskap, som senere ble tørrdokk nr 1 ved Trondhjems Mek. Verksted. Det nye selskapet kjøpte dampbåten ”Nap” (83 fot) til bergingsbåt og galeasene ”Svanen” og ”Spoven” som bergingslektere.

Forvirringstillstand grunnet feilbehandling i Psykiatrien. Jeg ble innlagt ved Haukåsen etter hjemsendelse fra FN-tjeneste i Bosnia. Ved innleggelsen ved haukåsen 1995. Klaget jeg over varmgang og klikking i det høyre øret. Jeg lå mange år å lette etter en logisk forklaring på mine problemer, og min forhenværende Kone reagerte på at jeg ikke pustet igjennom nesen. Jeg så det kom nok av at jeg hadde trampet i et område hvor det var et nedlagt kullkraftverk nede i Bosnia. Jeg dro til vikaren til fastlegen og spurte om hjelp for min tette nese, men hun sa jeg måtte leve meg med å leve med tett nese. Noe jeg ikke fant meg i. Jeg gikk i garasjen klipte meg opp en ståltråd og staket opp på begge sider, hvorhen det kom ut store klumper. Jeg merket at min mentale tillstand ble bedre. Jeg fikk luft. Deretter begynte jeg og snyte meg hardt og det kom ut store svarte stavlingnende snørrklumper fra nesen. Jeg brukte også store mengder nesespray i denne perioden, og ved en tilfeldighet så utjevnet jeg trykket samtidig som jeg hadde nesen oppfylt med nesespray.

Nesesprayen fulgte luftveiene inn til øret og masse slim kom ut i svelget, og det begynte å summe i hele bihulesystemet og i blodårene. Jeg sa ifra til psykiaterne om dette, som da sendte meg til akne. Der fant de ingenting, men jeg kontaktet aleris og ble opperert for både det ene og andre tilknyttet øre nese hals, og ble enda bedre. Jeg ble ikke helt bra og sa jeg sannsynligvis også hadde problemer med øretrompeten også. Så en plansje på legekontoret og forsto at det var en vei inn til det indre øret og også en vei ut. Forsket meg frem med diverse kjemikalier og fant ut at å sprøyte Hydrogenperiodoksid rett på trommehinnen løsnet det meste. Det begynte å renne inne i øret og sannsynligvis hadde det vært vakum i ørebihulene og i dette systemet. Dotter i ørene. Jeg var frisk noen minutter for deretter at det ble blokkert igjen.

Problemet var neurolepticaen jeg gikk på. Den hadde dopaminblokade, som hindret musklene i det indre øret å fungerer slik at klaffene som skal åpne og lukke seg når man henholdsvis gjesper og svelger hadde blitt paralysert av denne medisinen. Dette kan jeg nå bekrefte, for har skiftet fra Cisordenol depot til Keplion Neuroleptica, som ikke har disse dopaminblokkadene. Trykket i ørene utjevner seg, samt har ikke nesetetthet som bivirkning og Takyardi og Vertigo, samt Bihulestans som bivirkning. Neurolepticaen hadde påvirket finmekanikken med de små musklene som er i det indre øret. Det er akkurat som jeg har sittet i fly i høy høyde med dotter i ørene uten i det hele tatt fått muligheten til å utjevne trykket, grunnet medisinering som har hindret dette. Ved innleggelse i 1995 ropte jeg hele tiden at jeg hadde blitt sendt til feil sykehus. Jeg hadde vært tett i hele systemet.

Har gått over fra Cisordinol depot 150 mg. til Xeplion 150 mg i.m. og har nål redusere til 100 mg Xeplion. Xeplion 1 gang i mnd ( innjeksjon ). Xeplion reduserer ikke motorfunksjonene så mye som tradisjonell neuroleptica. Alt etter 1 mnd. etter siste innjeksjon av Cisordenol så begynte det å summe i bihulene, samt at det strømmet masse blod opp venstre øreregion. Cisordinol både tørker ut slimhinnene og gir innfeksjoner i de øvre luftveiene, samt blokkerer muskulaturen for at åpne og lukkemuskulaturen i ørene skal fungere. Har gått med dotter i ørene helt siden Bosnia. Er helt grei nå, hører godt, er ikke forvirret, samt at det har gått opp for meg at jeg har vært feilbehandlet i psykiatrien i 16

Paradigmer.

De gamle psykiaterne torturerte sin pasienter med Varmt og Kaldt bad, og så at pasientene ble verre av Varmt bad, og Bedre av Kaldt bad. Varm luft utvider seg og Kald luft kan bli is. I Kraniet er det noe som heter Bihuler, og ved feber, så får man Hodepine, og tetthet i slimhinnene. Psykiatriske pasienter må bli kvitt sitt snørr, slik at det blir gjennomtrekk i systemet. Ved Influensa, så går slimhinnene inn til Bihulene tette og man får feber. Varm luft utvider seg og man får indre trykk i Kraniet, som presser både på det ene og andre. Det værste er å få trykk inne i Pannebihulene som presser oppover mot hjernehinnene og skaper trykk på Hjernevæsken ofte kalt Spinalvæsken. Nakkeproblemer kan man få ved trykk i bihulene rundt de øvre ryggvirvlene, slik at spinalvæsken ikke greier å passere men skaper enda mere trykk i og rundt hjernen.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Ved traumer, så spør Dere dere selv om ett spørsmål ? Hvorfor er jeg så redd, og slik spør Dere til dere får kontroll over traumene Deres. Stress skaper usikkerhet, usikkerhet skaper angst, angst skaper frykt, frykt skaper redsel, redsel skaper panikk, panikk skaper panikkangst, samt at man blir enda mere stresset og usikker av panikkangsten, og man er inne i en vond sirkel, som nødvendigvis må reverseres, for å komme inn i en ny og bedre sirkel. Helst en god sirkel, slik at man igjen kan klatre i Maslows og Olesøn`s Livshiarki, for å nå meningen med livet sammen med Familien sin.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


En ny modell står seg til den blir kopiert, og når den er kopiert er det igjen en krig om logistikk og ressurser, og den med mest ressurser vinner til slutt, men hvert land har hatt sitt Idiotiske Imperium, så ressursbruken må det høstes av slik at Naturen tåler dens effektivisering og logistikk. Effektivisering er å gjøre ting så enkelt som mulig, og ikke så vanskelig som mulig. Da først kommer hastigheten, som går på ren rutine og drill.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Naturens Byggesteiner finner man to Typer av. Man Har maurtuen som alltid vender mot sola hvor alt går i ring, og man Har vepsebolet hvor alt går i Kvadraneter, og trives hvor det er skygge. Felles for dem begge er at de Passer på sin Dronning, men pga. sjalusi, så fikk vi Kommunismen og Sosialismen. Det er vanskelig med en Krigermaur og Vaktveps på toppen. Det har det bestandig vært. Derfor må det være en stab, hvor vaktbikkjen bare bjeffer, og er ellers god dresert. uten for mange Skjærer av noen Politifugler.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Ved Befolkningsøkning, så vil Kapitalisen og Sosialismen, få en rensessanse, og forskning og Opplysningstid er påkrevd uten at vi får Proteksjonisme med Quislinger, men hvor alle er Glade i sitt eget Flagg. Høyresiden forhandler med Kapitalister, Venstresiden forhandler med Kommunister. Og De Kristelige forhandler med de Religiøse og Okkulte, samt at det er fire typer Rotter i et samfunn, med det så mener jeg at lærer man seg å røyke, så må man også lære seg å kjøpe røyk. Sånn er en økonomi Bygd opp. Man har de Brune Facistrottene. De Hvite Kapitalistrottene. De Okulte Blandingsrottene, som ber om frelse, samt de Sorte rottene, som prøver å blandet seg både her og der. Akkurat som det finnes tre typer Svensker. Svensken som Lyver, Svensken som Stjeler, og Svensken som både Lyver og Stjeler. Fellesbetegnelsen er vel Kjemikalier. Og man havner opp i To Klaner : Land mot By.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


3,14 Pi går ikke opp, og det gjør heller ikke 0,5 delt på Noe dritt, men det går an å sette Komma ,,,,,,, i det Binære tallsystemet også.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Sola har bestemt seg for å gi oss en Syndflod, etter 2 Kalde vintrer, hvor våren kom som vanlig, og hvorhen det ble et vannvittig til vanntrykk når ISEN på elva reiste ut sjøen. Jeg vil ikke ha Hytte ved Sjøen for å si det sånn, men kunne godt ha tenkt meg ei Sjøtomt med Tanke på reireggene etter at ISEN har reist sin kos.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Direktøren har en forbannelse hengende over seg. Det kommer av at han/henne må både blidgjøre sine ansatte som skriker om høyere lønn, samt blidgjøre sine eiere, som vil ha økt dividende og akskjeavkastning på sin Eiendom. Keynsiansk og Klassisk tankegang i et puslespill man må få med seg over til neste periode på et vis.Direktøren står med andre ord mellom barken og veden.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Verdenspolitikken har blitt som den Spanske Borgerkrigen med et mylder av Partier og intresseorganisasjoner, hvor alle gjerne vil ha sin Pølsebod, og Restaurant med mest mulig Monopolistisk Konkurranse. Befolkningsøkningen lærer en fattig kvinne til å spinne, samt at fanden må spise fluer, og idioter svelge kameler.Tærningen er Kastet og det er brød og Cirkus til folket imens Politikerne prøver å bli enige. Det hele ender vel som vanlig med at Høyresiden har de største Ressursgrunnlaget, slik at det blir Royalister mot Sosialister.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Når det kommer et nytt produkt i butikken med f.eks Ny Layout, så blir det ofte prøvd og Kjøpt. Er det en Ny sjokolade f.eks. og smaken tilsier Gourmet og gjennkjøp, så sier man det som regel til 3 personer, for man vil holde hemmeligheten for seg selv. slik at ingen andre tar ifra deg din oppdagelse. Smaker det ikke godt så sier man det til 11, og produkter feiler pga. den negative omtalen og den vonde sirkelen produktet da har fått.


Med andre ord, så betyr det at vonde sirkler har enklere for å overleve enn gode sirkler. Altså ta vare på de gode sirklene, og forkast de vonde sirklene, men problemet er at summen av laster stort sett er konstant, slik at gode opplevelse bare kan deles hvis de er selvopplevd, ofte med frykten for det ukjente som begynnelse.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Innenriks er det 4 Regnskap, som Norsk Statsborger. Bestemor, Bestefar og Bestemor Bestefar = 2+2=4


Gifter du deg riktig, så får man Utenriksregnskapet med Dobbelt Statsborgerskap med Mere. Mormor, Morfar + Farmor, Farfar = 8


Når to storgårder møtes med sine Respektive Sølvskjeier, så blir det gjerne barn til slutt, Og Da skal det bli 1 Familie med 7 andre Familier å ta Hensyn til. 1+7=8 Den Nye Familien blir da 2+2=4, men Idioter praktisere Dine, mine og våre Barn, og går da som kjent Blakke fort etter en tid.


Da får man Tilbud, Etterspørsel, Monopol og Frihandel, når disse to sidene møtes. +-, –, ++,-+. ( 0 er Null ).


Men pga. sjalusi og Mistenksomhet, så kan man få Duopol med Fangens Dilemma og Inflasjon spredd på Befolkningsøkning og Husbygging med Påvente av at Barna skal Finne den rette. Man gifter seg både av Fornuft og Kjærlighet.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Verdenspolitikken har blitt som den Spanske Borgerkrigen med et mylder av Partier og intresseorganisasjoner, hvor alle gjerne vil ha sin Pølsebod, og Restaurant med mest mulig Monopolistisk Konkurranse. Befolkningsøkningen lærer en fattig kvinne til å spinne, samt at fanden må spise fluer, og idioter svelge kameler. I den spanske Borgerkrigen, så kan man si at til slutt, så endte det med Royalister mot Sosialiter, oh hvor Royalistene tilhørte Høyresiden, samt hadde mest ressurser. Når det igjen ble rolig i landet, så innsatte Franco de Kongelige igjen.

Statskuppet- og hvem som stod bak

Landsforræderne får seg topp-stillinger i staten


Det er i dag ikke politisk korrekt (PK) å snakke om Norge og vår Grunnlov, jfr våre “bortreiste” politikere på Stortinget. Der har siden 30. mai 1949- sittet en gruppe individer på Stortinget under navnet Europabevegelsen. Denne Europabevegelsen har sitt opphav, utspring fra Quislings tid som landsforræder i Norge, hvor han ble henrettet for nettopp landsforræderi- jfr. Straffelovens § 83. Noe som var i tråd med den straff han etter Straffelovens (landsforræderriparagrafen) § 83, ble dømt etter. Nå var flere av Quislings medarbeidere blitt dømt til lange fengselsstraffer, men etter bare knapt et år, (9 mnd) ble disse tatt ut av fengslet av Einar Gerhardsen, hvor dem fikk seg toppstillinger i vår statsadministrasjon, departementene. Dette er et lukket kapittel i vårt landssvikoppgjør, og de fleste vet ikke at dette er sannheten om den såkalte “landsfaderen”, som heretter må betegnes som det motsatte, landsforræderen.


Skrevet av taperne, nazistene i Norge

Etterkrigshistorien i Norge er skrevet av taperne, nazistene ikke seierherrerne, som det så pent hevdes. Etter at Quisling ble henrettet- da var liksom alle “nazister døde” og Norge var blitt stuerent? Ja, dette er løgnen, nazistene satt med makten i dette landet i hele etterkrigstiden og trixet med faktum- frem til i dag. Hvordan vi vet det? Jo, fordi frimurerlosjene er nazi ideens vugge- på linje med katolikkene, jesuittene og Vatikanet, hvor hemmelighetskremmeri, kameraderi og skjult agenda er dagsorden.


I norsk ordbok finner du hva en jesuitt er for noe. Djevelen selv vil ha det til å likne på noe vi tillegger kristus, men nei -det motsatte er hva det står for.


Definisjon på en jesuitt: medlem av jesuitterordenen, et katolsk brorskap stiftet av Ignatius Loyola (d. 1556) og stadfestet av paven i 1540 person som gjerne bruker moralsk forkastelige midler for å nå et mål

Statskupp ble utført til hurrarop og norske flagg


Under frigjøringsrusen og hurrarop- ble det i 1945 utført et statskupp mot vårt kjære Fedreland og norske folk. Det ble utført et mytteri. Norges Grunnlov ble satt ut av kraft av et lite kobbel av politikere, jesuitter og penge-jøder- som arbeidet i det skjulte, imot vår konstitusjon. De lot Kong Haakon den Vll undertegne et dokument som beviser at Grunnloven ble lagt til side i strid med vår konstitusjon og demokrati. Her har også landsforræderen Einar Gerhardsen og O. Tostrup undertegnet. Dette kan du lese om her.


Her kan du lese mer om bakgrunnen. Grunnlovsendringer.


Dokumentasjon på dette finner du i bøkene til Erik Rudstrøm (84 år). Her beskrives frimureriet i Norge opp og ned hvordan de arbeider for å legge ned velferdsstaten, bedrifter osv for å lykkes i sitt illegale arbeide. Altfor mange “klossmajorer” er med i denne lugubre “forening” for innbyrdes beundring, hvorpå vårt lands forsvar på det nærmeste er “lagt ned”. Hvem husker ikke nazisten Hanna Kvanmo i SV, som fikk redusert vårt lands luftforsvar?


Einar Gerhardsen stod på GRINI under krigen og lovte våre krigsseilere “gull og grønne skoger”, bare han ble Statsminister etter at krigen var slutt. Dette er dokumentert i boken til Jendal Antonsen, “Vår ukjente krigshistorie” en meget detaljert beskrivelse av krigen i Narvik og hva som hendte på GRINI, i Bærum. Fåes hos Frydenlund i Narvik. Grini var den fangeleiren hvor Jendal Antonsen også ufrivillig blant mange andre gode nordmenn var innesperret, mens Einar Gerhardsen pratet “mye støv” om hvor flott våre krigsseilere skulle bli ivaretatt bare han ble valgt til Statsminister. Alle fangene var helt lamslått over at en slik mann kunne stå å fortelle et slikt eventyr inne på et sted hvor man fikk piskeslag bare ved å drømme om den norske regjering? Flere av fangene forlot dette sirkuset og ble kvalm av det de hørte fra Gerhardsen. Nygaardsvoll som var Statsminister ble uriktig fremstillt av disse lakeiene for ikke å ha sørget for at Norge hadde et forsvar i hevd, j.f.r. det brukne geværs taktikk. Men spørmålet begynner å bli interessant, hvem var det egentlig som birdo til dette? Det er en annen manns store klokskap som hindret at kong Haakon ble tatt av Tyskerne, det var Hambro.


Fangene på Grini skjønte at dette var en overløper. Han var ikke en sann nordmann. Beviset for dette fikk krigsseilerne bittert erfare etter at krigen var over. Dem ble liggende i Oslos gater “for lut og kaldt vann”. De var skadet av bombingen og led grusomme kvaler i krigsnerver etter torpederinger og uutholdelige pinsler for Norges frihet som dem trodde på.


Enkelte av dem som klarte det, ble sendt til Jæren for å passe griser. Denne grusomme handlingen kan også kanonkommandør Inge Brekke berette om., klikk her! VI som er barn av krigens menn blir lamslåtte av denne grusomme sannheten. Vi blir ikke blidere når vi også får høre at Statsminister Einar Gerhardsen slapp nazister inn i vårt “aller helligste” til toppstillinger i staten. Dette viser oss at Europabevegelsen har sittet inne i vårt “kremmerhus” og tatt seg til rette i alle årene etter krigen. Disse “menn” startet i Norge opp denne Europabevegelsen i 1949. I 1969 startet dem opp den ulovlige stortingsgruppen inne på vårt Storting. Nå er ringen sluttet og alle som leser dette vet hvor nazistene sitter i dag. Gode nordmenn er i media blitt beskyldt for å være nazister og rasister, men dem som har hevdet dette var nazistene selv. De har med andre ord løyet og bedratt det norske folket på det groveste. Sannheten tåler ikke dagens lys, men den må fram i dagen. Nå har det norske folket en anledning til å snu den negative trenden som har foregått i vårt Fedreland i alle disse år. VI må stemme inn NYTT mannskap på Stortinget. For å lykkes, må denne sannheten alt folket i hende.


Europabevegelsen og EU.


Denne gruppen er av oss “vanlige nordmenn” å betrakte som landssvikere, j.f.r. hvor dem stadig har bidratt til å undergrave vår Grunnlov og statsforfatning, ved stadige bidrag å endre den- “bak vår rygg” for å legge Norge under en fremmed stat. (EU)


Den første endringen (tillegget) skjedde i 1962 i § 93 hvor det ble flettet inn at; “vi måtte kunne avgi suverenitet på et avgrenset saklig grunnlag”. Denne paragrafen er det ERNA SOLBERG nå vil gjøre endringer i, for lettere å få oss inn i EU. Nemlig ved å endre ordlyden 3/4 til 2/3 ’s flertall. Som om ikke dette var nok, prøvde de seg igjen den 10. januar 2008. Men det gikk ikke denne gangen heller, det ble nedstemt.

EØS innført imot folkeviljen


Nå er det meget viktig at det norske folket er seg bevisst de partier som stemmer NEI til EU ved neste valg. IKKE stem på JA-partiene!! Stem feks. på KYST-partiet. Karl I Hagen er en klikk her"vinglepetter" og må ikke tas seriøst. Beviser for at Hagen er en vinglepetter har han selv skylden for, fordi han sier at han er nei-mann, men voterte for Eøs-avtalen i 1992. Det var kun 2 stk i FRP som stemte nei, og det var Vidar Kleppe og Karl Sørmo. Dette førte til at det var 2 stemmer for lite til å innføre EØS-avtalen. Klikk her!

Men tror dere at Gro H Brundtland brydde seg om at hun brøt demokratiske spilleregler?


Hagen har til og med sparket ut Nei-folk ifra FRP. Denne “nei til EU”- kampen, skal vi vinne atter en gang. Vi må få “kastet” disse Europabevegelsens representanter ut av Stortinget, som har brutt vår GRUNNLOV siden 1969 inne på vårt Storting. “Kjeltringer” i slips, er ikke noe bedre enn andre kjeltringer!


Norge under administrasjon. Grunnloven vår kan ikke endres til å lemme oss inn under EU, mener en dansk jusprofessor som har studert det.


Internasjonalt nei til EU. En mengde land i Europa er ikke glad for “sykdommen og kreftsvulsten”, EU.


Denne Europabevegelsen’s og deres “lakeier” er individer av et velstands Norges besteborgere, med toppstillinger innen regjeringen, finans og media. Disse er medlemmer av hemmelige organisasjoner som arbeider bevisst for å bekle stillinger der avgjørelser tas. Det er dommere, bankdirektører, bedriftsledere og politisjefer. Hermod Skånland er en kjent “figur” i disse kretser. De er medlemmer i diverse losjer i tillegg. Frimuere er også å finne blant prestene i Norge. De står for det serimonielle innen disse losjene. De arbeider for antikrist, rettere sagt midt imot ærlige hensikter. De oppfordres til å lyve i en norsk rett, å bedrive mened. Dette blir de oppfordret til i eden som de må avlegge i losjene. Havner de i en rettssal er det bare mord som gjør at de kan “sladre” på “sin bror”. Ellers dekker de hverandre. Det er kort og godt “alt som er galt” disse driver med. Kong Harald er medlem i en av disse losjene. Tiedemann også. Bilderbergerne startet sin aktivitet i Vest Tyskland i 1955.


Flere eksempler kan nevnes Kåre Willoch, Gro H. Brundtland, Lars Jacob Krogh, Rieber Mohn og høyesterettsjust. Terje Wold som hadde et bierverv, nemlig formann i denne “lugubre” Europabevegelsen i Norge fra 1958 til 1965. Listen er lang og du kan lese mer her: Medlemmer.


Videre vil paven og hans “prester” legge under seg hele EUROPA til et nytt stor ROM- atter en gang. Dette er sannheten bak fasaden med løgner og bedragerier mot det norske folk. NÅ er det på tide at folket i Norge får se “sannheten i øynene”.


1. Europabevegelsens Stortingsgruppe ble dannet ved et konstituerende møte- onsdag den 7. mai 1969, i stortingsbygningen. Det viser kjære leser at disse ikke skydde noen midler for å forråde sitt eget folk og land. Og hvis du overfor disse “prestene” spør hvilken religiøs retning dem har, da får du til svar at dette ikke handler om religion. Men faktum er at samtlige av disse er KATOLIKKER akkurat som f.h.v. Statsadvokat Rieber Mohn, som nektet å ta opp anmeldelsen mot GRO H. Brundtland etter at hun hadde forbrutt seg mot Grundloven ved å innføre den vanvittige lovstridige Eøs avtalen. Således har denne ulovlige stortingsgruppen til Europabebegelsen undergravet våre nasjonale rettigheter i strid med Grunnlovens paragrafer 1 og 112, hvor illojale representanter rammes av


STRAFFELOVENS § 83, som sier at “Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år”.


Det er bare lovlige registrerte parti som kan opprette en stortingsgruppe på Stortinget. Noe som skal gjenspeile den soleklare demokratiske konstitusjonelle rett vårt folk har krav på gjennom utøvelsen av politisk virksomhet i tråd med Norges Grundlov av 1814 inne på Stortinget. Dette fordi “folkets røst” gjennom demokratiet skal gjenspeiles i den politikk som utformes inne på Stortinget. Slik det har foregått i full hemmelighet med lobbyvirksomheten til Europabevegelsen er det meget sannsynlig at dens ønsker har kommet foran det norske folks visjoner helt siden dette startet i 1969. Derfor er det viktig at kun folkevalgte politiske partier er representert inne på Stortinget, hvor landsforræderi er utenkelig, j.f.r. Norges Grundlov. EUROPABEVEGELSEN er ikke noe lovlig regisrtrert politisk parti og er derfor i strid med Grundloven. Hvordan kan våre folkevalgte ha sittet på vårt Storting i så mange år uten å ha stoppet dette? Folket i Norge skal ta dette opp til vurdering opp imot Straffelovens § 83 hvor samtlige på Stortinget som har bedrevet og bidratt til dette spill imot vår konstitusjon, blir stillet til ansvar for sine handlinger, “utro tjenere”.

2. Paven og jesuittene skal vi se nærmere på.


Det viser seg at flere av pavens “drops” er medlemmer av JESUITT-ordenen.


Her kan du lese hva ordboken forteller om jesuitter:Definisjon på en jesuitt: medlem av jesuitterordenen, et katolsk brorskap stiftet av Ignatius Loyola (d. 1556) og stadfestet av paven i 1540 person som gjerne bruker moralsk forkastelige midler for å nå et mål


Går du inn i eden som disse må avgi for å bli tatt opp som medlemmer står det bl.a. “Jeg bekrefter å arbeide for Jesuit-ordens mål uansett hvor jeg er, Sverige, Danmark, Finland, Norge, England, Usa eller hvor som helst- å bidra til å UTSLETTE, eliminere protestantene i et hvert kongedømme og stater.” Men det er ikke bare protestanter, nei de utrydder alle som ikke er med i deres vantro menighet, katolisismen. Står du på Bibelens Ord, grunnvollen- da skjønner du at katolikkene også er en villfarelse som som ikke står på Ordet.


Pave Benedicte


Her kan du lese om katolosismen

Trykk på hoved linken ,får å linke deg videre.


Paven/VATIKANET/Jesuit


The Iluminati The CFR International bankers The Mafia


The club of Rome The Opus dei The mascons New Age Movements etc


Her er de mørke kreftene samlet i en skjønn forening. Pengene, djevelen og skjøgen “horen” er deres drivkraft. (Babylon)


Dette kjære leser er sannheten om pavens “sorte medarbeidere”. Norge, Finland og Sverige er som kjent under protestantisk religion, hvor der bare er noen få prester igjen.


3. Det er derfor av stor betydning at du forteller dette til alle dine venner om hva som er i ferd med å skje med Norge, skandinavia og Europa. Pavens “politi” fornekter seg ikke. GRO H. B. fikk i 1991 et brev fra “GORBIE” som gikk av som president i USSR. I det brevet ønsket Michael G. GRO lykke til med “arbeidet”- å få til en ny VERDENSORDNING.


4. Nå må det norske folk få fram NORGES LOVER og kreve at samtlige landssvikere på STORTINGET blir stilt til ansvar for sine ugjerninger. Det er i følge Norges Grunnlov “kjeltringer” som sitter på vårt Storting i dag, med unntak av noen få.


5. Den katolske kirke bedriver skjøgens spill og lefler med de mørke kreftene. Det er ikke klenodier, mariafigurer som skal tilbes. Det er bare JESUS som skal opp på pidestallen, han som gav sitt liv på korset fordi alle menneskene på jorden skulle få tilgivelse, frelse og et Evig Liv.

Sabbaten


Likeledes har ingen av de lærde skjønt hva som står i Bibelen, jfr- å holde sabbaten. Det er ingen dag i uken som skal holdes. Det står skrevet, “I dag om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen” den dag Herren banker på og vil inn til ditt hjerte. “Hvem var det da vel som hørte den og dog forbitret ham? var det ikke alle som gikk ut av Egypt ved Moses?”


Og hvor mange av de som gikk med Moses ble frelst? Hvor mange av de to millioner ble frelst? TO- ja, bare to. Josva og Kaleb. Og hvem var det Herren harmedes på i førti år? Var det ikke på dem som hadde syndet så deres kropper falt i ørkenen?" Hva er synd? Jo, synd er vantro- Joh. 3,18. “Den som ikke tror er allerede dømt.”

Det er nemlig det som er sabbaten, å komme inn i den lange hvile ved å ha mottatt Evig frelse – å ta imot Jesus i ditt hjerte. (VED TRO) Og bli en pilgrimer her nede på jorden (fremmed) inntil du reiser til den andre siden av floden den dagen Herren har bestemt. Det er sabbaten, ingen søndag, lørdag eller hvilken som helst annen dag. Det er ikke saken. Det er i ånden du er i sabbaten etter å ha mottatt Jesu ORD, DEN Hellige Ånd. Når du har den, da er du i Sabbaten.


Om de vantro har GUD sagt :Deres vantro har GUD svoret på at ikke skal komme inn til hans hvile. Alle vantro- kommer ikke inn til Guds hvile, sabbaten. De får da ikke den Hellige Ånd. Gud hater alle ismene, de religiøse (organisasjonene) hvor folk hoper seg opp og sier, hvis du ikke er med oss, da tar du feil. Eller, du må være katolsk da blir du… eller pinsevenn…eller adventist…ALT dette er feil, ingen av dem kommer inn til Vår Herre. Men se, de små ringe bedehus, hvor der finnes et ringe folk, der er Herren til stede!


De storslåtte katedraler er kalde og tomme, og har ikke Guds tilstedeværelse.

Paven, den katolske Kirke, Staten og EU går sammen om å ha Søndag som EU’s nye helligdag, j.f.r. Sjøgen og dyrets merke.


Hvis du har lest om sønnen til Adam, Abel- som hadde et bedre offer enn sin halvbror Kain. Gud hadde ikke behag i Kains offer, fordi han ofret frukt. Mens Abel ofret blod. Og det gjorde Abel etter åpenbaringer fra Gud om at det var blod som måtte ofres. Videre ble Kain misunnelig på sin bror fordi Abel hadde det rette offer. Derfor drepte Kain Abel. For dette merket Gud Kain, står det i Bibelen. Dette merket er alle dem som i dag vandrer i døde organisasjoner og samler penger (mammons trelldom). De tar også imot dette dyrets merke som verdensordenen innfører på mennesket. Merk deg at slangen mistet sine lemmer og måtte åle på sin buk, pga av at han firstet til sex med Eva. Her kom synden inn. Det er hat, misunnelse, sinne, utolmodighet, egoisme, fordømmende, baktale, ufin, stygg, frekk og upålitelig. Slangen er Kains far. Det var ikke frukt som tok oss ut av Edens Have, nei det var blod. Og Abel hadde en åpenbaring om det fra Herren. Set fortsatte dit Abel hadde kommet.


I Usa og i Vatikanet jobbes det på spreng for å få søndagen innført som en felles hviledag, paven og katolismen. Amerika vil være det land som vil lede an til å innføre dyrets merke, strekkoden på mennesket. “Dem som lar seg merke er fortapt”, sier Herren.


Nå kan du kjære leser tenke, er dette sant? Dem som bedriver slikt spill uttaler at motstanderne er overtroiske og at dem ikke vet hva dem snakker om? Men igjen, dem vil slett ikke fortelle bort til oss andre hva det er dem driver på med, men en ting er sikkert -det er ikke Guds Bibel dem handler og lever etter. Ditt liv på jorden skal gjenspeile livet i himmelen.


Statskuppet- og hvem som stod bak

Landsforræderne får seg topp-stillinger i staten


Det er i dag ikke politisk korrekt (PK) å snakke om Norge og vår Grunnlov, jfr våre “bortreiste” politikere på Stortinget. Der har siden 30. mai 1949- sittet en gruppe individer på Stortinget under navnet Europabevegelsen. Denne Europabevegelsen har sitt opphav, utspring fra Quislings tid som landsforræder i Norge, hvor han ble henrettet for nettopp landsforræderi- jfr. Straffelovens § 83. Noe som var i tråd med den straff han etter Straffelovens (landsforræderriparagrafen) § 83, ble dømt etter. Nå var flere av Quislings medarbeidere blitt dømt til lange fengselsstraffer, men etter bare knapt et år, (9 mnd) ble disse tatt ut av fengslet av Einar Gerhardsen, hvor dem fikk seg toppstillinger i vår statsadministrasjon, departementene. Dette er et lukket kapittel i vårt landssvikoppgjør, og de fleste vet ikke at dette er sannheten om den såkalte “landsfaderen”, som heretter må betegnes som det motsatte, landsforræderen.


Skrevet av taperne, nazistene i Norge

Etterkrigshistorien i Norge er skrevet av taperne, nazistene ikke seierherrerne, som det så pent hevdes. Etter at Quisling ble henrettet- da var liksom alle “nazister døde” og Norge var blitt stuerent? Ja, dette er løgnen, nazistene satt med makten i dette landet i hele etterkrigstiden og trixet med faktum- frem til i dag. Hvordan vi vet det? Jo, fordi frimurerlosjene er nazi ideens vugge- på linje med katolikkene, jesuittene og Vatikanet, hvor hemmelighetskremmeri, kameraderi og skjult agenda er dagsorden.


I norsk ordbok finner du hva en jesuitt er for noe. Djevelen selv vil ha det til å likne på noe vi tillegger kristus, men nei -det motsatte er hva det står for.


Definisjon på en jesuitt: medlem av jesuitterordenen, et katolsk brorskap stiftet av Ignatius Loyola (d. 1556) og stadfestet av paven i 1540 person som gjerne bruker moralsk forkastelige midler for å nå et mål

Statskupp ble utført til hurrarop og norske flagg


Under frigjøringsrusen og hurrarop- ble det i 1945 utført et statskupp mot vårt kjære Fedreland og norske folk. Det ble utført et mytteri. Norges Grunnlov ble satt ut av kraft av et lite kobbel av politikere, jesuitter og penge-jøder- som arbeidet i det skjulte, imot vår konstitusjon. De lot Kong Haakon den Vll undertegne et dokument som beviser at Grunnloven ble lagt til side i strid med vår konstitusjon og demokrati. Her har også landsforræderen Einar Gerhardsen og O. Tostrup undertegnet. Dette kan du lese om her.


Her kan du lese mer om bakgrunnen. Grunnlovsendringer.


Dokumentasjon på dette finner du i bøkene til Erik Rudstrøm (84 år). Her beskrives frimureriet i Norge opp og ned hvordan de arbeider for å legge ned velferdsstaten, bedrifter osv for å lykkes i sitt illegale arbeide. Altfor mange “klossmajorer” er med i denne lugubre “forening” for innbyrdes beundring, hvorpå vårt lands forsvar på det nærmeste er “lagt ned”. Hvem husker ikke nazisten Hanna Kvanmo i SV, som fikk redusert vårt lands luftforsvar?


Einar Gerhardsen stod på GRINI under krigen og lovte våre krigsseilere “gull og grønne skoger”, bare han ble Statsminister etter at krigen var slutt. Dette er dokumentert i boken til Jendal Antonsen, “Vår ukjente krigshistorie” en meget detaljert beskrivelse av krigen i Narvik og hva som hendte på GRINI, i Bærum. Fåes hos Frydenlund i Narvik. Grini var den fangeleiren hvor Jendal Antonsen også ufrivillig blant mange andre gode nordmenn var innesperret, mens Einar Gerhardsen pratet “mye støv” om hvor flott våre krigsseilere skulle bli ivaretatt bare han ble valgt til Statsminister. Alle fangene var helt lamslått over at en slik mann kunne stå å fortelle et slikt eventyr inne på et sted hvor man fikk piskeslag bare ved å drømme om den norske regjering? Flere av fangene forlot dette sirkuset og ble kvalm av det de hørte fra Gerhardsen. Nygaardsvoll som var Statsminister ble uriktig fremstillt av disse lakeiene for ikke å ha sørget for at Norge hadde et forsvar i hevd, j.f.r. det brukne geværs taktikk. Men spørmålet begynner å bli interessant, hvem var det egentlig som birdo til dette? Det er en annen manns store klokskap som hindret at kong Haakon ble tatt av Tyskerne, det var Hambro.


Fangene på Grini skjønte at dette var en overløper. Han var ikke en sann nordmann. Beviset for dette fikk krigsseilerne bittert erfare etter at krigen var over. Dem ble liggende i Oslos gater “for lut og kaldt vann”. De var skadet av bombingen og led grusomme kvaler i krigsnerver etter torpederinger og uutholdelige pinsler for Norges frihet som dem trodde på.


Enkelte av dem som klarte det, ble sendt til Jæren for å passe griser. Denne grusomme handlingen kan også kanonkommandør Inge Brekke berette om., klikk her! VI som er barn av krigens menn blir lamslåtte av denne grusomme sannheten. Vi blir ikke blidere når vi også får høre at Statsminister Einar Gerhardsen slapp nazister inn i vårt “aller helligste” til toppstillinger i staten. Dette viser oss at Europabevegelsen har sittet inne i vårt “kremmerhus” og tatt seg til rette i alle årene etter krigen. Disse “menn” startet i Norge opp denne Europabevegelsen i 1949. I 1969 startet dem opp den ulovlige stortingsgruppen inne på vårt Storting. Nå er ringen sluttet og alle som leser dette vet hvor nazistene sitter i dag. Gode nordmenn er i media blitt beskyldt for å være nazister og rasister, men dem som har hevdet dette var nazistene selv. De har med andre ord løyet og bedratt det norske folket på det groveste. Sannheten tåler ikke dagens lys, men den må fram i dagen. Nå har det norske folket en anledning til å snu den negative trenden som har foregått i vårt Fedreland i alle disse år. VI må stemme inn NYTT mannskap på Stortinget. For å lykkes, må denne sannheten alt folket i hende.


Europabevegelsen og EU.


Denne gruppen er av oss “vanlige nordmenn” å betrakte som landssvikere, j.f.r. hvor dem stadig har bidratt til å undergrave vår Grunnlov og statsforfatning, ved stadige bidrag å endre den- “bak vår rygg” for å legge Norge under en fremmed stat. (EU)


Den første endringen (tillegget) skjedde i 1962 i § 93 hvor det ble flettet inn at; “vi måtte kunne avgi suverenitet på et avgrenset saklig grunnlag”. Denne paragrafen er det ERNA SOLBERG nå vil gjøre endringer i, for lettere å få oss inn i EU. Nemlig ved å endre ordlyden 3/4 til 2/3 ’s flertall. Som om ikke dette var nok, prøvde de seg igjen den 10. januar 2008. Men det gikk ikke denne gangen heller, det ble nedstemt.

EØS innført imot folkeviljen


Nå er det meget viktig at det norske folket er seg bevisst de partier som stemmer NEI til EU ved neste valg. IKKE stem på JA-partiene!! Stem feks. på KYST-partiet. Karl I Hagen er en klikk her"vinglepetter" og må ikke tas seriøst. Beviser for at Hagen er en vinglepetter har han selv skylden for, fordi han sier at han er nei-mann, men voterte for Eøs-avtalen i 1992. Det var kun 2 stk i FRP som stemte nei, og det var Vidar Kleppe og Karl Sørmo. Dette førte til at det var 2 stemmer for lite til å innføre EØS-avtalen. Klikk her!

Men tror dere at Gro H Brundtland brydde seg om at hun brøt demokratiske spilleregler?


Hagen har til og med sparket ut Nei-folk ifra FRP. Denne “nei til EU”- kampen, skal vi vinne atter en gang. Vi må få “kastet” disse Europabevegelsens representanter ut av Stortinget, som har brutt vår GRUNNLOV siden 1969 inne på vårt Storting. “Kjeltringer” i slips, er ikke noe bedre enn andre kjeltringer!


Norge under administrasjon. Grunnloven vår kan ikke endres til å lemme oss inn under EU, mener en dansk jusprofessor som har studert det.


Internasjonalt nei til EU. En mengde land i Europa er ikke glad for “sykdommen og kreftsvulsten”, EU.


Denne Europabevegelsen’s og deres “lakeier” er individer av et velstands Norges besteborgere, med toppstillinger innen regjeringen, finans og media. Disse er medlemmer av hemmelige organisasjoner som arbeider bevisst for å bekle stillinger der avgjørelser tas. Det er dommere, bankdirektører, bedriftsledere og politisjefer. Hermod Skånland er en kjent “figur” i disse kretser. De er medlemmer i diverse losjer i tillegg. Frimuere er også å finne blant prestene i Norge. De står for det serimonielle innen disse losjene. De arbeider for antikrist, rettere sagt midt imot ærlige hensikter. De oppfordres til å lyve i en norsk rett, å bedrive mened. Dette blir de oppfordret til i eden som de må avlegge i losjene. Havner de i en rettssal er det bare mord som gjør at de kan “sladre” på “sin bror”. Ellers dekker de hverandre. Det er kort og godt “alt som er galt” disse driver med. Kong Harald er medlem i en av disse losjene. Tiedemann også. Bilderbergerne startet sin aktivitet i Vest Tyskland i 1955.


Flere eksempler kan nevnes Kåre Willoch, Gro H. Brundtland, Lars Jacob Krogh, Rieber Mohn og høyesterettsjust. Terje Wold som hadde et bierverv, nemlig formann i denne “lugubre” Europabevegelsen i Norge fra 1958 til 1965. Listen er lang og du kan lese mer her: Medlemmer.


Videre vil paven og hans “prester” legge under seg hele EUROPA til et nytt stor ROM- atter en gang. Dette er sannheten bak fasaden med løgner og bedragerier mot det norske folk. NÅ er det på tide at folket i Norge får se “sannheten i øynene”.


1. Europabevegelsens Stortingsgruppe ble dannet ved et konstituerende møte- onsdag den 7. mai 1969, i stortingsbygningen. Det viser kjære leser at disse ikke skydde noen midler for å forråde sitt eget folk og land. Og hvis du overfor disse “prestene” spør hvilken religiøs retning dem har, da får du til svar at dette ikke handler om religion. Men faktum er at samtlige av disse er KATOLIKKER akkurat som f.h.v. Statsadvokat Rieber Mohn, som nektet å ta opp anmeldelsen mot GRO H. Brundtland etter at hun hadde forbrutt seg mot Grundloven ved å innføre den vanvittige lovstridige Eøs avtalen. Således har denne ulovlige stortingsgruppen til Europabebegelsen undergravet våre nasjonale rettigheter i strid med Grunnlovens paragrafer 1 og 112, hvor illojale representanter rammes av


STRAFFELOVENS § 83, som sier at “Den som rettsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år”.


Det er bare lovlige registrerte parti som kan opprette en stortingsgruppe på Stortinget. Noe som skal gjenspeile den soleklare demokratiske konstitusjonelle rett vårt folk har krav på gjennom utøvelsen av politisk virksomhet i tråd med Norges Grundlov av 1814 inne på Stortinget. Dette fordi “folkets røst” gjennom demokratiet skal gjenspeiles i den politikk som utformes inne på Stortinget. Slik det har foregått i full hemmelighet med lobbyvirksomheten til Europabevegelsen er det meget sannsynlig at dens ønsker har kommet foran det norske folks visjoner helt siden dette startet i 1969. Derfor er det viktig at kun folkevalgte politiske partier er representert inne på Stortinget, hvor landsforræderi er utenkelig, j.f.r. Norges Grundlov. EUROPABEVEGELSEN er ikke noe lovlig regisrtrert politisk parti og er derfor i strid med Grundloven. Hvordan kan våre folkevalgte ha sittet på vårt Storting i så mange år uten å ha stoppet dette? Folket i Norge skal ta dette opp til vurdering opp imot Straffelovens § 83 hvor samtlige på Stortinget som har bedrevet og bidratt til dette spill imot vår konstitusjon, blir stillet til ansvar for sine handlinger, “utro tjenere”.

2. Paven og jesuittene skal vi se nærmere på.


Det viser seg at flere av pavens “drops” er medlemmer av JESUITT-ordenen.


Her kan du lese hva ordboken forteller om jesuitter:Definisjon på en jesuitt: medlem av jesuitterordenen, et katolsk brorskap stiftet av Ignatius Loyola (d. 1556) og stadfestet av paven i 1540 person som gjerne bruker moralsk forkastelige midler for å nå et mål


Går du inn i eden som disse må avgi for å bli tatt opp som medlemmer står det bl.a. “Jeg bekrefter å arbeide for Jesuit-ordens mål uansett hvor jeg er, Sverige, Danmark, Finland, Norge, England, Usa eller hvor som helst- å bidra til å UTSLETTE, eliminere protestantene i et hvert kongedømme og stater.” Men det er ikke bare protestanter, nei de utrydder alle som ikke er med i deres vantro menighet, katolisismen. Står du på Bibelens Ord, grunnvollen- da skjønner du at katolikkene også er en villfarelse som som ikke står på Ordet.


Pave Benedicte


Her kan du lese om katolosismen

Trykk på hoved linken ,får å linke deg videre.


Paven/VATIKANET/Jesuit


The Iluminati The CFR International bankers The Mafia


The club of Rome The Opus dei The mascons New Age Movements etc


Her er de mørke kreftene samlet i en skjønn forening. Pengene, djevelen og skjøgen “horen” er deres drivkraft. (Babylon)


Dette kjære leser er sannheten om pavens “sorte medarbeidere”. Norge, Finland og Sverige er som kjent under protestantisk religion, hvor der bare er noen få prester igjen.


3. Det er derfor av stor betydning at du forteller dette til alle dine venner om hva som er i ferd med å skje med Norge, skandinavia og Europa. Pavens “politi” fornekter seg ikke. GRO H. B. fikk i 1991 et brev fra “GORBIE” som gikk av som president i USSR. I det brevet ønsket Michael G. GRO lykke til med “arbeidet”- å få til en ny VERDENSORDNING.


4. Nå må det norske folk få fram NORGES LOVER og kreve at samtlige landssvikere på STORTINGET blir stilt til ansvar for sine ugjerninger. Det er i følge Norges Grunnlov “kjeltringer” som sitter på vårt Storting i dag, med unntak av noen få.


5. Den katolske kirke bedriver skjøgens spill og lefler med de mørke kreftene. Det er ikke klenodier, mariafigurer som skal tilbes. Det er bare JESUS som skal opp på pidestallen, han som gav sitt liv på korset fordi alle menneskene på jorden skulle få tilgivelse, frelse og et Evig Liv.

Sabbaten


Likeledes har ingen av de lærde skjønt hva som står i Bibelen, jfr- å holde sabbaten. Det er ingen dag i uken som skal holdes. Det står skrevet, “I dag om I hører hans røst, da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen” den dag Herren banker på og vil inn til ditt hjerte. “Hvem var det da vel som hørte den og dog forbitret ham? var det ikke alle som gikk ut av Egypt ved Moses?”


Og hvor mange av de som gikk med Moses ble frelst? Hvor mange av de to millioner ble frelst? TO- ja, bare to. Josva og Kaleb. Og hvem var det Herren harmedes på i førti år? Var det ikke på dem som hadde syndet så deres kropper falt i ørkenen?" Hva er synd? Jo, synd er vantro- Joh. 3,18. “Den som ikke tror er allerede dømt.”

Det er nemlig det som er sabbaten, å komme inn i den lange hvile ved å ha mottatt Evig frelse – å ta imot Jesus i ditt hjerte. (VED TRO) Og bli en pilgrimer her nede på jorden (fremmed) inntil du reiser til den andre siden av floden den dagen Herren har bestemt. Det er sabbaten, ingen søndag, lørdag eller hvilken som helst annen dag. Det er ikke saken. Det er i ånden du er i sabbaten etter å ha mottatt Jesu ORD, DEN Hellige Ånd. Når du har den, da er du i Sabbaten.


Om de vantro har GUD sagt :Deres vantro har GUD svoret på at ikke skal komme inn til hans hvile. Alle vantro- kommer ikke inn til Guds hvile, sabbaten. De får da ikke den Hellige Ånd. Gud hater alle ismene, de religiøse (organisasjonene) hvor folk hoper seg opp og sier, hvis du ikke er med oss, da tar du feil. Eller, du må være katolsk da blir du… eller pinsevenn…eller adventist…ALT dette er feil, ingen av dem kommer inn til Vår Herre. Men se, de små ringe bedehus, hvor der finnes et ringe folk, der er Herren til stede!


De storslåtte katedraler er kalde og tomme, og har ikke Guds tilstedeværelse.

Paven, den katolske Kirke, Staten og EU går sammen om å ha Søndag som EU’s nye helligdag, j.f.r. Sjøgen og dyrets merke.


Hvis du har lest om sønnen til Adam, Abel- som hadde et bedre offer enn sin halvbror Kain. Gud hadde ikke behag i Kains offer, fordi han ofret frukt. Mens Abel ofret blod. Og det gjorde Abel etter åpenbaringer fra Gud om at det var blod som måtte ofres. Videre ble Kain misunnelig på sin bror fordi Abel hadde det rette offer. Derfor drepte Kain Abel. For dette merket Gud Kain, står det i Bibelen. Dette merket er alle dem som i dag vandrer i døde organisasjoner og samler penger (mammons trelldom). De tar også imot dette dyrets merke som verdensordenen innfører på mennesket. Merk deg at slangen mistet sine lemmer og måtte åle på sin buk, pga av at han firstet til sex med Eva. Her kom synden inn. Det er hat, misunnelse, sinne, utolmodighet, egoisme, fordømmende, baktale, ufin, stygg, frekk og upålitelig. Slangen er Kains far. Det var ikke frukt som tok oss ut av Edens Have, nei det var blod. Og Abel hadde en åpenbaring om det fra Herren. Set fortsatte dit Abel hadde kommet.


I Usa og i Vatikanet jobbes det på spreng for å få søndagen innført som en felles hviledag, paven og katolismen. Amerika vil være det land som vil lede an til å innføre dyrets merke, strekkoden på mennesket. “Dem som lar seg merke er fortapt”, sier Herren.


Nå kan du kjære leser tenke, er dette sant? Dem som bedriver slikt spill uttaler at motstanderne er overtroiske og at dem ikke vet hva dem snakker om? Men igjen, dem vil slett ikke fortelle bort til oss andre hva det er dem driver på med, men en ting er sikkert -det er ikke Guds Bibel dem handler og lever etter. Ditt liv på jorden skal gjenspeile livet i himmelen.


RELEVANTE LENKER: Lovdata


Norges Grunnlov 1814: § 1 § 112


Straffeloven: § 83

Europabevegelsen's beretning 1969-70


EU er konkurs.


Independendt UK


Liberalt nei til EU


Nei til EU


Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et "paranoya stempel" på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø.


Bastesen's trontale om Bilderbergerne på Stortinget


Nationens eu-måling


EØS forræderiet


Her er dokumentene som beviser kuppet.

Gitt på Oslo slott 17. august 1945.


Einar Gerhardsen, Kong Haakon og statsrådssekretær Olaf Tostrup.


Her kan man se at Einar Gerhardsen, Kong Haakon og Olaf Tostrup har signert under et dokument som viser at man har endret på statsforfatningen.


De satte statsforfatningen ut av kraft.


Under den allierte okkupasjonen (8. mai - 13 desember 1945) gjorde flere kjente fjes statskupp og satte den norske statsforfatningen, Grunnloven ut av kraft. Her kan du lese bevisene for det.


Det er fire landsforrædere som har ansvaret for at kuppmakerne har kunnet holde seg ved makten- og disse kjenner vi identiteten til.


Således kommer Staffelovens §83 til benyttelse.


Kuppmakerne har 4 medsammensvorne som har latt dette "skure og gå". VI har navnene på disse fire landsforræderne.
https://www.facebook.com/Halvard.Jr?sk=notes
Paranoid Schizofren F20.


Ætt på Mors side etter Elias Figenschou den første barokkunstneren i landet. Hvis bror var Hans Matihas Figenschou som var Adlet i Østerike for sine glimrende sko. Gikk i tjeneste for Christian 4. I Det Odenbolske Riket, nå Danmark, etter å ha solgt sitt gods i Hindenlang, Bayern. Elias Malte.


På Deres gods i Hindelang ble den første Boka i Moderne hesteavl skrevet. Mormor Sara Gai. ( eldst ). Stammer fra Sibirsamene ( Russisk Ortodoks )., var bosatt i Munkefjorden ved Kirkenes og Gift med Olaf Figenschou.


Bøker og forskningsresultater på Universitetet i Tromsø etter Mormors Ætt. Morfar Olaf ( eldst ) Figenschou, samt at hans Oldefar Grunnla handelsstanden i Kirkenes, men Embetsmenn forsynte seg av hans Formue.


Eldste Barn og rett ned etter Elias Figenschou, hvis brødre var Spioner og Russiske Partisaner i Finnmark ,( Kåre og Ragnvald Figenschou ).De passet på at Krigsseilerne kom frem til Russerne med Forsyninger.


Ætt fra fars side etter Oldemor Grønning fra Stadsbygd Fosen Trøndelag. Far : Ole Grønning oppkalt etter hans onkel Ole Grønning, en Pioneerdykker fra begynnelsen av 1900 tallet. Ole H. Grønning. ( Haraldsøn ).


H etter min Farfar Harald Grønning ( eldst ) av flere bortsatte barn med sin mors Etternavn. Grønning.Hans farsnavn vites ikke,Artelerist fra Værnes, var gift med Johanna ( eldst ) Onsøen. Altså Ole. Artelerist fra Fredrikstad, Tysklandsbrigaden, Lebanon. Stoppet i Forsvaret p.g.a kommunistjaget til Amerikanerne.


Mor : Karen Figenschoue eldste Barn etter min Morfar Olaf Figenschoe og Mormor Sara Figenschou, gift Grønning. Min Mor var Svenskunge fra Kirkenes etter 2. Verdenskrig, og var 2 år i Svergie ved oppbyggingen av Kirkenes etter krigen.Kirkenes var mere Bombet enn Malta historisk sett, så hun har vært ut en vinterdag før.


Jeg oppkalt etter Farfar, mellomnavn etter Far : Hilsen Halvard O. ( Olesøn ). Grønning. Lyceé Chanzy, Ardenne hos Collot. Kristelig Videregående skole Trøndelag ( KVT ).


Kavalerist fra Befalsskolen på Trandum, som bodde på selveste Kongerommet på Befalsskolen For Kavaleriet.

Paranoid Schizofren F20.


De gamle psykiaterne torturerte sin pasienter med Varmt og Kaldt bad, og så at pasientene ble verre av Varmt bad, og Bedre av Kaldt bad. Varm luft utvider seg og Kald luft kan bli is. I Kraniet er det noe som heter Bihuler, og ved feber, så får man Hodepine, og tetthet i slimhinnene. Psykiatriske pasienter må bli kvitt sitt snørr, slik at det blir gjennomtrekk i systemet. Ved Influensa, så går slimhinnene inn til Bihulene tette og man får feber. Varm luft utvider seg og man får indre trykk i Kraniet, som presser både på det ene og andre. Det værste er å få trykk inne i Pannebihulene som presser oppover mot hjernehinnene og skaper trykk på Hjernevæsken ofte kalt Spinalvæsken. Nakkeproblemer kan man få ved trykk i bihulene rundt de øvre ryggvirvlene, slik at spinalvæsken ikke greier å passere men skaper enda mere trykk i og rundt hjernen.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Ved traumer, så spør Dere dere selv om ett spørsmål ? Hvorfor er jeg så redd, og slik spør Dere til dere får kontroll over traumene Deres. Stress skaper usikkerhet, usikkerhet skaper angst, angst skaper frykt, frykt skaper redsel, redsel skaper panikk, panikk skaper panikkangst, samt at man blir enda mere stresset og usikker av panikkangsten, og man er inne i en vond sirkel, som nødvendigvis må reverseres, for å komme inn i en ny og bedre sirkel. Helst en god sirkel, slik at man igjen kan klatre i Maslows og Olesøn`s Livshiarki, for å nå meningen med livet sammen med Familien sin.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


En ny modell står seg til den blir kopiert, og når den er kopiert er det igjen en krig om logistikk og ressurser, og den med mest ressurser vinner til slutt, men hvert land har hatt sitt Idiotiske Imperium, så ressursbruken må det høstes av slik at Naturen tåler dens effektivisering og logistikk. Effektivisering er å gjøre ting så enkelt som mulig, og ikke så vanskelig
Paranoid Schizofren F20.


Første gangen jeg hørte stemmer i hodet var i Helikopetret på vei ut fra Bosnia - Hertzegovinia. Da hørte jeg stemmene sterkt og klar, og var overbevist om at jeg hadde headset, og strupemikrofonen på hodet. Da jeg så opp på veggen og jeg tok meg rundt hodet, så hadde jeg ikke noe Headset på, og som syk nedkjørt på, samt gikk på noe sovemedisin, samt at vekten viste 59 Kilo, så ble jeg livredd. Dette var min oppdagelse av stemmer.Jeg må ha vært syk før jeg reiste til Tuzla, men det var der jeg fikk dem. På MEDCOY var det en Islandsk Lege, En Svensk Kvinnelig lege, samt at det var en Tysk Nevrokirurg der. Jeg hadde samtaler med Endre Beversmark, nå representant for Fylkeslegen i Sør - Trøndelag.På Haukåsen var Roar Brekkan en sykehussjef fra MedCoy Tuzla, samt at Jan Ruderaas som jeg kjenner besøkte meg mye. Jeg sa hele tiden da jeg kon hjem at jeg hadde blitt chippet der nede og Hadde microfoner i ørene, eller hvor de en har plasert de. Stemmene er ihvertfall ikke mine. Og pga. dette har jeg blitt tvangsmedisinert, samt holdt på å dø flere ganger av giften jeg får i Psykiatrien.Jeg er ingen Spesialkommaido, men blir Små Paranoid av alt styret rundt noens idioti. Ruderaas sa at alt dette hadde gått an om jeg hadde vært i Norge, og da Kjenner jeg min Far så godt, at der hadde det vært noen før Medcoy, for å passe på meg, eller rettere sagt jeg fikk en til når jeg var i Mexico, siden jeg er SØNN av mine Foreldre.Jeg reiste hjem pga. at jeg var dårlig, og mottagelsen jeg fikk av Forsvaret var at jeg var glemt med en gang jeg var på Norsk jord, noe som medførte fratatt uniform, satt igjen med sko Håndjern og Fotlenke.Siden de nå har mistet en del fra FSK, så har det blitt flagg og Pomp og prakt med Britiske tilstander i landet i stede.

Paranoid Schizofren F20.
Hvordan i hælvete har psykiatrien tenkt at jeg skal greie å stole på Samfunnet A/S Norge etter å ha blitt Tvangsfeilmedisinert over lengre perioder, samt Trakasert og Mishandlet.Jeg har klaget i 16 år til Kontrollkommisjonen over dette uten i det hele tatt å bli hørt, sågar til Tingretten, men der var det en Ny Kontrollkommisjon med Blaserte Navn fra Frostatinget, som jeg bare gir en Laaaaaaaaaaaaaaaaaang faen i. Jeg stoler ikke på en dritt, og hvordan i hælvete har Hjelpeverge blitt verge.Jeg er ikke økonomisk umyndiggjort og ingen stikker et sugerør i mine Kontoer før jeg sier det er i orden med min Fraskilte Hustru og Hennes gutt med Blågrønne Øyne som blir grønne og Matcho etter hvert.Gutten bestemmer selv hvem han vil gifte seg med ham og han har flere enn 1 Pass.Spesielt jævlig er det å tenke på at jeg bare aldri har fått hjelp av det Offentlige. De henter deg med sin Politieskorte. Du prøver å forklare Politiet at det er faktisk Pasienten de skal Passe på. Ihvertfall når ham har anmeldt psykiatrien, siden grunnen til de fleste mentale sykdommer er slim, forkjølelse og Influensa, samt oppvekst av Bakterier inne i det indre Øret, som skyldes Influensa og Ørebetennelse som ligger på innsiden av Trommehinnen.Når jeg forklarer dette, så er jeg kvervulerende. Det er liksom Deres fagområde at Kald og Varm luft heholdsvis Går opp og ned i Volum ved tempratursvingninger, som kalles Feber i Kroppen, som kan gi Bihulebettenelse og Hodepine om slimhinnene går tette av Snørr.

Paranoid Schizofren F20.


Ja da har jeg fått hostet og harket litt, samt blitt Kvitt noen Snørrklumper som har satt seg fast i systemet. Politisk så er jeg på Høyresiden, men pga. mye Rot i Frp, så måtte jeg bare stemme Høyre på Kommunevalget. Det meste er grunnet mye rart pga. at jeg Kommer fra ei Bygd fra en Rødlig Kommune.Gamle Buvik Kommune har hatt sitt Menstadslag ved Pine Mølle i sin tid. Min Farfar jobbet der og hadde Hest, og var Artellerist fra Værnes. Vilken side han sto på ved denne streiken vites ikke, men han holdt ihvertfall Familien i ørene til tider, men hadde en vanvittig form for Humor.Under 2. verdenskrig ble han kalt ut til Mobilisering ved Vassfjellet i Melhus/Klæbu og meg fortalt så sto Farmor og gråt på tunet da hun pakket mat i hans sekk. Hun skjønte vel at det ikke var sikkert hun fikk se ham igjen. 14 dager senere kom han tilbake, og min Far sa det slik at det var vist mye rart i dette Forsvaret den gangen slik at de fikk verken delt ut ammunisjon eller våpen av Befalet sitt.Flygeren som Datt ned på Kvernberget i Buvika var innom min Farfar siden han sikkert viste hvor han skulle dra ved rottefelle. Han fikk seg noen Klær, og uniformen ble vel brent tror jeg. Hans Pistol havnet på en annen gård, og noen Krystallapparater var også i omløp som jeg forsto.Den gangen det var Buvik Kommune så hadde min Farfar sitt Hus like ved Kommunehuset, men så mye mere av den Historien husker jeg ikke. Penger hadde min Farfar bestandig, for ham tenkte på at det var reiregg å passe på.Det er 2 år til Stortingsvalget, så det er vel jobb vi må ha, og det er Pest eller Kolera det man velger imellom. Klok av skade så skal man ikke terge på seg vedrken det ene eller andre, men slaget på svolder er over, så all denne teigblandingen som har skjedd etter dette skulle ha vært samlet, og det lar seg gjøre ved oppkjøp til en pris alle er enige om pluss en bonke under bordet.

Paranoid Schizofren F20.


Det indre øret, Auris interna [rediger]


Det indre øret består av et komplisert system av væskefylte kanaler i tinningsbensklippen, også kalt labyrinten.. Alle delene står i forbindelse med hverandre, men delt i tre hoveddeler:Sneglehuset (lat.cochlea) – ivaretar hørselssansenBuegangene - ivaretar likevektssansenVestibulum - ivaretar likevektssansen


Sneglehuset Tynn spiralformet kanal, delt på langs av to bindevevsmenbraner som gir tre parallelle kanalløp. På den ene av disse menbranene, basilarmembranen sitter sansecellene


Buegangene Tre halvsirkelformede rør som står vinkelrett på hverandre i tre plan, og vestibulum består av to mindre hulrom; sacculus og utriculus. Alle disse strukturene inneholder sanseceller som forteller om hodet og kroppens stilling og bevegelse. Afferente signaler fra indre øret formidles gjennom den indre øregangen. Her passeres nervus vestibulocochlearis, som formidler de afferente sansesignalene fra likevektsorganet og hørselsorganet. Sammen med denne nerven går små arterier fra en av de store arteriene til lillehjernen. Nervus facialis går først sammen med nervus vestibulocochlearisi den indre øregangen, og deretter alene i en slynget kanal før den kommer ut av kraniet rett bak øreknuten.(processus mastoideus)


Lydbølger med ulik frekvens skaper svingninger i ulike deler av basilarmembranen. Høy frekvens (lyst) - langt nede, lav frekvens (mørk) - i toppen.Her er grunnen til at vi kan skille mellom mørke og lyse toner. Svigninger i basilarmembranen fører til at hårene på hårcellene reiser seg – fører til dannelse av afferente sensoriske nerveimpulser. Disse impulsene blir ledet videre til kjerner i hjernestammen, thalamus, ved hjelp av nervus vestibulocochlearis, som på sin side igjen formidler signalene videre til andre deler av sentralnervesystemet.


Hørselsbarken i temporallappen, som ivaretar bevisst lydopplevelse står i forbindelse med språkområdene og har stor betydning for språkfunksjonen; Wernickes område i venstre hemisfære er f.eks. spesielt viktig for forståelsen

Paranoid Schizofren F20.


100 Milliarder i året Koster Norsk Psykiatri. Bihulestans etc. Allergi, Forkjølelse, Influensa, Bihulebetennelse, Tykk ørevoks.H202 Oksyderer dette bort. Hydrogenperiodoksid kjøpt på apoteket. Det tar sin tid å tømme systemet og ansiktet for slim.Hydrogenperiodoksid på trommehinnen, samt utjevne trykket med Nesespray, for å rense øret på innsiden av Trommehinnennår Nesesprayen blåses ditt. Akkurat som når man utjevner trykket når man er i fly.cis-(Z)-2-(4-(3-(2-chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl)piperazin-1-yl)ethanol / Cisrdinol !!!!!!!!!.


For å slutte med Depotmedisin Cisordinol, så må man gå veien om Tabletter, siden de er ute av Kroppen på 48 timer. Cisordinol Depot Intermuskulær innjeksjon tar det et 1/2 år før den er ut av Kroppen, men å forklare disse legene at jeg hadde Kontroll på det hele med Tabletter, men Selvfølgelig var det en Dritt av en Lege, som ikke likte at jeg kunne bli helt Frisk og foret meg da med 50 mg. Tabletter slik at jeg var helt hjelpesløs, og når jeg nektet og så at jeg skulle ha fra 30 mg. Tabletter og nedover pga. Bivirkningene og virkningen på denne Oljebaserte medisinen, så ble jeg bar overkjørt av Legen. 150 mg. Intermuskulært tilsvarer ca. 10 mg i Tablettform, men pga av forskjellig placmakonsentrasjon, så må man ha litt mere og ikke mye mere Cisordinol i form av tabletter i forholdt til tabletter.

Gendarmeri : Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.


Gendarmeri : Først Befalsskole med tilhørende Lønnstrinn, så Politihøyskole, og USK er Kurs og mangler Etikken opparbeidet igjennom 2 års etatsutdannelse i Hæren, samt at UB står for utskreven blindgjenger. Jegerskolen Kan være de våpenføre Karene, siden de ere lært opp til helst å ikke skyte før de blir oppdaget, og har ryggen mot veggen og har hodet kaldt. De driver ihvertfall ikke med vådeskudd og har gjerne utenlandstjeneste bak seg med flernasjonale synergier.Det jeg har blogget om på www.Olesn.VGB.NO var mine visjoner, for hva jeg skulle bruke min egenhendige godt opptjente lønn på. Og det var ikke meningen at Statskassen skulle stikke sine sugerør i mine ideer, men at Folket skulle få medbestemmelsesrett til å tenke selv, for å kontrolere folk som tror de har Hevd på sine stillinger. Når jeg snakket om Gaullisme, så var det med tanke på Gendarmeri til Norge. Med det så mente jeg å forhindre Britiske tilstander pga. engasjementbefal i Forsvaret, som går ut på dato når de er 35 år og da står uten jobb.Disse fallskjermhopperne lærer opp Anti-Terrorpoliti for tiden , for selv å siden miste jobben, og det er faen ikke rart Politiet er interisert i meg, siden jeg hevdet og fikk rett i at de ikke har lov å rekrutere fra Offiserstanden til forsvaret med hensyn på de hemmelige tjenester, samt ikke skal legge seg bort i forsvarets anliggende i Forsvaret.Jeg for min del hadde helst sett at Kavaleristene i Politiet Lager Gendarmeri, som en forlengende arm for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Kavaleristene er vant til å ta med alle Serviceavdelingene fra Sanitet og opp når de reiser på tur.Til disse fintrøndedrne som Krangler om havnebyen jeg drømte om , så er det bare å bygge en havneby om nødvendig.I og rundt Skogn / Nord - Trøndelag f.eks. Der Norske skog allerede har ei dypvanskai f.eks. Jernbane Inn til Svergie og opp til St. Peterburg med stikkspor inn til Norge skal vi også ha hatt, samt at det er lov å ha to Flyplasser til Forsvaret, men i og med at det ikke er skuddfelt for stridsvogn Nord for Nord-Trøndelag, samt at Forhåndslagringen til Amerikanerne er her, så regner jeg med at Amerikanerne gjerne vil ha en Flyplass som er operativ i Nærheten, samt Havneområde for Deploy. Spøker for gamle Stadsbygd da, eller rettere sagt Rissa.Det er hardt å kjempe seg opp Norge, så en Manøver innom de dype skogarne må til, og vi får Svensk - Norsk Samarbeid i tilfelle rottefelle, siden det ikke er sikkert Putin og hans lag greier å holde hverandre i ørene hele tiden. At det blir rolig en periode er vel fint, men hva skjer om 30 år. En annen ting er at det er ikke så mange bølgene til forsvar, når forsvaret skal proffisjonaliseres. Da er det vel elglagene og jaktammunisjon igjen da, som vi må stole på.

Paranoid Schizofren F20.


Nå har jeg endelig fått tenketøyet tilbake, og jeg skal gi Dere kortversjonen hvordan det er med Bihulestans, For lite luft til Hjernen, Luftspeilinger, samt Det å Drømme Mareritt i våken tilstand. Det hele begynt i Frankrike som utvekslingsstudent i 90/91. Det dukket jeg i en lokal forurenset innsjø, og pådro meg ørebetennelse på begge ører. Antibiotikakur ble iverksatt, men dritten har sannsynligvis bare blitt liggende igjen uten at puss har kommet ut. Blokade av øretrompeten begynte der. Så har jeg vært og er alergisk mot midd, slik at resten har pakket seg også. Befalsskole med lav åling i sanden har heller ikke gjort det bedre med hylende headsett, gule ørepropper og Twist. Begynnelsen på nedturen startet.

Jeg begynte sent å drikke " skikkelig ", men må si at jeg har tatt igjen for det. Var alkoholisert i Brigaden, men når man er 20 år og kommer fra ei bygd hvor Prestlukta skal drikkes ut ved konfirmasjon, så sier det seg selv at det er Genetisk i Buvika dette. Vi har et 17 mai. Tog som går skjeivt og stanker hjemmebrent vi med et Musikkorps som nesten ikke eksisterer lengre, samt at det er ei miljøgate hvor det er lagt fartsdumper for å bremse farten på Toget.

Etter ei uheldig fyllekjøring ved Bardufoss flystasjon, så ble jeg sparket ut av Forsvaret, men lederne Der hadde det morsomt med å stjele lys på Flystripa, samt at det var mange Befal innom Sorenskriveren i Sørreisa, hvor Service Uniform var på. Dette husker jeg godt. Deretter, stort sett bare Bruddstykker av mitt Liv.

Etter at min Far ble syk, som jeg hadde et sterkt Far - Sønn forhold til, så mistet jeg min Rådgiver her i livet, og han likte ikke at jeg dro til Bosnia - Herzogovinia heller, for han hadde gjort nok for Dette Forsvaret om ikke også jeg skulle begynne å gjøre hans feil med å prøve å rydde litt i Offiserstanden, som er og har vært plaget av raringer meg fortalt.


Da jeg ble lei av å være sivilist, så søkte jeg FN - Tjeneste, og lite viste jeg hva som møtte meg, men som vanlig, så var det en scramble med å få i nok Befal og Soldater, siden vi på den tiden var litt over alt i verden for å følge med.

Jeg ble syk der nede I Bosnia og min medisinske rapport tilsier vel at jeg har nedarvet det meste av militære traumer både fra far og mor, samt fikk med meg mine egne også, fra å være NATO barn og maskott hos San. Kp. 5 på Klett Trondheim. Til Heimevernsugdom som både lærling og instruktør med Befalsskole, og en misforstått Ideologi om at den Blå Beretten skulle beskytte meg i et turbulent land hvor alle Nasjoner kjørte sitt eget løp med påvente av et eller annet mandat.

Jeg tok med meg en Maitrice - Economie i Frankrike, ble ferdig utdannet, og hadde funnet min livs Kjærlighet i Mexico i Julen 1997.
Mineraler og Vitaminer.


Jeg har tatt for meg alt av vitaminer og mineraler i en boks multivitaminer en for en, og tatt store overdoser av alt fra C-vitaminer, silicium og jern etc., over lang tid, og det jeg fant ut er at når man samler alt dette i en multivitamintablett, så raper man bare, når man har fått i seg nok vitaminer og mineraler.Ved å putte i seg "200" Tabletter MultiVitaminer, så får man fylt opp lagrene til Vinteren med Vitaminer og Mineraler. Tar man for mye, så blir man rett og slett bare Kvalm og maven reagerer og man Kaster opp det som blir for mye, samt at man blir noe sår i Ræva noen dager. 1 Tablett om dagen er alt for lite for noen, samt at det har veldig stor betydning for de som sliter med mangelsykdommer, Kreft og AIDS/SIDA. Ødelagte immunforsvar trenger en boost inneimellom.
U.S.A, Russland, Tyskland, Mexico, Brasil, Italia må bli Enige om Nordområdene, oljeledning kan strekkes over alt de, Vann også.


Jeg er en jordnær fyr, når jeg ikke er overmedisinert, og Kommer fra en Arbeiderpartifamilie som er vant til å holde sine egne i ørene, men har luktet på flere partier og stemte Høyre på Komunevalget. Det er 2 år til stortingsvalg, så vi får se hva som skjer. Jeg har ei Blå utdannelse, og ikke liker tanken på at Landets formue skal forsvinne i en lønnsfest, men derimot en streik, hvor det streikes for flere arbeidsplasser og ikke Misforstått Solidaritet for de som allerede har jobb. Det er bare ikke min feil at Ola Nordmanns Lønn har gått til å bo seg ihjel med. Ikke høyere lønn jævler som klagde, men arbeid til ungdommen. Jeg liker ikke Sjærer som er en Kjeftende Politifugl, og jeg liker ikke Ravner, og ihvertfall ikke Kråka, som det skulle ha vært noe skadedyrbekjemping av. Pass Dere for Måsen. Den kan irritere livet av Dere. Det er fortsatt mange Høyrevridde tullinger som jobber i Politiet og det er som før med potensielle Quislinger og en Del med flagget på Brystet, og det liker ikke Hanseatene nei, for en Pendel er en Pendel. Når folket roper om mere Politi, så blir det mere Politi. Problemet er det som er innenfor Politihusets 4 vegger til tider. Ikke alt av Politifolk er av de skarpeste Knivene for å si det slik, men Oslokulturen kan bli der den er den. Den hører ihvertfall ikke til i Sjela til Trønderen og hans Håndtverkere, som er ei Blanding av det meste hva Norsk Kultur angår fra før Hanseatenes tid, men har vært plaget av det som heter misforstått Bygdekultur og avfolkning som før eller siden må knyttes sammen med Havner og Jernbane både i Nord og Sør, siden Nordområdene er den største økonomiske og Politiske drivfaktoren i Landet med det som er igjen av Norsk Adel, hvor blodet skulle ha vært tynnet ut litt med noen Delikatesser av ymse slag, om ikke da tvangsgifting foregår av ren vranghet og fornuft med hensyn på å samle Landet med Svergie og Finland, samt Import/Eksport til både Øst/Vest/Nord og Sør. Litt Lengre en Tyskland Besserwissere.

Paranoid Schizofren F20.


Jeg har fått redusert fra 200 mg. Cisordinol depot ( innjeksjon )., hver 10ende dag til 150 mg. hver 14ende dag pluss at jeg tar 15 mg, Abilify tablett hver morgen, og er i en helt annen forfatning.Alle de små musklene i ansiktet har blitt påvirket, samt at jeg har fått mindre poser under øynene. Dette pga at under øyet er det en liten muskel også, som blir påvirket av medisineringen. Neuroleptika påvirker bevegelse, noe som betyr muskulær påvirkning.Da kan Dere tenke Dere hvorfor alt det merkelige har skjedd med meg. Alt fra å ikke greie å styre avføringen med dritt og piss, samt ikke få utløsning med en slapp Penis, som mere eller minder har vært som en øllpikk og manglende seksuallyst.Edruelig på valgdagen med forvirringstillstanden jeg var i må medføre at valget mitt har blitt påvirket under Kommunevalget. Dette betyr mye for meg, men siden jeg husket godt at jeg en gang var FRP, så stemte jeg høyre.Man går og er ruset på medisin, og siden jeg da har vært veldig påvirket av medisin, så er jeg nå glad for at det bare var Kommunevalg i Gartnerhallen, hvor alle Kålhodene sitter.

Direktørens forbannelse er hvordan blidgjøre sine Eiere, samtidig som sine ansatte og medarbeidere. ???


Dugnaden eksisterer snart ikke lengre. Jeg kan ikke stille opp for da blir det @ ,siden jeg kan noe. Og da mister vel Dugnadshøvdingene makten sin kan jeg tenke meg, samt at de vanlige stiller opp til Dugnad blir drita leie, og Dugnaden dør ut. Byfolks svar på Dugnad er vel Nattravn.


Hvordan var nå dette. Vi kjempet for vår Nøytralitet under 1. Verdenskrig og forble nøytrale. Hvem vi da egentlig støttet vites ikke, men det var like etter unionsoppløsningen samt at vi hadde Nansen, Amundsen og Scott, og disse eksplorerne. Papirmessig, så var vi vel Nøytrale siden Nansen hadde gått til Britene og spurt om hjelp mot Svenskene, og Svenskene henvendte seg mot Tyskerne, for å stikke kjepper i hjulene til Nansen for hans overtalelse for å få senere Haakon 7.,som konge. Det ble nesten krig mot Svenskene av den grunn da. Svensk-Tysk, Norsk-Engelsk.


Politiker den gangen var lite verdt siden alle var opptatt av disse oppdagerne sine.


Så kom nå denne 2. verdenskrig da. Vi prøvde igjen å være Nøytrale, men i Skrivende stund vites at Olav flørtet med Hitlertanken og Quisling, som har Norges beste Stabsskole igjennom tidene, samt hadde garantert snakket med Olav og Haakon. Quisling som også hadde vært sammen med Nansen i Russland hadde vel egne planer kan tenkes.


Vi er allierte nå, men var det ikke den gangen, og Berlinmuren har ramlet. 1 Mann snudde Oslo på Hodet, og ingen reagerte i det hele tatt. Verre ting har skjedd før. 1750 Mann tok Trondheim under 2. verdenskrig. 1000 av dem Mistet livet ved Hegra Festning, samt 350 stk. ved Støren Bru hvor Tyskerne bare fortsatte og fortsatte å presse siden de trodde Engelskmennene var der.


Da er det igjen 400 Mann i Trondheim, og ingen løftet en Finger. Ikke et Hagleskudd en gang, og like dårlig stilt er vi i dag med et Heimevern som greier å ta feil av skarpe og øvingsminer, og ikke nok med det. De greier å fyre de av mot seg selv. Da betyr det. Her må det øves.


Bygdagutter med et Godt hode er det som trengs, og da må det nødvendigvis leses både ei rød og blå bok.

Alfaområde Festung Trondheim.


Greit Nok at Svergie har avfolket sine Nordområder, men det Behøver ikke A/S Norge, samt Finland å gjøre. Her i Landet åpnes det store Leteområder for Olje og Gass i Nordsjøen utenfor Trøndelag og i Nord utenfor Kirkenes og da legger man ikke jernbanen i Sør. Da trenger vi Logistikk opp i mot Nord, og om ikke Svenskene Kjenner sin Besøkelsestid, så greier vi Kanskje å bli enige med Finland, som har et brukbart forhold til Russland fra den tid Warzawapakten eksisterte, men det er jo så mye Paranioa ute å går. Her har NATO og EU blitt enige om tilnærminger mot Russland, som muligens blir en slags støttemedlem for det hele, men Kina har også vedkjent sin besøkelsestid oppe i Nord, og da må vi ihvertfall søke om allianser med Russland, og da kan vi ihvertfall ikke ha noen misforståtte Fredspriser ute å går med hensyn på rikets sikkerhet og forsmådde utdankede Politikere som flyr rundt og synser om ting de faen meg ikke forstår i det hele tatt, siden de enten bare har lest den Røde boka, eller så har de bare lest den Blå boka. Det har seg slik at i Norge så krangles det Politisk om akkurat det samme som i det Tyske Arbeiderparti med mere, og vi har både en privat og offentlig sektor, men det det krangles om er stort sett penger, for å søke mest mulig Monopolistisk makt, som er og blir ei Rottefelle siden revolusjoner har sin egen evne til å spise opp seg selv, eller hverandre ut i fra Politiske, religiøse og okullte meninger i et sammensurr av Brød og Sirkus for å skaffe ressurser og Mere enn Brunost på Brødskiven. Ola Nordmann må ta av seg Nisseluen, ellers så svelter en minstepensjonist som Røyker seg ihjel siden Røyken er en fast utgift, så blir det ikke mye igjen av Trygden Nei. 20 Cigaretter om dag er ca 80 kr. * 30 = 2400 Kroner i mnd. Noe som tillsier at det blir igjen det som kan kalles skjult Fattigdom til Julegaver og Husleie. En 70 åring, som har røyket hele livet skal nå bare slutte å røyke han/henne, og er han så uheldig at han har lyst på ei Flaske Coniaq, så er det håpløst det hele, og Vin er Chatau du PAPP. Tryggheten og Sikkerheten må tilbake også. Ørlandet har fly de, men man bomber ikke sin egen by. Det må en Militærleir i Nærheten av Byen også, for å passe på flyplass, folk og fe.

Paranoid Schizofren F20.


Tuzla Air Base :Det begynte i 1994 da jeg bodde på en støvete leilighet og trakk inn mye mid og støv som jeg er alergisk mot om det ikke startet tidligere. Jeg hadde på den tiden hodet fult med Studier, En syk Far og var Alkoholisert, samt at jeg hadde en Kjærlighetssorg og var på vei inn i en depresjon. Jeg bestemte meg for å søke FN tjeneste da, men allerede da begynte jeg å få utslag av mistenksomhet og vrangforestillinger.Jeg trodde jeg hadde en kjønnsykdom og dreiv og smittet forskjellige damer. Dette skremte meg og jeg kontaktet lege. Legen sa at jeg ikke hadde noen kjønnsykdommer og da var jeg allerede syk. Jeg var overbevistg om at jeg skulle dø av Syfilis. Jeg kom med i Bosnia Hertzogovina Styrkene som NK PX og var med på oppkjøringen og trening hjemme.Legen ville egentlig ikke sende meg ut pga. mitt alkoholkonsum og jeg ble nervøs for å bli vraket. Pga. mangel på folk så ble jeg sendt ut og havnet på Tuzla Air Base med alt av spenninger i kroppen. I ettertid så har jeg forstått at det var helt feil av meg å reise ut.Der nede begynte mine massive vrangforestillinger om både det ene og andre, samt at jeg ble preget av Granatnedslag i leiren hvor en mann ble drept. Jeg la meg da inn på MedCoy og sa jeg måtte hjem for å få hjelp. Jeg hadde fantasert frem en Konspirasjonsteori imot meg selv, og pikken har skylda.Ved MedCoy kom sammenbruddet og jeg begynte å høre stemmer etter å ha fått en del sovemedisin. Stemmene sa at de ikke kunne sende meg slik hjem. Send meg hjem som en gærning svarte jeg. Vil du prøve noe nytt var spørsmålet. Ja sa jeg, og stemmene fikk meg til å ligge stille med hode ned i puten, og jeg kjente da en lett vind mot øret. Hvet du hva en Psykose er var spørsmålet. Nei sa jeg. Det finner du tidsnok utav var svaret.Jeg sendte noen for å se oppe på taket siden jeg hørte en mobiltelefon ringe. De sprang over taket og hoppet i grusen utenfor. Ingen på taket var svaret fra taket. Så kom hjemsendelsen og jeg hørte stemmer sterkt og klart. Jeg så meg rundt og så headsettet på veggen og ble vettskremt, samt fikk panikkangst og enda flere konspirasjonsteorier om mitt opphold som FN - Offiser.

Feilmedisinerin uten hensyn til Plasmakonsentrasjonen Østmarka Psykiatriske St. OLAV.


Cis-(Z)-2-(4-(3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)propyl)piperazin-1-yl)ethanol.., C22H25ClN2OS.Forskjell på 50 mg. om dag og 10 mg. ( 50 mg. Gir et medisinspeil på 65, skal ligge mellom 5 og 35.150/14=ca.10mg. om dag sa psykiateren at innjeksjonen betydde, men ved at Cisordinol Innjeksjon har en plasmakonsentrasjon på 98 %, så gir dette dobbel dose kontra tabletter, som har en plasmakonsentrasjon på 48%.


Placmakonsentrasjonen ved Innjeksjon i.m er 98%. Den er 48% ved tabletter. Jeg fikk 50 mg. Tabletter om dag, som gir medisinspeil på 65. 10 mg. Tablett gir da et medisinspeil på 13. Medisinspeilet ved Innjeksjon ga 24 på topp ved 175 mg. Hver 14 dag.175/14=12.Normalt 12 * 2 = 24 . Medisinspeilet var på 24 ved innjeksjon. På grunn av at innjeksjonens doble Placmakonsentrasjon i forhold til tabletter, så lyver medisinspeilet ved innjeksjon satt i muskelen gir en plasmakonsentrasjon på 100%,og fordi Maven har et annet opptak og da blir Medisinspeilet ca. 24 * 2 = 48. Medisinspeilet skal være mellom 5 og 35 det, ved Cisordinol. Innjeksjonens virkning er ut på ca. 14 dager - 3 uker. Helt ut på et 1/2 år. Altså medisinen siver ut sakte med sikkert og gir da ikke en lik dag pga. Dopaminene påvirkes forskjellig fra dag til dag. En annen ting er at denne innjeksjonen settes i muskelen. Dessuten frastøter hjernen den medisinen den ikke trenger, og det skjer igjennom hjernevæsken. Hjernen svetter altså medisinen ut, og man får økt hjernevæskeproduksjon / feces. Tabletter er ut av kroppen på 48 timer, og har en plasmakonsentrasjon på 48%. Det betyr at jeg skal ha 20 mg. Tabletter siden plasmakonsentrasjonen er den halve av innjeksjon. Tabletter taes opp i maven. Og det er forskjell på sprøytenarkoman og en som går på tabletter.100 Milliarder i året koster psykiatrien. Det koster penger for å tjene penger. Bruk penger for å gjøre arbeidsdyktige folk friske, og da vil man tjene penger. Forvirringene min er total ved innjeksjon, men ikke ved tabletter. Jeg har fortsatt en Jojo effekt av medisineringen med innjeksjon, Fordi om de har redusert noe. I løpet av 14 dager så var medisinspeilet på 20, så på 24 etter ei uke, og så 20 igjen før ny innjeksjon. Helt jævlig. Alt som er bra av det man putter i seg må innom Mave/Tarm. Det betyr at tabletter gir jevnere medisinering i psykiatrien. Prosentmessig forskjell : 4/20=20% forskjell det med jojo effekt og forvirring ved medisin satt ved innjeksjon. Slik er det ikke ved tabletter. Ta en tablett om morgen og en om kveld. 10 mg. Tablett morgen/kveld.

Helseministeren tar Feil. / Placmakonsentrasjon tabletter ca. 50 %, innjeksjon 98 %. Jojo medisinering.


Medisinen i Psykiatrien går utover leveren, og da blir det overproduksjon av melkesyre, noe som også havner opp i hjernen, og man skiller ut medisinen ved feces, noe også svette er, og jeg kaldsvetter en del ganger i hodet når jeg sover, og da er det hjernen , som ikke greier å kvitte seg med all melkesyren, som leveren ikke har greid å bli kvitt. Jeg løper ikke en meter, og hele treningsopplegget, som er i psykiatrien med den økte melkesyreproduksjonen man da får er rett og slett farlig, og det er ikke rart man er varm i kroppen av den grunn, men fryser lett pga av all energien, som brukes til å holde de indre organene ved like. Ja nå har jeg fått redusert Cisordenolen med 80 % og siden det er halvering på halvering, og medisinen tar 2 -3 mnd ,før man reagerer på reduksjonen, så er det ikke rart at det har tatt lang tid. Merker nå ikke så mye av bivirkningene lengre, samt at blodgjennomstrømningen begynner å normalisere seg. Enda tar det vel 1 mnd. før alt er stabilt. Det tar et 1/2 år før medisinen er ut av kroppen ved full seponering, men siden jeg hele tiden får påfyll av medisinen, så vil det nødvendigvis ta litt tid, før jeg blir mindre rar i hodet. Epikriser skrevet av Psykiatere med en mann, som er totalt utafor seg selv, neddopet og forvirret av medisin, samt ikke har fått lov å rette epikrisene skrevet av leger som har gått på den samme skolen , og hvor det ikke har vært kvalitetskontroll av andre enn sin egen yrkesgruppe med hensyn på å bruke alt du sier til dem imot deg uten å ha fått forklart dem at man er fundamentalt imot Deres behandlingsopplegg, som medfører at du må bli medisinert i følge Norsk Lov, samt at de må skrive en diagnose for at sykehuset skal få penger, slik at friskmelding er umulig å få. Legene lyver. 150 mg Cisordinol depot i.m tilsvarer ikke 10 mg. om dag i tablettform, men gir mye mere bivirkninger og faenskap for pasienten, som blir ødelagt av Deres Jojo - medisinering.Hvis man vil gå på Tabletter, så har ikke Psykiateren lov å nekte deg det, om man vil ta dem. Jeg nektet å ta 50 mg. tabletter fordi jeg ble mumifisert, og Zombifisert av så høye Doser. Jeg får Innjeksjon nå, og det er 150 mg. Ciserdenol depot, hver 14 dag. Det skal tilsvare 10 mg. tabletter. Det er en forskjell på 80 %. det sier de selv, men er nesten det samme i følge medisinspeilet, men noe lavere i medisinspeilet er det. Problemet er at en innjeksjon får man i muskelen og det er forskjellig opptak, som gir flere bivirkninger og høyere forvirringstillstand, og hva egentlig denne innjeksjonen tilsvarer i tablettform er uvist. Uansett, så er jeg totalt forvirret i en uke etter innjeksjon, for deretter å komme mere og mere til meg selv, samt at jeg da forstår godt forskjellen på riktig og galt de 2-3 siste dagene før ny innjeksjon. Denne forståelsen er totalt fraværende rett etter innjeksjon og den første uken etter innjeksjon. Deretter kommer jeg mere og mere til bevisthet etterhvert som medisinen siver ut igjennom kroppen ved feces, som betyr avføring, svette og piss.


Alt som er bra skal innom maven først, når det gjelder medisin, for det er maven som skal være sorteringsmekanismen til kroppen, og jeg mener fortsatt at innjeksjoner skulle ha vært forbudt med hensyn på Neuroleptica, for dette blir man totalt ødelagt av, samt en helt utslått.


Den oljebaserte innjeksjonen påvirker hårørsårene i kroppen min, og kloren i innjeksjonen tørker ut hårørsårene mine. De er på vei bort fra oljebasert medisin ved innjeksjon nå, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg må ta den oljebaserte innjeksjonen. Når man da drikker og nyter alkohol, så tynner alkoholen ut blodet og man får det da mere behagelig en liten stund, kalt virkjelighetsflukt.


Jeg har hjemmehjelp som kommer kl. 9 hver morgen, og de kan bekrefte at jeg tar medisinen min om morgenen, for jeg får også 15 mg. Abilyfy tabletter, 40 mg Nexium for maven, pluss noe medisin for fotsopp.


For 14 dager siden hadde jeg Politiet på Døren sammen med Folk fra psykiatrien, siden jeg ringte å sa til Hjemmehjelpen i Kommunen at jeg nektet å ta innjeksjonen, for i stedet prøve å å få tabletter, etter først å få brev om at jeg ikke var tvangsmedisinert. Da skal det egentlig gå 48 timer, før de hele tatt kan gi meg sprøyta, men politi og Psykiatri med leger truet meg med Østmarka Psykiatriske, samt at Representanten for Fylkeslegen, som også er representant for Helsetilsynet nektet å rydde opp. Er det dette den Norske stat kaller frivillig medisinering. Klager jeg til Fylkeslege og Deres representanter, samt helsetillsyn og kontrollkommisjon, så er det de samme folkene som sender meg i ring hele tiden.


Det er som jeg sier, får ikke legene som de vil , så sender de Politiet inn i hjemmet ditt, for å trumfe igjennom sine meninger og om nødvendig få politiet til å slå deg i hodet, legge deg i jern , for så å dope deg ned med statsdopen sin, for å beskytte sine diagnoser.. Mitt åndsverk er for skammen over Psykiatrien, som jeg ønsker langt faen i vold. Besserwissere.
Min Svakhet : Bitterhet.


Min Morfar så ofte Tyske soldater slå ihjel Russiske fanger, hans brødre Partisaner, Kåre skutt pga. en angiver. Ragnvald satt i Bergen Belsen, ble dømt for landssvik pga. McCartytiden, og med tanke på forholdet til Finland og Svergie, min far stoppet i Forsvaret pga. Kommunistjakt. Min mor ' Eldste ' Fiigenschoe og Hitler og Stalin kranglet om min Familie helt til 1945. Mor flyktning i Svergie ved gjennoppbygningen av Finnmark, etter brente Jords taktikk. Farfar Artelerist fra Værnes, og var med på å berge en Engelsk nedskutt flyver i Buvika. De Vil ha oss i Stridens hete, når ingen andre reiser på : UN - tjeneste, ellers blir vi behandlet som dritt pga. schizofrene folk i Pst., som ikke er av de skarpeste knivene, og politi som sitter å gleder seg til den 12. hver mnd. Jeg pakket bort i psykiatrien i 16 år. pga. ren idioti av maktsyke ledere i Forsvar og Pst. Min mor eldst i en stor søskenflokk, sprang fra bunker til bunker når Kirkenes ble bombet. Alt nedbrent. Fiigenschou navnet berget sikkert det som var igjen av Familien igjen. Tenk hvordan min Morfar hadde det. Det er forjævlig å tenke på at min familie, som Motstandfolk like godt som andre skal bli trakasert av en svimete kødd fra Pst., som tror han er noe, når ham bare kopierer og bruker ungdom som skyteskive, for å berge sin egen kvisete rumpe, sammen med oppgulp fra en forhenværende Forsvarssjef, hvorhen teorier er tilbakevist av ei bok skrevet rett etter 2. verdenskrig. Dreiers Forlag.

Snørr, Snotty, Mocos.


Det er lymfekjertelen, som er en slimklump, som må stakes vekk, siden den blokkerer en slimhinne, som er utluftingen til det indre øret, hvorhen sjelen blir styrt ifra med blodtrykk, syn, hørsel og lungenes kapasitet til å ta opp oksygenet riktig ved hjelp av Bihulend, som skal ha rene passasjer med inn og utgang.

Innjeksjon og Tabletter Psykiatri.


Tabletter gir en jevnere medisinering, enn innjeksjon. Placmakonsentrasjonen ved tabletter er 48% og ved innjeksjon 98%. Det betyr at tabletter har et annet opptak siden medisinen ved tabletter er innom mavens sorteringsmekanisme ført. Ved innjeksjon så mister kroppen kontrollen, og kroppen jobber på høygir, for å bli kvitt giften igjennom feces, som er Avføring, Urin og Svette.

Klage over Feilbehandling.


Jeg har klaget til Kontrollkommisjon vær gang jeg har hatt, sjansen, etter først å ha hatt Politiet på døra, slik at legene får trumfet igjennom feilmedisineringen sin, så har jeg klaget til Fylkeslegen, så Helsetilsyn og Fylkesmann, men avslag hver gang, siden det er di samme blaserte folkene i samtlige styrer. Jeg har prøvd å få hjelp av Befalets Fellesorganisasjon, men like dårlig stilt der, så der har jeg meldt meg ut. Vil ikke stå i YS. Har vært på tvang siden 2003, bare for at jeg nekter å høre på pisspreik fra ei Serviceavdeling med bør må skal hele tiden. Jeg bestemmer selv, når jeg har et verdig liv, og har politikerforrakt og et nedarvet autoritetsproblem, basert på over 400 år med "Danskehat".

Dødsriket / Himmelen.


På den andre siden er det svart før man kommer frem. Det begynner med det hvite lyset, så skyggene, som vil dra deg i dødsrike. Forvarslet er flaggermusen og Blåspurven, og da begynner kampen. Skal man ut av skjærsilden, som ikke er ild, men skygger, så må man vente på Englene, som enten presser skyggene vekk og man våkner med kakking på døra, og din tid har da ikke kommet enda, for den store reisen til det store intet med Sjelen i behold.
Drugs.Statsdop tørker ut hårrørsårene til hjernen , som sender morsjesignaler ved Syn og Hørsel, som effekten styres av blodtrykk med oksygenmetning, og det er slimet og blokade av slimhinnene inn og ut av øreregionen med tilhørende kanaler både til ørevoks , samt Øretrompeten med finmekanikken i det indre ørets blodsirkulasjon som er problemet på grunn av slimblokade.
Oksygenmetning, Blodtrykk, Hjertefrekvens, Hjernens Blodgjennomstrømning, Øret s finmekanik = Kroppens finmekanikk.


Ren Nese, Rene Ører styrer Kroppens Oksygenmetning og påvirker Kroppens Helbred.

Inflasjon


Er det virkelig så vanskelig å forstå en sunn økonomi. Inflasjon betyr prisstigning og økt pengemengde. Det betyr Nødvendigvis flere trykte penger. Da går renten ned, siden ved lån, så vil Inflasjonen spise opp gjelden. Realrenten vil da falle pga. Økt pengemengde. Befolkningsøkning er også en form for Inflasjon pga. Etterspørselen av penger vil øke, og ungdommen vil i hus. En annen ting er at det hele tiden er de samme, som melker kaka. Økonomi går i ring, men pga. En organisasjonskultur med linje/stab, så har vi monopolisering av penger. I norge, så er det Statskassen det havner opp i. Lovboka er bygd opp slik. Og det er det over alt. Jeg er Norsk Statsborger og jeg må innrette meg etter denne. Det er Eldste lov, Grunnlov, Lov og Forskrifter med en ordlyd, som hele tiden havner i Bygdajustis, siden det stort sett er en Byråkratisk runddans og sysselsetning det hele. Penger sirkulerer og det kvadratiske er organisasjonskulturen med hensyn på to Ukjente. X^2.www.olesn.vgb.no/archives/264

Stridens Hete ?


www.olesn.vgb.no/archives/

Placmakonsentrasjon og Medisinspeil


Placmakonsentrasjonen ved Innjeksjon i.m er 98%. Den er 48% ved tabletter. Jeg fikk 50 mg. Tabletter om dag, som gir medisinspeil på 65. 10 mg. Tablett gir da et medisinspeil på 13. Medisinspeilet ved Innjeksjon ga 24 på topp ved 175 mg. Hver 14 dag. På grunn av at innjeksjonens doble Placmakonsentrasjon i forhold til tabletter, så lyver medisinspeilet ved innjeksjon satt i muskelen, fordi Maven har et annet opptak og da blir Medisinspeilet 24 * 2 = 48. Medisinspeilet skal være mellom 5 og 35 det ved Cisordinol. Jeg har vært feilmedisinert i 16 år.

Hjernen og Kraniets over-/undertrykk. Øre- Nese-Hals-Tårekanaler.


Det er 4 trykkventiler til Kraniet og de Øvre luftveiene med tilhørende bihuler. Tårekanalene og Trommehinnene styrt av Nesen, hvorhen pannebihulene skal skape overtrykk, for å bli kvitt slimet vi får pga forurensning. Det er bakteriene, som setter farge på slimet, samt gjør at det klumper seg. Det skal være blankt/hvitt, ellers er det betennelse i systemet. Åpen tårekanalene og ha reine ører uten for mye ørevoks. Sirkulasjonen med Nesen i sentrum styrer oksygenmetningen, hjerte og lungene slik at alle cellene får næring og luft. Nesespray og Ørespray til alle. BILLIG SKAL DET VÆRE.

Klaffene i Tårekanalene og i det indre øretrompet går full av slim og blokkaden er der.
I tårekanalene er det klaffer, som blant annet skal åpne seg for å slippe ut trykk, samt saltvann for å smøre øynene. Når man svelger er det klaffer i øretrompeten, som skal åpne seg for å slippe ut trykket i det indre øret. Merkes godt når man utjevner atmosfærisk trykk når man har fått dotter i ørene. Ved forkjølelse, støv og fremmedlegemer i disse små slimhinnekanalene, så får man en blokade av disse klaffene og man får bihuleproblematikk og bihulene blir som en trykktank av en kompressor, som presser på alle hulrom i kraniet. Feber : varm luft utvider seg og skaper overtrykk i kraniet. Alt som tørker ut slimhinnene kan skape problemer. Neuroleptica har en slik bivirkning / Nesetetthet.

Overtrykk i ørene.


Ja da er det ikke i tvil lengre. Cisordinolen tørker ut, samt hindrer åpne/lukkemekanismen til klaffen i øretrompeten inn til det indre øret å fungere på grunn av dopaminblokaden, som hindrer alt av muskulatur med bevegelse å fungere. Det er gjennomtrekk i det indre øret nå, og trykket utjevner seg når jeg svelger. Med medisin, så fungerer ikke finmekkanikken i, og den som er tilknyttet øret.
Cisordinol Kills./ Takykardi og Palpitasjoner Brivirkning, eller Mumifisering med Zombieeffekt.


Takykardi står for hjerterytmeforstyrrelser, hurtig og ujevn puls. Palpitasjoner står for blodtrykksfall, brystsmerter, redusert minuttvolum. Nesetetthet står for uttørkede slimhinne, som også blodårene er. Jeg vil ha mest mulig blod til hjernen for min del med en Nese og lunger med best mulig oksygenmetning. På grunn av for dårlg blodgjennomstrømning til øret, så får man VERTIGO av Cisordinolen, noe som betyr problemer med det indre øret og balansesystemet, som medfører Svimmelhet.

Smakssansene er tilbake.


Ja da stabileserte hjertefrekvens seg, hjernen konstant, normal spyttproduksjon, samt smakssanses sånn noenlunde i orde. Gikk greit å finne frem snusesken igjem etter å ha røyket 20 cigaretter om dag, Hørselen som aldri før uten dotter i ørene, tisser ganske normalt, litt manglende matlyst, men det går det an å følge med. Synet helt klart, summer godt i bihulene nå, forvirringen borte, konsentrasjonen tilbake. Dette ved "halveringen" av 175 mg. Cisordinol på 18 dager etter innjeksjon, samt nesetetthet redusert med det som har betydning for hjerte og lunger med hensyn på blodigjennomstrømning og oksygenmetning.

Familie.


Jeg har alltid vist om min herkomst, men har ikke Kontroll på Ætten på fars side grunnet intriger på Fosen, Rissa, Statsbygd. Tysk side har jeg alltid vist om, siden det er Fiigenschou - treff hvert 4. år. Noe min far og mor var på samtidig som jeg ble Sjersant i 1992. Siemens flytter ikke fra Trønderriket nå, etter min tur til München for å si ifra om at Berlinmuren har Ramlet, og at om det var Meg de letet etter, så her er jeg. Drita full og gikk på Deutches Museum dag ut og dag inn. Jeg har vært både Nord og Sør, samt Øst og Vest for Dovre.

Placmakonsentrasjon og Medisinspeil


Før FN tjeneste, så måtte jeg trekke 3 visdomstenner. De satt vondt til og skulle egentlig ha vært operert ut. Der hadde det nok gått betennelse før jeg reiste, men har ikke blitt oppdaget, men har fått riktig Penicillin nå, samt at jeg har forklart tannlegen om mine plager, og da jeg klaget på ørene til Psykiatrien, så reagerte ingen og den feilen har kostet meg 16 år i Psykiatrien og Tvangsbehandling med Neuroleptica, som gir enda mere Vertigo i det Indre Øret, med all finmekanik med Balanse, Syn, Hørel, Oksygenmetning i blodet og Blodtrykk etc. Det er de små slimhinnene inn og ut av Øret med kontakt fra Nese og Svelg, som har vært problemet. Det skal ikke surkle i øret, samt at det heller ikke skal være problemer med å utjevne trykket ved å klemme igjen Nesen å blåse.

Slim, Snotty. Klaffene og muskulaturen som utjevner trykket I ørene.


Ja da har jeg egentlig vært en av Verdens Største Politiske Instrumenter på både Høyre og Venstre side, og testet politikkens Ytterpunkter. Kampen har stått om Legemiddelindustrien, og Deres Placebo Neuroleptica med bare bivirkninger, samt at det er Øre~Nese~Hals~Tårekanaler, som er det egentlige problemet hvorhen nesen styrer oksygenmetningen, og således hjertekompresjonen med hensyn på lungene. Antibiotika Weifapenin 650 mg. Ordner dette og slimklumper i de øvre luftveiene tilknyttet nesen kommer ut slik at også det Neurologiske systemet kommer i orden pga. Økt blodigjennomstrømning. Snyte seg godt, samt ha ei god pute med litt høyde på er fint. Utjevn trykket og trekk pusten hardt igjennom nesen slik at Trommehinnene suges inn, for å bli kvitt slim er bra. Får man til det, så har Snørret løsnet. Klaffene i øretrompeten blir blokkert av Cisordinol. Lammelse av slimhinnenes " muskulatur ".

Jeg må ha en Gud ?


Jeg har ikke tid til alt. Men Hindu er jeg ikke. Drikker melk og løfter store steiner, men spiser også kua. YIN/YANG, hvor jeg må kokes for å få en bit, nei. Og jeg liker ikke Harakiri, Buddist er jeg ikke, for jeg fisker med mark og slår ihjel maten før jeg spiser den, så glad i ris er jeg ikke. Muhammed er heller ikke min Greie. Shia og Sunni blir ikke Enige. Ser på meg selv som Kristen, men Jesus var Jøde, så er jeg en slags Kristen, men Mosaikken i Kristendommen og Hvitekrist er både Ortodoks, Katolsk og Protestantisk med Åndeverden til en Shaman og Vikingenes Åsatru.

Dansen rundt gullkalven er vel hyggelig det, men ikke glem Trua, for da har det en egen evne å gå til hælvete.


Jesus tok med seg en krukke olivenolje inn til en lam mann, og ham kom gående. Ham puttet det sikkert i ørene på ham, slik at labyrinten i øret begynte å fungere. samt ble kvitt ørevoks, og fikk åpnet klaffene til øretrompeten som skal åpne seg når man gjesper og svelger.


Mitt Liv.


Http://www.flickr.com/photos/jarld/map/

www.Flickr.com/photos/jarld/map/


Tegninger.


www.Flickr.com/people/jarld/


Syria og Inkvisasjonen.


Det er som Vikingesagaen hos de lite opplyste Nasjonene, og få av de har hatt sin Inkvisasjon. Muslimene har mange Saddamer, og det er Ætter mot Ætter, og de har ikke hatt sitt Frostating, hvor de kunne bli dømt av sine likemenn. Hos OSS tok stammefeidene 1000 år. Inkvisisjonen 400 år, samt har igjen Nord-Irland.


Storeslem.


www.olesn.vgb.no

Hjelp OSS selv før vi kan hjelpe andre


Prestene ble ikke enige om den Kristne tro, samt Shia og Sunni Heller ikke er enige, men Brød og Cirkus vil de ha. Mist ikke troen sier jeg. Kampen mellom Politi, FN, NATO og Røde Kors er Heller ikke ferdig, så det er mye å ta tak I. Det har vært inflasjon på alle nivå med overproduksjon, pengemengde og befolkningsøkning. Gamle Allianser , som vi Ville bli kvitt med Berlinmurens fall har igjen kommet PGA. Lite opplyste mennesker, samt mye vranglære og inndoktrinering. 29 mai. Åpnes grensene med Grenseboerbevis mot Russland I Nord, og det er ingen CUBA krise. Her må det investeres Nord for Dovre, samt de store satsningsområdene for tiden er Latin Amerika. Jeg er ikke typen til å blande inn åndene fra Afrika. Grunnmuren må stå godt om huset og gården skal være I rute, men landet rotner på rot uten infrastruktur. Byråkrati er ren sysselsetning det, hvor møkk tar hevd.


Europe.


Norway has a red, white and blue flag with a cross. We also have the King Eagle in the fauna, but a little land with a lot of money need aliances, but I do not know witch Eagle to suport. Europe Has political become like Spain under their civil war, and it probably ends with Royalist agains Kommunist, and the capitalist supports the Royalist with Money and equipment, for Bread and Circus in the Faith of a more Health life where Food and Water controls people, and where healthcare and oil controls land .

Politics and Life is lika a game of fotball, witch are a kind of nuclear reaction depending where the ball is.Like domino bricks witch are falling in all direction. The dominoeffect have to be controlled, so the bricks goes down in a kind of systematic caos with different players.

Kjegle.


LIvet er som ei Kjegle og et Timeglass, det går i sirkler og med dominoeffekten, så får vi en spiral i et linært hiarki, hvorhen allmuen har vanskelig for å klatre i maurtua si. Man river og bygger. EInstein sa at alt går i Kvadranter, men det går også i ring i et hiarkisk domminospill over valg man tar, og ordlydene på paragrafer bestemmer din vei i det linære hiarkiet med risiko for dårlig trynefaktor.


Fotball.


POlitikk er som en fotballkamp om hvem som dribler best, hvor velgerne er ballens dominoeffekt lik en kjernereaksjon og hvor fotballbanen er kartet Kvadranter og sirkler i et avgrenset område.

Farao Mexico with The Sun and Moon Pyramid and Fotball.


Fotball, Life and Politics are like a nuclear reaction . depending where the ball is. LIfe and Politics are then like a domino effect over Choices.


Politics.


Life and Politics are like a game of futball depending where the ball is, like a dominoeffect over choices politicians do with bread and circus, and the dance around the golden cow, but do not forget the faith.

Sykehjemsplasser.


Det er den forbannede Psykiatrien, som har rotet det til når det gjelder sykehjemsplasser. Jeg fikk opp de små kanalene inn og ut av øret ved å bruke saltvann samtidig som jeg utjevnet trykket. Når man sitter i fly og utjevner trykket så kjenner man at trommehinnene spretter ut. Jeg satte trykk på saltvannet samme veien og fikk åpnet inn og ut av øret med øretrompet etc. Det var feilmedisineringen med Cisordinol med de jævla psykiaterne som var problemet. JEG BLE BARE VERRE AV DEN. NESETETTHET STÅR FOR UTTØRKEDE SLIMHINNER NOE SOM KANALENE INN OG UT AV ØRET ER LAGET AV SAMT SLIMHINNER. PSYKIATERNE TAR FEIL. BLODÅRER ER OGSÅ NOEN SLAGS SLIMHINNER. DET TAR 3 UKER MED 150 MG. CISORDINOL I.M Å GÅ UT AV KROPPEN KEPLION HAR IKKE TETTHET SOM BIVIRKNING. ÅPNE DISSE GANGENE SLIK AT DET IKKE SURKLER I ØRENE NÅR DERE UTJEVNER TRYKKET. PSYKIATRISKE PASIENTER ER TETTE I SNØRR INN OG UT AV ØRET.

Norsk Politikk. Valgkamp tli Stortinget I 2013, Hvert 4. år.


av Halvard Grønning (Notater) 4. mai 2012 kl. 14:13


OffentligVennerVenner unntatt bekjenteKun megEgendefinertNære vennerHalvadSe alle lister ...Halvard Olesøn Grønning124-1 Coacalco-områdetFamilieBuvik-områdetHalvardSkaun-områdetTrondheim Økonomiske Høgskole H.I.S.T / Cand.Merc.Nøttelia, Gamle Kongevei, 7350 Buvika.Trondheim, Norway-områdetTrondheim kommuneAdeccoBefalsskolen for Kavaleriet, TrandumMaitrice Economie et Gestion Offnec Anexe Visol Universite de CaenSkaun UngdomsskoleKristelig Videregåene skole Trøndelag.Lyceé Chanzy. Charleville-Mezieres.PensjonsvinnerUniversité de Caen Basse-NormandieAdecco NorgeNorlogbat. Tuzla Air - Base, UNBrig / N / Esk 1., Tropp 2. Stridsvogn Bardufoss.Kristelig Videregående skole TrøndelagHærens befalsskoleUniversité de Caen Basse-NormandieHeimevernsungdommenNAVTrondheim Økonomiske HøgskoleForsyningslager Trøndelag Nr. 5Norlogbat FN, Tuzla - Air - Base.Brigaden i Nord-NorgeLycée ChanzyHeimevernetGildeBefalsskolen for KavalerietTrondheim Økonomiske HøgskoleSiemens Home PortugalCoop - litt dittUniversité de Caen Basse- NormandieBachelor Finans. Trondheim Økonomiske HøgskoleSifi Sommerhotell MagerøyaHV Klætt; SAN.KP.5Klætt;FLT5.BekjenteGå tilbake


Et helsevesen i ulage, samt Bøndene på trygd, Kongen på appanasje, 10 % uføre, funksjonærer i protest, Venstre som har glemt pølsa si, Krf leter etter trua med sin evige dans rundt Gullkalven Israel, Sosialistene som har gått på en torne på rosa si og blir ikke enige med Rødt Hvitt og Blått fra Frankrike og veit ikke vilken Ørn de skal satse på i Nord områdene , og Rødt som innbiller seg at Sovietunionen fortsatt eksisterer. Er det rart man blir frustrers, samt tenker på at Prinsen skal sitte å høre på pisspreik en gang i uka resten av sitt liv. Da er det bare å pusse støvet av gammel adel, som landet egentlig er fult av. Det har seg slik at en del i landet her må ha overlevd svartedauen, siden det er noen som heter Nordmenn .


Grunnflaten er Pengemengden, og alt går i ring med inflasjonen som Monopoliserer seg på toppen.


www.no.wikipedia.org/wiki/Kjegle


I det hiarkiske systemet vi har i landet, så dreier alt seg om å passe på Kongen. Pengene går i ring på hvert sitt nivå, samt har en egen evne til å Monopolisere seg på noen få hender. Almuens Kjegle av penger er snudd på hode med møte med det offentlige, hvor man må være jurist for å forstå den offentlige penge " pyramiden " / Kjeglen. Organisasjonsstrukturen til det offentlige har blitt veldig rotete etter all reorganisering med dertil medfølgende forskrifter og lover.


Er man i den nedre 1/3 delen av samfunnet, så er det så og si håpløst å nå frem med sine synspunkter pga. alle tittelelskerne i midten av 50 årene, som sitter og skal synse. En ting er at stning av fornuften.

Sånn er det bare.


Il Tempo Gigante, Bavaria , Hindelang. ( Gran og Tysk Tiur )


Oljeoppasser Reodor trenger Fly, Helikopter, Panzer, Hangarskip og Flåte. " Partisaner ". Man skal ikke så inderlig vel. Tåle den urett, som ikke skjer mot deg Selv. Landet var i Fare. Og jeg tente min Varde, som var mitt Hus, siden jeg satt med Sølvskjeiene til Olsson Grønning ~ Ætten, og er Rett ned etter Fügenshou. Jeg hadde en Stein fra Golgata. Den knuste jeg i veien opp til Kirken og skylte sandsteinen ned bakken med Vann. Brakk Sverdet og Brente min Gallauniformsbukse, samt ga Jakken til Fretex. MARIA. Tollkniven la jeg på Graven til Farfar og begynte ryddingen i Psykiatrien. Inngangen / Veien til Italia ~ Bavaria ~ Puebla Mexico ; Island, Danmark, Svergie, Norge, Finland, Færøyene Kristen : Korset i Flagget ; Granittsøylen ved Mount St. Michelle, La France ( Rødt, Hvitt, Blått ), Min Fars Sølvskeier med inngravert Primstav ' Hegre og Svane m.m. ( Stadsbygd ~Trønderriket. Grønn - Eng / Vinland. ) Min Mors Sølvskeier ; Sommerfugl og Hamp. NATO- Barn med Blå Beret som likte den gangen Norge sendte Feltsykehus til UN og NATO , Bygdagutt og Venstremann, samt Opprinnelig Ranchero , Bonde, Ranger. Barnehage & ( San. Kp. 5. Klett / Barneoppdragelse ), Buvik Barneskole, Skaun Ungdomsskole, KVT ( Kristen Videregående skole Trøndelag ), HVU, Lycée Chanzy ( Ardenne / Charleville - Mezieres. ), BSK ( Trandum ), THØ ( HIST, Trondheim Økonomiske Høgskole ),HVU ( Klett ), HV ( National Guard ), FN ( UN Tuzla ), Université de Caen ( Normandie ). Rancho El Rosario D.F. Buvik-Herred, Nøttelia -Pilgrimsleiden . St. Miguel De Allende. St. Michelle-Normandie. Døpt og Konfirmert Protestantisk ( Stjernetegn : Tvillingene ), Gift med en Katolsk Latinsk Lady ( Stjernetegn : Jomfruen ). Gift 27 Mars ( Løven ). Bryllupsforsetter : Salud { Helse }, Dinero { Penger }, Amor { Kjærlighet }, Paz { Fred }. Camelot / Mount St. Michelle - Munkholmen. Eldorado, Santa Thomas de los Platanos Mexico ( Ørn og Slange ) D. F. Mathias og Katharina Fügenshou -Hindenlang. ( "Skoen som ikke trykker " ; Sadelmaker .


Politisk ståsted


Ørevoks og Snørr. Hvor er Tiuren og Grønn Termisk.


Penecelin Weifapenin 650 løsner bakterier og slim, som hindrer Klaffene i øretrompeten å fungere når man svelger. Slik at trykket i ører, kranie og bihuler utjevner seg. Inflasjon i alt. Overproduksjon ? Seddelpressen er som en Devaluering, og opptrer som å Pisse i Buksa. Det blir Varmt til å begynne med, for så å bli kaldt. Akkurat som å drikke seg full, for så å våkne til en bakrus. Nasjonalsosialisme. Sosialister - Gud - Nasjonalister. AP - Krf - Frp. Rødt, Korset Blått og Hvitt for Fred . Prinsessen er Chippet. Først skal jeg gjøre folk frisk, for så at de deretter stjeler mine oppdagelser og lønn. Mat og rent Vann er et Større Våpen enn Atombomben. Russland må få fart på kornresservene sine, men ha det Mongolske Øket i bakhodet. Prestene får tyde mine Visjoner. Slim i de Øvre luftveiene og Ørevoks = Faraoens Forbannelse. C'est une Honeur ~ Casque Blue. Skuddene i Sarajevo. Eks.~Jugoslavia. Europas Bakgård. Kranglingen om Mandat var Problemet. Det var en Tysk Nevrokirurg ved MedCoy Tuzla. Pst med Kongen i Statsråd 1995, hvor Jørgen Kosmo var Forsvarssjef Chippet og pakket meg bort pga. at de ikke ville ha på seg at de hadde sendt en "syk" Vigilante i tjeneste, og la skylden på Amerikanerne. Bondevik ( Ingen Korsfestelse uten Judas ) sprang til Bush. Sykehussjefen ved Haukåsen Psykiatriske St. Olav. ( Nedlagt ) er død. Et gammelt reir til Pst. Jeg reiste til Frankrike og fikk da være i fred. Hjemme er det bare Hælvete og Psykiatri på meg, for Kongeriket har ikke bruk for meg lengre. Noe jeg SELV fant ut av, og ble Chippet igjen. Jo Mere Galt Man har gjort, jo Større Pris, eller Statue får man. Ved å Eksportere Kroner / Kr., så får vi gjennkjøp, men vi må ha noe å selge. Vertigo og Takyardi er Bivirkning av Neuroleptica. MEDISIN KAN VI LAGE SELV. Får ihvertfall Nesetetthet og Slimhinneproblemer som Bivirkning og Muskellammelser av Neurolepticaen jeg får. Klaffene og musklene i Øretrompeten er Problemet, samt at blodårer også er bygd opp som slimhinner. De skal Åpnes/Lukes, når man svelger. Weifapenin 650 mg. : Peneicilliner som brukes mot infeksjoner i øre, hals, bihuler, bronkier, lunge. Allergier etc. ordner dette.Tett Nese og Nese-Bihuler. Norsk Politikk har blitt som den Spanske borgerkrigen med et mylder av Partier og Organisasjoner. Der endte det med at Franco med støtte fra Hitler, hadde flest ressurser og best logistikk, og gikk da av med Seieren. Organisasjonsmessig ble det Royalister mot Sosialister, og på mangel av etterfølger til Franco, så satte Spaniolene inn Kongen igjen. Nansen sa at Norge ikke Kunne ha noe annet enn ett Kongedømme, siden Nord for Dovre, Vest med Bibelbeltet og Sør for Dovre, samt Land og By er for forskjellige til å bli enige om noe annet. Norsk Politi gikk først ut å sa de hadde et fornøyelig Yrke, for Deretter å ha en Solidaritetsstreik for Høyere Lønn. SOLIDARITET er å streike, for de som ikke har Jobb det, og ikke for Høyere lønn, for de som allerede har ei grei betalt utdannelse. Sykepleiernes streiking ender stort sett med Høyere lønn til Legenes Klubb av Etikkfrustrerte Besserwissere. Innflasjon er økt pengemengde med tilhørende omfordeling av penger og ressurser. Redsel for Kapitalflukt holder renta nede. Renteparitetsloven. Det medfører mere penger blant folk. Bankene som skal leve av rentemarginer må da Skattlegge sine produkter for å tjene penger. Tobins q. Da blir det sterkestes rett, og de med best egenkapital og høyest sikkerhetsfond vil stort sett være den rimeligste Banken og få det som de vil.
Feber og Kompressor/ Bihuler ;Tårekanaler - Trommehinne - Øre - Nese - Hals,


Forvirringstillstand grunnet feilbehandling i Psykiatrien. Jeg ble innlagt ved Haukåsen etter hjemsendelse fra FN-tjeneste i Bosnia. Ved innleggelsen ved haukåsen 1995. Klaget jeg over varmgang og klikking i det høyre øret. Jeg lå mange år å lette etter en logisk forklaring på mine problemer, og min forhenværende Kone reagerte på at jeg ikke pustet igjennom nesen. Jeg så det kom nok av at jeg hadde trampet i et område hvor det var et nedlagt kullkraftverk nede i Bosnia. Jeg dro til vikaren til fastlegen og spurte om hjelp for min tette nese, men hun sa jeg måtte leve meg med å leve med tett nese. Noe jeg ikke fant meg i. Jeg gikk i garasjen klipte meg opp en ståltråd og staket opp på begge sider, hvorhen det kom ut store klumper. Jeg merket at min mentale tillstand ble bedre. Jeg fikk luft. Deretter begynte jeg og snyte meg hardt og det kom ut store svarte stavlingnende snørrklumper fra nesen. Jeg brukte også store mengder nesespray i denne perioden, og ved en tilfeldighet så utjevnet jeg trykket samtidig som jeg hadde nesen oppfylt med nesespray. Nesesprayen fulgte luftveiene inn til øret og masse slim kom ut i svelget, og det begynte å summe i hele bihulesystemet og i blodårene. Jeg sa ifra til psykiaterne om dette, som da sendte meg til akne. Der fant de ingenting, men jeg kontaktet aleris og ble opperert for både det ene og andre tilknyttet øre nese hals, og ble enda bedre. Jeg ble ikke helt bra og sa jeg sannsynligvis også hadde problemer med øretrompeten også. Så en plansje på legekontoret og forsto at det var en vei inn til det indre øret og også en vei ut. Forsket meg frem med diverse kjemikalier og fant ut at å sprøyte Hydrogenperiodoksid rett på trommehinnen løsnet det meste. Det begynte å renne inne i øret og sannsynligvis hadde det vært vakum i ørebihulene og i dette systemet. Dotter i ørene. Jeg var frisk noen minutter for deretter at det ble blokkert igjen. Problemet var neurolepticaen jeg gikk på. Den hadde dopaminblokade, som hindret musklene i det indre øret å fungerer slik at klaffene som skal åpne og lukke seg når man henholdsvis gjesper og svelger hadde blitt paralysert av denne medisinen. Dette kan jeg nå bekrefte, for har skiftet fra Cisordenol depot til Keplion Neuroleptica, som ikke har disse dopaminblokkadene. Trykket i ørene utjevner seg, samt har ikke nesetetthet som bivirkning og Takyardi og Vertigo, samt Bihulestans som bivirkning. Neurolepticaen hadde påvirket finmekanikken med de små musklene som er i det indre øret. Det er akkurat som jeg har sittet i fly i høy høyde med dotter i ørene uten i det hele tatt fått muligheten til å utjevne trykket, grunnet medisinering som har hindret dette. Ved innleggelse i 1995 ropte jeg hele tiden at jeg hadde blitt sendt til feil sykehus. Jeg hadde vært tett i hele systemet. Håper dette var til Hjelp. Halvard Grønning.

Revaluering / Devaluering


I skrivende stund, så ser det ut for at hele verden har hatt en global Devaluering med dertil Korreksjoner på Børsene. Det hjelper bare ikke da å kjøre opp tempoet på seddelpressen, for det gjør vondt verre, siden Papirpenger og Svartpæng ( Oljepenger ) har sin egen evne til å Monopolisere seg, samt at de samme økonomiske sirklene består og de Rike bare blir rikere, såfremt det ikke både er en Okey Privat sektor både innlands og utlands, og et Offentlig Kontrollapparat, som ikke er preget av Folk som tror de har Hevd på sine stillinge.


Med det så mener jeg det er en stor Forskjell på å kalle seg Folkevalgt i forholdt til å si at man skal på Jobb i Stortinget. Kineserne har prøvd denne seddelpressen før de, og jeg for min del vil ikke jeg ha problemer med det Mongolske øket igjen, og da Kan ikke russerne være redde for at Idioter i Norge flørter med tanken på å snakke om Nordområdene uten felles allianser på det som skjer der oppe, samt bedre forholdet Øst – West.


Problemet er Fangens Dilemma med Duopol og Kompromisser, som egentlig er to parter som er misfornøyde når de skriver under bindene avtaler, siden de da tror de blir lurt og taper penger. Dette skjer på grunn av Kortsiktig Tankegang og Kortsiktige lån, samt at Tigerøkonomiene egentlig har skyld for det økonomiske uføret vi er i. Det spredde seg dette med drømmen om Kortsiktig gevinst med løsningen på et økonomisk problem.


Kredittlån er som å pisse i Buksa. Det varmer godt til å begynne med, men det blir kaldt etterhvert i vintermørket om ikke Rudolf tok seg en Geistelig prat med Nordlyset, som Da som Nå er etterkommerne etter Elias Figenschou.
Muskelhemninger av Nervesystemet med Neuroleptica. Schizofreni ? .Øyekatarr og Ørebettenelse.


Reseptorer og Dopaminer er stort sett det samme.Muskelhemninger av Nervesystemet med Neuroleptica. Schizofreni ? .Øyekatarr og Ørebettenelse.


Det var Eksamensperioden før Øk/Adm. 1994 og en Lærerstudent sa at dette måtte jeg prøve, siden det holdt meg mere våken, og den gangen var det bare å gå på Apoteket og kjøpe en boks med Koffeintabletter, så det er vel en Koffeinforgiftning og manglende blodprøver hos legen som har vært problemet egentlig, samt utvasking av Saltene I kroppen og det så da var uttørking, endte opp med enda mere uttørking og forvirringstilstand grunnet Cisordinol.Så hva var problemet nå, Medisinen tørker ut kroppen noe forferdelig, og jeg går rundt og tørster hele tiden, og drikker mange liter Vann hver dag, samt bøtter nedpå Kaffe, som igjen er vanndrivende. Dette medfører at saltstoffene I kroppen vaskes ut. Dette har mange blodprøver vist, men har de greid å putte I en salttablett I døgndosetten min, som jeg har mast om I flere år, Nei. I stedet har det vært vanlig at jeg har måttet sitte å dunke hode I en murvegg I psykiatrien for dette. Før Bosnia var det et hardt studium med blant annet koffeintabletter og mye Vann, samt en student som ikke viste hva Neurolytter var.Øyelegen reagerte for mange år siden at Høyre tårekanal var uttørket av Neuroleptica, Operert for inngangen til Bihuler, også trange på Høyre side.Scizofreni er Nesetetthet. Dette fant jeg ut for mange år siden. Jeg tok nesespray utjevnet trykket ved å klemme for Nesen full av nesespray og blåse denne rundt I det lukkede tubesystemet til Nesen. Tårekanalen på Venstre side åpnet seg med en gang og ikke på høyre side. Slimet I tårekanalen hadde blitt løst opp fra undersiden. Det kom ut masse trykk på den siden. Problemet har vært tårekanalen på høyre side for den har vært blokkert fra undersiden. Dette har medført at trykkventilen til bihulesystemet på høyre side ikke har fungert som det skal. Når jeg endelig fikk opp dette, samt vært sikker på at Nesen og inn og utgang fra Nesehulen inn til det indre øret har vært rent, så begynte trykket å utjevne seg selv igjen, og ørene utjevnet trykket automatisk igjen. Altså blokkerer man en ventil så er det noe annet som klapper sammen. Det kom ut støv m.m ut høyre tårekanal, Cisordinolen jeg har gått på er nesten helt ut av kroppen. Kjente så plutselig pulsering I høyre hjernehalvdel. Det hadde jeg I Venstre hjernehalvdel for 1 år siden. Det virker som om Cisordinolen hadde hopet seg opp I høyre hjernehalvdel. Blodet strømmer opp på Venstre side for så å gå rundt. Trykket I kraniet begynte å kalibrerer seg. Dottene I ørene kom og gikk. Blodårene på hendene økte og avtok I volum. Har reagert på dette før, men hadde disse reaksjonene bare på Venstre hånd, nå på begge.Konsentrasjonen er nå såpass at jeg greier å se på TV, samt at Spyttproduksjonen og smaksansene er tilbake, og greier nå å bytte ut Røyk med Snus, siden spyttet og smakssansene er tilbake.


Forvirringstillstand grunnet feilbehandling i Psykiatrien. Jeg ble innlagt ved Haukåsen etter hjemsendelse fra FN-tjeneste i Bosnia. Ved innleggelsen ved haukåsen 1995. Klaget jeg over varmgang og klikking i det høyre øret. Jeg lå mange år å lette etter en logisk forklaring på mine problemer, og min forhenværende Kone reagerte på at jeg ikke pustet igjennom nesen. Jeg så det kom nok av at jeg hadde trampet i et område hvor det var et nedlagt kullkraftverk nede i Bosnia. Jeg dro til vikaren til fastlegen og spurte om hjelp for min tette nese, men hun sa jeg måtte leve meg med å leve med tett nese. Noe jeg ikke fant meg i. Jeg gikk i garasjen klipte meg opp en ståltråd og staket opp på begge sider, hvorhen det kom ut store klumper. Jeg merket at min mentale tillstand ble bedre. Jeg fikk luft. Deretter begynte jeg og snyte meg hardt og det kom ut store svarte stavlingnende snørrklumper fra nesen. Jeg brukte også store mengder nesespray i denne perioden, og ved en tilfeldighet så utjevnet jeg trykket samtidig som jeg hadde nesen oppfylt med nesespray. Nesesprayen fulgte luftveiene inn til øret og masse slim kom ut i svelget, og det begynte å summe i hele bihulesystemet og i blodårene. Jeg sa ifra til psykiaterne om dette, som da sendte meg til akne. Der fant de ingenting, men jeg kontaktet aleris og ble opperert for både det ene og andre tilknyttet øre nese hals, og ble enda bedre. Jeg ble ikke helt bra og sa jeg sannsynligvis også hadde problemer med øretrompeten også. Så en plansje på legekontoret og forsto at det var en vei inn til det indre øret og også en vei ut. Forsket meg frem med diverse kjemikalier og fant ut at å sprøyte Hydrogenperiodoksid rett på trommehinnen løsnet det meste. Det begynte å renne inne i øret og sannsynligvis hadde det vært vakum i ørebihulene og i dette systemet. Dotter i ørene. Jeg var frisk noen minutter for deretter at det ble blokkert igjen. Problemet var neurolepticaen jeg gikk på. Den hadde dopaminblokade, som hindret musklene i det indre øret å fungerer slik at klaffene som skal åpne og lukke seg når man henholdsvis gjesper og svelger hadde blitt paralysert av denne medisinen. Dette kan jeg nå bekrefte, for har skiftet fra Cisordenol depot til Keplion Neuroleptica, som ikke har disse dopaminblokkadene. Trykket i ørene utjevner seg, samt har ikke nesetetthet som bivirkning og Takyardi og Vertigo, samt Bihulestans som bivirkning. Neurolepticaen hadde påvirket finmekanikken med de små musklene som er i det indre øret. Det er akkurat som jeg har sittet i fly i høy høyde med dotter i ørene uten i det hele tatt fått muligheten til å utjevne trykket, grunnet medisinering som har hindret dette. Ved innleggelse i 1995 ropte jeg hele tiden at jeg hadde blitt sendt til feil sykehus. Jeg hadde vært tett i hele systemet.Har gått over fra Cisordinol depot 150 mg. til Xeplion 150 mg i.m. og har nål redusere til 100 mg Xeplion. Xeplion 1 gang i mnd ( innjeksjon ). Xeplion reduserer ikke motorfunksjonene så mye som tradisjonell neuroleptica. Alt etter 1 mnd. etter siste innjeksjon av Cisordenol så begynte det å summe i bihulene, samt at det strømmet masse blod opp venstre øreregion. Cisordinol både tørker ut slimhinnene og gir innfeksjoner i de øvre luftveiene, samt blokkerer muskulaturen for at åpne og lukkemuskulaturen i ørene skal fungere. Har gått med dotter i ørene helt siden Bosnia. Er helt grei nå, hører godt, er ikke forvirret, samt at det har gått opp for meg at jeg har vært feilbehandlet i psykiatrien i 16 år.


Blokkerer man 1 ventil, så er det noe annet som klapper sammen. Bihulene er som en kompressor styrt av Feber når man har gått tett I slim, som igjen har betydning for blodgjennomstrømningen, siden oksygenmetning begynner med Nesen, for så å påvirke Hjerte og Lunger.


Håper dette var til Hjelp. Halvard Grønning.


DNB Rapport. Lønns - og Prisspiral. Macroøkonomi.


Ronald Reagan kalte en gang inflasjon for "skummelt som en væpnet raner og like dødelig som en snikmorder", og dagens investorer ser ut til å dele den tidligere amerikanske presidentens syn på fenomenet. Nye data publisert i juni måned viste at høy inflasjon er et globalt fenomen, og at prisveksten siste 12 måneder er godt over komfortsonen til sentralbankene. Ikke uventet medførte dette at bankene og myndigheter agerer for å holde inflasjonsforventningene i sjakk. I løpet av juni har alle BRIK landene (Brasil, Russland, India og Kina) strammet inn enten ved å øke styringsrentene eller reservekravene til bankene, Norges Bank hevet både renten og rentebanen fremover og den Europeiske sentralbanken hevet renten 3. juli. Den amerikanske sentralbanken lot renten stå urørt på 2 prosent, men uttalelser fra banken tyder på at de også er urolig for at fortsatt sterk veksten i mat- og energipriser skal føre til at bedriftene og husholdningene forventer høyere prisvekt også fremover. Høyere inflasjonsforventinger kan bli selvoppfyllende da de kan resultere i en ny lønns- og prisspiral à la 70-tallet. Ettersom arbeidstagere er opptatt av reallønnsvekst vil økte inflasjonsforventninger medføre høyere lønnskrav, som igjen vil drive opp kostnadene i bedriftene som igjen vil føre til den inflasjonen man fryktet i utgangspunktet.


Det er i hovedsak to måter å avlese inflasjonsforventninger for fremtiden på. Den ene metoden er å spørre forbrukerne hva de tror inflasjonen vil være fremover. University of Michigan har en slik spørreundersøkelse, og den siste målingen viste at forventingen til inflasjonen i USA neste år er hele 5 prosent blant forbrukerne – den høyeste målingen siden 1982. En svakhet med denne typen målinger er at forventningene blant forbrukerne ofte avviker mye fra realitetene. For eksempel kan prisoppgang i noe man handler hyppig, slik som mat og drivstoff, medføre at forventningene til den samlede prisveksten overdrives.


Den andre metoden å måle inflasjonsforventninger på er mindre volatil og baserer seg på data fra finansmarkedene. En vanlig metode er å måle er rentedifferansen mellom nominelle obligasjoner og realrenteobligasjoner. Denne rentedifferansen er da implisitt markedets inflasjonsforventning fremover.


Dagens nivå på disse rentedifferansene indikerer at markedet forventer lavere inflasjon enn forbrukerne fremover, men at prisstigningen fortsatt vil holde seg over 2,5 prosent en god stund fremover både i USA og Eurosonen.


Om ikke dette var nok til å uroe markedet så fikk vi en ny runde i finans- og kredittkrisen. Det virker som om tapene i bankvesenet er større enn tidligere antatt, og at dette medfører at bankene må hente inn mer ny kapital i markedet. Samtidig er det usikkert om de statlige investeringsfondene globalt vil være like villige til å delta i emisjoner denne gangen etter å ha opplevd store tap på investeringen de gjorde for 3 til 6 måneder siden. Brent barn skyr som kjent ilden.


Oppsummert ble den nok en svak måned i finansmarkedene. Rentene og risikopremiene steg, norske aksjer falt nesten 7 prosent og globale aksjer falt over 8 prosent målt i norske kroner. I følge Financial Times er utviklingen i første halvår for amerikanske aksjer den svakeste siden 1930. Kanskje på tide å begynne å kjøpe?

God Tannhygiene ?


Det er veldig mye bakterier i munnen og i svelget. Disse kan krype oppover Øretrompeten, og påvirke finmekanikken i det indre øret, som styrer både syn hørsel og blodtrykk, samt kan påvirke nesens funksjon, og slimhinnene tilknyttet nesen med bihuler. I ret finner man Sneglehuset og et væskefylt kammer. Dette er labbelen, altså wateren til kroppen og ryggen. Tenk bare hva som skjer når små barn snurrer fort rundt. Da blir man svimmel.Ved å fjerne ørevoksen, så får man gjennomtrekk slik at det setter press på gammelt slim i øretrompeten, og dette medfører at vakum og trykk inne i øret forsvinner. Dette vil igjen gi en dominoeffekt inn til finmekanikken i øret, som må være i orden, for å høre i harmoni, samt at balansen og syn styres derfra med Labyrinten. Akkurat det samme som til hunden, som bruker både syn og hørsel, for å ha kontroll på de andre sansene i Kroppen. Det betyr at ørene må skylles inneimellom for friske personer. Imens personer med mye ørevoks må kjøpe seg ørevoksfjerner, som er sterkere enn den vi før var vant til. Sannsynligvis pga av summen av forurensning. Sneglehuset inne i øret er et væskefylt kammer som man blir svimmel av om det er i fart hele tiden eller at det beveger på seg. Dette væskefylte kammeret er wateren til kroppen, og legger man wateren skjeivt når man bygger hus, så blir også huset skjevt. Kropsmessig, så vil dette medføre problemer med ryggen og de øvre ryggvirvlene, og sette disse under press slik at bihulene og de øvre ryggvirvlene presses mot hverandre, og hindrer passasjen til hjernevæsken også kalt spinalvæske til å passere nedover ryggraden for å beskytte den. Det produseres ca. 1/2 liter spinalvæske i kroppen hver dag, og det er en fordel at dette systemet er i orden både for hjerne og rygg, samt balanse og syn med blodtrykk og termostat ( feber ) i orden.Dopamin. Neuroleptica blokkerer hjernens signaler for Bevegelse, Følelser ( Glede & Sorg ), Motivasjon og v Halvard Grønning (Notater) 26. juli 2012 kl. 23:33


cisordinol og Xeplion virker nesten på samme vis.Egenskaper: Klassifisering: Mellomdosenevroleptikum. Tioxantenderivat med uttalt antipsykotisk og spesifikk dempende effekt. Initialt doseavhengig sedativ effekt med rask toleranseutvikling. Virkningsmekanisme: Virker hovedsakelig gjennom blokade av sentrale monoaminerge reseptorer, spesielt i det dopaminerge system. Høy affinitet for både dopamin D1- og D2-reseptorer, alfa1-adrenerge reseptorer og 5-HT2-reseptorer. Kun svak antihistaminerg effekt.Det har länge varit ett faktum att dopaminet påverkar beteenden som har med lust och njutning att göra. Dopaminet påverkar dock inte upplevelsen (gör den mer njutbar) eller belöningsupplevelsen per se. Dopaminet påverkar i stället viljan till lust och njutning, orsakar ett uppsökande beteende gentemot föremål som bereder njutning och känslan av belöning, och gör individer mer njutningsbenägna.[13] Effekten påverkar också viljan till att påverkas av andra stimuli, och ökar motivationen.[14] Det finns belägg för att en variant av D2-receptorn påverkar graden av nyfikenhet och utforskande beteende (Novelty seeking),[15] samt att en annan typ av samma receptorklass påverkar det skadeundvikande beteendet (Harm avoidance) och det slags stress som är negativt relaterat till olika antisociala störningar.[16] Förändringar i utforskande och skadeundvikande beteende har också iakttagits hos patienter med Parkinsons sjukdom.[17] Dopaminerga systemet är centralt för en känslas valens, huruvida ett stimuli upplevs som attraktivt eller frånstötande, dock inte för känslans arousal (som bl.a. beror på aktiviteten av amygdala).[18]Sexuell tillgänglighet hör intimt samman med dopamin. I djurförsök har man sett att en hona som fått en dopamininfusion valde att para sig med den hane som fanns tillgänglig vid infusionstillfället och "övergav" då sin ordinarie partner.[19] När förälskelsen övergår i kärlek tycks oxytocin och ADH överta dopaminets roll och passionen ersätts då av mer stillsam kärlek.[20]Den viljestyrda motoriken och den synaptiska plasticiteten regleras till stor del av dopaminet i striatum, och är beroende av antalet dopaminreceptorer där.[21] Det finns forskning som tyder på att kreativa människor har färre dopaminreceptorer i talamus.[22] Forskare vid Karolinska institutet har konstaterat att halten av dopamin i hjärnan ökar under minnesträning.[23]

Grunnflaten er Pengemengden, og alt går i ring med inflasjonen som Monopoliserer seg på toppen.

www.no.wikipedia.org/wiki/Kjegle
I det hiarkiske systemet vi har i landet, så dreier alt seg om å passe på Kongen. Pengene går i ring på hvert sitt nivå, samt har en egen evne til å Monopolisere seg på noen få hender. Almuens Kjegle av penger er snudd på hode med møte med det offentlige, hvor man må være jurist for å forstå den offentlige penge " pyramiden " / Kjeglen. Organisasjonsstrukturen til det offentlige har blitt veldig rotete etter all reorganisering med dertil medfølgende forskrifter og lover.


Er man i den nedre 1/3 delen av samfunnet, så er det så og si håpløst å nå frem med sine synspunkter pga. alle tittelelskerne i midten av 50 årene, som sitter og skal synse. En ting er at stning av fornuften.

Sånn er det bare.


Il Tempo Gigante, Bavaria , Hindelang. ( Gran og Tysk Tiur )


Oljeoppasser Reodor trenger Fly, Helikopter, Panzer, Hangarskip og Flåte. " Partisaner ". Man skal ikke så inderlig vel. Tåle den urett, som ikke skjer mot deg Selv. Landet var i Fare. Og jeg tente min Varde, som var mitt Hus, siden jeg satt med Sølvskjeiene til Grønning ~ Ætten, og er Rett ned etter Fügenshou. Jeg hadde en Stein fra Golgata. Den knuste jeg i veien opp til Kirken og skylte sandsteinen ned bakken med Vann. Brakk Sverdet og Brente min Gallauniformsbukse, samt ga Jakken til Fretex. MARIA. Tollkniven la jeg på Graven til Farfar og begynte ryddingen i Psykiatrien. Inngangen / Veien til Italia ~ Bavaria ~ Puebla Mexico ; Island, Danmark, Svergie, Norge, Finland, Færøyene Kristen : Korset i Flagget ; Granittsøylen ved Mount St. Michelle, La France ( Rødt, Hvitt, Blått ), Min Fars Sølvskeier med inngravert Primstav ' Hegre og Svane m.m. ( Stadsbygd ~Trønderriket. Grønn - Eng / Vinland. ) Min Mors Sølvskeier ; Sommerfugl og Hamp. NATO- Barn med Blå Beret som likte den gangen Norge sendte Feltsykehus til UN og NATO , Bygdagutt og Venstremann, samt Opprinnelig Ranchero , Bonde, Ranger. Barnehage & ( San. Kp. 5. Klett / Barneoppdragelse ), Buvik Barneskole, Skaun Ungdomsskole, KVT ( Kristen Videregående skole Trøndelag ), HVU, Lycée Chanzy ( Ardenne / Charleville - Mezieres. ), BSK ( Trandum ), THØ ( HIST, Trondheim Økonomiske Høgskole ),HVU ( Klett ), HV ( National Guard ), FN ( UN Tuzla ), Université de Caen ( Normandie ). Rancho El Rosario D.F. Buvik-Herred, Nøttelia -Pilgrimsleiden . St. Miguel De Allende. St. Michelle-Normandie. Døpt og Konfirmert Protestantisk ( Stjernetegn : Tvillingene ), Gift med en Katolsk Latinsk Lady ( Stjernetegn : Jomfruen ). Gift 27 Mars ( Løven ). Bryllupsforsetter : Salud { Helse }, Dinero { Penger }, Amor { Kjærlighet }, Paz { Fred }. Camelot / Mount St. Michelle - Munkholmen. Eldorado, Santa Thomas de los Platanos Mexico ( Ørn og Slange ) D. F. Mathias og Katharina Fügenshou -Hindenlang. ( "Skoen som ikke trykker " ; Sadelmaker .


Politisk ståsted


Ørevoks og Snørr. Hvor er Tiuren og Grønn Termisk.


Penecelin Weifapenin 650 løsner bakterier og slim, som hindrer Klaffene i øretrompeten å fungere når man svelger. Slik at trykket i ører, kranie og bihuler utjevner seg. Inflasjon i alt. Overproduksjon ? Seddelpressen er som en Devaluering, og opptrer som å Pisse i Buksa. Det blir Varmt til å begynne med, for så å bli kaldt. Akkurat som å drikke seg full, for så å våkne til en bakrus. Nasjonalsosialisme. Sosialister - Gud - Nasjonalister. AP - Krf - Frp. Rødt, Korset Blått og Hvitt for Fred . Prinsessen er Chippet. Først skal jeg gjøre folk frisk, for så at de deretter stjeler mine oppdagelser og lønn. Mat og rent Vann er et Større Våpen enn Atombomben. Russland må få fart på kornresservene sine, men ha det Mongolske Øket i bakhodet. Prestene får tyde mine Visjoner. Slim i de Øvre luftveiene og Ørevoks = Faraoens Forbannelse. C'est une Honeur ~ Casque Blue. Skuddene i Sarajevo. Eks.~Jugoslavia. Europas Bakgård. Kranglingen om Mandat var Problemet. Det var en Tysk Nevrokirurg ved MedCoy Tuzla. Pst med Kongen i Statsråd 1995, hvor Jørgen Kosmo var Forsvarssjef Chippet og pakket meg bort pga. at de ikke ville ha på seg at de hadde sendt en "syk" Vigilante i tjeneste, og la skylden på Amerikanerne. Bondevik ( Ingen Korsfestelse uten Judas ) sprang til Bush. Sykehussjefen ved Haukåsen Psykiatriske St. Olav. ( Nedlagt ) er død. Et gammelt reir til Pst. Jeg reiste til Frankrike og fikk da være i fred. Hjemme er det bare Hælvete og Psykiatri på meg, for Kongeriket har ikke bruk for meg lengre. Noe jeg SELV fant ut av, og ble Chippet igjen. Jo Mere Galt Man har gjort, jo Større Pris, eller Statue får man. Ved å Eksportere Kroner / Kr., så får vi gjennkjøp, men vi må ha noe å selge. Vertigo og Takyardi er Bivirkning av Neuroleptica. MEDISIN KAN VI LAGE SELV. Får ihvertfall Nesetetthet og Slimhinneproblemer som Bivirkning og Muskellammelser av Neurolepticaen jeg får. Klaffene og musklene i Øretrompeten er Problemet, samt at blodårer også er bygd opp som slimhinner. De skal Åpnes/Lukes, når man svelger. Weifapenin 650 mg. : Peneicilliner som brukes mot infeksjoner i øre, hals, bihuler, bronkier, lunge. Allergier etc. ordner dette.Tett Nese og Nese-Bihuler. Norsk Politikk har blitt som den Spanske borgerkrigen med et mylder av Partier og Organisasjoner. Der endte det med at Franco med støtte fra Hitler, hadde flest ressurser og best logistikk, og gikk da av med Seieren. Organisasjonsmessig ble det Royalister mot Sosialister, og på mangel av etterfølger til Franco, så satte Spaniolene inn Kongen igjen. Nansen sa at Norge ikke Kunne ha noe annet enn ett Kongedømme, siden Nord for Dovre, Vest med Bibelbeltet og Sør for Dovre, samt Land og By er for forskjellige til å bli enige om noe annet. Norsk Politi gikk først ut å sa de hadde et fornøyelig Yrke, for Deretter å ha en Solidaritetsstreik for Høyere Lønn. SOLIDARITET er å streike, for de som ikke har Jobb det, og ikke for Høyere lønn, for de som allerede har ei grei betalt utdannelse. Sykepleiernes streiking ender stort sett med Høyere lønn til Legenes Klubb av Etikkfrustrerte Besserwissere. Innflasjon er økt pengemengde med tilhørende omfordeling av penger og ressurser. Redsel for Kapitalflukt holder renta nede. Renteparitetsloven. Det medfører mere penger blant folk. Bankene som skal leve av rentemarginer må da Skattlegge sine produkter for å tjene penger. Tobins q. Da blir det sterkestes rett, og de med best egenkapital og høyest sikkerhetsfond vil stort sett være den rimeligste Banken og få det som de vil.